Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат по філософії Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія ПланI. СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ Патристика Рання схоластика 3. Пізня схоластика II. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ Вчення про людину раннього Відродження 2. Натурфілософія Відродження 3. Соціальна філософія Відродження I. Середньовічна філософія V - XV вв. у історії Європи прийнято називати середньовіччям або феодалізмом (від латинського feodum - маєток). Феодальні держави проходили, як правило, через ряд стадій від політичної роздробленості (маєткові держави) через обмежену монархію до абсолютної монархії (самодержавству). І проте суспільні стосунки феодалізму при всій різноманітності їх форм в різних країнах і в різний час характеризувалися загальними рисами: це власність феодалів на землю і інші засоби виробництва, на селян – землеробів, що знаходяться в кріпосній залежності, а також правом феодалів здійснювати державну владу на своїй території. Для феодалізму було характерне також всесилля церкви у всіх сферах суспільного життя. Всі суспільні стосунки, починаючи від політичних і кінчаючи міжособовими, були пройняті релігійними мотивами. Вся культура средвековья була спрямована увись, від землі до піднебіння. Філософія також виявилася підлеглій релігії. Ці форми підпорядкування філософії релігії мінялися разом з еволюцією феодалізму. Отже в історії середньовічної філософії прийнято розрізняти патристику, ранню схоластику і пізню схоластику. 1. Патристика Середньовічна філософія починається з патристики (від латинського pa er - батько) – учення отцов церкви періоду формування і прийняття на Никєєвськом (325) соборі догматів християнства і біблейських текстів. Представники патристики Тертулліан (близько 150-222), Климент Александрійський (150-215), Оріген (185-254) та інші, відстоюючи догмати християнської релігії, затверджували несумісність релігійної віри з античною філософією, що апелює до розуму. Принцип примату (першість) віри над розумом Тертулліан виразив в гранично лаконічному афоризмі «Вірую, тому що абсурдно». Починаючи з 2-ой половини V ст до VII-VIII вв. патристика виступає вже як філософія ранньофеодального суспільства. Особливо великий вплив на її розвиток зробив Августин (354-430). Він вже не настільки категоричний в оцінці еллінської культури і мудрості зокрема, хоча і підкреслює примат віри над розумом. «Без віри, - говорив він, - немає знання, немає істини». Та все ж він прагнути апелювати до розуму. Так, він будує онтологічний доказ існування бога. Суть його така: з того, що бог мислиться як сукупність всієї досконалості, ми повинні приписати йому і атрибут існування, а значить бог існує. Цей доказ до цих пір грає важливу роль в теології і релігійній філософії. Бог, по Августину, створив світ ні з чого по своїй добрій волі. Світ не- однорідний і є ієрархією істот, висхідних до бога. На цих ієрархічних сходах людина займає особливе місце. Лише він має душу. Вона створюється богом у момент народження людини, безсмертна і вільна. Вона несе весь вантаж відповідальності перед богом за земні справи людини після його смерті. Тому душа має бути предметом особливої турботи людини і весь сенс його земного життя полягає в порятунку душі.

В той же час, по Августину, все, що робить чоловік, робить через його душу бог (з цієї тези Августина логічно витікає проблема теодиции – морального виправдання бога). Над людьми панує божественне визначення. Воно є джерелом двох протилежних царств: божого і земного. Перше – втілено в церкви, а друге – в світській владі. Їх боротьба завершиться перемогою церкви. Отже по Августину, верховенство церковної влади наказане самим богом. Це положення Августина використовувалося в боротьбі пап проти світських феодалів. Учення Августина зробило величезний вплив на подальший розвиток християнської теології. І цей вплив не слабшає і сьогодні. 2. Рання схоластика Рання схоластика (XI-XII вв.) була викликана новим підйомом культури, що почалося в ХI ст Назва схоласта сталася від латинського scholas ica – вчена бесіда, школа. Спочатку при дворі Карла Великого, а потім в багатьох інших містах стали виникати світські школи. Підривши монополії церкви в області освіти став загрожувати її безроздільному духовному впливу в суспільстві. І аби зберегти його, ідеологи церкви змусили філософію своїми вустами проповідувати богослів'я, як точно виразився Петро Доміан (1007-1072), перетворили філософію на «служницю богослів'я». Але світська освіта, що апелює до логіки, неминуче привела до проблеми раціонального обгрунтування християнства. Рання схоластика прагнула зробити це, орієнтуючись на учення Платона і неоплатонизм. З аристотелизма використовувалася лише логіка. Поляризація думок відносно вчення Платона про світ ідей привела до формування реалізму і номіналізму. Реалізм, яскравим представником, якого був Ансельм Контерберійський (1035-1109), стверджував, що загальні поняття мають реальне існування, і передує речам. З цього положення він прямо виводив існування бога. Номіналізм, який відстоював Росцелін (рід близько 1050 р. рік смерті невідомий) і ін. в протилежність реалізму прагнув обгрунтувати протилежну точку зору: «универсалии» - загальні поняття не існують не залежно від людської свідомості. Вони суть загальні, імена, що повідомляються речам. З цього положення номіналісти прагнули зробити матеріалістичні виводи. Проти крайнощів реалізму і номіналізму виступили Пьер Абеляр (1079-1142) і ін. Так, по Абеляру, речі можуть мати схожі риси, і в цьому істина номіналізму. Але разом з цим Абеляр, як і реалізм, визнавав буття загальних понять або ідей в думці бога. Вони зразки, по яких бог творить речі. 3. Пізня схоластика Пізня, або зріла схоластика (XIII-XIV вв.) виникла у зв'язку з подальшим прогресом міського життя, виникненням університетів, що стали основними центрами викладання наук (особливо Паризького і Оксфордського університетів). На відміну від ранньої схоластики вона прагнула використовувати для потреб обгрунтування християнського догматизму аристотелизм, що було почате ще Августином і продовжено Альбертом Великим (народився між 1193-1207, помер в 1280). Теологічна інтерпретація учення Арістотеля знайшла своє завершення в обширній філософській системі Хоми Аквінського (1225-1274). Як вихідний принцип її побудови Аквінський бере принцип гармонії віри і розуму.

Розум, вважає Аквінський, здатний довести буття бога і відхилювати заперечення проти істин віри. Він не лише відтворює космологічний доказ існування бога Арістотеля і онтологічний доказ Августина, але і конструює новий доказ. Ми, на думку Аквінського, можемо прийти до ідеї бога, як першопричини, просліджуючи назад причинно-наслідкові зв'язки: те, що кожне існує має причину, воно у свою чергу – причину, і так далі, а першопричиною всього є бог. Те, що все існує тим самим укладається в створений богом світопорядок. Система Аквінського під назвою томізму (від латинського homas - Хома) починаючи з XIV ст залишається офіційною ідеологією католицької церкви. Проти томізму виступали послідовники Дунса Ськотта (1265-1308), що групувалися довкола францисканского ордена. На відміну від Аквінського Дунс Ськотт прагнув відокремити філософію від теології. Трійкова природа бога, втілення бога в синові, створення світу ні з чого, - говорив Дунс Ськотт, - не збагненні для розуму і не доказові філософськи. Філософія, на його думку, взагалі безсила в справі порятунку людини, тому що вона ігнорує все особисте і робить висновок від загального до загального. Богословсько-філософські протиріччя він намагається вирішити у дусі концепції подвійності істини. Услід за засновником цієї концепції арабським філософом Ібн-Рушдом (Аверроесом) (1126-1199) він вважав, що у філософії є істини, не прийнятні для богослів'я і назад. Але небезпека для класичної теології Хоми Аквінського і католицизму виходила не лише від Дунса Ськотта і його прибічників Вільяма Оккама (1300-1350), Ж. Бурідана (1300-1358) і інших представників пізньої схоластики, які відстоювали концепцію подвійності істини і разом з нею незалежне від опіки церкви наукове дослідження. У пізньому середньовіччі став поширюватися містицизм І. Екхарда (1260-1327). Пізнати бога, а через нього і єство світу, по Екхарду, можна лише шляхом надрозумного релігійного споглядання, інтуїцією, раптовим осяянням і жодна теологія і церква в цій справі не потрібні. Цією тезою Екхарда через деякий час скористалися діячі антикатолического руху Реформації, зокрема Мартін Лютер. Підводячи підсумок, слід зауважити, що філософія середньовіччя шукала не стільки істину, скільки способи обгрунтування догматів віри. З розвитком наукового дослідження вона неминуче прийшла до занепаду. Проте інтерес до цієї філософії періодично відроджувався. Особливо він зріс в даний час у зв'язку з переживаним сьогодні релігійним ренесансом. II. Філософія епохи Відродження Італійський живописець і історик XVI ст Візарі назвав Відродженням XIV – XVI вв. у історії Європи, бажаючи цією назвою підкреслити, що в цей період відбувалося відродження науки, мистецтва, філософії і взагалі цінностей життя античності. Це значення терміну «Відродження» до цих пір використовує сучасна наука. Офіційною філософією в цю епоху залишалася схоластика. Але передова філософія і наука перестають грати роль служниці богослів'я. Раніше всього ця тенденція виявилася в етиці, потім в натурфілософії, а потім вже в соціологічних концепціях. Вчення про людину раннього Відродження Вчення про людину, протилежні до релігійних гуманістичних вистав складалися вже в пізньому середньовіччі.

Пддержувана тимчасовими поправками пошкоджень по чергових пожежах  вонних «турбацях», залишилася Корняктвська вежа без сутвих змн до 1695 р., в якому збудовано третй, цегляний поверх на камяному масив веж й перекрито його бароковим шеломом з «гльортою». Надбудову виведено псля «абрису» Петра Вебера, надворного архтекта короля Собського. Надбудова Бебера придала Корняктвськй веж надзвичайно стрункости й легкости. Первсна монументально-масивна башта, що в рвнй мр служила для окраси, як  оборони мста, дстала сво естетичне завершення саме в пору, коли середньовчна система льввських укрплень втратила вже практичне примнення. Корняктвська вежа, заложена на квадрат (5х16 м2), пдйматься свом хрестом до висоти 65,52 м, подлена на чотири (первсно три) нервн кондигнац. Чотири  стни розбит плястрами й глухою аркатурою на три повисн пасма, знаменито сповняють сво конструктивне й декоративне завдання. З розмрне невисокого поземеля, завнчаного масивним окапом, вироста середуща, найвища, кондигнаця. · плястри вусч вд поземельних, а струнк нш помж ними уржномантнен трьома парами вкон

1. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

2. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

3. Філософія життя та погляди Фрідріха Ніцше

4. Філософія, її проблематика та функції

5. Харчова цінність та оцінка якості зерна

6. Соціальна цінність права
7. Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність
8. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

9. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

10. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

11. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

12. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

13. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

14. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

15. Відбудова металургійного комплексу Донбасу у перші повоєнні роки (1945-1950)

16. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Ціннісна природа культуротворення

18. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

19. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

20. Інформаційні системи в управлінні підприємством

21. Конструктивна функція конфлікту в управлінні

22. Методи мотивації в управлінні
23. Японський досвід в управлінні якістю продукції
24. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

25. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

26. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

27. Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку

28. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

29. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

30. Амбівалентність мови (логосу) в давньогрецькій філософії

31. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

32. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

34. Екологія і практична діяльність людини

35. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

36. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

37. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

38. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
39. Інвестиційна діяльність страхових компаній
40. Походження людини та її поява на території України

41. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

42. Життя і творчість Івана Франка

43. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

44. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

45. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

46. Поняття та сутність менеджменту

47. Відповідальність за порушення податкового законодавства

48. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

50. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

51. Необережність як форма вини

52. Матераільна відповідальність працівників

53. Німецька класична філософія

54. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму
55. Філософська культура особи та її суспільна значущість
56. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

57. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

58. Інноваційна діяльність підприємства

59. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

60. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

61. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

62. Рентабельність підприємства

63. Сутність витрат та методи їх зниження

64. Права людини

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

66. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

67. Рослина в житті людини

68. Підсудність і її види

69. Біосфера і людина

70. Хімічна промисловість України
71. АПК, його галузева структура і необхідність формування
72. Грошові потоки, звітність, планування

73. Діяльність уряду України в галузі екології

74. Походження людини

75. Життя та діяльність І.П.Котляревського

76. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

77. Філософія нового часу

78. З жуpбою pадість обнялась…

79. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

80. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

81. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

82. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

83. Готичне розуміння краси

84. Моральність і мораль

85. Життя людини за межами рідної планети

86. Астероїдна небезпека: міфи та реальність
87. Діяльність страхової компанії "Оранта"
88. Маркетингова діяльність комерційного банку

89. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

90. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

91. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

92. Сутність і значення соціального страхування

93. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

94. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

95. Фінансова стійкість комерційного банку

96. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Сутність токсикоманії

98. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

99. Вплив мобільного телефону на організм людини

100. Дія іонізуючого випромінення на організм людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.