Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Основні теоретичні аспекти торгового права

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

РЕФЕРАТ Основні теоретичні аспекти торгового права ЗМІСТ 1. Поняття та система торгового права. Правове регулювання торгівлі 2. Оптовий товарообіг 3. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення Список літератури 1. Поняття та система торгового права. Правове регулювання торгівлі Торгівля – (в широк.розумінні) весь обіг з товарами, тобто вся та діяльність, яка має на меті усунення розбіжності в просторі та в часі між виробником та споживачем. Такій торгівлі в широкому розумінні протиставляється торгівля (у вузькому розумінні) – діяльність, спрямована на посередництво в обігу господарських благ від виробника до споживача, яка має на меті отримання прибутку. Торгівля в широкому розумінні слова – ВИРОБНИК-ПРОДАВЕЦЬ-СПОЖИВАЧ. Торгівля у вузькому розумінні слова: -торгівля фабрична (продукцією власного виробництва). -торгівля без переробки (продукцією невласного виробнийтва). Т.ч. торгівля може виконувати різні функції як не повязані з метою отримання прибутку, так і повязані з його отриманням. Підприємництво – самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність, що здійснюється субєктами господарювання з метою отримання прибутку та досягнення економічних та соціальних результатів. Торгівля з метою отримання прибутку є одним з видів підприємництва і належить до сфери надання послуг. Господарсько-торгова діяльність – діяльність, що здійснюється суб-ми господарювання в сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання, а також допоміжної діяльності, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. Відповідно до ГКУ господарська діяльність – діяльність субєктів господарюванн в сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг, які мають цінову визначеність. Стосовно торгівлі ГКУ допускає торгівлю субєктам підприємництва з метою отримання прибутку, торгівлю без отримання прибутку, а також торгівлю не підприємців. Торгове право – сукупність правових норм, які регулюють майнові та немайнові відносини, що складаються в сфері товарообігу. Протягом декількох століть в розвинених країнах заходу сформувалося 2 правові системи регулювання таких відносин. У Франції, Італії, Іспанії, Німеччині існує дуалістична система приватного права, в якій ТП склалося як відокремлене від галузі ЦП. В Англії, США була прийнята англосаксонська система права, відповідно до якої майнові та немайнові відносини регулюються не ЦП чи ТП, а окремими правовими інститутами. В цих країнах норми ТП поглинуло загальне право, при цьому в США діє Торговий кодекс. В країнах Сх.Європи майнові та немайнові відносини в сфері торгівлі регулюються ЦП та ГП. На даний час ТП в Україні на державному рівні не упорядочено, а його норми містяться в нормативних актах різних галузей права. 2. Оптовий товарообіг Економісти визначають оптовий товарообіг - як сукупний обсяг продажу товарів виробничими та торгівельними підприємствами, а також посередниками іншим піприємствам та юридичних осіб для подальшої реалізації населенню або для виробничого споживання.

Товарообіг – торгівельна та інша діяльність юридичних осіб та індивідуальних підприємців, спрямована або така, що сприяє товарному руху від виробника до покупця, що придбає товари для особистого та іншого непідприємницького споживання. Оптовий товарообіг – торгівельна чи інша діяльність ЮО та індивідуальних підприємців спрямована або така, що сприяє товарному руху від виробника до роздрібних торгівельних організацій, виробничих та інших організацій, а також індивідуальних підприємців, які придбають товари для комерційних, виробничих та інших підприємницьких потреб або для забезпечення власної діяльності. Оптовий товарообіг є частиною товарообігу вцілому. В оптовій торгівлі метою товаропостачання є створення сприятливих умов для оптових закупок роздрібною торгівлею та інш. учасниками оптового товарообігу. При товарному русі в оптовій торгівлі виділяють такі процеси: оптові закупки та продаж товарів на підставі договорів куплі-продажу; завезення товарів на склади, холодильники та приймання на них товарів; створення необхідних сезонних та поточних запасів; підготовка товарів до продажу; відвантаження або централізована доставка товарів в роздрібні торгові організації та покупцям. Товаропостачання в роздрібній торгівлі включає: оптову закупівлю товарів, доставку їх до торг.організацій та індивід.підприємцям; приймання та зберігання товарів; підготовку товарів до продажу, включаючи подачу їх в торг.зал на стилажі та прилавки. Однак до закупівлі товарів роздрібні торгові організації та індив. підприємці повинні провести роботу з вивчення та прогнозування купівельного попиту, складання замовлень на товари, проаналізувати стан взаємовідносин з постачальниками та вирішити, які товари слід закуповувати у товаровиробників або у їх постачальницько-збутових організацій, а які через посередницькі організації. В оптовій торгівлі застосовуються 2 форми товаропостачання оптових та роздрібних торгівельних організацій та інди.підприємців: 1. Транзитна – закуплені товари надходять в роздрібні торг.організації безпосередньо від постачальників-виробників з використанням прямих постачальницьких звязків. Покупцями в даному випадку можуть бути як оптові орг-ї, так і індив.підприємеці, які продають товари без їх завезення на свої склади. 2. Складська – товари надходять в роздрібні торг.організації не від виробника товарів, а через склади та бази оптових організацій. В таких випадках продавцем товарів є оптова організація або індивід.підприємець, які закупили їх у товаровиробника або іншої оптоаої організації. Основними учасниками оптового товарообігу є : виробники товарів; оптові торгові організації та посередники; споживачі товарів. До особливих учасників оптового товарообігу належать спеціальні суб’єкти – організатори оптової торгівлі та організованих ринків: товарні біржі, оптові ярмарки, виставки-продажі, торги, аукціони тощо. Самі вони не займаються торг.діяльністю, а створюють умови для здійснення закупок та продажу товарів іншими учасниками. В умовах розвитку ринкових відносин важливе значення для виробників товарів має не тільки виробництво продукції, а й її реалізація та отримання прибутку.

Існують різні форми участі виробників в оптового товарообігу. Найбільш простою формою участі є продаж виготовленого товару оптовому посереднику. Переваги: звільнення виробника від необхідності вступати в прямі відносини з споживачами, полегшення планування та фінансування виробничого процесу; звільнення від зберігання товарних запасів, особливо сезонних; отримання інфо про попит на товари; підтримка конкуренції на ринках; організація ринків нових товарів, їх реклама. Однак так форма продажу товарів виробником має недоліки. Основний з них полягає в тому, що, продавши товар посереднику, виробник втрачає контроль над його подальшим просуванням до споживача, що може вплинути на ділову репутацію виробника та збільшує вартість товарів. Іншою формою реалізації товарів та участю в ОТ є створення виробником власної мережі постачання та збуту. Організація такої мережі досягається шляхом залучення торгових агентів в якості штатних працівників, створення власної агентської мережі, мережі філіалів, дочірніх піприємтств. При такій формі реаалізації продукції виробник зберігає контроль за її збутом. Основу структури ОТ складають оптові торгові організації та спеціалзовані посередницькі організації. Оптові торг. орг-ї створюються для продажу товарів ЮО та індив.підприємцям, які придбають їх для перепродажу. Спеціалізовані посередн.орг-ї та індив.підприємців слід класифікувати за їх функціями. Торгове посередництво включає широке коло послуг (пошук контрагента, підготовка угоди к-п, страхування товарів тощо). Посередницькі торг. орг-ї або індив. підприємці-посередники не залежать ні від виробника, ні від споживача товарів. Метою їх діяльності є отримання прибутку або від різниці між цінами закупки і продажу товарів, або у вигляді винагороди за надану послугу по просуванню товарів. Споживачі та виробники товарів можуть закупати небхідні їм товари шляхом залучення посередників оптових торгів, спеціалізованих посередн.організацій тощо. Перевагою такої форми закупок є те, що посередники беруть на себе ф-ції пошуку або замовлення потрібних споживачу товарів. До особливих учасників ОТ належать: товарні біржі - ЗУ «Про товарну біржу». Основною метою створення і діяльноті товарної біржі є організація біржової торгівлі товарами; оптові ярмарки - одна з форм організованих ринків з оптового продажу та закупівлі товарів. Перевагою їх організації та проведення є швидкість укладання великої кількості договорів, особисті контакти, вирішення спорів. Основна задача оптової ярмарки - посилення впливу торгівлі на формування планів виробництва товарів, розширення асортименту товарів та їх оновлення; торгово-промислові виставки - слід розглядати в якості організаторів ОТ, оскільки на них виставляються не тільки товари, що випускаються, а й товари, що плануються до випуску. На виставках виникають господарські звязки торг.оррганізацій з товаровиробниками; публічні торги - проводяться у формі аукціону або конкурсу. Загальні правила проведення визначає ЦКУ. В якоті організаторів торгів можуть виступати власники товарів або спеціалізовані організації; оптові та спеціалізовані ринки - організовуються у визначених місцях та за встановленими праилами оптової к-п с/г сировини та продовольчих товарів.

Важным фактором развития торговли является энергия и предприимчивость торгового класса, тесно связанная с общественной самодеятельностью и с подъемом народного образования. Подвижная и чрезвычайно разносторонняя торговая деятельность в особенности требует предприимчивости и знаний специальных и общих. Но, чтобы торговый персонал оказался способным справиться со своей постепенно расширяющейся и усложняющейся деятельностью, стоял на высоте современной торговойPPтехники, он должен быть подготовлен к этому. Такая подготовка может быть достигнута лишь соответственной постановкой в стране коммерческого образования. Западная Европа и Северо-Американские Соединенные Штаты богаты капиталами и опытом. Капиталы дают им возможность создавать все нужное для надлежащего технического оборудования торговли. Опыт создал и внутреннюю торговую технику хорошо выработанные торговые обычаи, легшие в значительной мере в основание торгового права большинства западно-европейских государств. Наконец, в наиболее промышленных государствах Западной Европы в Соединенных Штатах дело народного образования поставлено на широком основании в соответствии с нуждами основных отраслей народного хозяйства промышленности и торговли

1. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

2. Соціальна цінність права

3. Цінні папери як об’єкти цивільного права

4. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

5. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

6. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах
7. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

9. Административное право

10. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

11. Административное право (шпаргалка)

12. Государственное и административное право (Контрольная)

13. Проблемы избирательного права современной России

14. Административное право

15. Предмет, метод, источники Административного права

16. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

17. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

18. Административно-процессуальное право РФ

19. Природа и система административного права

20. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

21. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

22. Банковское право
23. Учебник по банковскому праву
24. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

25. Авторское право

26. Субъекты гражданского права

27. Защита авторских прав

28. Авторское право

29. Брачно-семейное право мусульман

30. Вещно-правовые способы защиты права собственности

31. Гражданское и семейное право

32. Гражданское право

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Гражданское право (Контрольная)

34. Гражданское право (Шпаргалка)

35. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

36. Гражданское право РФ (шпаргалка)

37. Договорное право

38. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)
39. Гражданское право
40. Засоби захисту права власностi

41. Значение срока в Гражданском праве

42. Наследственное право: завещание

43. Объекты Гражданского права

44. Ответственность в гражданском праве

45. Понятие гражданского права как отрасли права

46. Права ребенка

47. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

48. Право собственности на природные ресурсы

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Право: сделки

50. Предмет и метод гражданского права

51. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

52. Способы защиты гражданских прав

53. Ценные бумаги как объект гражданского права

54. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)
55. Шпаргалка по гражданскому праву
56. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

57. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

58. Представительство по гражданскому праву

59. Осуществление гражданских прав

60. Шпаргалки по гражданскому праву

61. Шпора по гражданскому праву

62. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

63. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

64. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Граждане как субъекты гражданского права

66. Субъекты патентного права

67. Развитие наследственного права в России

68. Шпаргалки по гражданскому праву

69. Имущественные права и обязанности супругов

70. Вещные права на землю
71. Гражданское право РФ
72. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

73. Защита авторских прав в интернете

74. Актуальные проблемы гражданского права

75. Толкование норм гражданского права

76. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

77. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

78. Защита прав потребителей при продаже товаров

79. Ответственность в российском гражданском праве

80. Принципы гражданского процессуального права

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

81. Предмет гражданско-процессуального права

82. Контрольная по жилищному праву

83. Жилищное Право РФ (Шпаргалка)

84. Аграрное право (Контрольная)

85. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

86. Право собственности на землю
87. Земельное право (шпаргалка)
88. Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

89. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

90. Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

91. Государство и право Древнего Рима

92. История государства и права зарубежных стран

93. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

94. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

95. Обязательственное право средневекового Китая

96. Право Древней Греции

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

97. Римское право. (Семья. Семейные правоотношения. Агнатское и когнатское родство)

98. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

99. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран

100. Обязательное право среднего Китая


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.