Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Моделі корпоративного управління

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ВСТУП Протягом останнього десятиліття як за кордоном, так і в Україні спостерігається безпрецедентне зростання інтересу громадськості до проблеми корпоративного управління. Причина подібної ситуації полягає в тому, що проблеми корпоративного управління тісно пов'язані з деякими найбільш характерними для теперішнього часу явищами в світовій економіці. До них відносяться: зростання в економіці ролі приватного сектора; посилення тенденції до інтернаціоналізації і глобалізації світового господарства; нові умови конкуренції для компаній. Приватна компанія у всіх країнах світу стає все більш важливим знаряддям створення суспільного багатства. Більш ніж десятирічний період лібералізації ринку капіталів, вдосконалення політики в області конкуренції і реалізація програм приватизації зіграли головну роль в розвитку і зміцненні приватного сектора в процесі економічного зростання. Приватним компаніям все більшою мірою довіряється вирішення проблем створення робочих місць, генерування податкових надходжень, насичення ринку товарами і послугами, ефективного управління накопиченнями, формування пенсійного забезпечення. Правильно побудована система корпоративного управління не тільки дозволяє уникнути втрати активів компанії. Вона також розглядається як гарант фінансовій прозорості, підзвітність компанії і відповідальності інвесторів. Це дозволяє зберегти в очах громадськості розуміння важливості ринкових інститутів в довгостроковій перспективі. Значні зрушення, події в країнах, що розвиваються, і в країнах з перехідною економікою останніми роками у напрямі приватизації державних підприємств, лібералізації торгівлі і інвестиційної політики, скорочення прямого державного регулювання мали певний позитивний ефект. Проте, вони можуть виявитися недостатніми для того, щоб забезпечити довгострокове економічне зростання, провести політичні реформи, які необхідні для перемоги в боротьбі з убогістю і корупцією, а також зміцнення політичної демократії і модернізації держави. Все більш насущною необхідністю стає формування ефективних інститутів корпоративного управління, які могли б істотно доповнювати і підсилювати механізм ринкової конкуренції і сприяти становленню ефективного інституційного середовища. Метою дослідження є аналіз основних особливостей і чинників формування різних систем корпоративного управління в країнах з розвиненою ринковою економікою, їх ролі і місця в економічному розвитку. МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Які існують моделі корпоративного управління в сучасних умовах? У чому їх схожість і відмінність? Як конкретна модель корпоративного управління впливає на діяльність компанії? Від чого залежить формування того або іншого типу корпоративного управління? Структура управління акціонерним суспільством в конкретній країні визначається законодавством, регулюючим має рацію і обов'язки всіх сторін, що беруть участь; історичним досвідом формування структур управління в даній країні; менталітетом; статутом кожного акціонерного суспільства. У кожній країні структура управління акціонерними суспільствами має певні характеристики і елементи, що становлять, які відрізняють її від структур інших країн.

На справжній момент дослідники виділяють три основні моделі корпоративного управління. Це англо-американська, західноєвропейська і японська моделі. Країни з перехідною економікою мають настільки своєрідні підходи і рішення, що вже можна говорити про моделі управління акціонерними суспільствами в країнах з перехідною економікою. Розглянемо кожну модель докладніше. Японська модель Корпорації Японії — це самодостатні, універсальні багатогалузеві економічні комплекси, що мають в своїй структурі фінансові установи (банки, страхові, трастові компанії), торгові фірми, а також виробничі підприємства зі всіх галузей господарювання. На сьогодні основу економіки Японії складають 6 найбільших фінансово промислових груп: Mi subishi, Sumi omo, Mi sui, Fuji, Dai-ichiKa gyo, Sa wa. Сукупний об'єм продажу цих груп-гігантів — близько 15% ВНП країни. Сьогодні 75% компаній, зареєстрованих на Токійській фінансовій біржі, належать одній з 6 груп. Широке використання корпораціями привернутих засобів - одна з причин японських економічних досягнень. Ключові учасники. Японська модель корпоративного управління багатогранна і базується навколо ключового банку і фінансово-промислової мережі, або кейрецу. Ключовий банк і кейрецу — два різних елементу японської моделі, які в той же час дублюють і доповнюють один одного. Майже всі японські компанії мають тісні зв'язки з ключовим банком. Банк надає своїм корпоративним клієнтам кредити і послуги щодо випуску облігацій, акцій, ведення розрахункових рахунків і консалтингові послуги. Зазвичай, ключовий банк — основний власник акцій корпорації. У США і в інших країнах, де використовують англо-американську модель, немає феномена ключового банку, який виконує численні функції. Цим займаються різні заклади: комерційні банки надають кредити; інвестиційні банки випускають акції; спеціалізовані консалтингові фірми надають послуги щодо голосування за дорученням і тому подібне. Багато японських корпорацій також мають міцні фінансові зв'язки з мережею аффілірованих компаній. Ця мережа характеризується загальним позиковим акціонерним капіталом, торгівлею товарами і послугами і неформальними діловими контактами, їх називають кейрецу. Державна економічна політика також грає ключову роль в корпоративному управлінні. Перед Другою світовою війною, під час війни і в післявоєнний період японський уряд проводив і проводить економічну політику, направлену на надання допомозі японським корпораціям. Ця політика означає офіційне або неофіційне представництво уряду в раді корпорації. Західноєвропейська модель Дана модель придбала розповсюдження в Німеччині, Австрії, Нідерландах, Скандинавії, частково в Бельгії, Франції. Учасниками її реалізації є банк, правління, наглядова рада, працівники. Суттєві характеристики: Ключова роль банків у представництві і контролі на рівні всіх компонентів корпоративного управління і фінансування. Структура управління на основі контактів банків і корпорацій. Структура володіння акціями: перевага банків і корпорацій, фінансові інститути контролюють понад 60% акцій корпорацій. Моніторинг діяльності переважно банківський, на постійній основі.

Фінансування орієнтоване на контроль (опосередкований) — на основі контролю за ухваленням інвестиційних рішень і достатньої представленості банківського кредитування серед джерел фінансування. Особливістю німецької моделі є двоступенева система управління: наявність наглядової ради і виконавчої влади. Наглядову раду призначає і розпускає правління, затверджує рішення керівника. Функції виконавчої влади полягають у формуванні і реалізації корпоративної політики, яка відповідає інтересам всіх груп акціонерів (функція управління і адміністрування). Кількість членів — від 9 до 20 чоловік. Законодавча база в даній моделі ґрунтується на захисті інтересів службовців, корпорацій, банків і акціонерів в системі корпоративного управління. Вона включає федеральні і місцеві закони, Федеральне агентство по цінних паперах. Згідно законодавству багатьох європейських країн корпорації повинні розкривати таку інформацію: піврічний звіт із структурою капіталу, що говорить, дані про акціонерів, які володіють понад 5 % акцій корпорації, інформацію про можливе злиття і поглинання. Схваленню акціонерів в німецькій моделі підлягають такі дії: розподіл доходу, ратифікація рішень наглядової ради і правління, вибори наглядової ради. Взаємини між учасниками: більшість акцій німецьких корпорацій — акції на пред'явника. Банки розпоряджаються голосами за них згодою. Неможливе заочне голосування. Обов'язковою є особиста присутність на зборах або довіреність цього права банку. Англо-американська модель Для англо-американської моделі характерна однорівнева рада директорів, в яку входять, зокрема, виконавчі директори — безпосередні управлінці. Щоб відокремити функції нагляду при раді директорів створюються контрольні комітети, в які виконавчі директори не входять. Власність при такій моделі, як правило, сильно розпорошена серед безлічі дрібних акціонерів (пакет акцій в 10 % може вважатися домінуючим). Ці акції звертаються на фондовому ринку, де компанія часто і черпає засоби для розвитку, випускаючи нові акції. При цьому дрібні акціонери не цікавляться управлінням компанією; сильний менеджмент врівноважується незалежними директорами. Англо-американська модель орієнтована на переважне задоволення фінансових інтересів акціонерів. Американцям властивий агресивний підхід до ведення бізнесу: вони відносно легко позбавляються від збиткових підрозділів, без зайвих сумнівів скорочують чисельність працівників, схильні упроваджуватися в новий вигляд діяльності. Перевагою американської системи є мобільність інвестицій і швидке перетікання засобів із застійних галузей в ефективні. Недолік – націленість корпорацій на прибутковість акцій іноді в збиток стратегічному розвитку. В цілому американська модель ефективніша в періоди інноваційного розвитку економіки, але уразлива під час кон'юнктурних криз. Ця модель (застосовується в корпораціях Великобританії, США, Австралії, Нової Зеландії, Канади і деяких інших країн) характеризується чітко розробленою законодавчою основою, що визначає має рацію і обов'язку трьох ключових учасників - керівників, директорів і акціонерів, і порівняно простим механізмом взаємодії між корпорацією і акціонерами і між акціонерами (як на щорічних загальних зборах, так і в проміжках між ними).

Прозвище Nerd (Чудак) ему дали средства массовой информации. Его нежелание соответствовать их представлениям о корпоративном руководителе вызвало у них неосознанное стремление представить его в качестве модерниста. Он смутил аналитиков Уолл-стрит своей искренней незаинтересованностью ценой акций Майкрософт. Если бы они только могли понять, что принадлежи Гейтс к тем руководителям, которых очень занимает цена акций, Майкрософт никогда не была бы эффективной. Их ролевая модель корпоративного руководителя, сделанная с Братьев Брукс, не допускает того момента, что успех достигается путем инноваций. Основной вклад в этот успех состоит в том, что две тысячи служащих Майкрософт владеют акциями на общую стоимость миллион долларов. Это составляет 18 процентов работников компании. "Уолл-стрит Джорнал (1991) назвал Гейтса единственной, самой влиятельной фигурой в компьютерной промышленности. Полученный Майкрософт в 1993 году доход от продаж, составивший 1,3 млрд. дол., дал ей такой огромный экономический приоритет в программном бизнесе, что комиссия задумалась о ее разделении, как это произошло с Рокфеллер и Стандарт Ойл в начале века

1. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

2. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

3. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

4. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

5. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

6. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
7. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
8. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

9. Лекції з української та зарубіжної культури

10. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

11. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

12. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

13. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

14. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

15. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

16. Банківська система України та проблеми її реформування

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

17. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

18. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

19. Державне право України

20. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

21. Державне регулювання фондового ринку в Україні

22. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні
23. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
24. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

25. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

26. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

27. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

28. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

29. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

30. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

31. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

32. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

33. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

34. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

35. Україна та інтеграційні процеси

36. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

37. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

38. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів
39. Політичні партії в Україні та їх основні типи
40. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

41. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

42. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

43. Автоматизована система Державного казначейства України

44. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

45. Державний борг України

46. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

47. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

48. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

49. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

50. Експортний потенціал України та її регіонів

51. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

52. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

53. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

54. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект
55. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи
56. Філософські засади європейської моделі розвитку України

57. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

58. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

59. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

60. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

61. Історія розвитку криміналістики в Україні

62. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

63. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

64. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

66. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

67. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

68. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

69. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

70. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
71. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр
72. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

73. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

74. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

75. Історія розвитку анатомії як науки

76. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

77. Кращі дерева України

78. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

79. Природні ресурси як надбання українського народу

80. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

81. Україна як конституційна держава

82. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

83. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

84. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

85. Ліберальна модель розвитку Росії

86. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років
87. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)
88. Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

89. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

90. Античний театр як модель античного полісу

91. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

92. Українське бароко як явище світової культури

93. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

94. Україна! Це той бог, до якого доростає душа

95. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

96. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

97. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

98. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

99. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

100. Україна як суб’єкт міжнародних відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.