Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Викладення теми "Трикутники" по програмі курсу геометрії в 7 класі середньої школи

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся ГончараКУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Математика” на тему „ВИКЛАДЕННЯ ТЕМИ „ТРИКУТНИКИ&quo ; ПО ПРОГРАМІ КУРСА ГЕОМЕТРІЇ В 7 КЛАСІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ&quo ;Виконавець: студент групи Перевірив:м. Дніпропетровськ 2010 р. АнотаціяКурсова робота на 25 стор.,20 рис., 1 табл., 8 джерел літератури. Систематизований учбовий матеріал викладення теми „Трикутники&quo ; по новій програмі геометрії для 7 класу 12 - річної школи. Наведений перелік нових підручників „Геометрія 7 клас”, які у 2008 - 2009 році створено у відповідності до Державного стандарту та нових програм з геометрії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Результати можуть бути використані в якості практичного посібника - конспекта вчителю при викладені глави „Трикутники&quo ; в курсі „Геометрія” для 7 класу середньої школи. he summaryCourse work o 25 pages,20 fig., 1 ab., 8 sources of he li era ure. he educa io al ma erial of a s a eme of a subjec „ ria gles” u der he ew program of geome ry for 7 classes 12 - years schools is sys ema ized. he lis of he ew u orials „ Geome ry 7 classes ” is give which i 2008 - 2009 are issued accordi g o S a e s a dard a d ew programs o geome ry for 7 classes of a school. he resul s ca be used as he prac ical gra - abs rac o he eacher a a s a eme of he chap er „ ria gles” i a ra e „Geome ry&quo ; for 7 classes of a school. ЗмістВступ 1. Трикутник і його елементи 2. Ознаки рівності трикутників 3. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки 4. Висота, бісектриса і медіана трикутника 5. Сума кутів трикутника 6. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників 7. Зовнішній кут трикутника та його властивості 8. Нерівність трикутника Висновки Список використаної літератури ВступВ курсовій роботі конспективно викладений теоретичний матеріал теми „Трикутники&quo ; в курсі геометрії 7 класу, який згідно “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи&quo ; (видавництво “Перун”, Київ, 2005р. - у науково-методичному журналі “Математика в школі&quo ; №2, 2006 р) розподілений на 3 частини в новій програмі курсу „Геометрія” у 7 (введено в 2007/2008 навч. році), 8 (введено в 2008/2009 навчальному році), 9 (введено в 2009/2010 рр.) класах 12 річної школи. У 2007 - 2008 навчальному році учні 7х класів вперше розпочали навчання за новими навчальними планами і програмами 12 річної школи. Нова програма з геометрії для 7го класу містить такі теми: найпростіші геометричні фігури та їх властивості; взаємне розташування прямих на площині; трикутники; коло і круг (геометричні побудови). В курсовій роботі систематизований матеріал викладення теми „Трикутники&quo ; по новій програмі геометрії для 7 класу 12 - річної школи згідно підходу, викладеному в підручниках: “Геометрія.7 клас” (автори Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н. Г) видавництва “Вежа”; “Геометрія.7

клас” (автор Апостолова Г. В) видавництва “Ґенеза”; “Геометрія.7 клас” (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”. Ці підручники створено у відповідності до Державного стандарту та нових програм з геометрії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. В роботі використаний графічний матеріал з посібників: Погорелов А.В. Геометрия: Учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.В. Погорелов. - 2е изд. - М.: Просвещение, 2001.; Дергачов В.А. Геометрія у визначеннях, формулах і таблицях: Довідковий посібник для учнів 7-11 класів. - X.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. 1. Трикутник і його елементиТрикутником називається фігура, що складається із трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно сполучають ці точки. Точки називаються вершинами трикутника. На рисунку 1.1 наведений трикутник з вершинами й сторонами . Рис.1.1 Визначення основних елементів трикутника Трикутник позначається вказівкою його вершин. Замість слова „трикутник ” іноді вживають знак . Наприклад, трикутник на рисунку 1.2 позначається так: . Рис.1.2 Трикутник та визначення кутів Рa, Рb, Рg при його вершинах А, В, С Кутом трикутника при вершині називається кут Рa, утворений напівпрямими й (див. рис.1.2). Так само визначаються кути трикутника при вершинах і . Два відрізки називаються рівними, якщо вони мають однакову довжину. Два кути називаються рівними, якщо вони мають однакову кутову міру в градусах. Трикутники називаються рівними, якщо в них відповідні сторони й відповідні кути рівні. При цьому відповідні кути повинні лежати проти відповідних сторін. На рисунку 1.3 два рівних трикутники й . Рис. 1.3 До визначення рівності трикутників У нихНа кресленні відрізки звичайно відзначають однією, двома або трьома рисками, а рівні кути - однієї, двома або трьома дужками (див. рис.1.3). Для позначення рівності трикутників використовується звичайний знак рівності: =. Запис D: =D читається так: „Трикутник дорівнює трикутнику &quo ;. При цьому має значення порядок, у якому записуються вершини трикутника. Рівність = означає, що . А рівність = означає вже зовсім інше: Задача 1.1 Трикутники і рівні. Відомо, що сторона дорівнює , а кут Р дорівнює . Чому рівна сторона й кут Р? Розв’язок. Тому що трикутники й рівні, то в них , РC=РR. Виходить, м, РR=900. 2. Ознаки рівності трикутниківТеорема 2.1 (Перша ознака рівності трикутників по двох сторонах і куту між ними). Якщо дві сторони й кут між ними одного трикутника рівні відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Рис.2.1 До теореми 2.1 (ознака рівності трикутників по двох сторонах і куту між ними) Доведення. Нехай у трикутників й - дві сторони та кут між ними рівні: (див. рис.2.1). Доведемо, що трикутники рівні. Нехай - трикутник, дорівнює трикутнику , з вершиною на промені й вершиною в тій же напівплощині відносно прямій , де лежить вершина (рисунок 2.2, а). Рис.2.2, а) До доведення 1 признаку рівності трикутників Тому що , то вершина збігається з вершиною (див.

рис.2.2, б). Рис.2.2, б) До доведення 1 признаку рівності трикутників Тому що то промінь збігається із променем (див. рис.2.2, в). Рис. .2.2, в) До доведення 1 признаку рівності трикутників Тому що =, то вершина збігається з вершиною (рис.2.2, г). Рис.2.2, г) До доведення 1 признаку рівності трикутників Отже, трикутник збігається із трикутником , виходить, дорівнює трикутнику . Теорема доведена. Теорема 2.2 (Друга ознака рівності трикутників по стороні й прилеглим до неї кутам). Якщо сторона й прилеглі до неї кути одного трикутника рівні відповідно стороні й прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Доведення. Нехай і - два трикутники, у яких (рисунок 2.3). Рис.2.3 До доведення 2ї ознаки рівності трикутників Доведемо, що трикутники рівні. Р Нехай - трикутник, дорівнює трикутнику з вершиною на промені й вершиною в тій же напівплощині відносно прямій , де лежить вершина . Тому що , то вершина збігається з вершиною . Тому що й , то промінь збігається із променем , а промінь збігається із променем . Звідси витікає, що вершина збігається з вершиною . Отже, трикутник збігається із трикутником , а виходить, дорівнює трикутнику . Теорема доведена. Теорема 2.3 (Третя ознака рівності трикутників по трьох сторонах). Якщо три сторони одного трикутника рівні відповідно трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Доведення. Нехай і два трикутники, у яких . Потрібно довести, що трикутники рівні. Допустимо, трикутники не рівні. Тоді в них . Інакше вони були б рівні по першій ознаці. Нехай - трикутник, дорівнює трикутнику , у якого вершина лежить в одній напівплощині з вершиною відносно прямій (рисунок 2.4). Рис.2.4 До доведення 3 признаку рівності трикутників Нехай середина відрізка й - рівнобедрені із загальною основою . Тому їхні медіани й перпендикуляри прямої . Прямі й не збігаються, тому що точки не лежать на одній прямій. Але через точку прямої можна провести тільки одну перпендикулярну їй пряму. Ми прийшли до протиріччя Теорема доведена. Задача 2.1 Відрізки й перетинаються в точці , що є серединою кожного з них. Чому дорівнює відрізок , якщо відрізок м? Розв’язок. Трикутники й рівні по першій ознаці рівності трикутників (рисунок 2.5). Рис.2.5 До задачі 2.1 У них кути й рівні як вертикальні, а й тому, що точка є серединою відрізків і . З рівності трикутників і треба рівність їхніх сторін і . А тому що за умовою задачі м, те й м. Задача 2.2 У трикутників і . Доведіть, що . Розв’язок. Нехай і дані трикутники (рисунок 2.6). Рис.2.6 До задачі 2.2 Побудуємо трикутник , який дорівнює трикутнику , і трикутник , який дорівнює трикутнику . Трикутники й рівні по третій ознаці. У них за умовою задачі; тому що ; , тому що . З рівності трикутників і треба рівність кутів . Тому що за умовою , а , по доведеному, то трикутники й рівні по першій ознаці. 3. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознакиТрикутник називається рівнобедреним, якщо в нього дві сторони рівні. Ці рівні сторони називаються бічними сторонами, а третя сторона називається основою трикутника. На рисунку 3.1 зображений рівнобедрений трикутник .

Дополнительная литература Львов Д.С. Развитие экономики России и задачи экономической науки. М., 1999; Монтес М. Ф., Попов В.В. "Азиатский вирус" или "голландская болезнь"? Теория и история валютных кризисов в России и других странах. М., 1999; Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики. М., 1996; УлюкаевА.В. В ожидании кризиса. Ход и противоречия экономических реформ в России. М., 1999; Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М., 1997; Ушканов И., Молоха И. Утечка умов: масштабы, причины, последствия. М., 1999; Blasi J.R., Kroumova М., Kruse D. Kremlin Capitalism. Ithaca (N.Y.)-L., 1997; Brady R. Kapitalizm. Russia's Struggle to Free Its Economy. New Haven (Ct.)-L., 1999; Goldman M. Lost Opportunity. What Has Made Economic Reform in Russia So Difficult. N.Y.-L., 1996; Wedel J. Collision and Collusion. The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989-1998. N.Y., 1998; Woodruff D. Money Unmade. Barter and the Fate of Russian Capitalism. Ithaca (N.Y.)-L., 1999. Заключение Вот мы и оставили позади все тринадцать тем нашего лекционного курса, который, по-видимому, может вызвать неоднозначные, если не сказать противоречивые, - впечатления

1. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

2. План урока геометрии. Тема: векторы в пространстве

3. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

4. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

5. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

6. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)
7. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии
8. Некоторые темы геометрии

9. Использование измерений и решение задач на местности при изучении некоторых тем школьного курса геометрии

10. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

11. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

12. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

13. Сообщение на тему: Суксцессия

14. Тест для охранника

15. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

16. Концепция современного естествознания на тему "симметрия кристаллов"

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Война в воздухе: авиация в период второй мировой войны ТБ-7. Бомбардировка Берлина

18. Методические указания и вопросы к тесту по римскому праву

19. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

20. Темы английского для экзамена

21. Тесты по английскому языку

22. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс
23. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"
24. Тема "Революции" в Творчестве Блока

25. Тема поэта и поэзии у А.С. Пушкина

26. Тема любви в повести И.С.Тургенева "Ася"

27. Тема Родины в лирике А.А.Блока

28. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

29. Тема свободы в лирике Пушкина

30. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

31. Тема Родины в творчестве А. Блока

32. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина

34. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой

35. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

36. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

37. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

38. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя
39. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина
40. Тема судьбы в "Старшей Эдде"

41. Тема бала в русской классической литературе

42. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина

43. Тема любви в лирике Маяковского

44. Тест по истории

45. Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ

46. Процессор для ограниченного набора команд /часть 6 (7)

47. Процессор для ограниченного набора команд /часть 2 (7)

48. Процессор для ограниченного набора команд /часть 4 (7)

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Тест по истории

50. Обучающая программа "Графика" программированию в графическом режиме на языке turbo-pascal 7.x

51. Записная книжка на Delphi 7

52. Учебник для продвинутых по Delphi 7

53. Использование СУБД ACCESS 7.0

54. Изучение Microsoft Exel (v.7.0)
55. Создание баннеров с помощью программы Adobe PhotoShop 7.0
56. Геометрия. Цилиндр и конус

57. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

58. Геометрия

59. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии

60. Математическая кунсткамера /кое-что из истории геометрии/

61. Формулы по алгебре, тригонометрии, электродинамике (Шпаргалка)

62. Приближенное вычисление определенного интеграла при помощи квадратурной формулы Чебышева

63. Кроссворд по геометрии

64. Формулы по алгебре

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Шпаргалка по геометрии и алгебре

66. Тригонометрические формулы на начало 10-го класса

67. Экзанаменационные билеты по геометрии за 9 класс

68. Алгебра. Геометрия. Тригонометрия (шпаргалка)

69. Лобачевский и неевклидова геометрия

70. Формулы по математике (11 кл.)
71. 90 тригонометрических формул
72. Экзаменационные билеты по геометрии (9 класс, шпаргалка)

73. Билеты за 9 класс по геометрии

74. Тест по гистологии

75. Тесты по уголовному праву (общая часть)

76. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

77. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

78. Изучение темы "Акмеизм" в 11 классе

79. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

80. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

82. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

83. Требования, предъявляющиеся к терминам, научным понятиям и деффинициям. Критерии выбора темы научно - исследовательской работы

84. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

85. Блюда: рыба в тесте, кулебяка с капустным фаршем

86. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста
87. Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.
88. Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1

89. Из истории психологических тестов

90. История возникновения тестов интеллекта

91. Тест по обществознанию

92. Устройство цифровой динамической индикации на 7 сигментных индикаторах

93. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)

94. Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года»

95. Подборка основных формул по физике

96. Подборка пословиц на Философские темы

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

97. Тесты по бухгалтерскому учёту

98. Основные разделы бизнес-плана, калькуляция темы и расчет цены программного продукта, технико-экономическое обоснование с расчетом экономической эффективности разработки

99. Тесты по предмету "Финансы предприятий" ч.1

100. Шпаргалка по формулам "Макроэкономика"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.