Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право власності в цивільному праві

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

1. Теоретичні питання 1.1 Поняття, значення та законодавче регулювання договору міни 1.2 Сторони договору найму (оренди) земельної ділянки 1.3 Особливості користування гуртожитками та службовими житловими приміщеннями 1.4 Зміст інвестиційного договору 1.5 Відповідальність за договором складського зберігання 1.6 Відмінність договору управління майном від юридичних послуг 1.7 Платіжні доручення 1.8 Зміст спадкового договору 2. Задачі 3. Практичне завдання Список використаних джерел 1. Теоретичні питання 1.1 Поняття, значення та законодавче регулювання договору міни Договір міни — найдавніший договір цивільного права, який передував появі договору купівлі-продажу. В сучасному цивільному обігу договір міни має обмежене застосування. Мабуть, єдина причина його існування — це економія часу і засобів в тих випадках, коли наміри сторін продати один товар і купити інший збігаються. Законодавче регулювання щодо міни (бартеру) містяться у ст. 293 ГК України та § 6 гл. 54 ЦК України. Операції, що мають ознаки бартерних, додатково регулюються законами України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; (в редакції Закону від 22 травня 1997 р.), від 23 грудня 1998 р. № 351-ХР/ &quo ;Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності&quo ;, а також прийнятою на виконання останнього постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. № 756 &quo ;Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності&quo ;. Крім того, Вищий господарський суд України в своїх інформаційних листах неодноразово звертався до проблем, пов'язаних зі здійсненням бартерних операцій (зокрема, листи Вищого арбітражного суду України від 10 травня 2000 р. № 01-8/204 &quo ;Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства&quo ;, від 22 вересня 2000 р. № 01-8/ 516 &quo ;Про практику вирішення окремих категорій спорів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)&quo ;, оглядовий лист від 11 грудня 2000 р. № 01-8/738 &quo ;Про практику вирішення окремих спорів, пов'язаних з вексельним обігом (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)&quo ;; також Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29 серпня 2001 р. № 01-8/935 &quo ;Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів&quo ;. Значення договору міни полягає у тому, що у період економічної чи фінансової кризи, або навіть у цивілізаційний занепад, коли гроші втратять свої функції, або ж їх просто не буде вистачати, міна буде єдиним способом і методом для виживання населення. Також, це економія часу і засобів в тих випадках, коли наміри сторін продати один товар і купити інший збігаються. Згідно зі ст. 715 ЦК України: За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує в замін.

Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товар переходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. Договором може бути встановлений обмін майна на роботи (послуги). Законом можуть бути передбачені особливості укладання та виконання договору міни. Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний. Сторонами договору є продавець і покупець. Причому кожна із сторін договору є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує. Істотними умовами договору є умови про предмет та кількість товару, правове регулювання яких здійснюється за правилами договору купівлі-продажу (якщо це не суперечить суті зобов'язання). Форма договору визначається відповідно до загальних умов, що їх висувають до форми будь-якого цивільно-правового договору. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не передбачено законом. Однак сторони за домовленістю між собою можуть це правило змінити. Зміст договору становлять права та обов'язки сторін, які полягають у тому, що кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншій стороні один товар взамін на інший. Зокрема, розподіл прав та обов'язків між учасниками договору міни, а також відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору визначається згідно з нормами про договір купівлю-продаж (якщо це не суперечить суті зобов'язання). Зазначення в договорі ціни в грошових одиницях є необов'язковим, оскільки ціною є інший товар, що передається взамін. Договором може бути встановлено доплату за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) товару може переходити до покупця за договором міни до моменту виникнення на нього права власності на відповідний товар. Поняття &quo ;міни&quo ; досить часто ототожнювали з поняттям &quo ;бартер&quo ;. ЦК бартер розглядає як різновид договору міни, що застосовується у разі обміну не лише одного товару на інший товар, а й майна на роботи (послуги). Правове регулювання бартерних правочинів здійснюють закони України &quo ;Про правове регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності&quo ;, &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; та інші акти . 1.2 Сторони договору найму (оренди) земельної ділянки Згідно зі ст. 792 ЦК України За договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов'язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватись у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом. 1. Поняття оренди земельної ділянки дається законодавцем за допомогою ознак, які виділяють найом (оренду) земельної ділянки як серед відносин найму (оренди) інших об'єктів, так і серед інших правових форм землекористування.

Такими ознаками є: 1) специфічний об'єкт орендних відносин — земельна ділянка як важливіший природний ресурс, частина основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави. З урахуванням означених властивостей об'єкта норму, треба сприймати в контексті статті 9 ЦК, відповідно до якої положення ЦК застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сфері використання природних ресурсів, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Поняття земельної ділянки дається у статті 79 Земельного кодексу, яка визначає її як частину земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами та закріплює просторові межі поширення на неї права власності (поверхневий (ґрунтовий) шар, водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд); 2) договірний характер орендного землекористування (рішення власника про передання земельної ділянки в оренду, в тому числі виражене в адміністративному акті, рішення суду, результати конкурсу чи аукціону тощо є правовою підставою укладення договору оренди, але самі по собі не породжують відносин орендного землекористування, не підміняють собою договору оренди земельної ділянки, і є лише передумовами його укладання); 3) строковість орендного землекористування (відповідно до частини 3 статті 93 Земельного кодексу оренда земельної ділянки може бути короткостроковою — не більше 5 років та довгостроковою — не більше 50 років); 4) платність орендного землекористування (відповідно до статей 19, 20 Закону України &quo ;Про оренду землі&quo ; орендна плата може встановлюватися у грошовій, натуральній, відробітковій та інших формах. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі і не може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється згідно із Законом України &quo ;Про плату за землю&quo ;). Отже, сторонами договору є наймодавець і наймач. Наймач може передати земельну ділянку або її частину в користування іншій особі (піднайм, суборенду) лише з дозволу наймодавця. Головний обов’язок наймодавця випливає із ч.1 ст. 792 ЦК України, це передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування. Специфіка обов’язків наймача, окрім загальних положень про договір найму (оренди): використовувати земельну ділянку відповідно до мети, яку визначено в договорі; здійснювати комплекс заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню земельної ділянки; утримуватися від порушень прав власників сусідніх земельних ділянок і суб’єктів сервітутних прав. 1.3 Особливості користування гуртожитками та службовими житловими приміщеннями Службове житло — це житло, що надається в користування працівникам підприємств, установ і організацій, які у зв'язку з характером їх трудових відносин мають проживати за місцем роботи або поблизу нього. Жиле приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого органу відповідної ради за клопотанням адміністрації підприємства, установи, організації.

Держава платила 5090% коштв побудови  визначала оплату за перевезення та доплачувала недобори[44]. ЗЛОД¶ЙСТВО Вважаючи право власност за грховне, за неморальне, москвин логчно не вважав краджку грхом, а морально виправданою. До цього, зрештою, примусило його  саме московське життя. Як уже мовилося, стара «паль» не родила,  примара голоду спонукала москвина брати, нкого не питаючи, не свй шмат земл пд нову «палю». Ця практика давала москвинов моральне виправдання (санкцю) на захоплення чужо власност. Так з поколння в поколння виплекалися у москвина свтогляд  вдача «вора» (злодя), грабжника, а дал й розбйника, харцизяки, загарбника (мпералста). Ця вдача та свтогляд панують у житт москвина: у приватному, у громадському, у культурному, у мжнародному. Ними просякнута московськ лтература, наука, мистецтво  навть церква. Вони вддзеркалюються в московськй народнй мудрост. Наприклад: «Что взято то свято», «С трудов праведных не наживешь палат каменных»  т. п. Укранський народ, навчений довгим життвим досвдом, створив безлч приказок та смховиськ (анекдотв) про злодйство, брехню, шахрайство, ошуканство москвина

1. Застава у цивільному праві

2. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

3. Представництво в цивільному праві

4. Самозахист у цивільному праві

5. Спадкування у римському цивільному праві

6. Засоби цивільно-правового захисту права власності
7. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу
8. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

9. Право власності на землю в Запорозьській Січі

10. Захист права власності

11. шпори з цивільного права України

12. Цивільно-правові аспекти аудиту

13. Метод цивільного права

14. Основи цивільного права України

15. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

16. Право власності в англо-американській правовій системі

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Право власності на землю

18. Право власності на нерухоме майно

19. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

20. Система цивільного права України

21. Суб’єкти цивільного права

22. Цивільне право
23. Цінні папери як об’єкти цивільного права
24. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

25. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

26. Соотношение административного права со смежными отраслями права

27. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

28. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

29. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

30. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права

31. Понятие права, правого статуса личности. Классификация прав человека

32. Административное право как отрасль российского права

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники

33. Финансовое право как отрасль российского права

34. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ билеты по конституционному праву РФ - по курсу, по конституционному праву - государственные, по уголовному праву - по курсу. Всё за 2002 год - свеженькое на момент закачки.

35. Понятие и предмет регулирования, нормы, правоотношение, источники конституционного права РФ как отрасли права

36. Право собственности и вещные права

37. Авторське право та суміжні права

38. Гражданское право, как отрасль частного права
39. Докази та доказування у цивільному процесі
40. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

41. Защита прав человека в международном праве

42. Место гражданского права в системе отраслей права. Признание сделки недействительной

43. Наследственные права в международном частном праве

44. Позови в цивільному процесі

45. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

46. Право на иск и право на предъявление иска

47. Право собственности как вещное право

48. Представництво в цивільному процесі

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Процесуальні строки в цивільному процесі

50. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

51. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

52. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

53. Финансовое право как самостоятельная отрасль права

54. Право убежища и международное право
55. Право колективної власності
56. Принципи цивільного процесуального права

57. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

58. Захист права інтелектуальної власності в Україні

59. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

60. Право інтелектуальної власності

61. Право промислової власності

62. Право спільної сумісної власності подружжя

63. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

64. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

66. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

67. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

68. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

69. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

70. Административное право
71. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства
72. Административное право (шпаргалка)

73. Государственное и административное право (Контрольная)

74. Проблемы избирательного права современной России

75. Административное право РБ

76. Граждане как субъекты международного права

77. Административно право (шпаргалки)

78. Административное право РФ

79. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

80. Арбитражное процессуальное право

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

81. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

82. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

83. Банковское право (Контрольная)

84. Шпаргалка по банковскому праву

85. Гражданское право

86. Гражданское право - сделки
87. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)
88. Авторское право

89. Авторское право

90. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

91. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

92. Гражданское общество и право по Гегелю

93. Гражданское право (Контрольная)

94. Гражданское право (Контрольная)

95. Гражданское право (Шпаргалка)

96. Гражданское право РФ

Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

98. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

99. Гражданское право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.