Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Проектування офісу мобільного зв’язку

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Українська інженерно-педагогічна академія Гірничий факультет Кафедра інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсової роботи з дисципліни: «Основи автоматизованого проектування складних систем» на тему: «АВТОМАТИЗАЦІЯ ГРАФІЧНИХ ТА РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ПРОЕКТУВАННЯ» Виконавст. гр. ДГ-К7-1 Головченко Р. В. Керівникас. кафедри ІТ Ушакова І. В. Стаханов 2010 ЗАВДАННЯ на курсовий проект студента Головченко Родіон Віталійович (прізвище, ім’я, по батькові) 1. Тема проекту “Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування” 2. Термін здачі студентом закінченого проекту до 15 травня 2010 р. 3. Вихідні дані до проекту Загальні вимоги до графічного та математичного моделювання. Завдання згідно варіанта з проектування офісу, який обладнаний комп’ютерами та програмним забезпеченням відповідно до призначення офісу. Розробці підлягають план та об’ємне зображення офісу, меблювання та розташування обладнання, електропостачання та ін. Завдання згідно варіанта з розвязання математичних задач. Середовища проектування: 3D Home, Excel, Ma hCAD, Power Poi та інші, за узгодженням з керівником проекту. 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) Вступ з обов’язковим посиланням на літературу, в якій вказується актуальність і ефективність використання САПР та математичного моделювання. Умови завдань. Графічне моделювання. Опис діяльності офісу та його програмне забезпечення, співробітники. Альтернативне комп’ютерне обладнання. Електропостачання. Математичне моделювання. Висновки з обов’язковим переліком кількісних даних, що характеризують результати розробки. Презентація проекту. Використані джерела. Додатки. 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Екранні копії результатів графічного та математичного моделювання. Не менше п’яти сторінок формату А4 з планами та обємними зображеннями офісу та розмірами. 6. Дата видачі завдання 4 лютого 2010 р. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № з/п Найменування етапів курсового проектування Термін виконання Примітки 1. Початкові дані проекту. Вступ до 15.02 2. Підбір устаткування офісу на основі аналізу альтернатив. Опис діяльності офісу. Співробітники офісу. Визначення плану офісу. до 15.03 3. Проектування планів та об’ємних зображень офісу в 3D Home до 7.04 4. Проектування електропостачання офісу. Аналіз результатів проектування офісу. Внесення в проект офісу, при необхідності, змін та доповнень. до 7.04 5. Математичне моделювання. Розвязання задач та інтерпретація результатів. Перевірка результатів. Розробка презентації проекту. до 7.05 6. Оформлення тексту пояснювальної записки: вступ, основний текст, висновки, список джерел та додатки. Представлення проекту на перевірку керівнику. до 7.05 7. Підготовка роботи до захисту. до 15.05 8. Захист курсової роботи 15-25.05 РЕФЕРАТ Курсовий проект: 46 с., 51 рис., 7 табл., 1 додаток, 10 джерел. Об'єктом проектування є моделювання офісу у системі автоматизованого проектування 3D Home Archi ec 8.

Предметом проектування є проектування офісу за допомогою системи 3D Home Archi ec 8, його зовнішнього та внутрішнього виду, устаткування, схеми електропостачання та інше. Метою проектування є підготовка майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп'ютерних технологій для моделювання об'єктів у різних системах автоматизованого проектування. Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети застосовані: загальнонаукові методи: теоретичного пошуку, визначення теоретичних і прикладних аспектів проектування; емпіричні методи. Практична значущістьпроектування: міститься у наданні майбутнім інженерам-педагогам знань у галузі комп'ютерних технологій, необхідних для моделювання об'єктів у різних системах автоматизованого проектування. СИСТМЕМА АВТОМАТИЗОВАННОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ОПТИМАЛЬНІСТЬ. ЗМІСТ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ24 2.1 Завдання 1.124 2.2 Завдання 1.226 ВСТУП На даному етапі розвитку сучасних технологій дуже важливим є створення нових максимально функціональних систем. Однак створення чогось нового не завжди може бути вигідним з матеріальної точки зору, тому що вимагає великих матеріальних витрат і витрат часу. Проблема матеріальних витрат вирішується за допомогою проектування. Воно дозволяє прогнозувати стан об'єктів у різних умовах, зовнішній вигляд і багато інших важливих аспектів, усувати недоліки й помилки в ще не існуючих об'єктах. Це дозволяє уникнути більших матеріальних і фізичних витрат. Проектування - цілеспрямована послідовність дій по реалізації проектних розв'язків, що приводить до створення опису об'єкта проектування, якого досить для виготовлення об'єкта і його експлуатації в заданих умовах. Сучасні системи проектування дозволяють автоматизувати процеси проектування тим самим зменшити час і ресурси на його виконання. Особливістю автоматизованого проектування є те, що в ході проектування відбувається постійний діалог людини й машини . Під автоматизацією проектування розуміють систематичне застосування ЕОМ у процесі проектування при науково обґрунтованому розподілі функцій між проектувальником й ЕОМ і науково обґрунтованому виборі методів машинного рішення задач. Ціль автоматизації - підвищити якість проектування, знизити матеріальні витрати на нього, скоротити строки проектування й ліквідувати ріст числа інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням і конструюванням. Проектування являє собою цілеспрямовану послідовність дій по реалізації проектних рішень (до яких приводять проектні процедури: математичне моделювання, оптимізація, компонування об'єктів), що приводять до створення описи об'єкта проектування, достатнього для виготовлення об'єкта і його експлуатації в заданих умовах. 1. ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОФІСУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ Початкові дані для проектування офісу Діяльність офісу Мобільний зв’язок Кількість комп'ютерів 2 Кількість принтерів 2 Блоки безперебійного живлення 2 Кількість сканерів 1 Модем Телевізор (підключення до ЕОМ) Кондиціонер Музичний центр Осцилограф (підключення до ЕОМ) - Корисна площа офісу 27,5 кв.м Завдання 1.1

6 Завдання 1.2 25 Завдання 2.1 (А,Б, варіант) Ємність для поливу газону 20 Завдання 2.2 10 Опис призначення офісу та його програмне забезпечення На підставі вихідних даних можна припустити, що в офісі може працювати 4 чоловіка. Так як ця установа призначена для роботи в сфері мобільного зв’язку, то потрібні наступні кадри: два програмісти, менеджер, продавець. Офіс може виконувати: продаж мобільних телефонів та аксесуарів; підключення до пакетів мобільних операторів; перепрошивку, кодування, русифікацію та перепрограмування мобільних телефонів; легкий ремонт мобільних телефонів. У даному офісу буде використовуватись оперативна система Wi dows Vis a E erprise для бізнесу. Високоефективна операційна система Wi dows Vis a E erprise для бізнесу підтримує додаткові можливості, що дозволяють скоротити вартість і складність розгортання й керування корпоративними ПК. Крім того, ОС Wi dows Vis a E erprise надає більш високий рівень захисту, спрощує керування додатками й дозволяє стандартизувати роботу комп'ютерів організації. ОС Wi dows Vis a E erprise забезпечує поліпшений захист даних, що зберігаються на мобільних комп'ютерах співробітників, включаючи додатковий захист конфіденційної інформації на випадок втрати або крадіжки комп'ютера. Операційна система дозволяє зробити роботу більш ефективною, надаючи додаткові можливості співробітникам компанії. Тепер персонал організації зможе легко спілкуватися й співробітничати з іншими людьми незалежно від свого місцезнаходження. ОС Wi dows Vis a E erprise має поліпшені функції пошуку, використання й захисту даних, допомагає вашій організації відповідати складним нормативним вимогам і скоротити витрати, пов'язані з ІТ. Ця система - ідеальний варіант вкладень коштів для будь-якої конкурентоспроможної організації . Для виконання роботи програміста повинен використати персональний комп'ютер з наступним програмним забезпеченням: Sieme s Mobile Pho e Ma ager, okia PC Sui e, Microsof Ac iveSy c, P2K ools, MOBILedi !. okia PC Sui e - збірка фірмових додатків, до складу якого входять різні програми для використання їх разом з мобільними телефонами okia. Залежно від моделі телефону разом з okia PC Sui e є можливість легко й просто синхронізувати дані із ПК, редагувати їх, створювати резервні копії файлів з телефону, установлювати Java-додатки, відтворювати мультимедійні повідомлення або відсилати повідомлення прямо із ПК. Підтримується робота як з ІК- Портами, так і по звичайним кабелям . Sieme s Mobile Pho e Ma ager - програма забезпечує управління телефоном Sieme s і дозволяє синхронізувати дані з PC. Можливо легко синхронізувати ваші PIM дані з Ou look або Lo us o es. Додаток Messages дозволяє посилати або організовувати повідомлення SMS / EMS подібно Email на PC. З додатком Modem GPRS у вас буде зручна можливість настроїти комп'ютер для виходу в Інтернет. Sieme s Mobile Pho e Ma ager є логічним продовженням програми Sieme s Da a Sui e. Sieme s Mobile Pho e Ma ager дозволяє: Завантажувати картинки в телефон; Завантажувати мелодії в телефон; Завантажувати анімацію в телефон; Завантажувати java мідлети й додатки; Завантажувати java гри; Вивантажувати фотографії й відео ролики з телефону; Редагувати телефонну книгу; Створювати й відправляти Sms- Повідомлення; Синхронізувати телефон з Ou look; Використовувати мобільний Інтернет і багато чого іншого.

Поставитись виразно ворожо проти росйського мперялзму це значить мати проти себе цлий росйський народ. ¶ хоч захдн народи розумють, що експансивний мпералзм всяко Рос змага до опанування щораз бльших просторв та змря проти хнх нтересв  безпеки, то в хнй полтиц переважа бажання, щоб передусм звльнитися вд смертельно загрози большевизму, найгршо форми росйського мперялзму. Страх перед тотальною розправою з цлою Росю каже м приймати пдсувану концепцю боротьби тльки з большевизмом в такй постановц, щоб не моблзувати цлого росйського народу, а якщо це можливе, значну його частину приднати на свй бк, або бодай демоблзувати його вонний запал. Для того вони не хочуть зачпати мперялстичних прагнень росйсько нац, а навпаки, дати наглядн докази, що вони цим не займаються, трактують це як недоторкальну справу самого росйського народу,  хочуть тльки його звльнення вд большевизму та встановлення демократичного ладу. Для нас справа цлком ясна, що ця концепця не тльки що неправильна, бо не да жодно сторично розв'язки, але що вона й нереальна

1. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

2. Проектування офісу бюро послуг

3. Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

4. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

5. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

6. Озеленення інтер’єру та офісу
7. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах
8. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

9. Розробка концепції електронного офісу

10. Розробка плану покриття комірковим зв’язком

11. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

12. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

13. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

14. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

15. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

16. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

17. Підготовчі етапи до змагань з настільного тенісу

18. Су-30мки, общие сведения

19. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

20. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

21. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

22. Реструктуризация кредиторской задолженности по федеральным налогам и сборам на примере ЗАО "Мобил телеком"
23. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

25. Методика викладання природознавства тема Звірі

26. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

27. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

28. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

29. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

30. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

31. Принципи цивільного процесуального права

32. Грошові потоки, звітність, планування

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

34. Су-100 “Сотка” (ударный ракетоносец)

35. Антикризисное управление в СУ №151 ОАО "СМТ №30"

36. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

37. Ергономічні основи проектування

38. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області
39. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"
40. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

41. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

42. Звітність бюджетних установ

43. Методика аудиту звіту про фінансові результати

44. Методика підготовки основних звітних форм

45. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

46. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

47. Податковий кредит - офіційний спосіб мінімізації податків

48. Порядок складання фінансової звітності

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

49. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

50. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

51. Фінансова звітність в Україні

52. Форми бухгалтерської звітності

53. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

54. Аудит фінансової звітності
55. Топогеодезична прив’язка силами і засобами артилерійських підрозділів
56. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

57. Звільнення від кримінальної відповідальності

58. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

59. Метод цивільного права

60. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

61. Основи цивільного права України

62. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

63. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

64. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

66. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

67. Суб’єкти цивільного права

68. Теорія суспільного договору походження держави

69. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

70. Офіційно-ділова стилістика
71. Автоматизоване проектування комп’ютерних систем
72. Мобільні агенти і обчислення

73. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

74. Проектування АІС для обслуговування та ремонту автомобілів

75. Проектування блоку обробки сигналів

76. Проектування друкованих плат в САПР P-CAD 2000

77. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

78. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

79. Проектування користувальницького інтерфейсу в C++ Builder

80. Проектування схеми універсального блоку регуляторів

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

81. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

82. Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

83. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

84. Евакуація і мобілізація Вінничини в роки Великої Вітчизняної війни

85. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

86. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки
87. Восстановление и расцвет Империи: династии Суй и Тан
88. Історія виникнення мобільних телефонів

89. Проектування багатофункціонального регістра-автомата

90. Проектування комбінаційних схем на мікросхемах різного ступеню інтеграції

91. Проектування низькоомного опору

92. Проектування пристрою пожежної сигналізації

93. Проектування цифрової системи комутації EWSD

94. Системи документального електрозв’язку

95. Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля

96. Біонічні аспекти проектування

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

97. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

98. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

99. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.