Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Конституционное (государственное) право зарубежных стран Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАїНИ Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва Кафедра теорії та історії держави і права КУРСОВА РОБОТА на тему: “Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави” Виконала студентка 3 курсу групи Юз-96 Гордієнко М.В. Науковий керівник Васькович Й. Івано-Франківськ, 1999. Зміст.Вступ. 3 1. Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 4 2. Конституція 1997 р. – Основний Закон сучасної Української держави 10 2.1.Загальні засади конституційного ладу України 10 2.2. Конституційний статус людини і громадянина 18 2.3. Конституція України про систему органів державної влади. 22 3. Конституція України і перспективи подальшої розбудови правової держави 24 Висновки 26 Список використаної літератури. 27 Вступ. Сучасна Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року - найважливіший нормативно-правовий акт новітньої Української держави. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи, який є її своєрідним підмурком. Конституція 1996 року закріпила статус незалежної України – рівноправного учасника міжнародних відносин. В даній курсовій роботі розглядається зміст та значення сучасної Конституції України, докладно аналізуються I, II та III розділи Конституції, визначаються їх найважливіші ідеї та потенціал у справі розбудови в нашій країні правової держави. При написанні роботи використовувалися підручники і посібники, монографії та наукові публікації в журналах. Застосовані також матеріали з історії української конституційно- правової думки, що дозволяють побачити глибинні історичні корені сучасного Основого Закону, виявити шлях визрівання його передумов, сприймати Українську державу як невід’ємну частку світового співтовариства. Проте сучасна Конституція України це не тільки підсумок процесів державотворення, це й своєрідний дороговказ подальшого вдосконалення нашої держави, наповнення її сформованих інститутів реальним змістом, перетворення їх на реальні чинники правового регулювання суспільних відносин в Україні. Слід зазначити, що прийняття Конституції стало результатом компромісу різноспрямованих політичних сил, тому її можна розглядати як запоруку майбутньої злагоди в нашому супільстві, гарантію його розвитку на засадах забезпечення врівноваженості різних соціальних верств та політичних течій за умови неодмінного визнання непорушності політичного суверенітету нашої держави. Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції Термін “конституція” має латинське походження і походить від слова co s i u io – “устрій”, “установлення”. У Стародавньому Римі конституціями називалися акти, що їх видавав імператор. “Словник іншомовних слів” стверджує, що конституція - “основний закон держави, який визначає основи політичної, економічної і правової системи країни. Конституція закріплює форму правління й державний лад, порядок утворення, принципи діяльності і компетенцію центральних і місцевих державних органів, виборчу систему, права і обов’язки громадян, організацію та принципи правосуддя тощо” .

Сучасний європейський конституціоналізм має витоки в середньовічній Англії, адже в 1215 році тут, на вимогу повсталих баронів та городян король Іоанн Безземельний затвердив Велику хартію вольностей, що вперще законодавчим шляхом обмежила королівську владу. Також хартія встановила недоторканість майна та особистості англійців. Першою загальновизнаною у світі конституцією є Конституція Сполучених Штатів Америки, прийнята в 1787 р. Молода демократична держава, яку утворили європейські колоністи в Північній Америці, одразу зафіксувала в законодавчому порядку принципи поділу влади, народного суверенітету, забезпечення природніх прав людини. Правам людини було присвячено прийнятий в 1791 р. Білль про права, який увійшов до Конституції США. У 1791 році з’явилася й перша конституція Франції. ЇЇЇї поява стала наслідком французької революції кінця XVIII ст. Під час цієї революції у Франції на зміну абсолютної монархії прийшла конституційна, а в 1791 році – республіка. З 1791 по 1799 роки у Франції було послідовно прийнято чотири конституції. У 1867 році було видано конституці. Північнонімецького союзу, який обб’єднав більшість тодішніх німецьких держав. У 1871 році окремі німецькі монархії об’єдналися в Німецькій імперії, конституція якої надала всім німцям загальне виборче право, на засадах якого обирався рейстаг – загальнонімецький парламент. Тривалішим був шлях Росії до конституції. В цій державі ще наприкінці XIX – на початку ХХ ст. глибинні монархічні традиції поєднувалися з недорозвинутістю громадянського суспільства. Перша конституція побачила світ у Росії тільки в 1918 році. Конституційні процеси відбувалися наприкінці минулого – в першій половині нинішнього століття і в інших країнах Європи та Америки, призвівши зрештою до юридичного оформлення в них Основного Закону. Своєрідним винятком була Англія, де так і не з’явилося єдиної писаної конституції. Основні засади державного ладу цієї держави викладено в декількох державно- правових актах. Проте ця особливість законодавчої системи Великої Британії не зашкоджає їй бути демократичною. І навпаки, формальна наявність конституції ще не гарантує того, що держава є справді правовою та демократичною. Доказом тому є історія тоталітарних держав, насамперед СРСР. Ця держава, як і її східноєвропейські та азіатські сателіти та Китай, мали конституції, а конституція СРСР 1936 року стала для свого часу найбільш демократичною. Але на практиці комуністична влада всіляко нехтувала проголошеними нею самою правами людини, наповнивши формально демократичні державні інститути тоталітарним змістом. В Україні зародження конституційної думки належить ще до початку XVIII ст. Автономний осередок українського державного життя – Запорозька Січ – традиційно функціонувала на засадах демократії навіть в умовах чужоземного панування на більшій частині України. Демократічний ідеал був покладений в основу державотворчих процесів у Гетьманщині – українській козацькій державі, заснованій під час Визвольної війни 1648-1657 років. “Однією з найцікавіших пам’яток української правничої думки є “Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького”, що з’явилися на світ у Бендерах серед тієї частини українського козацтва, яка пішла за Мазепою і в результаті опинилася у вимушеній еміграції Важливою особливістю, яка відрізняла цей акт від традиційних гетьманських статей і робила його подібним до пізніших європейських конституцій, було те, що він укладався не між гетьманом і монархом – протектором української держави, а між гетьманом і козацтвом, яке виступало від імені українського народу” .

Щоправда, автори підручника з правознавства за редакцією І.Б.Усенка не вважають цей акт конституцією в сучасному розумінні, але в ньому були встановлені повноваження й порядок діяльності вищих органів козацької влади, її головних посадових осіб, визначалися кордони козацької держави, повноваження судових органі і т.і. За умов тодішнього панування в Україні Російської імперії та Речі Посполитої Конституція П.Орлика, що на 77 років випередила Конституцію США, не набула чинності на теренах України, залишившися яскравою пам’яткою вітчизняної конституційно-правової думки. Вагомий доробок до історії українського конституціоналізму належить видатному українському громадському діячеві другої половини XIX ст. М.Драгоманову, який “ розробив конституційний проект перетворення Російської імперії на децентралізовану федеративну державу – «Проэктъ основаный устава украинскаго общества «Вольний союзъ» – «Вільна спілка» (1884 р.). Адміністративний устрій тут нагадує федеративні республіки США, Швейцарії Однак Михайло Драгоманов реально оцінює можливості докорінних змін у тодішній Російській імперії і пропонує систему не місцевого самоврядування і певної централізації, виборності та призначення” . Наступним кроком у формуванні історично-правових передумов Конституції України можна вважати проект, який “ було опубліковано у вересні 1905 р. в першому номері часопису Української народної партії “Самостійна Україна” під назвою “Основний закон “Самостійної України” спілки народу українського”. Цей проект передбачав повну самостійність України, територія якої мала складатися з дев’яти земель” . Повалення російського царату 27 лютого (ст.ст.) 1917 року та проголошення Україною автономії поставило питання про конституцію нашої країни в порядок денний. Новостворений орган – Українська Центральна Рада з червня 1917року по січень 1918 року видала чотири Універсали. I, II та III Універсали виходили з ідеї автономії України у складі оновленої федеративної Росії, а IV Універсал, прийнятий 22 січня 1918 року, проголошував незалежність Української Народної Республіки. Рівно роком пізніше, 22 січня 1919 р, було прийнято акт про злуку Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину УНР. У 1918 році “ 29 квітня, на засіданні Центральної Ради ухвалено проект Конституції Української Народної Республіки, зміну земельного закону (залишалося без вивласнення не 40, а 30 десятин) і обрано М.Грушевського на президента УНР” . Конституція УНР не набула чинності через переворот гетьмана П. Скоропадського. Гетьманат П.Скоропадського та Директорія на чолі з В.Винниченком також залишили в історії певні конституційно-правові документи. Проте зберегти державну незалежність України в умовах московсько-більшовицької агресії їм не вдалося. Поразка українського народу в боротьбі за незалежність зумовила встановлення встановлення в Україні радянської влади, жорстко керованої московським більшовицьким проводом. На теренах Наддніпрянської України проголошувалася формально незалежна Українська Соціалістична Радянська Республіка, суверенітет якої з самого початку існував виключно на папері.

Преодолев свои первоначальные колебания, Хрущев теперь публично выступал с горячей поддержкой кубинского режима (но пока не лично Кастро). 9 июля в своем воинствующе антиамериканском выступлении он заявил: «Мы все сделаем, чтобы поддержать Кубу в ее борьбе… Теперь США не так уж недосягаемы, как когда-то.» На следующий день Че Гевара похвалился, что Кубу защищает «величайшая военная держава в истории». Кастро и его соратники стали в своих речах заявлять, что кубинская революция — «лишь первый шаг на пути к освобождению Латинской Америки». Несмотря на то, что идеологический фундамент Кастро все еще вызывал сомнения, его успех в удержании и укреплении власти заставил КГБ и Кремль изменить свою стратегию в Латинской Америке. На смену традиционной ориентации на идейно правильные коммунистические партии пришла политика «браков по расчету» с национально-освободительными движениями, которые пользовались более широкой поддержкой масс. После провала высадки десанта в заливе Кочинос, осуществленной при поддержке ЦРУ в апреле 1961 года с целью свержения Кастро, Москва еще больше изменила свое мнение о возможностях США

1. Конституційні засади виконавчої влади України

2. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

3. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

4. Зведення України до стану окраїни російської імперії

5. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

6. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
7. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
8. Поняття, форма та функції Конституції України

9. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

10. Судова система України. Конституційний Суд України

11. Історія прийняття Конституції України

12. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

13. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

14. Несколько рефератов по культурологии

15. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

16. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

18. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

19. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

20. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

21. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

22. Реферат по теме “Человек на войне”
23. Реферат по биографии Виктора Гюго
24. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

25. США и Канада в АТР: набор рефератов

26. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

27. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

28. Сборник рефератов о конфликтах

29. Реферат по экскурсоведению

30. Реферат по экологии

31. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

32. Реферат для выпускных экзаменов

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

33. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

34. Реферат о США

35. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

36. Особливості українського конституціоналізму

37. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

38. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні
39. Атомна енергетика України і РПС
40. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

41. Принятие конституции США. Билль о правах

42. Буржуазная революция в Японии. Конституция Японии 1889г.

43. Конституция СССР 1924 года

44. Британская конституция

45. Конституция Болгарии (Контрольная)

46. Конституция Индии

47. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

48. Сравнительный анализ конституции России и США

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

49. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

50. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

51. Громадянство України

52. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

53. Характеристика Конституции Франции

54. Конституция - основной закон государства
55. Конституция Российской Федерации и ее развитие
56. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

57. Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

58. Права и обязанности Президента РФ по Конституции 1993 года

59. Толкование Конституции РФ

60. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

61. Конституція Пилипа Орлика

62. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

63. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

64. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

65. Итальянская конституция 1947 г.

66. Первые конституции азиатских государств

67. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

68. Історія України

69. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

70. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
71. Классификации мировых конституций
72. Конституция Речи Посполитой 1791 г.

73. Походження людини та її поява на території України

74. Патрик Генри: революция против конституции

75. Объединение Германии и имперская Конституция 1871г.

76. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

77. Культура України в 30-х рока

78. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

79. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

80. Конституция Италии 1947 года и конституционные реформы

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Податкова політика України

82. Конституция РФ

83. Конституция и ее изменение (материалы)

84. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

85. Конституция Австрийской республики

86. Сравнительный анализ конституций России и США
87. Еще раз про конституцию и время
88. Испания: конституция 1978 года

89. Франция: конституция 1958 года и ее особенности

90. Общая характеристика конституции РФ 1918 г.

91. Конституция Российской Федерации и её развитие.

92. Конституции России (обзор)

93. Исторический опыт и современная организация правовой охраны Конституции

94. Конституция

95. Конституция США

96. Принцип разделение властей в конституции США

Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина

97. Господарське право України

98. Конституции зарубежных стран

99. Конституция РФ

100. Конституция зарубежных стран


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.