Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Основні теорії мотивації. Картини людини в теоріях мотивації

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАІНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки та підприємства Реферат з дисципліни “Основи психології і педагогіки” на тему: “Основні теорії мотивації. Картини людини в теоріях мотивації.” Виконав: студент групи 3ек Потапенко Р.Д. Перевірив: ст.викладач Гришко Н.Г. ХЕРСОН 2009 Зміст Введення. Мотив і мотивація Теорії мотивація Винагорода як мотивація Список використаної літератури Введення Якщо на зорі наукових досліджень, а в буденній мові і сьогодні, поняття мотиву позначало усвідомлену спонукання до дії, рефлексію його задуму, то пізніше професіонали від такого розуміння відмовилися. Адже дія виявляється мотивованою, в сенсі його цілеспрямованості, навіть не супроводжуючись свідомим наміром суб'єкта або навіть коли взагалі, важко собі уявити який-небудь намір. Повинно існувати щось, що дозволяє вибрати між різними варіантами дії, «запускає» дію, направляє, регулює і доводить його до кінця, після чого починається нова послідовність дій, в якій знову можна угледіти вже іншу цілеспрямованість. Це щось, зване поки просто мотивацією (не мотивом),- поняття, використовуване перш за все для пояснена послідовності поведінкових актів, направлених на певну мету, яка залежно від наявних обставин може досягатися вельми різними шляхами. Аналізуючи широкий клас підходів, що притягувалися з незапам'ятних часів для пояснення поведінки, особливо його індивідуальних відмінностей, і об'єднуваних досить просто обґрунтованою передумовою: поведінка прямує очікуванням, оцінкою передбачуваних результатів своїх дій і їх віддалених наслідків. Значущість, яку суб'єкт при цьому приписує наслідкам, визначається властивими йому ціннісними диспозиціями, які найчастіше позначають словом «мотиви». 1. Мотив і мотивація Поняття «мотив» в даному випадку включає такі поняття, як потребу, спонуку, ваблення, схильність, прагнення і т.д. При всіх відмінностях у відтінках значення цих термінів указують на «динамічний» момент спрямованості дії на певні цільові стани, які незалежно від їх специфіки завжди містять в собі ціннісний момент і які суб'єкт прагне досягти, які б різноманітні засоби і шляхи до цього не вели. При такому розумінні можна припустити, що мотив задається таким цільовим станом відношення «індивід-середовище», яке саме по собі (хоч би в даний момент часу) бажаніше наявного стану. З цього вельми загального уявлення можна вивести ряд наслідків про вживання понять «мотив» і «мотивація» при поясненні поведінки або, щонайменше, вичленувати деякі основні проблеми психологічного дослідження мотивації. Якщо розуміти мотив як бажаний цільовий стан в рамках відношення «індивід-середовище», то, виходячи з цього, можна намітити основні проблеми психології мотивації. 1. Існує стільки різних мотивів, скільки існує змістовно еквівалентних класів відносин «індивід-середовище». Ці класи можна розмежувати, грунтуючись на характерних цільових станах, прагнення до яких часто спостерігається у людей. (Разом з бажаними цільовими станами мотиви в рамках деяких відносин «індивід-середовище» можна визначити і через уникаючі стани.)

В даному випадку ми маємо справу з проблемою змістовної класифікації мотивів, складання їх переліку. 2. Мотиви формуються в процесі індивідуального розвитку як відносно стійкі оцінні диспозиції. Необхідно з'ясувати на підставі яких можливостей і активуючих дій середовища виникають індивідуальні відмінності в мотивах, а також з'ясувати можливості зміни мотивів шляхом цілеспрямованого втручання. В даному випадку ми маємо справу з проблемою розвитку і зміни мотивів. 3. Люди розрізняються по індивідуальних проявах (характеру і силі) тих або інших мотивів. У різних людей можливі різні ієрархії мотивів. В даному випадку перед нами встають проблеми вимірювання мотивів. 4. Поведінка людини в певний момент часу мотивується не будь-якими або всіма можливими його мотивами, а тим з найвищих мотивів в ієрархії (тобто з найсильніших), який за даних умов ближче за всіх пов'язаний з перспективою досягнення відповідного цільового стану або, навпаки, досягнення якого поставлене під сумнів. Такий мотив активується, стає дієвим. (Одночасно можуть активуватися і інші мотиви, супідрядні йому або що знаходяться з ним в конфлікті. Але ради простоти побічними мотивами ми нехтуватимемо.) В даному випадку ми стикаємося з проблемою актуалізації мотиву, тобто з проблемою виділення ситуаційних умов, що приводять до такої актуалізації. 5. Мотив залишається дієвим, тобто бере участь в мотивації поведінки, до тих пір, поки не досягнеться цільовий стан відповідного відношення «індивід-середовище», або індивід до нього не наблизиться, наскільки дозволять умови ситуації, або цільовий стан не перестане загрозливо віддалятися, або умови ситуації, що змінилися, не зроблять інший мотив більш насущним, внаслідок чого останній активується і стає домінуючим. Дія, як і мотив, нерідко уривається до досягнення бажаного стану або розпадається на розкидані в часі частини; у останньому випадку воно звичайне через певний час поновлюється. Тут ми стикаємося з проблемою виділення в потоці поведінки частин дії, тобто з проблемою зміни мотивації, відновлення або післядії мотивації, що вже мала місце. 6. Спонукання до дії певним мотивом позначається як мотивація. Мотивація мислиться як процес вибору між різними можливими діями, процес, що регулюючий, такий, що направляє дію на досягнення специфічних для даного мотиву цільових станів і що підтримує цю спрямованість. Коротше: мотивація пояснює цілеспрямованість дії. В цьому випадку ми маємо справу з проблемою мотивації як загальній цілеспрямованості діяльності і в особливих випадках з проблемою мотиваційного конфлікту між різними цілями. 7. Мотивація безумовно не є єдиним процесом, рівномірно від початку і до кінця пронизливим поведінковий акт. Вона, скоріше, складається з різнорідних процесів, що здійснюють функцію саморегуляції на окремих фазах поведінкового акту, перш за все до і після виконання дії. Так, спочатку працює процес зважування можливих результатів дії, оцінювання їх наслідків. В даному випадку ми стикаємося з проблемою аналітичної реконструкції мотивації через гіпотетичні проміжні процеси саморегуляції, що характеризують окремі фази протікання дії.

8. Діяльність мотивована, тобто направлена на досягнення мети мотиву, проте її не слід змішувати з мотивацією. Діяльність складається з окремих функціональних компонентів-сприйняття, мислення, навчання, відтворення знань, мови або моторної активності, а вони володіють власним накопиченим в ході життя запасом можливостей (умінь, навиків, знань), якими психологія мотивації не займається, приймаючи їх як дане. Від мотивації залежить, як і в якому напрямі будуть використані різні функціональні здібності. Мотивацією також пояснюється вибір між різними можливими діями, між різними варіантами сприйняття і можливим змістом мислення, крім того, нею пояснюється інтенсивність і завзятість в здійсненні вибраної дії і досягненні його результатів. В даному випадку ми стикаємося з проблемою різноманіття впливів мотивації на спостережувану поведінку і його результати. 2. Теорії мотивації У загальному випадку мотивація - це процес спонуки до праці. Будь-який керівник, якщо він хоче добитися ефективної діяльності своїх підлеглих, повинен не забувати про наявність для них стимулів трудитися. Традиційно вважається, що раз працівник одержує оплату за свою працю, означає він повинен бути задоволений. У разі поганого відношення до службових обов'язків його можна звільнити. Означає стимули у нього є. На радянських підприємствах постійно зустрічалася ситуація неадекватної оплати праці: завищена, занижена або стабільна незалежно від результатів. Тільки ледачий не лає нашу колишню систему заохочення, що успішно перейшла в сучасне життя. Навіть Ленін писав, що разом з внутрішнім заохоченням повинно існувати зовнішнє (матеріальне). Стосуючись термінології, зовнішня винагорода - це оплата, цінність оплати, упевненість в зв'язку зусилля оплат з цінністю винагороди; внутрішня винагорода - це похвала, премія, просування по службі і т.д. Це два заохочення співробітника, що становлять. Друга вважається найбільш прогресивною хоч би тому, що відноситься до верхньої частини піраміди потреб Маслоу. Потреба в самовираженні. Потреба в пошані. Соціальні потреби. Потреба самозбереження. Фізіологічні потреби. Завданням сучасного менеджменту є створення таких умов, при яких потенціал персоналу буде використаний найкращим чином. Традиційна теорія Х, або як її називають, метод “батога та пряника” в цивілізованих країнах перестає спрацьовувати навіть стосовно працівників фізичної праці. Тому всі процвітаючі корпорації США дотримуються підходу Y, по якому головним обов'язком ефективного менеджера є досягнення зацікавленості працівників в праці і ефективності їх роботи. Дуглас Мак Грегор створив свою теорію, стосовно американських компаніями, а японець Уїльям Оучи, ґрунтуючись на його теорії, розвинув свій підхід в управлінні персоналом і назвав його теорією Z. Традиційний підхід Сучасний підхід Теорія Х Теорія Y Теорія Z 1. Більшість співробітників не люблять роботу і стараються по можливості її уникати. 1. Робота є бажаною для більшості співробітників. 1. Необхідна турбота про кожного співробітника в цілому ( турбота про якість життя). 2. Більшість співробітників необхідно примушувати виконувати роботу, чинячи адміністративний, економічний і психологічний тиск.

В основе данной иерархии лежит представление о том, что доминирующие потребности, расположенные внизу пирамиды, должны быть в достаточной мере удовлетворены прежде, чем человек сможет осознать наличие у себя потребностей более высокого порядка и быть мотивированным ими в своих действиях. 28.PКонцепции мотивации В современной психологии существует немалое количество концепций. Все их можно условно свести к пяти основным направлениям. 1.PБихевиористские теории мотивации. Бихевио-ристы объясняют поведение посредством схемы «стимул реакция», считая раздражитель активным источником реакций организма, а, следовательно, и поведения человека. Поэтому как таковая проблема мотивации не рассматривается ими как объект психологии. Однако при этом отмечается, что организм не всегда одинаково реагирует на воздействующий извне стимул. Для объяснения различий в реактивности бихевиори-сты и ввели в свою схему некий фактор, названный ими мотивацией. 2.PКогнитивные теории мотивации. В этих теориях мотивация понимается как механизм выбора определенной формы поведения, обусловленный мышлением

1. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

2. Конверсия основных положении теории спортивной подготовки в процессе физического воспитания

3. Основные положения теории чрезвычайных ситуаций

4. Основные положения теории государства и права

5. Основные положения теории переходных процессов в электрических цепях

6. Основные положения теории переходных процессов
7. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
8. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

9. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

10. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

11. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

12. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

13. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

14. Формування організаційної культури

15. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

16. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

18. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

19. Основные положения консервативной модели общественного развития России

20. Основные положения прочностной теории напряженного состояния

21. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

22. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
23. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
24. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

25. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

26. Основні напрямки організації праці менеджера

27. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

28. Основні поняття і положення теорії надійності

29. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

30. Теорія промислової організації

31. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

32. Основные положения Таможенного кодекса Российской Федерации и дополнения к нему

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Основные положения экономической программы развития России с 2000 до 2010 года

34. Суспільна організація життя слов

35. Ключевые положения теории гравитонов

36. Організація приймання товару в аптеці

37. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

38. Організація праці
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
40. Основные положения моделирования систем обеспечения качества управления в экономике

41. Основные положения гражданского права Российской Федерации

42. Ключевые положения теорий конфликта К. Маркса, Г. Зиммеля, Р. Дарендрофа

43. Основные положения, понятия и факты гештальтпсихологии

44. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

45. Основные понятия теории физической культуры: их сущность и соотношение

46. Физическое совершенство как основное понятие теории физической культуры

47. Основные положения физикализма в Венском кружке

48. Основные положения марксизма

Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. «Общество спектакля» Ги–Эрнеста Дебора: основные положения и теоретические предпосылки концепции

50. Общие положения теории относительности

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

53. Ф. Хайек и основные положения его критики социализма

54. Основные проблемы теории морали
55. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
56. Основные положения учения Дарвина

57. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

58. Основные направления теории денег

59. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

60. Основные понятия теории вероятностей, позволяющие задать времена поступления заявок и времен их обслуживания. Понятие потока событий. Типы потоков. Примеры

61. Проблема развития мышления. Основные психологические теории

62. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

63. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

64. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

65. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

66. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

67. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

68. Організація касових операцій у банківських установах

69. Організація ресурсної бази банків в Україні

70. Страховое законодательство и его основные положения
71. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
72. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

73. Організація охорони праці на виробництві

74. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

75. Основные положения охраны труда

76. Організація охорони праці на виробництві

77. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

78. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

79. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

80. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

82. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

83. Внутрішній аудит організації

84. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

85. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

86. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
87. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
88. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

89. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

91. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

92. Організація документаційного забезпечення установи

93. Організація і методика аудиту

94. Організація і методика аудиту доходів підприємства

95. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

96. Організація облікового процесу на підприємстві

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

97. Організація обліку

98. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

99. Організація обліку власного капіталу підприємства України

100. Організація обліку запасів на підприємствах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.