Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Курсова робота з дисципліни: «Маркетинговий менеджмент» на тему: «Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ «Кераміка»» Зміст Вступ План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві Основний напрямок корпоративної філософії підприємства та його основні корпоративні культурні цінності Спосіб організації та функції маркетингової структури підприємства Напрямки та завдання взаємодії між підрозділами підприємства для досягнення комерційних цілей Аналіз місії підприємства ТОВ «Кераміка» Місія та цілі діяльності підприємства Цілі маркетинг-міксу, його завдання, стратегія та тактика діяльності підприємства Приклади використання стратегій зростання (за матрицею І. Ансоффа) на підприємстві Аналіз бізнес-портфеля підприємства за допомогою матриці Бостонської Консультативної групи Стратегічний аналіз середовища підприємства за допомогою S W-аналізу Стратегічне дерево цілей підприємства Поточна маркетингова ситуація, програма дій та контроль підприємства Бюджет реалізації маркетингової програми на підприємстві, оцінка її ефективності і контроль Оперативно-календарний план відділу реклами підприємства Аналіз маркетингового аудиту у маркетинговій галузі підприємства Перелік питань, на які необхідно відповісти під час проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту Висновки Список використаної літератури Вступ У сучасних умовах господарювання для підприємств стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом продукції. У зв'язку з цим актуальності набуває удосконалення управління підприємствами на основі використання принципів менеджменту і маркетингу. Метою даної роботи є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань шляхом аналізу моделі маркетингового менеджменту на прикладі підприємства ТОВ «Кераміка». Завданнями даної роботи є: розробити план впровадження маркетингового менеджменту на підприємство ТОВ «Кераміка»; визначити напрямок корпоративної філософії підприємства; визначити функції маркетингової структури підприємства; виконати аналіз місії компанії; сформувати цілі діяльності фірми; визначити цілі маркетин-міксу, а також тактику та стратегію діяльності ТОВ «Кераміка»; проаналізувати бізнес-портфель фірми; виконати стратегічний аналіз підприємства; розробити стратегічне дерево цілей компанії; 10) розробити маркетинговий план та бюджет його реалізації; 11) виконати аналіз маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємства. 1. План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві Удосконалення організаційної структури управління. Так як, ТОВ «Кераміка» не має єдиного методологічного підходу до маркетингової концепції підприємства, то рекомендується створення на підприємстві єдиної служби маркетингу, яка забезпечить цілеспрямовану діяльність в області управління маркетинговою діяльністю. Створення стратегічних цілей і планів підприємства, і лінійних підрозділів (визначення нинішніх і перспективних потреб споживачів). Створення налагодженої системи «зворотного» зв'язку з покупцями товарів. Уміння адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

Оскільки зовнішнє середовище знаходиться в постійному русі, а воно являється ключовим при розробці відповідної маркетингової стратегії. Створення гнучких організаційних структур (наприклад, тимчасових структурних підрозділів,які призначені для реалізації тимчасових програм). Підвищення кваліфікації кадрів, їх навчання, перепідготовка (перерозподіл функціональних обов'язків). Необхідність кадрового забезпечення кваліфікованими фахівцями. Семінарські заняття на підприємстві. Підготовка на робочому місці під керівництвом старшого за посадою. Індивідуальні заняття з викладачами Фахівці виявляють потреби різних контингентів споживачів, активно беруть участь у створенні товару, даючи промисловості конкретні замовлення, які зроблені на основі розробок власних дизайнерів, технологів. Підприємство виходить з того, що розробка товару – це не тільки технічні можливості, ресурси, технологія, мода, вподобання, але й комерційне рішення, яке залежить від потреб споживачів, від кон'юнктури і тенденцій розвитку ринку, інтенсивності попиту на аналогічні товари фірм-конкурентів, від очікуваного впливу нового товару на попит, від асортименту, що склався. Більше того, розробка товару – це научно-технічне вміння використовувати новітні досягнення науки і техніки, здатність передвіщати їх вплив на виробництво товарів, які будуть випускатися на ринок і попит на них. Застосування стратегічного підходу до управління. Розробити нову тактику та стратегію діяльності підприємства ТОВ «Кераміка», виходячи з раціональних потреб зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей. Створити на підприємстві попереджувальну систему управління, що передбачає посилення ролі прогнозування ситуацій на ринку керамічної плитки. 2. Основний напрямок корпоративної філософії підприємства та його основні корпоративні культурні цінності Основний напрямок корпоративної філософії підприємства ТОВ «Кераміка» є філософія успіху, тобто досягнення успіху на ринку керамічної плитки України. Факторами успіху для підприємства є: швидкість адаптації до змін у моді; різноманітний асортимент керамічної плитки; впровадження у виробництво керамічну плитку з новими малюнками та колористикою (рис.2.1) Рисунок 2.1 –Фотографії керамічної плитки Місією підприємства є задоволення потреб будівельних фірм і населення в кахельних матеріалах для обробки й облицювання камінів, саун, ванних кімнат, басейнів, фонтанів і т.д. Мета створення підприємства ТОВ «Кераміка» - це впровадження господарської діяльності для отримання прибутку шляхом розвитку в Україні виробництва і продажу високоякісної керамічної плитки як на території України, так і за її межами. В майбутньому керівництво підприємств сприятиме розвитку таких напрямків розвитку: виробництво керамічної сантехніки; виробництво та реалізація керамічних будівельних матеріалів. Основними корпоративними культурними цінностями ТОВ «Кераміка» є наступні: ставлення до працівників підприємства (турбота про людей та їх потреби); стабільність якості продукції, так як ТОВ «Кераміка»гарантує високу якість за справедливу ціну; повага до індивідуальних прав (навчання, підвищення кваліфікації, кар'єрний ріст); розробка і застосування ноу-хау, яке дозволяє зменшити собівартість; відповідальність і виконання обов'язків в роботі з клієнтами і партнерами; підтримка корпоративного духу підприємства та повага до кожного співробітника ТОВ «Кераміка» Рекомендації щодо удосконалення концептуальної бази підприємства: потрібно розвивати наявний інтелектуальний і духовний потенціал підприємства ТОВ «Кераміка»; прагнути досягнути синергії трудових відносин, концентрацію творчого потенціалу, енергії робітників; необхідно завдати ритм та напрямки діяльності усього колективу; забезпечення соціальної захищеності персоналу ТОВ «Кераміка»; найважливішою складовою частиною корпоративної культури на підприємстві повинні бути моральні ціннісні орієнтації та норми.

потрібно розробити нову схему організації системи виробничо-економічного навчання кадрів, залишаючи незмінними раніше впроваджену на заводі концепцію безперервності цього процесу та підхід до підвищення освітнього і фахового рівня персоналу як до довгострокових перспективних інвестицій, включає такі компоненти: випереджувальну підготовку кадрів; організація поглибленого навчання керівників і спеціалістів підприємства іноземним мовам; виявлення і просування так званої еліти виробництва – працівників, що показали себе талановитими спеціалістами; створити потужний центр підготовки фахівців і освоєння автоматизованих систем управління, а також посилити увагу до навчання і перепідготовки молодої зміни робітників і спеціалістів. 3. Спосіб організації та функції маркетингової структури підприємства На даний час на підприємстві ТОВ «Кераміка» відсутня єдина служба маркетингу і цілеспрямована діяльність в області управління маркетинговою діяльністю. Тому пропонуємо підприємству функціональну організаційну маркетингову структуру (рис.3.1). Рисунок 3.1 - Функціональна організаційна маркетингова структура підприємства Розглянемо докладніше запропоновану структуру, а також функції відділів, функціональні обов'язки співробітників і зв'язок з іншими підрозділами підприємства. Основні принципи, що пропонується закласти при створенні служби маркетингу: служба маркетингу організовується у виді самостійного підрозділу; підрозділ маркетингу має у своєму складі відділи, що планують, організовують і контролюють виконання визначених маркетингових функцій підприємства; у процесі своєї діяльності служба маркетингу у функціональному відношенні підкоряються відповідні підрозділи підприємства. Директор з маркетингу управляє департаментом маркетингу підприємства, організовує і управляє всією діяльністю підприємства в сфері маркетингу, реклами і стимулювання збуту. Відділ маркетингового планування і контролю відповідає за стратегічне і поточне планування маркетингової діяльності підприємства. Фахівці цього відділу здійснюють контроль виконання маркетингових функцій підрозділами підприємства, що структурно не входять до складу департаменту маркетингу. Відділ маркетингових досліджень відповідає за планування, організацію, збір інформації й обробку результатів маркетингових досліджень, проведених департаментом маркетингу. При цього, сферою досліджень може виступати будь-який елемент як зовнішнього так і внутрішнього маркетингового середовища підприємства. Відділ розробки нових товарів і послуг відповідає за планування, організацію і контроль діяльності підприємства в області розробки і впровадження нових товарів і послуг, а також виведення з ринку товарів і послуг, життєвий цикл яких підходить до кінця. Відділ економічного аналізу і цінової політики здійснює аналіз економічних показників діяльності підприємства. При цьому в задачі відділу не входять задачі фінансового аналізу і планування діяльності. Фахівці цього відділу визначають цінову політику підприємства, політику знижок, складають прас-листи підприємства. Відділ управління товарними марками складається з менеджерів по товарних марках, у задачі яких входить координування всього комплексу маркетингу своєї торгової марки і визначення товарної політики підприємства по кожній товарній марці.

Однак у цй стор  ще один дуже пкантний нюанс, який спонукав прокурора Херсонсько област написати рапорт Президентов. А суть його така. Поки в кабнет прокурора област чекали кервника Херсонського хлбооб'днання Б.Б. Дурова, гсть, себто Ю. Триндюк, розповв надзвичайно цкаву сторю. Подамо  у виклад обласного прокурора: «Доки Дуров Б.Б. добирався до прокуратури, Триндюк Ю.Г. розповв, що хн фрми перебувають у стан розквту. Забрано Чернвецький хлбокомбнат. А всього у них близько смнадцяти таких пдпримств - три хлбокомбнати обласного значення, клька елеваторв, банк. Де саме знаходяться ц пдпримства  за якою адресою, вн не сказав. Крм того, мен стало вдомо, що у них  безлч заводв  рзних дрбних пдпримств. Продовжуючи розповдь про С. Пскуна, Триндюк повдомив, що вони мають серйозну пдтримку з боку народних депутатв Украни рзних фракцй, стабльне фнансове пдгрунтя, що да м можливсть навть узяти участь у виборах президента Украни (видлено автором. - Д. Ч.)

1. Что такое звезды

2. Что такое звёзды

3. Что такое налог

4. Неужели зло так привлекательно? (по роману Лермонтова "Герой нашего времени")

5. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"

6. Трактовка образа Обломова в статье Н. А. Добролюбова "Что такое Обломовщина?"
7. Кто такой Берия?
8. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

9. Что такое интернет?

10. Что такое мультимедийный компьютер?

11. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

12. Программа, которая упорядочивает элементы чётных строк матрицы по возрастанию, а нечётных – по убыванию

13. Что же такое математика ?

14. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

15. Что такое НАТО?

16. Разработка технологического процесса для получения матрицы с удлиненно-продолговатым отверстием

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

17. Что такое конфликт? Природа, типы и функции

18. Автоматизация проектирования цифровых СБИС на базе матриц Вайнбергера и транзисторных матриц

19. Что такое любовь?

20. А все-таки, "Свидетели Иеговы" - кто они на самом деле?

21. Что такое свобода личности и в чем смысл жизни?

22. Что такое хеджирование
23. Особенности менеджмента в шоу-бизнесе
24. Что такое «устойчивое развитие» для Украины?

25. Так где же линия Маннергейма?

26. Что такое Россия?

27. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

28. Что такое иммобилайзер

29. Накопители на гибких магнитных дисках: что это такое и способ производства

30. Матрица: Философия

31. Что такое книжная иллюстрация

32. Что такое «от кутюр»?

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Российский шоу бизнес

34. Что такое книжная иллюстрация

35. Искусство ранней классики (Так называемый «строгий штиль» 490 - 450 гг. до н.э.)

36. Ж.-Ф. Лиотар "Ответ на вопрос: что такое постмодерн?"

37. "Что же такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?"

38. Что такое отдельный язык?
39. "Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем…"
40. Так что есть красота?

41. Что такое речевой акт

42. "...Я так люблю Татьяну милую мою"

43. Что такое реализм?

44. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

45. Такие разные женские лица (по пьесам «Гроза» и «Бесприданница»)

46. «Я так не хотела в землю с любимой моей земли…»

47. Техніка і технологія торгівлі

48. Алгебра матриц

Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

49. О некоторых применениях алгебры матриц

50. Что такое энтропия?

51. Почему звезды называются именно так?

52. Что такое гепатит B?

53. Что такое здоровье?

54. Что такое эвтаназия? Традиционные представления об эвтаназии
55. Почему так важно соблюдать меры профилактики и вовремя лечить ЗППП
56. Менструация - что это такое?

57. Лазерная коррекция, кератотомия - что это такое?

58. Что такое метаболический синдром

59. Что такое эрозия шейки матки?

60. Міжнародна економіка

61. Кто такие рефералы и где их взять

62. Сетевые матрицы как организационный инструмент менеджмента

63. Два ключевых показателя. Матрица рентабельности как средство управления ассортиментом

64. Что такое POS?

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Что такое маркетинговый план?

66. Что такое "Goa" trance?

67. Что такое синергетика

68. Дуализм волна-частица или что это такое в действительности

69. Проблемы российских изобретателей. Почему им так тяжело реализовать свои идеи?

70. Что такое мнемотехника?
71. Педагогіка - контрольна
72. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

73. Так ли выгодна личная выгода?

74. Что такое "символизм" и его практическое использование

75. Что такое разум?

76. Кто же все-таки знакомится в интернете?

77. Что такое эйдетика?

78. Кто такие вредные люди: типология

79. "Co-dependence". Что это такое?

80. Что же такое "секс"?

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Манипуляция людьми, что это такое

82. Что такое социальная реклама

83. Медиаинфляция на телерекламном рынке. Или почему так быстро растут цены на рынке рекламы

84. Рекламная матрица, или Как создать продающую рекламу

85. Что такое руны?

86. Кто такие езиды
87. Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие
88. Что такое пол?

89. Такие разные игрушки...

90. Двенадцать самых длинных мужских членов в мире - готовы ли вы к такой неожиданности?

91. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

92. Секретар керівника

93. Что такое айкидо?

94. Что такое аритмология?

95. Что такое материя. История возникновения взгляда на материю

96. Что такое философия?

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

97. Что такое даосизм?

98. Анализ «я-концепции» с помощью теста «кто я такой»

99. Что такое аналогия и ее значимость в нашей жизни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.