Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Основные формы внешнеэкономических связей Украины

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Зміст 2 Вступ. 3 Глава #1: Функції та місце міжнародного розподілу праці у світовому господарстві. 5 Глава #2: Основні форми та нормативно-правова база зовнішньоекономічних зв'язків України. 10 Глава #3: Історичний аспект міжнародної торгівлі, як одної з найважливіших форм зовнішньоекономічних зв’язків. 13 Глава #4: Товарна струтура експорту та імпорту України 15 Моделі взаємовідносин України з Росією та ЄС 20 Глава #5: Інтеграційні та інвестиційні процеси в Україні 25 Висновок 28 Список літератури 29 Додаток Вступ. Зовнішні зв’язки України – це її взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співдружність політичних органів, що направлена на ефективне вирішення, як особистих проблем громадян, так і глобальних проблем людства. Міжнародні зв’язки - поліфункціональні, вони виконують функції щодо органічного інтегрування у всесвітні структури з метою закріплення миру та безпеки, ефективного розвитку економіки, науки, освіти та культури, формуванню єдиного екологічно чистого простору Землі, задоволення особистих потреб громадян та суспільства України в цілому. Загалом, у наш час потрібно всебічно розглядати зовнішні зв’язки не тільки міжнародним економістам, прогнозуючим глобальні тенденції ринків зарубіжних держав, але і національним виробникам, продукція яких має потенціал виходу на міжнародні ринки збуту. Знання основ зовнішньоекономічних зв'язків необхідне для вивчення кон'юктури світового ринку, для оцінки інтенсивності фінансових потоків, визначення стратегічного напрямку розташування представництв в іноземних державах та ін. Ціл'ю моєї курсової роботи я поставив розгляд та аналіз основних форм зовнішньоекономічних зв'язків, як природний стан міжнародного розподілу праці. В наслідок того, що міжнародні економічні відносини існують в таких трьох формах: міжнародна торгівля, міжнародна міграція робітничої сили та міжнародний рух капіталу, аналіз цих зв'язків являє собою багатогранний процес. Розгляд імпортно-експортного балансу є невід'ємна частина аналізу зовнішньоекономічних зв'язків, тому треба означити поняття цих елементів: Експорт - продаж або передача на інших законних підставах товарів, що контролюються, іноземним суб'єктам господарської діяльності та їх вивезення за митний кордон України або без нього, включаючи реекспорт товарів з митної території України. Імпорт - закупівля або одержання на інших законних підставах від іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів, що контролюються, та їх вивезення на територію України, включаючи одержання їх представником будь- якої юридичної особи іноземної держави, іноземцем чи особою без громадянства на території України. При висвітленні поставлених питань, в своїй роботі я використовував такі методи: o індуктивний o дедуктивний o літературний o статистичний o порівняльний o картографічний Хочу зазначити мінус своєї роботи - деякі, використані статистичні дані позначені датою раніше 2002-2003 років. Глава #1: Функції та місце міжнародного розподілу праці у світовому господарстві.

Сутністю зовнішньоекономічно діяльності є міжнародний розподіл праці. Міжнародний розподіл праці полягає в спеціалізації окремих країн и їх угруповань на виробництві різних видів промислової, cільськогосподарської продукції та обміні цією продукцією. У контексті цієї економічної категорії об'єктивно формуються загальноукраїнський і регіональні (наприклад міськи, обласні та ін.) зовнішньоекономічні комплекси, що об'єднують взаємопов'язані підприємства-експортери та імпортери, тогово-промислову палату України, різноманітні економічні асоціації та об'єднання, банки, які займаються операціями, пов'язаними з міжнародною діяльністю. Взагалом то, кожна країна, або група країн, у певному регіоні світу спеціалізується на видобутку тієї чи іншої сировини, або випуску конкретної продукції. Тип спеціалізації конкретної країни або регіону залежить від природних (географічне положення, наявність мінеральних ресурсів, забезпеченість водними ресурсами тощо), соціально-історичних (державний устрій, менталітет нації, шляхи розвитку, геополітичне положення, та ін.), економіко-географічних (ступінь розвитку, кількість і якість трудових ресурсів, структура господарства, економіко-географічне положення, розвиток інфраструктури, в тому числі транспорту) факторів. Як на міжнародному, так і на внутрідержавному рівнях, спеціалізація сприяє ефективнішому використанню соціально-економічного і природно- ресурсного потенціалу країн та регіонів, налагодженню і розвитку їхніх економічних зв'язків. На основі міжнародного розподілу праці в Україні сформувався профіль міжнародної спеціалізації, зумовлений розмірами її території і чисельністю населення та іншими вищезазначеними факторами. В системі міжнародного розподілу праці наша держава спеціалізується на виробництві машин (промислове устаткування, магістральні тепловози, трактори, екскаватори, судна, автомобілі, сільськогосподарські машини, верстати, прилади, турбіни, літаки, обчислювальна техніка ), продукції чорної металургії (залізна і марганцева руда, прокат), вугілля, харчових продуктів (цукор, рослинна олія, мука, макаронні вироби, сіль, кондитерські вироби, овочеві консерви, м’ясо, молоко), хімікатів, цементу, програмного забезпечення для електронних обчислювальні машин. Міжнародний розподіл праці нерівномірний. У сучасному світі існує принаймні шість соціально-економічних угруповань: 1) розвинуті капіталістичні країни (США, єдина в світі наддержава, Японія, ФРН, Франція, Великобританія, Італія, Канада); 2) малі розвинуті капіталістичні країни (Бельгія, Норвегія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Швеція, Австрія та інші).Обидві ці групи спеціалізуються переважно на машинобудуванні (літако-, судно-, автомобілебудуванні), електроніці розробці нових технологій тощо; 3) соціалістичні країни (КНР, КНДР, Куба); 4)країни східної Європи та СНД (Польща, Угорщина, Росія, Україна), що знаходяться на етапі переходу до ринкової економіки. Для цих країн характерна суттєва розбіжність показників економічного розвитку (від Китаю, якому притаманні вражаючі темпи економічного прогресу, до Таджикистану, країн колишньої Югославії і Куби, які з різних причин опинилися в ситуації економічного колапсу).

Ряд країн цієї групи експортує сировину (нафту, електроенергію та вугілля - Польща, Росія, Україна), сільськогосподарську продукцію (овочі, фрукти - Угорщина, Болгарія, Румунія), продукцію машинобудування, електротехнічні вироби (Угорщина), вантажні автомобілі (Росія), автокари (Болгарія); 5) країни «третього світу» (країни, що розвиваються).Це найчисленніша група. Вона охоплює близько 130 країн і в міжнародному поділі праці займає «сировинну» нішу, постачаючи на світовий ринок різноманітну мінеральну сировину, сільськогосподарську продукцію (країни Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії), напівфабрикати. Але головною стратегічною продукцією, яку постачає ця група країн (країни Перської затоки і Близького Сходу, Лівія, Нігерія, Венесуела) і яка забезпечує їм левову частку інвалютних надходжень, є нафта; 6) найбідніші країни (вони власне, належать до країн, що розвиваються), у яких найнижчі у світі показники економічного розвитку, багато невирішених соціально-економічних проблем і переважає сировинна або сільськогосподарська спеціалізація (Ангола, Мозамбік, Ефіопія, Сомалі, Гватемала, Гондурас, Бутан, країни Океанії). У міжнародному поділі праці є певні суперечності. Йдеться про надмірну спеціалізацію країни на виробництві кількох видів продукції, оскільки це ставить її господарство в залежність від коливань кон'юнктури світового ринку, а також збіднює галузеву структуру господарства. Окремі держави обирають галузі, що використовують дешеву природну сировину, дають країні значні прибутки, хоча часто засновані на важкій фізичній праці і слабко пов'язані з іншими галузями економіки. Інша справа галузі обробної промисловості, в тому числі машинобудування. Вони тісно переплітаються з іншими галузями економіки країни, оскільки засновані на розвиненому господарстві і є потужним фактором розвитку всього господарства. Проаналізував деякі показники можна зазначити, що Україна, в свою чергу має всі шанси претендувати на одне з перших місць з країн колишнього СРСР по показникам розвитку економіки: Таблиця 1.1 „Рівень розвитку економіки України та інших держав колишнього СРСР”(бали) [за даними досліджень економістів „Дойче-Банку” (у списку літератури №5 ) ] Міжнародний поділ праці має також свої негативні сторони - річ йдеться о певних суперечностях, що пов’язані з надмірною спеціалізацією країни на виробництві кількох видів продукції, оскільки це ставить її господарство в залежність від коливань кон’юктури світового ринку, а також збіднює галузеву структуру господарства. Деякі держави, якщо бачать на своїй території достатній природно-ресурсний потенціал, обирають галузі спеціалізації таким чином, щоб мінімалізувати витрати на транспортування обробку та ін. І дійсно, деякі галузі які використовують дешеву природну сировину можуть значно покращити економічний стан господарства (якщо його рівень був невеликим - ця галузь не повинна мати тісні зв’язки з іншими). Зовсім інший стан із галузями обробної промисловості, що нерозривно пов’язані з іншими галузями економіки країни бо це повинно мати місце тільки у розвиненому господарстві, тоді ця промисловість грає роль потужного каталізатора економічного прориву держави.

Они добывают или участвуют в добыче железной руды, угля, известняка и др. Большинство японских компаний работает на импортной руде, ломе и угле. Металлургические монополии производят чугун, сталь, ферросплавы, качественные стали, прокат, трубы, стальные конструкции, полуфабрикаты и готовую стальную продукцию, а также огнеупоры, валки, кислород. Они располагают крупными машиностроительными и судостроительными предприятиями, имеют собственный грузовой флот и широкую сеть сбытовых филиалов, охватывающую большинство капиталистических стран.   До 2-й мировой войны 1939—45 металлургические монополии были основой военно-промышленных потенциалов империалистических стран. В 50—70-е гг. их значение в производстве военной техники относительно сократилось, и они уступили свои позиции авиаракетным и электронным монополиям. Однако выпуск военной продукции (специальные стали и сплавы, корпуса бронемашин и танков, орудийные стволы, военные корабли и т.д.) продолжает играть важную роль в их производственной программе. Основная форма внешнеэкономической экспансии металлургических монополий — экспорт товаров, составляющий у большинства крупных фирм около 30% общей суммы продаж

1. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

2. Методика получения аудиторских доказательств. Классификационные формы экономического контроля в Украине

3. Государственное регулирование экономики: формы и методы

4. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

5. Цикличность как форма экономического развития

6. Цикличность как форма экономического развития.
7. Многообразие форм собственности в условиях современной российской экономики
8. Социально-экономическое содержание предпринимательства и его современные формы

9. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

10. Транспортная составляющая интеграции Украины в мировую экономику

11. Результаты экономических преобразований стран с переходной экономикой

12. Современное состояние экономики Германии и ее мирохозяйственные связи в начале XXI века

13. Инфляция как форма проявления макроэкономической нестабильности: причины, виды и формы (на примере Республики Беларусь)

14. Сущность теневой экономики ее формы и социально-экономические последствия

15. Формы государственного регулирования экономики

16. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

18. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности районного узла связи (Украина)

19. Договор как форма регулирования аренды земли в Украине

20. Хаос и упорядоченность современных экономических форм

21. Различия экономических систем по формам собственности и механизму координации хозяйственной деятельности

22. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики
23. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики
24. Объективные основы, формы и методы государственного руководства экономикой и контроля за хозяйственной деятельностью

25. Хозяйственные формы экономики Древнего мира

26. Глобализация экономики и формы её реализации

27. Особенности экономических отношений и разнообразие форм эволюции развивающихся стран

28. Способы и формы создания предприятий иностранных инвестиций на примере Украины

29. Международный научно-технический обмен как форма международных экономических отношений

30. Международный туризм как форма международных экономических отношений

31. Ассоциации экономического взаимодействия регионов, как эффективная форма реализации их экономических интересов

32. Безработица: сущность, формы, социально-экономические последствия. Закон Оукена

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Основные принципы и формы реализации социальной политики, ее влияние на экономику государства

34. Предпринимательство в экономике современной России: виды, организационно-правовые формы, проблемы и перспективы развития

35. Сущностные характеристики и формы трансграничного экономического сотрудничества

36. Фирма как объект хозяйственной деятельности. Организационно-экономические формы предприятий

37. Архитектурные формы Месопотамского искусства

38. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли
39. Гибридные формы промысловых рыб
40. Поиск внеземных форм жизни

41. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

42. Социально-экономическое развитие современной Украины

43. Геологическаа форма движения материи

44. Инфляция: сущность и формы проявления

45. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

46. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

47. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

48. Аккредитивные формы расчетов

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

50. Собственность и многообразие ее форм

51. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

52. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

53. Реферат о Пугачеве

54. Банки и их роль в экономике Украины
55. Выборы как форма непосредственной демократии
56. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

57. Формы государственного управления и устройства

58. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

59. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

60. Понятие договора. Виды и формы договоров

61. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

62. Форма правления, понятие и виды

63. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

64. Понятие источника (формы) права

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

65. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

66. Форма государства

67. Форма государства

68. Формы государства

69. Формы государственного устройства

70. Форма (устройство) государства
71. Форма государства
72. Формы (источники права)

73. Формы государственного правления

74. Формы реализации права

75. Формы современных государств

76. Политический режим, как элемент формы государства

77. Формы и системы заработной платы

78. Финансовый контроль: формы, методы, органы

79. Формы обращения в английском языке

80. Типы грамматических форм слова

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Особенности взаимосвязи движений и рисунка на примере хороводной формы танца

82. Первобытные формы религии. Миф

83. Типы грамматических форм слова

84. Формы обращения в английском языке

85. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

86. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"
87. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
88. Реферат по книге Фернана Броделя

89. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

90. Шрифт. Этапы развития и изменения формы

91. Синтез и анализ пространственных конструкций сложной формы

92. Атопический дерматит, локализованная форма (история болезни)

93. Инфекция. Стадии, формы, микробы, токсины. Воспаление, медиаторы воспаления. Эндотоксикоз, эндотоксический шок. Сепсис, септический шок

94. Множественная миелома, диффузно-узловая форма (история болезни)

95. Первичная рожа правой голени, эритематозно-геморрагическая форма, средней степени тяжести

96. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

97. Понятие предварительного расследования и его формы

98. Формы соучастия

99. Формы соучастия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.