Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ПРОБЛЕМА ТЕМО-РЕМАТИЧНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ: ІСТОРІЯ ПОГЛЯДІВ, ДЕФІНІЦІЇ За останні десятиріччя вчення про актуальне членування речення просунулось набагато вперед. У сучасній історико-лінгвістичній науці пов’язують виникнення вчення про актуальне членування речення з роботою Анрі Вейля про порядок слів, перше видання якої вийшло в 1884р. Після нього теорію актуального членування, яку тоді розуміли перш за все з психологічного погляду, розробляли багато вчених, наприклад Г. Габеленц, Г.Пауль, П.Ф. Фортунатов, В. Ертл, Ф. Травничек, С. Шобер. Серед дослідників, які опрацьовували теорію актуального членування речення, особливо треба наголосити ім’я чеського лінгвіста В.Матезіуса, який поставив її на міцну мовну базу, суттєво поглибив її теоретичний напрям. Основні поняття (перш за все – поняття реми) між тим з достатньою чіткістю подані вже в роботах Ш. Бато, Монбоддо (Джеймса Барнета), Й. Аделунга, К. Беккера. Термін «актуальне членування речення» правомірно використовувати в цьому випадку лише тоді, коли він застосовується до понять теми і реми на стадії їх початкового формування в науці. Термін «актуальне членування речення» пояснюється, як членування речення у контексті на вихідну частину повідомлення – тему (дане) та на те, що повідомляється про неї – рему (нове) (за сучасними лінгвістичними словниками). Деякі вчені (Г. Пауль, Я. Фірбас) розрізняють третій член актуального членування речення – перехідний елемент, який виражається дієслівним присудком, що складається з темпоральних та модальних показників. У сполученні теми та реми проявляється предикативне відношення як один з випадків предикативності, яка притаманна і тим типам речень, які не мають актуального членування (односкладні). Компоненти актуального членування речення розпізнаються через інтонацію (характер наголосу, паузація); через позиції (звичайно, тема стоїть на початку фрази, рема – в кінці). Вказувати на смисловий центр повідомлення (рему) може неозначений артикль, агентивний додаток (тобто додаток у пасиві, що позначає джерело дії - агенс) у пасивній конструкції, але ці показники, як і присудок, не завжди є ремоіндикаторами. Переміщення логічного наголосу в одному реченні дає різне актуальне членування. Прямий порядок слів «тема - рема» переважає та називається прогресивним, об’єктивним, неемфатичним. Зворотний порядок «рема - тема» називається регресивним, суб’єктивним, емфатичним. Положення реми на початку або в середині речення може бути зумовлено також: необхідністю її позиційної контактності зі співвідносним членом, який був у попередньому реченні; розчленуванням поширеної реми; ритмом; бажанням співрозмовника швидше висловити головне. Розчленування вираженої в реченні думки на предмет думки-мовлення і предикат думки-мовлення та двобічний характер речення відмічались ще у другій половині ХVІІ століття. Активно працювали над цією проблемою такі видатні французькі вчені, як Цезар Дюмарсе та Нікола Бозе. Перший з них став використовувати термін «синтаксис» тільки щодо побудованого речення, яке Л. Теньєр називав «стемою».

Лінійні варіанти стеми речення, у свою чергу, Ц. Дюмарсе називав «конструкціями». На перший план у граматиці Ц. Дюмарсе висунув тільки один тип конструкцій – конструкції з прямим («природним») порядком слів. Лінійні відношення в цьому типі конструкції збігаються із стематичними. Тому в граматиці Ц. Дюмарсе головне місце посідає теорія конструкцій: «синтаксис» розглядається в цій граматиці в світлі описів, які присвячені конструкціям з прямим порядком слів. Ц. Дюмарсе називав їх «необхідними», тобто значеннєво «необхідними». Вчений вважав, що конструкції зі зворотним («фігуральним») порядком слів не передають який-небудь новий, додатковий зміст порівняно з конструкціями з прямим порядком слів. Вчений наголошував, що при встановленні прямого порядку слів мовець йде за природним ходом подій. Тому цей порядок слів він називав «природним». Звичайно, він вважав, що наслідок йде після причини, якість після субстанції, а пацієнс – після агенса. Конструкції з «фігуративним» порядком слів не відображають звичайного ходу подій. Їх вияв у мовленні Ц. Дюмарсе пов’язував із «жвавістю уявлення», із прагненням «гармонії, ритму і т.п.». Н. Бозе, на відміну від Ц. Дюмарсе, пов’язував прямий порядок слів у реченні з природним плином думок, а не з перебігом подій. Цей порядок він називав не тільки «природним», але й «аналітичним», оскільки він відображає аналітичну роботу розуму, яка здійснюється через спрямування від суб’єкта судження до його атрибута, а від них – до їх доповнення (в широкому змісті цього терміна). Аналітичний порядок Н.Бозе вважав універсальним. Тому, на його думку, суб’єкт речення зазвичай передує його атрибуту (предикату), а їх поширювачі йдуть за ним. Фрази, в яких спостерігається відхилення від аналітичної діяльності розуму, він інтерпретував як «фігуративні». Ц. Дюмарсе та Н. Бозе погоджувалися в тому, що зворотний порядок слів (інверсія) являє собою аномальне відхилення від нормального порядку слів. Подібний підхід щодо пояснення був традиційним. Він знайшов реалізацію у Ф. Санчеса та авторів граматики Пор-Рояля. Інша думка щодо пояснення інверсії була в Шарля Бато. Шарль Бато розрізняв два типи порядку слів – «граматичний» та «ораторський». В. Матезіус відповідно кваліфікував перший з них як «об’єктивний», а другий – як «суб’єктивний». «Граматичний порядок» Ш. Бато пов’язував з точною, науковою мовою та вважав його саме тому «штучним». «Ораторський порядок», навпаки, він кваліфікував як «природний», оскільки він використовується, як правило, в розмовній або поетичній мові. Якщо перший він назвав «порядком науки», то другий – «порядком серця». Коли мовець нещирий, вважав Ш. Бато, він використовує «граматичний порядок», при якому кероване слово йде за головним. Він здається «метафізичним порядком», тобто порядком, в якому здійснюється пізнання, – від причини до наслідку, від субстанції до якості і т.п. Коли співрозмовник керується в розташуванні слів не холодною свідомістю, а своїм «інтересом» до описуваної реченням ситуації, він використовує «ораторську конструкцію». «Ораторський порядок» у Ш.

Бато традиційно є інверсією щодо «граматичного порядку», однак існують випадки, коли ці порядки збігаються. Це відбувається в тому разі, коли на місці важливого або головного (тобто реми) в процесі створення речення виступає той компонент ситуації, який позначається предметом. Але ці порядки розходяться в інших випадках – коли компоненти, які є найбільш важливими для мовця, позначаються за допомогою інших членів речення. Однак у будь-якому випадку слово, яке позначає «головний об’єкт», стає в «ораторській конструкції» на перше місце. Ш. Бато писав: «Головний об’єкт в ораторській конструкції не є завжди одним і тим самим. Це або суб’єкт дії, або об’єкт дії. В якихось випадках він може бути дією, а в якихось – обставиною або образом дії. Отже, дієслово, дієприслівник, суб’єкт, означення, керована форма до дієслова ставляться час від часу на перше місце у реченні». При перекладі «ораторських конструкцій» з однієї мови на іншу можливе використання різних «граматичних порядків», але не повинно бути розходжень в «ораторському порядку». Ш. Бато розглядав чинник актуального членування речення як головний у порядку слів. Він не вважав, що конструкції з «ораторським порядком», які є майже завжди інвертованими, несуть ту саму інформацію, що і конструкції з «граматичним» (прямим) порядком слів. Така інформація пов’язана зі змістом основних понять актуального членування – понять теми і реми. Тим самим Ш. Бато протиставляв свій погляд в цьому питанні твердженням Ц. Дюмарсе й Н. Бозе. Дж. Монбоддо наблизився у своєму синтаксисі до вчення про актуальне членування речення, очевидно, незалежно від Ш.Бато. У Монбоддо основні поняття актуального членування не є предметом спеціального розгляду. Він користувався ними тільки через зв’язок з поясненням причин, які були в основі встановлення зумовленого порядку слів у реченні. Учений розглядав три види таких причин. Перш за все він звертав увагу на граматичний фактор порядку слів, дію якого пов’язував з узгодженням та керуванням. Ці форми синтаксичного зв’язку потребують, щоб головне слово стояло перед залежним. Водночас учений з’ясовував суть «природного» порядку слів, що, на його погляд, вимагає розташування слів у реченні відповідно до природної ситуації: слово на позначення субстанції ставиться перед словом – вказівником акциденції цієї субстанції тощо. Але послідовність слів у реченні може відображати і природний хід думок у свідомості мовця. Думка, яка здається мовцю найбільш важливою, привертає увагу в першу чергу. Щоб підкреслити це, він повинен поставити слово, яке виражає думку, на перше місце в реченні. Таким шляхом Дж. Монбоддо наблизився до поняття актуального членування речення. У центрі уваги Дж. Монбоддо було поняття реми («головного»). Коли ми говоримо, розмірковував вчений, про добро та людину, то можна підкреслити або те, що людина є доброю, або те, що доброю є людина. Тому можна сказати: «Людина є доброю» / «Доброю є людина». У таких міркуваннях Дж. Монбоддо надає ремі тільки одну функцію – контрастивну: в першому випадку мається на увазі те, що саме людина є доброю, а в другому – що людина є доброю, а не злою.

А когда я говорю, что у меня нет времени, они возмущены. Что за комедия, знаешь ли! И эта комедия тянется с 1929 года... О Йоге не может быть и речи: это за тысячи миль от их сознания! Множество слов исходят из их рта, но это только слова. Все же, если бы я не была в этих особенных условиях, то многие вещи были бы упущены, многие. Множество вещей не было бы сделано. Есть всевозможные вибрации, которые никак не сродни этому агрегату [Мать указывает на собственное тело], у которых не было бы случая прикоснуться к трансформирующей Силе, не находись я в контакте с каждым. Ведь это не тюрьма какого-то частного существа, это тюрьма мира. Чем ближе подходила она к центру проблемы, тем более глобальной казалась эта проблема. Высоко вверху, в космических просторах, можно найти индивидуальную свободу (или иллюзию свободы), но здесь, в Материи, проблема до крайности ЕДИНА. И то, что кажется колоссальной невозможностью, является, вероятно, самим знаком потрясающей простоты -- только кто-то должен найти проход, спусковой крючок... маятниковый рычаг всего мира

1. Конспекты по теме "Некоторые методологические проблемы истории психологии"

2. Основные темы и проблемы в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

3. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

4. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

5. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

6. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"
7. Православ’я: історія та основні погляди
8. Методологічні проблеми історії філософії

9. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні

10. Проблема внеземных цивилизаций

11. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

12. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

13. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

14. Сообщение на тему: Суксцессия

15. Организационно-технические вопросы обучения по темам безопасной эксплуатации радиационно-опасных объектов

16. Глобальна продовольча проблема

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

17. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

18. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

19. Проблемы Аральского моря

20. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

21. Продовольственная проблема мира

22. Индия. Проблемы и пути их решения
23. Проблема ресурсообеспечения
24. Территориальная проблема Курильских островов

25. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

26. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

27. Рост населения, проблема продовольствия

28. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

29. Государственный бюджет, проблемы его формирования

30. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

31. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

32. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Проблемы налогообложения в Российской экономике

34. Проблемы реформирования налоговой системы в России

35. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

36. Государственный долг России: проблемы и решения

37. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

38. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
39. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
40. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

41. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

42. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

43. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

44. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

45. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

46. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

47. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

48. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

50. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

51. Проблема пользования нелицензионными товарами

52. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

53. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

54. Проблемы страхования автотранспорта в России
55. Проблемы сочетания представительного и прямого правления
56. Проблемы законности в Российской Федерации

57. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

58. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

59. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

60. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)

61. Темы английского для экзамена

62. Экзаменационные темы по немецкому языку

63. Темы по английскому языку (English topics)

64. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

65. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

66. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"

67. Основные проблемы культуры речи в СМИ

68. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

69. Проблема классификации языков

70. Философские проблемы фантастики
71. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год
72. Тема поэта и поэзии у А.С. Пушкина

73. Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова "Котлован"

74. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

75. Тема Родины в лирике А.А.Блока

76. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

77. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

78. Культура, природа, человек. Проблемы и пути их решения

79. Тема свободы в лирике Пушкина

80. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Тема Родины в творчестве А. Блока

82. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

83. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина

84. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой

85. Перевод. Искусство перевода и его проблемы

86. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина
87. Тема свободы в лирике Пушкина
88. Тема чести в произведениях русских писателей 19 века

89. Тема войны и нравственности в произведениях современных писателей

90. Тема родины в лирике Есенина

91. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

92. Тема судьбы в "Старшей Эдде"

93. Тема бала в русской классической литературе

94. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина

95. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

96. Тема любви в лирике Маяковского

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Проблема "героя времени"

98. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

99. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.