Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Методика виховання гнучкості у школярів

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ 1. Теорія розвитку гнучкості 1.1 Гнучкість і фактори, які впливають на її розвиток Розділ 2. Методика розвитку гнучкості та м’язової координації 2.1 Методи та прийоми розвитку гнучкості 2.2 Хата-йога й гнучкість 2.3 Правила при виконанні вправ на розтяжку 2.4 Правила ростяжки в парах Висновки Література ВступГнучкість - це одне з п'яти основних фізичних якостей людини. Вона характеризується ступенем рухливості ланок опорно-рухового апарата й здатністю виконувати руху з великою амплітудою. Це фізична якість необхідно розвивати із самого раннього дитинства й систематично. Зовнішній прояв гнучкості відбиває внутрішні зміни в м'язах, суглобах, серцево-судинній системі. Недостатня гнучкість приводить до порушень у поставі, виникненню остеохондрозу, відкладенню солей, змінам у ході. Недостатній аналіз гнучкості в спортсменів приводить до травмування, а також до недосконалої техніки. Для успішного розвитку гнучкості, насамперед, необхідна теоретична обґрунтованість питання. Необхідні для практики відомості ставляться до різних областей знань: теорії й методиці фізичного виховання, анатомії, біомеханіці, фізіології. Закономірності, що лежать в основі розвитку гнучкості, не вивчалися всебічно, дослідження проводилися в напрямку нагромадження фактичних матеріалів у різних областях знань. Для знаходження ефективних засобів розвитку гнучкості пропонується комплексний підхід, що поєднує різні області пізнання, що допоможе виявити причинно-наслідковий зв'язок всіх сторін досліджуваної якості. Особливості гнучкості мають свою специфіку залежно від роду діяльності. Актуальність. Виховання гнучкості у школярів є актуальним тому що, дана методика розвитку гнучкості веде до зменшення травматизму й більше поглибленому фізіологічному впливу на м'язи, пов'язаному з міжм’язовою координацією. Предметом дослідження є гнучкість школярів. Об’єкт дослідження: методика розвитку гнучкості школярів. Гіпотеза: якщо не розвивати гнучкість, то істотно збільшиться спортивний травматизм й освоєння нових технічних вправ буде більше складним. Завдання: визначити гнучкість і фактори, що впливають на її розвиток; визначити методи виміру гнучкості; виробити методику розвитку гнучкості; визначити вплив йоги на гнучкість. Метод дослідження: аналіз літератури. Структура роботи. Курсова робота викладена на 25 сторінках комп’ютерного набору. Складається із вступу, двох розділів, висновків, списку літератури. У роботі використано 20 літературних джерел. Розділ 1. Теорія розвитку гнучкості 1.1 Гнучкість і фактори, які впливають на її розвитокУ професійній фізичній підготовці й спорті гнучкість необхідна для виконання рухів з великою й граничною амплітудою. Недостатня рухливість у суглобах може обмежувати прояв якостей сили, швидкості реакції й швидкості рухів, витривалості, збільшуючи енерговитрати й знижуючи економічність роботи, і найчастіше приводить до серйозних травм м'язів і зв'язувань. Сам термін гнучкість звичайно використається для інтегральної оцінки рухливості ланок тіла. Якщо ж оцінюється амплітуда рухів в окремих суглобах, то прийнято говорити про рухливість у них.

У теорії й методиці фізичної культури гнучкість розглядається як багатофункціональна властивість опорно-рухового апарата людини, що визначає межі рухів ланок тіла. Розрізняють дві форми її прояву: активну, характеризуєму величиною амплітуди рухів при самостійному виконанні вправ завдяки своїм м'язовим зусиллям; пасивну, яка характеризується максимальною величиною амплітуди рухів, що досягає при дії зовнішніх сил (за допомогою партнера або обтяження). У пасивних вправах на гнучкість досягається більша, ніж в активних вправах, амплітуда рухів. Різницю між показниками активної й пасивної гнучкості називають резервною розтяжністю або запасом гнучкості. Розрізняють також загальну й спеціальну гнучкість. Загальна гнучкість характеризує рухливість у всіх суглобах тіла й дозволяє виконувати різноманітні рухи з великою амплітудою. Спеціальна гнучкість - гранична рухливість в окремих суглобах, що визначає ефективність спортивної або професійно-прикладної діяльності. Розвивають гнучкість за допомогою вправ на розтягування м'язів і зв'язок. Якщо виконувати тільки силові вправи, то здатність м'язів до розтягування зменшується. І, навпаки, постійне розтягування м'язів (при виключенні потужних скорочень) послабляє їх. Тому в ході тренувального заняття варто віддавати перевагу частому чергуванню вправ на гнучкість із силовими вправами. Така методика забезпечує одночасне підвищення сили й гнучкості в роботі не тільки із кваліфікованими атлетами, але й з підлітками. Для розвитку гнучкості використаються різні прийоми: застосування повторних пружних рухів, що підвищують інтенсивність розтягування; виконання рухів по можливо більшій амплітуді; використання інерції руху якої-небудь частини тіла; використання додаткової зовнішньої опори: захоплення руками за рейку гімнастичної стінки або окремої частини тіла з наступним притяганням однієї частини тіла до іншої; застосування активної допомоги партнера. Останнім часом поширюється активно-силовий метод розвитку гнучкості, в основу якого покладений феномен А.А. Ухтомского - мимовільне відведення прямої руки після 30-60-секундної ізометричної напруги м'язів. Наприклад, рука мимоволі приділяється убік після спроби виконати цей рух, коштуючи впритул боком до стінки. Аналогічне явище спостерігається при виконанні рівноваги й розтягуванні вільною ногою гумового амортизатора. Звичайно в цьому випадку спортсменові не вдається підняти ногу на звичну для нього висоту. Після зняття амортизатора нога мимоволі піднімається значно вище рівня, звичайного для даного спортсмена. При активно-силовому методі розвитку гнучкості збільшується сила м'язів у зоні &quo ;активної недостатності&quo ; й амплітуда рухів. Існують два основних методи тренування гнучкості - метод багаторазового розтягування й метод статичного розтягування. Метод багаторазового розтягування заснований на властивості м'язів розтягуватися значно більше при багаторазових повтореннях вправи з поступовим збільшенням розмаху рухів. На початку спортсмени починають вправу з відносно невеликою амплітудою, збільшуючи її до 8-12-му повторення до максимуму.

Висококваліфікованим спортсменам вдається безупинно виконувати руху з максимальної або близької до неї амплітудою до 40 разів. Межею оптимального числа повторень вправи є початок зменшення розмаху рухів. Найбільш ефективне використання декількох активних динамічних вправ на розтягування по 8-15 повторень кожного з них. Протягом тренування може бути кілька таких серій, виконуваних підряд з незначним відпочинком або упереміж з іншими, у тому числі й силовими, вправами. При цьому необхідно стежити, щоб м'яза не &quo ;застигали&quo ;. Активні динамічні вправи можуть включатися в усі частини учбово-тренувального заняття. У підготовчій частині ці вправи є складовою частиною загальної й спеціальної розминки. В основній частині заняття такі вправи варто виконувати декількома серіями, чергуючи їх з роботою основної спрямованості. Якщо ж розвиток гнучкості є однієї з основних завдань тренувального заняття, то доцільно вправи на розтягування сконцентрувати в другій половині основної частини, виділивши їх самостійним &quo ;блоком&quo ;. Метод статичного розтягування заснований на залежності величини розтягування від його тривалості. Спочатку необхідно розслабитися, а потім виконати вправа, утримуючи кінцеве положення від 10-15 секунд до декількох хвилин. Для цієї мети найбільш прийнятні різноманітні вправи з хатха-йоги, що пройшли багатовікову перевірку. Ці вправи звичайно виконуються окремими серіями в підготовчій і заключній частинах заняття, або використаються окремі вправи в будь-якій частині заняття. Але найбільший ефект дає щоденне виконання комплексу таких вправ у вигляді окремого тренувального заняття. Якщо основне тренування проводиться в ранкові годинники, то статичні вправи на розтягування необхідно виконати в другій половині дня або ввечері. Таке тренування звичайно займає до 30-50 хвилин. Якщо ж основне тренувальне заняття проводитися ввечері, то комплекс статичних вправ на розтягування можна виконати й у ранковий час. Ці вправи необхідно використати й у підготовчій частині заняття, починаючи з них розминку, після чого виконуються динамічні спеціально-підготовчі вправи, з поступовим нарощуванням їхньої інтенсивності. При такому проведенні розминки, у результаті виконання статичних вправ, добре розтягуються м'язи й зв'язування, що обмежують рухливість у суглобах. Потім при виконанні динамічних спеціально-підготовчих вправ розігріваються й підготовляються до інтенсивної роботи м'яза. Комплекси статичних вправ на розтягування можна виконувати й з партнером, переборюючи з його допомогою межі гнучкості, що перевищують ті, котрих можна досягти при самостійному виконанні вправ. У кожній цілісній дії окремі м'язові групи не тільки скорочуються й розтягуються, але й розслаблюються. Найбільш вигідний такий режим м'язової роботи, при якому система процесів порушення й гальмування обумовлює роботу рухового апарата з найменшими енергетичними витратами. Це можливо лише в тому випадку, якщо під час роботи в стані діяльного порушення будуть перебувати тільки м'яза, які дійсно повинні брати участь у виконанні даного руху (пози). Інші м'язи в цей час розслаблюються.

Кто боится располнеть, не волнуйтесь: вы можете отказаться от завтрака или свести его к минимуму. (Подумать только, чудесный вклад в семейный бюджет - бесплатные завтраки!..) 6) Найдите склон небольшой крутизны (от 7° до 30°), по-спортивному "тягун", и регулярно бегайте по нему вверх раз за разом, работая только на энергетическом дыхании: вот тогда вы почувствуете, что такое стремительное оздоровление, не говоря уж о безупречно укрепившемся сердце, которое вы тоже не обделяете энергетическими потоками! 7) И, наконец, перейдите исключительно на первый тип энергетического дыхания как единственного для вас - в покое ли, в движении ли. Вот сколько и каких даров несет нам дыхание. И "всего-то делов" научиться их принимать столько, сколько дают... Я вижу эту изложенную сейчас методику в качестве базовой, она является своего рода универсальным шасси, на котором каждый может ставить различные модификации дыхания - по своей потребности или необходимости. Предположим, Вы стремитесь к дыханию по Бутейко, с неглубоким вдохом через нос, долгим выдохом, еще более долгой паузой - задержкой на выдохе (хорошо бы до 60 секунд), и опять все снова

1. Зміст правового виховання молодших школярів

2. Організація і методика аудиту

3. Організація і методика аудиту доходів підприємства

4. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

5. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

6. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації
7. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
8. Сутність організаційних змін

9. Організація позакласного читання в початкових класах

10. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

11. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

12. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

14. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

15. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

16. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

18. Зміст поточних планів та організація їх розробки

19. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

20. Суспільна організація життя слов

21. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

22. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
23. Організація праці менеджера
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Організація оплати праці на підприємстві

27. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

28. Організація обліку грошових коштів

29. Організація евакуаційних заходів

30. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

31. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

32. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки

33. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

34. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

35. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

36. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

37. Організація касових операцій у банківських установах

38. Організація ресурсної бази банків в Україні
39. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
40. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

41. Організація будівельного майданчика

42. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

43. Організація робочого місця бухгалтера

44. Рівні організації організму людини

45. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

46. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

47. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

48. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения

49. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

50. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

51. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

52. Етапи організації бухгалтерського обліку

53. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

54. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"
55. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
56. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

57. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

61. Організація документаційного забезпечення установи

62. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

63. Організація облікової політики підприємства

64. Організація обліку в магазині "Світанок"

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

65. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

66. Організація обліку доходів

67. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

68. Організація обліку на підприємстві

69. Організація обліку орендних операцій

70. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
71. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
72. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

73. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

74. Організація управлінського обліку

75. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

76. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

77. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

78. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

79. Становлення професійних бухгалтерських організацій

80. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

81. Аудит в організації

82. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

83. Громадські організації як вид об’єднань громадян

84. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

85. Організації (органи) господарського керівництва

86. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
87. Організація захисту державної таємниці в Росії
88. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

89. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

90. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

91. Правова організація працевлаштування громадян

92. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

93. Організація видавничій справи

94. Організація баз даних

95. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

96. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Військова організація Запорізької Січі

98. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

99. Поява робітничих організацій в Україні

100. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.