Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика викладання природознавства тема Звірі

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Державний університет імені М.П.Драгоманова Курсова робота з методики викладання природознавства на тему “Звірі” Виконала студентка 43групи факультету “Початкове навчання” заочного відділення Зажерило Н. В. Викладач Телецька І. м. Київ – 2000 рік ПЛАН Стор. I. ВСТУПНА ЧАСТИНА ------------- II. ФОРМИ НАВЧАННЯ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ 2. ДОСЛІДНО - ПРАКТИЧНА 3.РОБОТА З РОЗДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ------------------------------------ 4. РОБОТА З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ------------------------ 5. РОБОТА З ---- III. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ І ФОРМ РОБОТИ.--------------------- IV. 1 ----------------------------------- 1. ПРАКТИЧНЕ V. 2 ------------------------------------ 1. ПРАКТИЧНЕ 2.ТЕМА :”ЗВІРІ ---- 3. ТЕМА “ЗВІРІ ---- VI. 3 ----------------------------------- VII. ЗВЯ’ЗОК ПРИРОДОЗНАВСТВА З ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ.----------------------- 1. З УРОКАМИ ЧИТАННЯ ТА 2. З УРОКАМИ VIII. ЗАКЛЮЧНА -------------- IX. ---------------------------------- X. ---------------------------------- . I. ВСТУПНА ЧАСТИНА "Природничі науки у всьому їх об'ємі представляють собою вічну боротьбу людського розуму із потайливістю природи.” К.Д.Ушинський До тих пір поки ми не знаємо своєї країни і поки ці знання не поширяться в масі народу, ми не будемо в змозі користуватися і тими з вербами, які налає нам природа й населення навої країни, і будемо бідні, тому, що - нехлюї. Тому-то, природознавство як учбовий предмет має пропедевтичний характер, тобто метою його є підготовка учнів до вивчення елементарних курсів ботаніки, зоології, фізичної географії, анатомії, фізіології, інших предметів наступних класів. Вивчення природознавства в початковій школі дає можливість розв’язати освітні і виховні завдання в єдиному процесі. А саме: - розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи; ! - розкрити у доступній формі зв’язки між неживою і живою природою, трудовою діяльністю людей; - озброїти дітей матеріальним підходом до вивчення природи і, первинним атеїстичним знанням; - виховувати любов до рідної країни. Виходячи з мети курсу, а це - комплексне пізнання природи і суспільства, специфіка природознавства - його узагальненість, комплексність і разом з тим конкретність. Озброїти учнів знаннями - значить створити в їх свідомості чіткі уявлення, навчити узагальнювати свої знання в поняттях, допомогти дітям осмислити закономірні зв’язки між явищами, виробити практичні уміння і навички. Отже, вже в початкових класах повинно мати місце нагромадження в молодших школярів певних знань про предмети і явища природи, причому знань нерозрізнення, а об'єднаних провідною ідеєю - ідеєю взаємозв'язку всіх явищ природи. Вивчення природознавства має велике значення у вихованні в учнів суспільної активності, ініціативи, набутті навичок бережливого ставлення до природи та в психологічній підготовці до виконання корисних справ. В учнів зростає відповідальність, почуття гордості за те, що й вони брали участь у важливих для країни справах. II. ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Організовуючи спостереження за явищами навколишньої дійсності і безпосередню практичну діяльність молодших школярів, насамперед слід дбати про розвиток їхніх розумових сил, викликаючи у дітей потребу міркування, спонукаючи робити висновки, узагальнення.

Найперші "помічники" у цьому для вчителя - добре сформульовані, продумані пізнавальні завдання, спрямовані на розширення і збагачення уявлень, понять дітей про живу і неживу природу, ознайомлення із суспільним життям, працею дорослих в освоєнні соціального досвіду, виконанні перших суспільне - значущих обов’язків У поборі різних типів розвивальних завдань за основу ж взято ті логічні операції, без яких виконання їх неможливе порівняння, узагальнення, класифікацію, встановлення причинне -наслідкових зв’язків. Перші дотики розуму і почуття дитини по навколишнього світу повинні бути турботливими і ласкавими. В.О.Сухомлинський писав : "Як важливо не попустити, щоб шкільні двері відгородили від свідомості дитини навколишній світ!". Саме нього ми, вчителі і маємо посягнути у своїй роботі з учнями. Розвитку в учнів спостережливості сприяє також систематичний контроль за виконанням завдань. 2. ДОСЛІДНО - ПРАКТИЧНА РОБОТА У процесі вивчення природознавства необхідно приділити велику увагу дослідно-практичній роботі учнів. Саме в цих умовах є можливість виховувати у дітей дослідницький підхід по здобування знань, збуджувати в них інтерес по природи. Учні вчаться самі одержувати знання, обґрунтовувати свої відповіді, набувати умінь і навичок користуватися нескладними лабораторними обладнаннями, а головне спостерігати явища, розкривати причини, що зумовлюють їхню зміну. Мислення учнів спрямовується на аналіз і синтез. Під керівництвом вчитель вони вчаться виділяти в предметах істотні ознаки, встановлювати між ними подібність, узагальнювати, робити висновки. Дослівно- практична робота сприяє вихованню в учнів повільної уваги, спостережливості, розвитку діалектичного мислення. На уроках проводять демонстраційні та фронтальні посліпи. У першому випадку вчитель або учень демонструє дослід, який можна показати підчас вивчення нової теми, повторення та закріплення матеріалу або опитування. У другому - вчитель дає завдання, а учні виконують. Піп час досліду слід обов’язково підтримувати тісний контакт з учнями, щоб вони не тільки зрозуміли зміст матеріалу, а й вчилися розповідати про те, що вони спостерігають. Важливо також у потрібну хвилину спрямувати увагу учнів на пізнання суті досліду. 3.РОБОТА З РОЗДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ Чуттєве сприймання відіграє велику роль у пізнавальній діяльності учнів молодших класів. Саме з ними тісно пов'язана робота з роздатковим матеріалом. Це можуть бути рослини, зібрані піп час екскурсій, гербарій, колекції комах, вологі препарати, предмети неживої природи, роздавальні картки тощо. Щоб дітям легше було визначити істотні ознаки предметів, які вивчаються, бажано піп час роботи додержуватись певної послідовності у її виконанні, яка буде для учнів планом їхніх дій. Роздавальні картки можна використовувати піп час фронтальної роботи з класом, для самостійних занять учнів, для ущільнення опитування, письмових, контрольних робіт тощо. 4. РОБОТА З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ. Широко використовують технічні засоби навчання. За допомогою їх можна вивчати віддалені предмети і явища природи, за якими в даний момент важко спостерігати в природі.

Кольорові зображення викликають у дітей позитивні емоції, інтерес, що полегшує усвідомлення нового матеріалу. Демонстрування кінофільмів дає можливість показати явища в динаміці й розвитку. Особливо зручно користуватись слайдами. На екрані учням можна показати збільшене кольорове зображення предмета, явища. Методика роботи із слайдами така сама, як із таблицями чи репродукціями картки. Це може бути складання коротких оповідань учнями, виділення істотних ознак в об'єктах, які вивчаються, проведення ігор та інше. Доцільно для активізації пізнавальної діяльності учнів перед переглядом діафільмів чи кінофільмів давати їм такі завдання: коротко описати предмети, явища за змістом кадрів, виділити істотні ознаки, з’ясувати, як пристосувалися рослини і тварин по життя в певному середовищі, розвити причини явищ, взаємозв'язків у природі тощо. Після перегляну екранних засобів можна проводити не тільки бесіду, а й письмову самостійну роботу. На уроках природознавства треба ширше використовувати грамзаписи. Увага та інтерес дітей значно зростають, коли учні прослуховують музику, співи птахів, короткі оповідання і вірші. 5. РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ Відповідно дошкільної програми з природознавства побудовано за сезонним принципом. У ньому показано природу і працю людей за порами року, то дає вчителеві можливість поєднувати вивчення статей із спостереженнями учнів, ширше використовувати в навчанні місцевий матеріал. Система запитань і завдань, що міститься в підручнику допоможе краще учням ознайомитись з предметами та явищами природи. Робота з малюнками а підручнику може бути різноманітною. Наприклад - можне пати завдання учням розглянути їх та сказати, що зображено на них, порівняти малюнки, знайти спільні ознаки та істотні відмінності скласти оповідання за малюнком з використанням своїх спостережень. Користуючись малюнком, розповісти про розвиток рослини чи комахи, виділити істотні ознаки в предметах і явищах, які вивчаються. У підручнику вміщено кольорові таблиці з якими учні повинні працювати піп час вивчення тем "Рослини", "Тварини", “Охорона рослин". Перед статтями вміщено запитання і завдання для виявлення життєвого досвіду учнів. активізації їх пізнавальної діяльності: здобутих знань перед тим, як ознайомлювати з новою темою, щоб створити проблемну ситуацію і зацікавити на запитання. Важливо навчити другокласників самостійно працювати з підручником у класі і вдома. Потрібно привчити дітей давати повні відповіді на запитання, пов’язувати зміст прочитаного з власними спостереженнями і поповнювати його. Слід рекомендувати учням вибирати із статей матеріал по поставлених запитань. Тоді вони краще запам’ятають основний матеріал по поставлених запитань і навчаться працювати з текстом. Але робота з підручником не передбачає різноманітну пізнавальну діяльність учнів. Тому пропонуємо використання різноманітних форм роботи для підвищення активізації навчальної діяльності учнів на прикладі теми "Звірі " при вивченні різних пір року. III. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ І ФОРМ РОБОТИ. На уроках природознавства вчитель в поєднанні з іншими методичними прийомами може використовувати різноманітні загадки, цікаві завдання, кросворди, вірші, казки, оповідання про звірів: проводити ігри, ігри - подорожі, вікторини, хвилинки цікавого тощо, залежно від.

Но лично я пребывал просто в эйфории, ведь в течение многих лет до этого мне приходилось рекомендовать пациентам диеты, не приносившие практических результатов. Но впереди наш ждал еще один приятный сюрприз: нам стали звонить друзья наших пациентов, члены их семей, родственники, знакомые, прослышавшие о диете. Электронная почта распространяла информацию о нас со скоростью лесного пожара. Теперь уже и молодые и вполне здоровые и успешные жители Майами-Бич, не имевшие проблем с сердцем и решившие просто немного сбросить вес, пробовали нашу методику и достигали успеха. Поток вопросов о том, что можно и чего нельзя, все возрастал. О нас узнали и за границей. Вслед за этим мы узнали, насколько активно газеты и журналы обсуждают проблемы избыточного веса и всевозможных диет. Нас стали атаковать журналисты. Вслед за этим телевизионный продюсер предложил отобрать группу добровольцев с избыточным весом и в течение месяца дважды в день, в 18 и 23 часа, рассказывать, чего они достигли, следуя нашим методикам. Идея понравилась, тем более что мы были уверены в положительном результате. И оказались правы

1. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

2. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

3. Реферат о Пугачеве

4. Огляд життя Александра Довженко

5. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

6. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
7. Реферат по книге Фернана Броделя
8. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

9. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

10. Несколько рефератов по Исламу

11. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

12. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

13. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

14. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

15. Суспільна організація життя слов

16. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

17. реферат

18. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

19. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

20. "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил" (По сказке Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц")

21. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

22. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)
23. США и Канада в АТР: набор рефератов
24. Звіт про проходження практики в ДПІ

25. Соционика – для кого она?

26. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

27. Для кого писались книги мёртвых на планете живых?

28. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

29. Реферат кондитерское изделие

30. Здоровий спосіб життя

31. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

32. Кого ищут в мужья российские женщины?

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

33. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

34. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

35. Реферат Евро

36. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

37. Реферат для выпускных экзаменов

38. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД
39. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
40. Рослина в житті людини

41. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

42. Реферат о США

43. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

44. Грошові потоки, звітність, планування

45. Життя та діяльність І.П.Котляревського

46. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

47. Життя Тараса Григоровича Шевченка

48. М.В.Гоголь – життєвий шлях

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

49. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

50. Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко

51. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил

52. Де й із чого зароджується життя?

53. Складання та подання фінансових звітів банку

54. Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік
55. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі
56. Основи безпеки життєдіяльності

57. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

58. Еволюція життя на Землі

59. Життєві форми організмів

60. Життєдіяльність організму

61. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

62. Умови життя рослин

63. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

64. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Звітність

66. Звітність сільськогосподарських підприємств

67. Методика і техніка складання фінансової звітності

68. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

69. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

70. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу
71. Порядок складання фінансової звітності
72. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

73. Фінансова звітність

74. Фінансова звітність підприємства

75. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

76. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

77. Аудит фінансової звітності

78. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

79. Звільнення від кримінальної відповідальності

80. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

81. Ліквідація юридичної особи в зв’язку з банкрутством

82. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

83. Мова і культура в житті суспільства

84. Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці

85. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

86. Розробка гри "Життя"
87. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
88. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

89. Життя і творчість Майкла Фарадея

90. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр

91. Ідейно-політичне життя Полтавщини

92. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

93. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

94. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

95. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

96. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

97. Суспільно-політичне та культурне життя України

98. Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

99. Структурні схеми каналів зв’язку

100. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.