Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ Розділ 1. Творча спадщина І.Ю. Рєпіна Розділ 2. Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна 2.1 Кордоцентризм, як вираз української ментальності у творчій скарбниці І.Ю. Рєпіна 2.2. Історія створення полотна «Запорожці пишуть листа турецькому султану» 2.3 Відбиття козацького патріотизму у сюжеті картини «Запорожці пишуть листа до турецького султана» Розділ 3. Портретний живопис І.Ю. Рєпіна Висновки Список використаної літератури Додатки ВступІлля Юхимович Рєпін — визначний український і російський художник-реаліст. Народився у Чугуєві на Харківщині, хлопцем учився у місцевій іконописній майстерні. З 1863 року навчався в Петербурзькій малювальній школі, у 1864-1871 роках — у Петербурзькій Академії Мистецтв, де був учнем І. Кримського, яку закінчив з золотою медаллю і відбув у студійну подорож до Італії і Франції. З 1893 року Ілля Рєпін був академіком, професором Петербурзької Академії (до 1907 року); членом товариства Передвижників (з 1878 року) і мистецької групи «Мир искусства» (з 1890 року). Ілля Рєпін залишив багату й різноманітну мистецьку спадщину, його ранні розписи церков в Україні знищені під час війни, численні жанрові, побутові картини, портрети і твори на історичні теми зберігаються в музеях Росії, України та у приватних колекціях. Актуальність теми дослідження. Найвідоміші твори Ілля Рєпіна на українські теми — це: «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (1880-91, один варіант у Москві, другий — у Харківському Державному Музеї образотворчого мистецтва); «Вечорниці» (1881), «Гайдамака» (1902), «Чорноморська вольниця» (1903), «Гопак» (1930, не закінчений). «Портрет І.С. Тургенєва», «Етюд академічної натурниці», «Солоха і дяк» Ілля Рєпін створив численні портрети діячів російської культури, а з українців серед інших: С. Любицької, М. Мурашка (1877р.), В. Тарновського (1880 р., «Гетьман») і С. Тарновської, Т. Шевченка (1888 р.), Д. Багалія (1906 р.); чотири ескізи проекту пам'ятника Шевченкові у Києві (на конкурс 1910 — 1914 рр.). Також Рєпін робив ілюстрації до творів М. Гоголя «Тарас Бульба» і «Сорочинський ярмарок» (1872 — 1882рр.), книги Д. Яворницького «Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу» (1887р.), а також малюнки з пам'яток української архітектури, українських народних типів тощо. Рєпін — типовий реаліст, який проте не копіював природу, а перевтілював її мотиви своїм розмашним, часто майже експресіоністичним малярством. Майстерно охоплював людську постать у русі, її типаж і вираз, а його соковиті і звучні барви надавали творові ефектної пластичности. На деяких творах Рєпіна помітний вплив імпресіонізму й символізму. Залежно від того, де і над якою тематикою він працював, періоди його творчості можна визначити як український та російський. У творчості він є продуктом українсько-російського культурного симбіозу. Проте з Україною Ілля Рєпін був пов'язаний не тільки походженням, але й чуттєво. Він був закоханий в українську природу, людину, фолкльор та висував проблему укаїнського стилю в мистецтві. До друзів Іллі Рєпіна належали українські діячі: М. Кропивницький, М. Мурашко, Д. Яворницький, Є.

Чикаленко й багато інших. Між учнями були М. Пимоненко, О. Мурашко, І. Макушенко, Ф. Красицький, С. Прохоров, І. Шульга, Ф. Чуприненко та інші. Як педагог і критик він написав книгу «Далеке близьке» (1953). Після революції Ілля Рєпін не бажав жити в радянській Росії й залишився у своєму маєтку «Пенати» у Куоккала (Фінляндія), де й помер. У 1982 році «Пенати» відбудовано й відкрито як «Музей-маєток І.Є. Рєпіна». Українські мотиви в художній творчості І.Ю.Рєпіна стали джерелом натхнення для створення картин на українську тематику. Вершиною вираження украшської ментальності, зрілості та осмислення сутності духу українського народу, який найяскравше втілився в епоху козацтва, стала картина &quo ;Запорожці пишуть листа турецькому султану&quo ;. В сучасних умовах відродження українського мистецтва живописне надбання І.Ю. Pєпiна вимагае нового переосмислення. А саме: розкриття засобами образотворчого мистецтва ментальності українського народу як невичерпного джерела творчості. Об’єктом дослідження є художня творчість І.Ю.Рєпіна, зокрема картини художника, які містять українські мотиви, або українську проблематику. Предметом наукового дослідження є передусім художнє мислення Іллі Рєпіна, втілення ним у своїх художніх доробках української народної, козацької, портретної та природної тематики; особливості трактування української проблематики у творчості художника. Мета роботи полягає в розкритті особливостей відображення української проблематики та українських мотивів художньої творчості І.Ю. Pєпіна, які своїм корінням сягають української історії i основуються на ментальності та її провідної риси кордоцентризму, що являеться основною рисою українського народу. Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили необхідність виконання таких наукових завдань: проаналізувати творчу спадщину митця; дослідити особливості відображення народної проблематики та козацького патріотизму в мистецькій скарбниці І.Ю.Рєпіна; охарактеризувати портретну спадщину художника. Основними методами дослідження є порівняльно-історичний, типологічний, біографічний, структурно-наратологічний та системно-цілісний, що дозволяє всебічно розглянути художню творчість Іллі Рєпіна, враховуючи особливості його творчої індивідуальності, використання українських мотивів в його художній творчості. Наукова новизна. У курсовій роботі зроблено спробу різнобічно і комплексно дослідити творчість Ілля Рєпіна з акцентом на її українській проблематиці в контексті українсько-російських культурних взаємин ХІХ – поч. ХХ ст. Увага зосереджується на з’ясуванні своєрідності художнього мислення митця, виокремленні доробків на українські мотиви, що органічно виявляються в його творчості і становлять синтез та поєднання українсько-російських взаємозвўязків. Практичне значення курсової роботи полягає в тому, що її положення та висновки дають цілісну картину творчості Іллі Рєпіна на українську тематику та визначають її місце у культурно-мистецькому процесі ХІХ – поч. ХХ ст. в українському художньому просторі. Матеріали дослідження можна використати при написанні праць з історії українського та російського мистецтва, у спецкурсах з історії української та зарубіжної культур, а також для подальшого дослідження цієї проблематики або суміжних до неї тем.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (який включає 33 позиції) та додатків. Розділ 1. Творча спадщина І.Ю. Рєпіна «Рєпінське мистецтво виплекане зв'язком з життям народу й свідчить які живлющі й плідні ці зв'язки.» О.О. ФедоровІлля Юхимович Рєпін народився (1844-1930) у невеликому місті Чугуєві на Україні, у родині військового поселенця. Про своє дитинство й становлення художником Ілля Юхимович розповідає в книзі «Далеке-Близьке». Розповідає з незвичайною яскравістю. Рєпін рано виявив свої художні здатності, рано почав писати й акварельними фарбами, і масляними. Уже в 13 - 14 років він успішно з дорослими професійними іконописцями виконував замовлені роботи, створюючи образи для церков. В девўятнадцять років він приїжджає в Петербург, щоб вступити в Академію мистецтв — мрію всіх бажаючих стати художником. Так він описує свої переживання, коли вперше опинився в Петербурзі: «Мене нестримно потягнуло до набережної, до сфінксів, до Академії мистецтв. Отож вона! Це вже не сон; от і Нева, і Миколаївський міст. Мною опанувало захоплене забуття, і я довго стояв у сфінксів і дивився у двері Академії, чи не вийде звідти художник — моє божество, мій ідеал!» В Академії Рєпін показав видатні успіхи й, підійшовши до дипломної картини «Відродження дочки Іаіра», уже почав працювати над «Бурлаками на Волзі». За словами Стасова, «Рєпін в двадцять вісім - двадцять дев'ять років створив таку картину, що, звичайно, перша картина всієї російської школи, від початку її існування. Важливіше й глибше завдання ніхто ще з російських живописців не брав». По розпеченому сонцем піщаному берегу рухається маса людських тіл — це бурлаки. Вони тягнуть баржу. Безкрайні волзькі далечіні, над ними нерухливе, майже безхмарне небо. Це вже не ріка Йордан, не романтичне місто древньої Італії — це Волга, це Росія, і перед нами російський народ. Рєпін зробив відкриття в живописі — вперше так ясно й переконливо з'явилося зображення народу. І кожний зображений у картині — особистість, кожний зображений — людина. Для Рєпіна, і для його однодумців, саме розкриття людського типу, як характеру стало естетичною цінністю, «соціальне» — частиною художнього твору. В «Бурлаках на Волзі» Рєпін зробив ще одне відкриття. Він показав Волгу не як географічне поняття, а як невід'ємну частину образа Батьківщини, з її просторами, силою й поезією. У перерві роботи над «Бурлаками» Рєпін закінчив дипломну картину «Відродження доньки Іаіра», по достоїнству оцінену й Академією мистецтв, і сучасною критикою. Він одержав вищу оцінку й право на закордонне відрядження для знайомства з європейським мистецтвом і для вдосконалювання майстерності. Три роки перебування в Італії й Франції для нього не пройшли даром. Тут він остаточно усвідомив своє призначення. Рєпін чуйно й жадібно вловлював у мистецтві Франції все, що йому було необхідно. Створені там роботи переконливо говорять про це: пейзажні етюди «Дорога на Монмартр», «Окраїна Парижу», «Кінь для збору каменів у Велі», етюди до картини «Паризьке кафе». Але от що він писав з Італії Стасову, влітку 1873 року: «Ні, я тепер набагато більше поважаю Росію! Взагалі поїздка принесе мені так багато користі, якої я й не очікував.

Але й у тих вузьких рямцях, укранська ритовина находить соб змогу давати фрагменти сучасного соб життя й побуту з його обстановою й культурою. Особливо цнними виявилися т фрагменти для вдтворення нашо тогочасно архтектури й костюмольог. В противенств до московського, укранський дереворит з своми центрами у Львов й Кив став постйним помостом для культурно-мистецьких звязкв Украни з рештою Европи. Укранськ ритвники, як тльки усволися з матерялом, переносять у сво твори не тльки мотиви захдно-европейсько орнаментики, архтектури, обстанови й костюмв, але й копюють цл гравюри та картини таких мистцв, як Дрер, Альдегравер, Рафаель та нш. Посередництво ритовини в розвитку й поширенню укранського мистецтва доби барока, це одна з головних  заслуг для укрансько культури взагал. Деревляне будвництво Багата на дерево Украна стала батьквщиною одного з найдосконалших  най оригнальнших деревляних будвництв усього свту. Розвиток його почався ще в сумерках прастор нашо земл; заспокоюючи постйно назрваюч вимоги ужитковости та розвязуючи все нов питання конструкц й форми, досягло укранське деревляне будвництво найвисшого рвня технчно досконалости й оригнальности форми

1. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

2. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

3. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

4. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

5. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

6. Текстовий потенціал українських прийменників
7. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)
8. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

9. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

10. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

11. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

12. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

13. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

14. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

15. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

16. Образ козака в українських народних думах

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

17. Творчість українських поетів

18. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

19. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

20. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

21. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

22. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
23. Інтеграція України у світове господарство
24. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

25. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

26. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

27. Друга світова війна і Україна

28. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

29. Україна в роки Другої світової війни

30. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

31. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

32. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

33. Українське бароко як явище світової культури

34. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

35. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

36. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

37. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

38. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії
39. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань
40. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

41. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

42. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

43. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

44. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

45. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

46. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

47. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

48. Спадковий договір в цивільному праві України

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

49. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

50. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

51. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

52. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

53. Два "Саули": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки

54. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"
55. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні
56. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

57. Зайнятість і рівень життя населення України

58. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

59. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

60. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

61. Прогнозування в прийнятті управлінських рішень

62. Якість і ефективність управлінських рішень

63. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

64. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

66. Акцизний збір в України

67. Екологія рідких тварин України

68. Різноманіття тваринного світу України

69. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

70. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
71. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти
72. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

73. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

74. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

75. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

76. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

77. Политический портрет Александра II

78. Административно-территориальный портрет России

79. Историко-политический портрет С.Ю.Витте

80. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки

81. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

82. Політичні права і свободи громадян України

83. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

84. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

85. Львівський музей українського мистецтва

86. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина
87. Английский портрет 18 века
88. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

89. Г.Р. Державин

90. Пушкин в портретах Тропинина и Кипренского

91. Развитие жанра в творчестве Дж.Р.Р. Толкина

92. Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

93. Эсхатологические мотивы в творчестве Германа Мелвилла

94. Фольклорные мотивы в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

95. Историзация мифа и социальные мотивы в повести Кристы Вольф «Кассандра»

96. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

97. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

98. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

99. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

100. Петр Первый. Исторический портрет


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.