Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра фінансів і банківської справиКУРСОВА РОБОТА з курсу “Гроші та кредит” на тему: &quo ;Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування&quo ;Виконала студентка (прізвище, ім’я, по-батькові) Перевірила доцент, к. е. н. . (прізвище, ім’я, по-батькові викладача) Робота захищена на кафедрі з оцінкою 2009 р. ПланВступ 1. Сутність валютної системи та валютного ринку 1.1 Поняття валютної системи, її види та основні елементи 1.2 Валютний ринок: види, функції та учасники 1.3 Механізм формування валютного курсу 2. Аналіз валютної системи та валютного ринку україни 2.1 Особливості формування валютної системи України та аналіз її сучасного стану 2.2 Інфраструктура українського валютного ринку та поточні тенденції його функціонування 3. Проблеми розвитку валютної системи та валютного ринку в Україні, шляхи їх вирішення Висновки Перелік посилань ДодаткиРефератКурсова робота містить 45 сторінок, 8 рисунків, 2 додатки, 21 джерело. Об’єкт дослідження - валютна система, валютний ринок і валютний курс. Мета роботи - розглянути сутність валютної системи і валютного ринку, виявити особливості їх формування; розглянути механізм формування валютного курсу і методи його регулювання. Розглянута сутність валютної системи і валютного ринку, визначені особливості їх формування в Україні; розкритий механізм формування валютного курсу; надана інформація про сучасний стан валютної системи і валютного ринку в Україні; проаналізована динаміка курсу національної грошової одиниці за останні декілька років і з'ясовані причини її нестабільності; розглянуті проблеми розвитку валютної системи і валютного ринку, а також наведені рекомендації щодо вирішення цих проблем. ВАЛЮТНА СИСТЕМА, ВАЛЮТНИЙ РИНОК, ВАЛЮТНИЙ КУРС, НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА, ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС. ВступПісля виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою. Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни. Валютні відносини є складовою частиною і одною з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них зосереджені проблеми національної і світової економіки, розвиток яких історично рухається паралельно і тісно переплітаючись. В міру інтернаціоналізації господарських зв'язків збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів. Міжгосподарські зв'язки немислимі без налагодженої системи валютних відносин. Формою організації і регулювання валютних відносин є валютна система, закріплена національним законодавством або міждержавними угодами. Розрізняють національні і світові системи. Історично першими виникли національні валютні системи, закріплені національним законодавством з врахуванням норм міжнародного права.

Національна валютна система є складовою частиною грошової системи країни, хоча вона відносно самостійна і виходить за національні кордони. Її особливості визначаються мірою розвитку і станом економіки і зовнішньоекономічних зв'язків країни. Національна валютна система нерозривно пов'язана зі світовою валютною системою, тобто формою організації світових валютних стосунків, закріпленої міждержавними угодами. Характер функціонування і стабільність світової валютної системи залежать від міри відповідності її принципів структурі світового господарства. Міжнародний обмін товарами, послуг і капіталів залучає до своєї орбіти валютний ринок. Імпортери обмінюють національну валюту на валюту тієї країни, де вони отримують товари і послуги. Експортери, у свою чергу, отримавши експортну виручку в іноземній валюті, продають її в обмін на національну валюту. Інвестори, вкладаючи капітал в економіку тієї або іншої країни, мають потребу в її валюті. При вивченні валютної системи і валютного ринку надзвичайно актуальним є розгляд валютного курсу, який робить великий вплив на багато макроекономічних процесів, що відбуваються в суспільстві. По-перше, від рівня валютного курсу, за допомогою якого зіставляються ціни на товари і послуги, вироблені в різних країнах, залежить конкурентоспроможність національних товарів на світових ринках, об'єми експорту і імпорту, а, отже, стан балансу поточних операцій. По-друге, валютний курс впливає на напрям міжнародних потоків капіталу. Рішення про вкладення національного капіталу в активи тієї або іншої країни приймається виходячи з очікуваного реального прибутку на капітал, що інвестується, який залежить від процентної ставки і очікуваних змін валютного курсу. По-третє, валютний курс, разом з процентною ставкою, сам по собі виступає ціною активу. За наявності розвинених активних ринків сьогоднішня вартість активу, здобуття якого очікується в майбутньому, визначається дисконтуванням його майбутньої вартості відповідно до процентної ставки і очікуваного рівня валютного курсу. Динаміка валютного курсу, міра і частота його коливань є показниками економічної і політичної стабільності суспільства. По-четверте, валютний курс грає важливу роль при розробці і проведенні кредитно-грошової політики, оскільки підтримка певного рівня валютного курсу може зажадати використання офіційних валютних резервів, що неминуче відіб'ється на пропозиції грошей в економіці. Таким чином, об’єктом дослідження даної роботи є не тільки валютна система і валютний ринок, а і валютний курс. Для цього використовувались такі методи дослідження, як узагальнення, аналіз і синтез розглянутої літератури. Варто наголосити, що питаннями валютної системи і валютного ринку з усіма похідними займаються українські вчені Демківський А. В, Івасів Б. С, Боринець С., Філіпенко А., Козик В., Мальчинський А та інші. Метою даної роботи є: розглянути сутність валютної системи і валютного ринку, визначити особливості їх формування; розкрити механізм формування валютного курсу; надати інформацію про сучасний стан валютної системи і валютного ринку в Україні; проаналізувати динаміку курсу національної грошової одиниці за останні декілька років і з’ясувати причини її нестабільності; розглянути проблеми розвитку валютної системи і валютного ринку, а також навести рекомендації щодо вирішення цих проблем.

1. Сутність валютної системи та валютного ринку 1.1 Поняття валютної системи, її види та основні елементиВалютна система (ВС) - правова форма організації валютних відносин, які історично склалися на основі інтернаціоналізації господарських звязків . Валютні системи діють у межах певного економічного простору, завдяки чому вони поділяються на наступні 3 види: національні, міжнародні (регіональні), світові. Національна валютна система - це державно-правова форма організації валютних відносин даної країни з іншими країнами, а також з міжнародними економічними і політичними структурами . Національні валютні системи базуються на національних грошах і, по суті, є складовими грошових систем окремих країн. Національна валютна система України знаходиться у процесі становлення і остаточно ще не сформувалася. Проте її контури і основні тенденції виявилися достатньо безумовно. Національна валютна система України формується з урахуванням структурних принципів світової валютної системи, оскільки країна узяла курс на інтеграцію в світове господарство і вступила в МВФ. Міжнародна валютна система - це договірно-правова форма організації валютних відносин між групою держав . Світова валютна система - це спеціально розроблена державою і закріплена міжнародними договорами форма організації валютних відносин між всіма чи значною частиною держав світу . Міжнародні та світова валютні системи ґрунтуються на багатьох валютах провідних країн світу (наприклад, долар) та міжнародних валютах (наприклад, євро) і формуються на підставі міждержавних угод та світових традицій. Як організаційно-правове явище національна валютна система складається з цілого ряду елементів. Основними з них є: 1. Національна валюта - грошова одиниця країни, склад її купюр та характер емісії . В Україні національна валюта називається гривнею. 2. Ступінь конвертованості національної валюти. Українська гривня є частково вільно конвертованою. Верховна Рада України ратифікувала угоду про приєднання до VIII статті Статуту МВФ, якою передбачено вільну конвертованість національної валюти в іноземну з операцій за поточними платежами. 3. Режим курсу національної валюти. Законодавче визначення режиму валютного курсу Верховна Рада України поклала на Кабінет Міністрів та НБУ. Режим валютного курсу поступово змінювався від жорсткої фіксації до регульованого плавання (у межах &quo ;валютного коридору&quo ;) і до вільного плавання, що було введене в 2000 р. 4. Режим використання іноземної валюти на національній території в загальному економічному обороті. Звичайно цей режим зводиться до повної заборони, або до заборони з деякими винятками для окремих видів платежів. В Україні заборона на використання іноземної валюти у внутрішніх платежах була введена лише в 1995 p., хоч за деякими платежами дозволено її використання і зараз: надання іноземних валютних позичок банками, оплата послуг, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю (оплата авіаквитків на міжнародних авіалініях, оплата митних послуг тощо) та в інших, визначених НБУ випадках. 5. Режим формування і використання державних золотовалютних резервів.

Однако следование идее открытого общества поставило Россию в зависимость от США и международных финансовых организаций, от состояния мировых финансов, происходящих в них неподконтрольных государствам и международным организациям стихийных разрушительных процессов. С этим была связана внутренняя макроэкономическая политика, которая в конце концов и привела к "черному августу" 1998 года. Монетаризм - это не просто и не только рыночная система международных экономических связей, а прежде всего - политика экономической экспансии на базе доллара как мировой валюты. Попытки представить дело таким образом, что всякое проявление экономической самостоятельности - это изоляционизм, выходящий за рамки рыночных отношений, - типичная идеологическая подтасовка, призванная оправдать экономическую политику и практику развитых стран, и прежде всего США, реализацию их экономических интересов. Сейчас мировая финансово-валютная система находится на грани развала, и привели ее к такому состоянию стихийно-рыночные закономерности, а отнюдь не развитие экономической самостоятельности стран, входивших ранее в долларовую зону. 221 Запад сегодня официально признает, что российская экономика разрушена

1. Международная валютная система и валютный курс

2. Европейская валютная система /Европейский валютный союз/

3. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

4. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

5. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

6. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
7. Валютна система: України, світу, та Європи
8. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

9. Создание Европейской валютной системы. Евровалюта

10. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы

11. Эволюция мировой валютной системы, формы международных расчетов, платежный баланс России

12. Валютная система ес и проблемы создания валютного союза

13. Валютная система ес и проблемы создания валютного союза

14. Исторические этапы формирования и развития валютной системы

15. Мировая валютная система

16. Мировая валютная система, валютный рынок и валютный курс

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

17. Валютная система мира в межвоенный период

18. Мировая валютная система: сущность и тенденции

19. Європейська валютна система

20. Валютная система РФ

21. Мировая валютная система: история развития

22. Валютная система России
23. Мировая валютная система
24. Международная валютная система

25. Страхование, валютные системы, околобанковская система РФ

26. Бреттон-Вудская мировая валютная система

27. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

28. Особенности реформирования мировой валютной системы

29. Роль Международного валютного фонда в мировой валютной системе

30. Ямайська (Кінгстонська) валютна система

31. Международная валютная система

32. Международная валютная система

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

33. Мировая валютная система

34. Мировая валютная система

35. Международные валютные отношения и валютная система

36. Европейская валютная система

37. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

38. Валютная система
39. Валютная система Российской Федерации
40. Европейская валютная система

41. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

42. Эволюция валютной системы

43. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

44. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

45. Валютный рынок и валютные риски

46. Валютный рынок и валютные операции

47. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

48. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

50. Валютный рынок и валютные операции в России

51. Деятельность национального банка Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля

52. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

53. Аудит валютных средств и валютных операций

54. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
55. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави
56. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

57. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

58. Валютные ограничения и валютный риск

59. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

60. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

61. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

62. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

63. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

64. Валютное законодательство и валютный контроль

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

65. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации

66. Валютные курсы и валютная политика государства

67. Грошові та кредитні системи Хорватії i Словенії

68. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

69. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

70. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
71. Валютный контроль и валютное регулирование
72. Ринок праці та капіталу

73. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

74. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

75. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

76. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

77. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

78. Інтернет-банкінг та Інтернет-трейдінг

79. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

80. Анализ системы оплаты труда персонала и разработка инновационных мероприятий по ее совершенствованию на примере предприятия ОАО "ОТП Банк"

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

81. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

82. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

83. Пропозиція грошей та попит на гроші

84. Формування власного капіталу підприємств

85. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

86. Електронні гроші та форми їх застосування
87. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
88. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

89. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

90. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

91. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

92. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

93. Валютный риск в деятельности банковской системы

94. Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)

95. Система таможенно - банковского валютного контроля.

96. Международная валютно-финансовая система

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

97. Валютний ризик в діяльності банківської системи

98. Формування та розвиток банківської системи України

99. Валютні ризики: економічна природа та управління

100. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.