Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Центральні органи виконавчої влади

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА Тема № 6. Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) Слухача ІІ-го курсу групи № залікова книжка № м. Київ-2009 ЗМІСТ1. Поняття та види Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) 2. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері Державного Управління 3. Адміністративно - правовий статус МВС України 4. ВИСНОВКИ 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Поняття та види Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) Відомо, що будь-яка держава для здійснення своїх завдань і реалізації управлінських функцій створює систему відповідних органів держави, державних підприємств і установ, серед яких тільки органи державної влади наділяються владними повноваженнями та відповідною компетенцією для здійснення управління в державі. Органи державної влади в своїй сукупності утворюють апарат держави, з діяльністю якого тісно пов’язана теорія поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову. У нашій державі такий розподіл закріплений ст. 6 Конституції України. Отже, під органом виконавчої влади як окремої гілки державної влади необхідно розуміти організацію, яка є складовою державного апарату, наділена владними повноваженнями та відповідною компетенцією в сфері державного управління і має юридичний статус, закріплений законом чи іншим нормативним правовим актом. Органи виконавчої влади посідають особливе місце у системі суб'єктів адміністративного права. По-перше, вони є основними функціонально-галузевими носіями виконавчої влади в державі, а статус органу виконавчої влади закріплюється за ними в нормативному порядку; по-друге, є найважливішою складовою органів державного управління і державного апарату в цілому (як відомо, державний апарат, крім органів державного управління, об'єднує управлінські структури законодавчої влади, органи правосуддя, прокуратури та інші державні органи); по-третє, вони об'єднані єдиним керівництвом і підпорядкуванням, внаслідок чого діють узгоджено і цілеспрямовано; по-четверте, кожен з органів цієї системи наділений державою специфічною компетенцією у сфері державного управління і реалізації державної виконавчої влади; по-п'яте, система органів виконавчої влади справляє регулюючий вплив на всі сфери державного і суспільного життя; по-шосте, в рамках своєї компетенції органи виконавчої влади самостійні в організаційному та функціональному відношеннях; по-сьоме, здійснюється специфічний вид державної діяльності, яка за своїм юридичним змістом є виконавчо-розпорядчою. На основі зазначеного можна сформулювати визначення органу державної виконавчої влади — це носій державної виконавчої влади, що реалізує свою компетенцію в закріпленій сфері державного управління і має юридичний (нормативно зафіксований) статус органу державної виконавчої влади. Чітку вказівку на види органів виконавчої влади містить Конституція України. За ст. 113 вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України; ст. 114 вказує на існування центральних органів виконавчої влади; ст.

118 визначає місцеві державні адміністрації як місцеві органи виконавчої влади. Крім зазначених у Конституції України, чинне законодавство наділяє статусом органів виконавчої влади без подальшого його уточнення Раду міністрів Автономної Республіки Крим (п. 1 ст. 35 Конституції Автономної Республіки Крим) і міліцію (ст. 1 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 p.). Серед колективних суб'єктів адміністративного права слід, у першу чергу, виділити органи виконавчої влади, їх можна класифікувати на різні види в залежності від критерію класифікації, а саме: а) від обсягу і характеру компетенції: загальної компетенції (КМУ, РМ АРК, місцеві державні адміністрації), галузевої компетенції (Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки та ін.), спеціальної компетенції (Міністерство економіки, Міністерство фінансів та ін.); б) від порядку вирішення питань: єдиноначальні (міністерства, комітети та ін.) та колегіальні (КМУ, РМ АРК та ін.); в) від предмета спрямованості компетенції: органи управління економічною сферою; органи управління соціально-культурною сферою; органи управління адміністративно-політичною сферою; г) від обсягу повноважень по території: центральні (КМУ, міністерства, комітети) та місцеві (державні адміністрації); д) від характеру повноважень: міністерства; державні комітети (державні служби), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. При вивченні питання правового статусу центральних органів виконавчої влади необхідно звернутися до указів Президента України &quo ;Про систему центральних органів виконавчої влади&quo ; (від 15.12.1999 p.), &quo ;Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні&quo ; (від 29.05.2001 р.), Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» № 1573/99, в редакцiї вiд 15.05.2007 і мати на увазі, що: а) міністерство — це головний (провідний) орган в системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності. Згідно з вищеназваним указом створені такі міністерства: I. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України: Міністерство аграрної політики України; Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство вугільної промисловості України; Міністерство економіки України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство культури і туризму України; Міністерство оборони України; Міністерство освіти і науки України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство охорони навколишнього природного середовища України; Міністерство палива та енергетики України; Міністерство праці та соціальної політики України; Міністерство промислової політики України; Міністерство транспорту та зв'язку України; Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство фінансів України; Міністерство юстиції України.

II. Державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади, статус яких прирівнюється до Державного комітету України. Державний комітет (державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів: Вища атестаційна комісія України; Головне контрольно-ревізійне управління України; Державна служба автомобільних доріг України; Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації; Державний комітет архівів України; Державний комітет лісового господарства України; Державний комітет телебачення і радіомовлення України; Державний комітет України з державного матеріального резерву; Державний комітет України по водному господарству; Державний комітет України по земельних ресурсах; Державний комітет України у справах національностей та міграції; Пенсійний фонд України. III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — це орган, який має особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватися спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань: Адміністрація Державної прикордонної служби України; Головне управління державної служби України; Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; Державна митна служба України; Державна податкова адміністрація України; Державна служба експортного контролю України; Державна судова адміністрація України; Державний департамент України з питань виконання покарань; Державне агентство України з інвестицій та інновацій; Державний комітет статистики України; Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва; Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Державний комітет фінансового моніторингу України; Державний комітет ядерного регулювання України; Міністерство економіки України; Національна комісія з питань регулювання зв'язку України; Національна комісія регулювання електроенергетики України; Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Національне космічне агентство України. 2. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері Державного Управління Для з'ясування статусу центральних органів виконавчої влади необхідно також звернутися до таких нормативно-правових актів, як Положення про Міністерство оборони України, Положення про Міністерство юстиції України, Положення про Міністерство охорони здоров'я України, Положення про Міністерство транспорту України та ін. До центральних органів виконавчої влади (цей термін застосовується Конституцією, див., наприклад, ст. 114) належать ті, що керують відповідними галузями або здійснюють функціональне (міжгалузеве) управління. Це міністерства; державні комітети (державні служби); центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про міністерство та інший центральний орган державної виконавчої влади (затверджено Указом Президента України від 12 березня 1996 p.)

Форма укрансько державно влади буде вдповдати послдовним етапом державного будвництва Украни, а то нацонального визволення, державного закрплення розвитку. У час визвольно боротьби лиш нацональна диктатура, витворена в ход нацонально революц, зможе забеспечити внутршню силу Укрансько Нац та найбльшу  вдпорнсть назовн. Щолиш псля вдновлення державности, настане доба  внутршнього порядкування та переходу до стану монолтного державного тла. У цей переходовий час голова держави матиме за завдання пдготувати створення найвиших законодатних органв на засад представництва всх органзованих суспльних верств, з узглядненням вдмнности окремих земель, що ввйдуть до складу Укранско Держави. На чол упорядковано держави стане покликаний представницьким органом голова держави, що призначить виконавчу владу, вдповдальну перед ним та найвищим законодатним тлом. Основою адмнстративного устрою Укрансько Держави буде мсцеве самоврядування; зокрема кожний край буде мати свй представницький законодатний орган, покликаний мсцевими организованими суспльними верствами та свою виконавчу владу. ¶¶¶

1. Уряд – основний орган виконавчої влади Польщі

2. Виконавча влада

3. Верховна Рада України в системі органів влади

4. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

5. Президент України і виконавча влада

6. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования
7. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
8. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

9. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

10. Судова влада та органи, що її здійснюють

11. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

12. Органи влади Ірану

13. Туберкулёз органов дыхания

14. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

15. Венгрия - сказочная страна Центральной Европы

16. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Центральный экономический район

18. Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии

19. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

20. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

21. Система таможенных органов РФ

22. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России
23. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
24. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

25. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

26. Правовой статус Центрального Банка РФ

27. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

28. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

29. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

30. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

31. Разделение властей в системе государственных органов

32. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

33. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

34. Правительство РФ - высший орган государственной власти

35. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

36. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

37. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

38. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды
39. Правоохранительная деятельность таможенных органов
40. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

41. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

42. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления

43. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

44. Почему повесть "Княжна Мери" занимает центральное место в романе "Герой нашего времени" ?

45. Особенности переложения Баховских органных произведений для фортепиано

46. Реалии международных отношений Центральной Азии в эпоху Средневековья (по материалам эпоса "МАНАС")

47. Государство Саманидов в Центральной и Средней Азии

48. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Злокачественные опухоли ЛОР-органов

50. Туберкулёз органов дыхания, грипп

51. Исследование органов дыхания

52. Патология органов средостения

53. Общая характеристика и классификация органов чувств

54. Доброкачественные опухули женских половых органов
55. Пропедевтика: перкуторные границы органов
56. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи

57. Система нотариальных органов РФ

58. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

59. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

60. История развития полицейских органов в России с древнейших времен и до наших дней

61. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

62. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел

63. Шпоры по правоохранительным органам (1999г.)

64. Деятельность следователя и дознавателя правоохранительных органов

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

66. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

67. Расчет прочности центрально растянутых предварительно напряженных элементов

68. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

69. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел

70. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске
71. Монада - центральное понятие в философии Лейбница
72. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

73. История создания в России Центральных банковских учреждений

74. Центральный банк

75. Центральный банк и его функции

76. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

77. Центральные банки и их функции

78. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)

79. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

80. Центрально Черноземный экономический район

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. О восприятии средневековыми европейцами центрально-азиатских и сибирских племен в XIII в.

82. Центральная цивилизация

83. Военная экспансия гуннов в центральной Азии

84. Суспільна організація життя слов

85. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса и его роль в Центральном Черноземье в годы предвоенных пятилеток

86. Народные предания как источник для изучения этнической истории киргизов Центрального Тянь-Шаня
87. Система органов прокуратуры
88. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

89. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

90. Культорологическая роль экспозиции центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева Спасо-Андронниковского монастыря

91. Распределение Гаусса. Центральная предельная теорема теории вероятностей. Распределения Пирсона и Стьюдента

92. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии

93. Антибактериальная терапия при острых инфекциях ЛОР-органов

94. Герпес половых органов

95. Пороки развития половых органов у девочек

96. Основные проявления заболеваний женских половых органов и принципы первой помощи

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее

97. Вены и микрососуды подслизистого слоя , стенки некоторых трубчатых внутренних органов

98. История болезни - Неврология (правосторонний центральный гемипарез)

99. Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.