Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Житомирськтй державний технологічнтй університет Кафедра економіки Реферат на тему: Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління. Виконав: студент групи Еп-18 Лютов Олександр Перевірив: Циганенко Г.В. Житомир 2006 ЗмістВступ .3 1.Значення економічної інормації для корпоративного управління .4 2.Стан корпоративного управління в Україні і економічна інформація .7 3. Теорія та практика корпоративного управління і використання в ньому економічної інформації .11 Висновки .14 Використана література .15 Вступ Економічна інформація відіграє важливу роль у кожній госдарській організації.Від неї залежить економічна безпека товариства;правильність управлінського рішення залежить насамперед від точної і вчасної економічної інформації;укладання угод складання договорів передбачає попереднє вивчення економічної інформації про майбутніх партнерів,про стабільність їх функціонування,а також про можливі альтернативні шляхи покращення свого фінансово-економічного становища. Економічна безпека акціонерного товариства являє собою стан захищеності його життєво важливих інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз шляхом реалізації адміністрацією та колективом підприємства системи заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-технічного та соціально-психологічного характеру. Результатом забезпечення економічної безпеки АТ є стабільність його функціонування, ефективність фінансово-економічної діяльності, а також особиста безпека персоналу. Корпоративний сектор в економіці України сьогодні є настільки вагомим, що без урахування його особливостей держава не в змозі впливати на будь-які економічні процеси, зокрема на розвиток та захист економічної конкуренції. Специфіка корпоративних відносин потребує ретельного аналізу з боку Антимонопольного комітету України. Без цього неможливо визначити, хто дійсно займає на тому чи іншому ринку монопольне або домінуюче становище та негативно впливає на конкурентне середовище. 1.Значення економічної інормації для корпоративного управлінняЕкономічна інформація має першочергове значення у всіх сферах господарської діяльності оскільки від економічних показників залежить,наприклад,Оперативне і стратегічне планування.Кожен з показників є окремим фактором при аналізі економічного стану як окремих підрозділів підприємства,так і в цілому підприємства.Не другорядне значення економічна інформація має також і для захисту економічних інтересів як всього підприємства,так і персоналу взагалі. Традиційні методи Згідно з даними, наведеними на першій міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика формування та розвитку корпоративного сектора економіки», економічна безпека акціонерного товариства досягається різними шляхами, серед яких найбільш відомими та звичними є організаційні методи. Вони включають у себе такі напрями діяльності служб безпеки: забезпечення фінансових та матеріально-технічних цінностей підприємства; фізична охорона керівництва, провідних спеціалістів та співробітників підприємства; збір, накопичення та обробка оперативних даних, що надаються керівництву товариства, аналітичної інформації про можливі ворожі дії конкурентів; робота з кадровим складом товариства, яка передбачає організацію професійного відбору персоналу, прийом на роботу, звільнення тощо.

Ринкові механізми Однак забезпечення безпеки АТ лише традиційними (організаційними) методами істотно знижує та обмежує його можливості щодо реалізації економічних завдань і, як правило, дозволяє вирішувати лише тактичні завдання. Стратегічні завдання вирішуються за допомогою ринкових методів. Насамперед, ідеться про використання механізмів фондового ринку для вирішення ряду важливих проблем АТ. По-перше — це забезпечення майнових прав власників акціонерного товариства, що передбачає запровадження взаємопов’язаних заходів, які забезпечуватимуть акціонеру можливість ефективного контролю за функціонуванням товариства навіть у разі, якщо він не володіє контрольним чи блокуючим пакетом акцій. По-друге — це захист акціонерного товариства від ворожих дій, які можуть погіршити його економічний стан. У ринковій економіці придбання підприємств або злиття кількох товариств є звичним явищем. Однак, якщо процес поглинання відбувається без згоди того підприємства, яке купується, він набуває ознак так званого ворожого поглинання. Нерідко керівники підприємства, керуючись власними інтересами, приймають рішення, що можуть завдати шкоди інтересам акціонерів і призвести до небажаного поглинання. Враховуючи це, акціонери повинні мати можливість та відповідні механізми щодо унеможливлення таких ситуацій. Для цього необхіднтй механізм оперативного надання інформації акціонерам. По-третє, важливим напрямом діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в ринковій економіці є створення власного сприятливого іміджу в очах клієнтів, партнерів, органів державної влади, а також потенційних контрагентів. Методи прямої реклами за останні роки значною мірою дискредитували себе. Тому найкращою рекламою для акціонерного товариства сьогодні є реальні результати його роботи, які будуть донесені до конкретного адресата. Це можна зробити за допомогою механізмів та технологій ринку цінних паперів,і також визначення ступеня відкритості інформації яка містить комерційну таємницю. Основним індикатором фінансово-економічного стану акціонерного товариства на фондовому ринку є курсова вартість його цінних паперів. Тому постійна робота із цінними паперами компанії, відстеження динаміки їх курсової вартості, формування сприятливої тенденції її зміни є ефективними заходами щодо створення сприятливого іміджу компанії. При цьому реальна реалізація цих завдань напрямку пов’язана з розвитком вітчизняного ринку цінних паперів. Моніторинг реєстру акціонерів У процесі поступового розвитку в кожного акціонерного товариства виникає потреба у залученні інвестицій, зокрема через додаткову емісію акцій. Проте у ході реалізації даного напрямку залучення інвестиційних ресурсів необхідно постійно пам’ятати про загрозу послаблення або навіть повної втрати контролю над підприємством. Якщо такий розвиток подій є небажаним, слід здійснити ряд дій, які унеможливлять негативні наслідки додаткового випуску цінних паперів. Перед прийняттям рішення про додаткову емісію цінних паперів доцільно з’ясувати, наскільки структура статутного капіталу та динаміка його зміни відповідають інтересам осіб, що приймають рішення про залучення інвестицій шляхом збільшення статутного фонду.

Для цього необхідно провести аналіз динаміки зміни складу акціонерів. Зазначимо, що подібний аналіз має проводитись регулярно з метою виявлення ознак недружньої скупки акцій. Для контролю за складом акціонерів слід провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан реєстру акціонерів. Дану інформацію не треба аналізувати в повному обсязі. У багатьох акціонерних товариствах це просто неможливо, адже кількість акціонерів у них сягає десятків тисяч. Найбільш доцільно проаналізувати інформацію щодо акціонерів, які володіють не менш ніж 1% статутного фонду. Адже саме володіння такою часткою СФ дозволяє акціонеру отримувати дані щодо складу реєстру акціонерів. Власники акцій, які отримують подібну інформацію, можуть здійснювати цілеспрямовану скупку цінних паперів. Таким чином, регулярний збір та аналіз інформації щодо складу реєстру акціонерів, які володіють не менш ніж 1% статутного фонду, нададуть товариству можливість робити певні висновки щодо реальної скупки його акцій. Найбільш ефективним є щомісячний моніторинг реєстру акціонерів. У тому випадку, коли рух за особистими рахунками відсутній упродовж кількох місяців, збір інформації можна проводити один раз на квартал. Однак при цьому виникає певна загроза упущення початку недружньої скупки акцій товариства. При загостренні ситуації щодо скупки акцій моніторинг реєстру необхідно проводити щотижня. З урахуванням встановленої законодавством технології ведення реєстрів акціонерів більш частий збір даних є неможливим. Якщо до реєстру акціонерів вноситься додаткова інформація, результати аналізу мають бути ще більш ґрунтовними. Найоптимальнішим для аналізу є такий склад інформації, яка надається щомісяця. Насамперед, це склад реєстру акціонерів, які володіють не менш ніж 1% статутного фонду, а також загальна кількість угод з акціями, які були зареєстровані за місяць, з окремими даними про кількість угод зі звичайними та привілейованими акціями. Важливою є інформація щодо загальної кількості акцій, які були продані за місяць, і зокрема щодо кількості звичайних та привілейованих акцій, що перейшли до нових власників. Загальну інформаційну картину мають доповнити дані про середню вартість звичайних та привілейованих акцій, а також про найбільш активних учасників угод з купівлі-продажу цінних паперів акціонерного товариства. Такий підхід до збору інформації допоможе здійснити повний аналіз ситуації щодо скупки акцій товариства і стане основою для відпрацювання рекомендацій його керівництву щодо ефективного управління економічною безпекою. 2.Стан корпоративного управління в Україні і економічна інформація У рамках VI Міжнародного форуму учасників ринку капіталу України відбулося засідання секції «Корпоративне управління та розвиток компаній: можливості та обмеження». На ньому розглядалися питання щодо: корпоративного управління як фактора залучення інвестицій; проблем розкриття інформації емітентами цінних паперів,так і економічної інформації вцілому; проблемних питань діяльності закритих акціонерних товариств; діяльності спостережних рад. Ось про що приблизно йшла мова.

PОй, Юрю Михайловичу, в тайниках тибетських мандир, у печерах Гмалав збергаються й не так послання,  не лише тексти, що розкривають тамницю людського буття, а й таке, про що ви, захдн люди, навть подумати не здатн. Великим махатмам зовсм не важко довести езотеричну сутнсть буття землян, х вселенське походження та снування космчного контролю над ними. Варто лише розкрити тайники для загального огляду. Але рано, ще не настав час. ¶ доля Украни визначена у ваших текстах?P рончно запитав я. ¶ про Украну, точнше, про Пвнчну Припонтиду сказано чимало. В езотеричнй систем Украна один з трьох центрв «свту четвертого Мсяця». Одна з трьох пуповин Земл поряд з Лхасою та ґрусалимом це ваш Кив. Мовою дзан (прадавня мова, попередниця ведичного санскриту, яким спочатку користувались архачн ар) «Лха»  «К» синонми, що означають «духовну нитку, «невидимий зв'язок. Звдси Лха-са  Ки-в (точнше К-юв) одне й те саме: «мсце духовного зв'язку», «пуповина». Те ж означа  К-ото (духовна столиця Япон), а також кот (церковна приналежнсть)

1. Автоматизована обробка економічної інформації

2. Системи оброблення економічної інформації

3. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

4. Поняття економічної інформації, її види та властивості

5. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

6. Економічні та правові основи управління організацією
7. Корпоративне управління акціонерним товариством
8. Національні моделі корпоративного управління

9. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

10. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

11. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

12. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

13. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

14. Інформаційні ресурси економічної діяльності

15. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

16. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Поняття та сутність ефективності управління

18. Сутність корпоративної культури

19. Сутність і зміст педагогічної етики

20. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

21. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

22. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
23. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
24. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

25. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

26. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

27. Поняття та сутність менеджменту

28. Сутність та зміст сучасного менеджменту

29. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

30. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

31. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

32. Введення в курс “Основи економічної теорії”

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

34. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

35. Сутність і значення соціального страхування

36. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

37. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

38. Сутність токсикоманії
39. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"
40. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

41. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

42. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

43. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

44. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

45. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

46. Сутність держави

47. Сутність і форми експертної профілактики

48. Сутність та соціальне призначення держави

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

50. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

51. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

52. Поняття "культура" та її сутність

53. Сутність маркетингу

54. Сутність міжнародного маркетингу
55. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)
56. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

57. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

58. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

59. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

60. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

61. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

62. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

63. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

64. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Поняття стратегічної інформації

66. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

67. Сутність організаційних змін

68. Сутність, види та канали комунікацій

69. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

70. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
71. Сутність та зміст контролю
72. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

73. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

74. Сутність педагогічного спілкування

75. Предмет політології, сутність та зміст

76. Політична влада: сутність і специфіка

77. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

78. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

79. Сутність соціальної роботи

80. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

82. Сутність протестантської філософії

83. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

84. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

85. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

86. Сутність і особливості фінансів
87. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
88. Сутність та призначення фінансів

89. Екологічна економіка та управління природокористуванням

90. Право на одержання екологічної інформації

91. Аналіз економічної нестабільності в Україні

92. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

93. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

94. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

95. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

96. Основи економічної теорії

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Основні показники економічної статистики

98. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

99. Роль контролінгу в системі управління підприємством


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.