Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ 1 Стратегічне планування маркетингу 2 Маркетингові стратегії: визначення, цілі і класифікація 3 Роль маркетингу в стратегічному плануванні 4 Маркетингова стратегія при розробці інвестиційних проектів Висновок Список використаних джерел Вступ Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, що щонайкраще зважає на специфіку умов, можливостей, цілей і ресурсів. Всім компаніям необхідно думати про майбутнє і розробляти довготривалі стратегії, які дозволили б оперативно реагувати на змінні умови ринку. Маркетинг грає важливу роль в стратегічному плануванні. Він надає необхідну інформацію для розробки стратегічного плану. Стратегічне планування, у свою чергу, визначає роль маркетингу в організації. Маркетингова стратегія - елемент стратегії діяльності підприємства, направлений на розробку, виробництво і доведення до покупця товарів і послуг, найбільш відповідних його потребам. Особливо важливу роль грає вибір маркетингової стратегії при розробці інвестиційного проекту. Під інвестиційним проектом в загальному випадку розуміємо інвестиції грошових коштів, направлені на зміну стратегічного ринкового потенціалу підприємства. Основні елементи потенціалу: виробничий комплекс, продуктовий асортимент, можливості представити продукцію підприємства на різних географічних ринках. В даний час, в більшості випадків в якості інвестиційних проектів прийнято розглядати або відкриття нового підприємства, або збільшення виробничих потужностей вже функціонуючого виробництва. Розробка ефективної маркетингової стратегії для інвестиційного проекту залежить від точності проведення маркетингового аналізу. Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів - визначення доцільності реалізації інвестиційного проекту з точки зору маркетингу і розробка рекомендацій по його реалізації. 1 Стратегічне планування маркетингу Стратегія – це напрям діяльності або розвитку підприємства для досягнення стратегічної мети. Стратегія маркетингу – це раціональна логічна побудова, керуючись якою, організація розраховує вирішити свої маркетингові завдання, що включають конкретні стратегії по цільових ринках, комплексу маркетингу і рівню витрат на маркетинг. Суть стратегічного маркетингу - це планування, розробка і реалізація стратегічних напрямів розвитку підприємства з використанням засобів і методів маркетингу. Круг завдань стратегічного маркетингу полягає в наступному: •систематичний і постійний аналіз потреб і вимог ключових груп споживачів; •розробка концепцій ефективних товарів і послуг, що дозволяють компанії обслуговувати вибрані групи покупців краще, ніж конкуренти; •забезпечення виробника товарами стійкої конкурентної переваги. Роль стратегічного маркетингу полягає у визначенні тих груп потреб потенційних споживачів, які можуть бути задоволені через створення того або іншого товару або послуги. З точки зору маркетингу покупець не стільки потребує товару, скільки бажає вирішення проблем, яке може забезпечити товар. Виявлені товарні ринки - це економічні можливості, привабливість яких слід оцінювати. Привабливість товарного ринку кількісно вимірюється поняттям потенціалу ринку, а динамічно характеризується тривалістю свого існування або життєвим циклом.

Для конкретної фірми привабливість товарного ринку залежить від її конкурентоспроможності, іншими словами, від її здатності задовольнити потреби покупців краще, ніж конкуренти. Конкурентоспроможність існуватиме до тих пір, поки фірма утримує конкурентну перевагу, або завдяки особливим якостям, що відрізняють її, або в силу вищій продуктивності, що забезпечує їй перевагу по витратах. Стратегічний маркетинг є чинником економічної демократії, тому що він створює систему, яка: а) прислухається до голосу покупця; б) орієнтує інвестиції і виробництво на передбачені потреби; в) враховує різноманітність потреб через сегментацію ринків; г) стимулює інноваційну і підприємницьку діяльність. Завдання стратегічного маркетингу полягає в тому, щоб націлити підприємство на привабливі економічні можливості, тобто на ті, що адаптовані до її ресурсів і ноу-хау, забезпечують її потенціал для зростання і рентабельності. Процес стратегічного маркетингу має середньо- і довгострокові горизонти, полягає в уточненні місії фірми, визначенні цілей, розробці стратегії розвитку і забезпеченні збалансованої структури товарного портфеля. Процес стратегічного планерування маркетингу складається з ряду послідовних етапів. Одним з перших стратегічних рішень, що приймаються підприємством, є визначення ринку, на якому воно хоче вести конкурентну боротьбу. Вибір свого цільового ринку має на увазі сегментація ринку, тобто її ділення на чіткі групи покупців з схожими потребами і поведінковими або мотиваційними характеристиками, кожною з яких можуть потрібно свої товари і комплекс маркетингу. Перший етап. включає аналіз потреб і сегментацію ринку. Мета другого етапу полягає в здобутті оцінки привабливості економічних можливостей для бізнесу в кожному з сегментів, для того, щоб уточнити вирішення по вибору цільового сегменту. Об'єктом такого аналізу є вимір і прогнозування об'єму продажів, життєвого циклу товару і потенціалу прибули для кожного сегменту або ринку. Третім етапом стратегічного маркетингу є аналіз конкурентної ситуації на кожному ринку товару і подальша оцінка природи і міри конкурентних переваг, якими володіють на цих ринках різні суперники. Облік своїх сильних і слабких сторін в порівнянні з конкурентами може внести свої корективи до оцінки, яку підприємство дає привабливості того або іншого ринку. Завдання четвертого етапу полягає в портфельному аналізі діяльності підприємства. Для того, щоб зробити свій вибір стратегії маркетингу, підприємство повинне визначити переваги своїх стратегічних господарських одиниць з точки зору конкурентних переваг, якими на кожному з цих ринків володіє фірма. Портфельний аналіз діяльності підприємства займає особливе місце в стратегічному аналізі, на основі якого зіставляються різні варіанти стратегії розвитку. П'ятий етап полягає в розгляді різних стратегій маркетингу, між якими підприємство повинне зробити свій вибір. Аналіз, проведений на попередніх етапах, допомагає зробити цей вибір. На шостому етапі, після визначення позицій підприємства на ринку, портфельного аналізу, визначення пріоритетних цілей і вибору загальної стратегії маркетингу фірма може почати розробляти план маркетингу Ревізія і контроль маркетингу є сьомим завершальним етапом стратегічного маркетингу.

Таким чином, стратегічний маркетинг орієнтує і приводить у відповідність всі види діяльності підприємства в напрямах, що забезпечують її розвиток і рентабельність. Маркетингові стратегії: визначення, цілі і класифікація Маркетингова стратегія - процес планування і реалізації різних маркетингових заходів, які підпорядковані досягненню поставлених перед компанією цілей. Головними цілями маркетингової стратегії зазвичай є: збільшення об'єму продажів; виявлення і задоволення потреб споживача; збільшення прибутку; збільшення частки ринку; збільшення клієнтського потоку; збільшення числа замовлень. Маркетингові стратегії можна класифікувати на базові стратегії, стратегії зростання і конкурентні стратегії. Базові стратегії, у свою чергу, можна розділити на: 1) лідерство в зниженні витрат; 2) диференціація; 3) фокусування (спеціалізація). Стратегія лідерства за рахунок економії на витратах. Дана стратегія спирається на продуктивність праці і має на увазі ретельний контроль за постійними витратами, інвестиції у виробництво, ретельне опрацювання нових товарів, невисокі збутові і рекламні витрати. В центрі уваги — нижчі в порівнянні з конкурентами витрати; домінуюча роль відводиться виробництву. Стратегія диференціації. Метою подібної стратегії є додання послугам (товарам) відмітних властивостей, які важливі для покупця і які відрізняють компанію від конкурентів. Тобто фірма прагне створити ситуацію монополістичної конкуренції, в якій вона, завдяки своїм відмітним особливостям, володіє значною ринковою силою. Диференціація може приймати різні форми (імідж марки, технологічна досконалість, зовнішній вигляд, після продажний сервіс), передбачає, перш за все, чітку організацію маркетингу, координацію дій НІОКР, виробництва і маркетингу. Компанія, що робить ставку на диференціацію, повинна знаходити шляхи для підвищення ефективності виробництва і зниження витрат. Інакше вона ризикує втратити конкурентоспроможність відносно високих витрат. Стратегія спеціалізації. Така стратегія передбачає концентрацію зусиль компанії на потребах одного сегменту без прагнення охопити весь ринок. Мета полягає в задоволенні потреб вибраного цільового сегменту краще, ніж конкуренти. Сенс фокусування полягає в тому, щоб вибрати сегмент галузевого ринку і обслуговувати його за допомогою вашої стратегії краще і ефективніше, ніж конкуренти. Оптимізуючи свою стратегію для вибраної цільової групи, компанія, що вибрала цей курс, намагається досягти конкурентних переваг стосовно вибраної групи враховуючи всі його особливості. Існують два види стратегії фокусування. Компанія в межах вибраного сегменту або намагається досягти переваг в зниженні витрат, або підсилює диференціацію продукції, намагаючись виділитися серед останніх компаній, що діють в галузі. Таким чином, вона може домогтися конкурентних переваг, концентруючи увагу на окремих сегментах ринку, працюючи з вузькою групою споживачів, яка відрізняється від інших груп. Стратегія «найкраща вартість» поєднує в собі стратегію, що робить акцент на низькі витрати, із стратегією, що базується на прийнятних якості, послугах, властивостях і характеристиках.

Знову центр не врахував думку кримського населення. Кримська автономя була затверджена за територальною, а не нацональною ознакою. Про всяк випадок правовий акт з цього питання не був прийнятий. Плекалися над, що можливо, остаточн дан будуть бльш-менш привабливими. Проте сподвання виявилися марними, незважаючи на вс т заходи, до яких удався центр, аби мати необхдн результати перепису населення. Вказвки центру кримчанам тод нагадували вйськов накази. Заради справедливост треба пдкреслити, що  на початку проведення перепису нструкц центру не вдрзнялися вд наказв НКВС. Наприклад, 24 березня 1921 року до Криму надйшло «Розпорядження Голови РНК В. ¶. Ленна  Центрального статистичного управлння Кримському революцйному комтетов прискорити проведення професйно-демографчного, сльськогосподарського перепису  облку промислових пдпримств Криму». У розпорядженн зазначалося: «Пропоную вжити всх заходв прискорення проведення професйно-демографчного, сльськогосподарського перепису  облку промислових пдпримств Криму

1. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

2. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

3. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

4. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

5. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

6. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві
7. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
8. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

9. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

14. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

15. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

16. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

17. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

18. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

19. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

20. Організація виробництва на металургійному підприємстві

21. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

22. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
23. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
24. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

25. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

26. Фінансова санація та банкрутство підприємств

27. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

28. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

29. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

30. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

31. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

32. Система маркетингового планування на підприємстві

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

33. Податок на прибуток підприємств

34. Суть комерційної діяльності на підприємстві

35. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

36. Організація оплати праці на підприємстві

37. Реструктуризація підприємств

38. Підприємство та підприємництво
39. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
40. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

41. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

42. Кредитування підприємств

43. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

44. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

45. Охорона праці на підприємстві

46. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

47. Доходи сільськогосподарських підприємств

48. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки

49. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

50. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

51. Звітність сільськогосподарських підприємств

52. Облік доходів підприємств

53. Облік неопераційних витрат на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

57. Організація облікового процесу на підприємстві

58. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

59. Організація управлінського обліку на підприємстві

60. Ревізійні комісії підприємств і організацій

61. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

62. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

63. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

64. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Правове регулювання охорони та використання надр

66. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

67. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

68. Вторинна сировина та її використання в промисловості

69. Інтернаціоналізація підприємств

70. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
71. Конкурентні маркетингові стратегії
72. Організація збутової діяльності на підприємстві

73. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

74. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

75. Управління запасами матеріалів на підприємстві

76. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

77. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

78. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

79. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

80. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Особливості діяльності інноваційних підприємств

82. Персонал на підприємстві

83. Проблема управління прибутком на підприємстві

84. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

85. Управління інноваційним розвитком підприємств

86. Управління якістю на підприємстві
87. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")
88. Організаційний розвиток підприємств

89. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

90. Виникнення та використання невербального спілкування

91. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

92. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

93. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

94. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

95. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

96. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

97. Державна фінансова підтримка санації підприємств

98. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

99. Кредитування підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.