Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання економіки

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

. ПЛАНВступ3 Розділ 1. Політика державного регулювання економіки5 1.1 Політика державного регулювання як складова господарської системи5 1.2. Концепції макроекономічної рівноваги в системі ринкового господарства як підґрунтя економічної політики9 Розділ 2. Форми та функції державного регулювання економіки14 2.1 Основні функції державного регулювання економіки14 2.2 Національні особливості державного регулювання17 2.3 Основні форми державного регулювання19 Розділ 3. Становлення економічних функцій Української держави26 Висновок30 Список використаної літератури31 Вступ Наявність двох основних концепцій економічної політики держави є відображенням тісного взаємозв’язку в реальному житті між державним регулюванням економіки та її ринковим саморегулюванням. Держава і ринок визначають напрям, в якому розвиваються економічні процеси. Обсяги регулюючих функцій, які виконують держава і ринок, час від часу змінюються. Серед головних чинників таких змін – рівень розвитку продуктивних сил, політична орієнтація країни, характер історичного етапу, на якому знаходиться суспільство, його соціальна структура, національні особливості та ін. Там, де порушувалася гармонія взаємодії ринку і держави, країни потрапляли до глибокої кризи. Якщо взагалі відкидається ринок, логіка економічних процесів призводить таку державу до повної стагнації. Більш ніж півстолітня практика колишнього Радянського Союзу на рубежі 70 – 80-х років завершилася глибокою і всеосяжною кризою. Якщо ж, навпаки, суспільство розвивається тільки на основі ринкових механізмів, вільної конкуренції, тоді їх сліпа стихія також призводить до потужних соціальних струсів. Весь західний світ у зв’язку з такою практикою пережив у 1929 – 1933 рр. часи „великої депресії” і зробив відповідні висновки, створивши систему державного економічного регулювання. Знайти розумне співвідношення між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням – одне з ключових завдань, яке на сьогодні постало перед Українською державою. Україна має формувати таку національну модель ринку і державного регулювання економіки, яка враховувала б історичні реалії та сучасний зарубіжний досвід. Основна мета даної курсової роботи полягає у вивчені особливостей державного регулювання економікою. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити особливості політики державного регулювання економіки; розглянути концепції макроекономічної рівноваги як підґрунтя економічної політики держави; визначити основні функції державного регулювання економіки; проаналізувати національні особливості державного регулювання економіки. Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають у процесі державного регулювання економіки. Об’єктом курсової роботи є система державного регулювання економіки. Курсова робота складається із трьох частин, в яких послідовно аналізується поставлена проблема. Розділ 1. Політика державного регулювання економіки 1.1 Політика державного регулювання як складова господарської системи Високорозвинена ринкова економіка - це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів.

Державне регулювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроєкономічного регулювання народного господарства. Розвинена ринкова економіка не означає якоїсь &quo ;абсолютної свободи&quo ; і &quo ;вільної гри&quo ; економічних сил, що спрямовуються &quo ;невидимою рукою&quo ; саморегульованої конкуренції. Необмежена економічна свобода існувала лише на ранніх ступенях розвитку товарного виробництва і формування ринкових відносин, коли функціонувало безліч порівняно однакових за розмірами капіталу, переважно дрібних і середніх підприємств, між якими точилася конкурентна боротьба за ринок збуту товарів. За умов вільної конкуренції ринкові сили попиту й пропозиції стихійно, через вільне ціноутворення визначали оптимальні пропорції виробництва та його економічну ефективність. Головними регуляторами суспільного виробництва були вільний ринок і конкуренція. Держава лише створювала загальні умови для функціонування приватних капіталів. З розвитком відносин власності та вдосконаленням організації суспільного виробництва розширилися сфера і напрями політики державного втручання в економічні та соціальні процеси. Головним завданням політики централізованого економічного регулювання стало розв'язання суперечностей між частковою монополістичною планомірністю І товарними відносинами, які залишалися загальною формою економічних зв'язків у суспільстві. Для сучасних умов характерні переплетення ринкових і державних методів регулювання, їх поєднання. Кожен з них має свою сферу застосування і відповідає певним інтересам суб'єктів власності та господарювання. Проте вони збігаються в тому, що і держава, і ринок приводять у відповідність часткові планомірності, властиві окремим господарським одиницям. В умовах високорозвиненої ринкової економіки, яка характеризується наявністю великої кількості не лише дрібних і середніх підприємств, а й великих виробничих комплексів, про &quo ;вільну гру&quo ; економічних сил не може бути й мови. Щодо діалектики розвитку економіки країн Заходу та еволюції механізму ЇЇ регулювання американський учений-економіст П. Самуельсон писав: &quo ;Можливо, Америка XIX ст. підійшла ближче, ніж будь-яка інша країна коли-небудь до такого стану, який Карлейль назвав &quo ;анархія плюс констебль&quo ;. Результатом цього стали ціле століття швидкого економічного прогресу й умови індивідуальної свободи. Але це призвело також до періодичних економічних циклів, розкрадання й виснаження не відшкодованих природних ресурсів, до крайнощів бідності і багатства, розкладання державного апарату групами, які ставлять різні завдання, і часом до витіснення монополією саморегульованої конкуренції&quo ;. У більшості індустріальне розвинених країн Заходу значно підвищилася економічна роль держави. Те, що держава є центральним органом політичної влади в країні, надає їй можливість використовувати норми правового примусу і розпоряджатися значними економічними ресурсами. Вона не лише стала власником багатьох заводів, земельних ділянок, залізниць, морських портів, аеродромів, фінансових ресурсів, а й заволоділа цілими галузями економіки, які потребують для свого утвердження величезних капіталовкладень і в період становлення найменше орієнтовані на прибуткове функціонування (атомна і космічна промисловість, енергетика тощо).

У більшості країн ринкової економіки державі належить близько третини національного багатства, вона перерозподіляє через бюджет половину валового національного продукту, здійснює до 20 відсотків капіталовкладень в економіку. Наприклад, у США під контролем уряду виробляється до 20 відсотків національного продукту, третину його становлять податки і загальний обсяг урядових витрат. Зростання економічної ролі держави, її втручання в процес суспільного виробництва і висока концентрація останнього модифікували традиційний механізм саморегулювання економіки, різко обмежили дію стихійних ринкових сил. Держава прийняла на себе цілу низку регулюючих функцій, особливо щодо розвитку державного сектору економіки, а також ринкової кон'юнктури. Довголітня практика державного втручання в економіку дала змогу виробити відповідні методи і важелі, в результаті чого економічна система стала високоефективною. Політика державного регулювання дає можливість нейтралізувати численні руйнівні процеси І небажані відхилення, які періодично переривають і деформують рух економічного циклу. Економічна політика держави формується через мережу органів державного апарату, суспільні інститути, засоби масової інформації. Важливу роль у цьому відіграють підприємницькі організації, фінансові групи та &quo ;групи тиску&quo ;. Підприємницькі організації, наприклад Національна рада французьких підприємців, Федеральний союз німецької промисловості, Конфедерація британської промисловості, Конфіндустрія (Італія), Представництво фінансових і промислових кіл (Фінляндія) та ін., беруть участь у вирішенні найбільш важливих питань з економіки і політики. Вони готують економічні проекти і рекомендації для органів державної і муніципальної влади, впливають на розробку і прийняття багатьох законів і указів, у певних випадках здійснюють контроль за їх виконанням. Фінансові групи мають безпосередні контакти з органами державної влади. Оскільки в кожній з розвішених країн їх склалося по декілька, то між ними точиться боротьба за лідерство й отримання певних пільг. Наприклад, у США лідерами є групи Морганів, Рокфеллерів, каліфорнійська на чолі з &quo ;Бенк оф Америка&quo ;, у Великобританії - &quo ;Ллойдз&quo ;, &quo ;Барклейз&quo ;, у Німеччині - групи на чолі з &quo ;Дойче банк&quo ;, &quo ;Дрезденер банк&quo ; та &quo ;Комерц-банк&quo ;. &quo ;Групи тиску&quo ; зародилися у США, сьогодні вони широко використовуються в країнах Західної Європи тощо. Вони формуються з метою впливу на офіційних представників державної адміністрації і членів уряду при розв'язанні таких питань, як оподаткування, ціноутворення, регламентація ринків, право на створення нових підприємств тощо. Так, в Іспанії інтереси приватного сектору представляють 9 таких груп: в паперовій промисловості o- Інститут паперу, в металургії - Союз виробників чорних металів, у суднобудуванні - Техніко-торговельне управління суднобудівників та ін. Місце політики державного регулювання в господарській системі є сталим, проте його масштаби і форми не залишаються незмінними. Дії державної адміністрації не обов'язково втілюються у певних заходах щодо управління національною економікою.

Але вс вони, включаючи  Липинського,  навть Донцова, творили в умовах матералзму, а Святе Письмо вважали просто вигадкою. По-друге, дея укрансько державност не могла набути сво завершеност в перод, коли наш земл були пвденно-захдним крам Рос. За таких умов говорити про Укранську державу,  функц було просто неактуально. «Доб'мося незалежност, державно самостйност, а там видно буде, не пропадемо!» ось установка тогочасно нацонально нтелгенц Украни,  це природно. Сьогодн Украна дйсно незалежна! Але робота щодо реалзац нацонально де тльки розпочинаться. Ось тут  треба визначитися, Потрбн не тльки волання, а ще й конструктивна, розумна, наполеглива праця у галуз державотворення, духовного вдродження нац, у зведенн мцних економчних пдвалин нашого буття. Отже, поста велике завдання перед лдерами укрансько нац,  елтою зробити так, щоб дея заволодла широкими масами  вилилась у струнку програму дй. Адже скльки не хитай головою  не розводь руками, нацональна дея вд того не втлиться в життя

1. Державне регулювання економіки

2. Державне регулювання економіки

3. Державне регулювання економіки

4. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

5. Ринок і державне регулювання економіки

6. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки
7. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
8. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

9. Державне регулювання ринкової економіки

10. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

11. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

12. Державне регулювання комерційної діяльності

13. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

14. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

15. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

16. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Державне регулювання страхової діяльності

18. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

19. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

20. Державне регулювання інноваційної діяльності

21. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

22. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
23. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
24. Економічний потенціал національної економіки

25. Особливості національної економіки Тунісу

26. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

27. Тенденції розвитку міжнародної економіки

28. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

29. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

30. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

31. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

32. Філософія економіки

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

34. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

35. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

36. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

37. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

38. Валютне державне регулювання
39. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
40. Державне регулювання інноваційної діяльності

41. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

42. Державне регулювання природних монополій

43. Державне регулювання ринку цінних паперів

44. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

45. Інноваційний розвиток економіки регіонів

46. Інституційні чинники розвитку національної економіки

47. Концептуальні основи аналізу національної економіки

48. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

50. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

51. Основи економіки

52. Основи економіки підприємства малого бізнесу

53. Основні риси перехідної економіки України

54. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
55. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу
56. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

57. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

58. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

59. Особливості економічного розвитку Київської Русі

60. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

61. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

62. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

63. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

64. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

65. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

66. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

67. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

68. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

69. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

70. Сучасний стан державних органів управління економікою
71. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки
72. Підвищення економічних показників державного підприємства

73. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

74. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

75. Київська Русь

76. Опіки. Види, допомога

77. Приватизація як засіб припинення державної власності

78. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

79. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

80. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

81. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

82. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

83. Культура Київської Русі.

84. Мозаїки Київської Русі

85. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

86. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
87. Міжнародна економіка
88. Київська школа музики

89. Економічне районування України

90. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

91. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

92. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

93. Поняття та форми державного устрою

94. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

95. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

96. Законодавче регулювання робочого часу

Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

98. Державній бюджет України

99. Державний контроль

100. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.