Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

курсова робота з бухгалтерського обліку ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні засади обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах 1.1. Поняття розрахунків з підзвітними особами 1.2. Службові відрядження працівників бюджетної установи 1.3. Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон працівникам бюджетних установ Розділ 2. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах Висновки Література Вступ Україні функціонують близько 40 тисяч установ та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об'єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств та організацій. Зміни, що відбуваються в галузях невиробничої сфери за умов переходу до ринкової економіки, потребують адекватного нормативно-правового забезпечення, в тому числі й бухгалтерського обліку. Згідно з урядовою програмою реформування бухгалтерського обліку впроваджено нову економічну класифікацію видатків бюджетних установ, кошторис доходів і видатків, план рахунків і порядок його застосування, баланс та інші форми місячної і квартальної звітності. Таким чином, важливість і практична значимість дослідження обліку розрахунків з підзвітними особами в сучасних умовах зумовлює актуальність теми курсової роботи. Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади бухгалтерського обліку і законодавство України, яке регламентує здійснення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Предметом дослідження курсової роботи є організація здійснення обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах. Метою курсової роботи є дослідження організація здійснення обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах. Метою роботи зумовлено виконання таких завдань: дослідити теоретичні засади обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах; охарактеризувати організацію обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах. Розділ 1. Теоретичні засади обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах 1.1 Поняття розрахунків з підзвітними особами У процесі діяльності бюджетних установ виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам під звіт на господарські витрати та службові відрядження. У такому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами. Підзвітні особи – це працівники установи, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника. Для кожної установи повинен бути складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право одержувати грошові кошти в підзвіт на господарські потреби. Відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням керівника установи для виконання службового доручення на певний строк до іншого населеного пункту, що знаходиться поза місцем його постійної роботи.

Порядок видачі коштів під звіт, розміри, а також порядок відзвітування регламентується Кабінетом Міністрів України. Направлення працівників установи у відрядження здійснюється керівником бюджетної установи з оформленням наказу, в якому зазначається: пункт призначення, назва установи, куди відряджається працівник, термін і мета відрядження. Необхідними документами при відрядженні за кордон є: запрошення приймаючої сторони; укладений контракт; інші документи, які засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини (протокол про наміри); документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, тематика яких збігається з діяльністю установи . Отже, підзвітними особами є працівники даної установи, яким в обмежених розмірах видаються аванси на здійснення деяких операційно-господарських витрат, які не можуть бути здійснені шляхом безготівкових розрахунків, а також на відрядження і наукові експедиції. Через підзвітних осіб може виплачуватися заробітна плата в установах, в яких за штатом не передбачено посади касира, або якщо через віддаленість обслуговуваної установи платіжна чи розрахунково-платіжна відомості не можуть бути повернуті довіреною особою в касу централізованої бухгалтерії по закінченні трьох робочих днів . Готівка видається під звіт з каси установи тільки за дозволом керівника установи і лише у разі відсутності заборгованості за раніше отримані аванси. Згідно з Порядком ведення касових операцій № 334 розмір авансу на господарські потреби не лімітується, але підзвітна особа повинна відзвітувати за отримані підзвітні суми не пізніше наступного робочого дня після їх видачі (за службовими відрядженнями – не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження). У противному разі готівка, видана під звіт, але не витрачена і не повернена до каси установи (в повній сумі, виданій під звіт, або в сумі, не підтвердженій авансовими звітами), наступного дня після закінчення зазначених вище термінів включається розрахункове до суми фактичного залишку готівки в касі на кінець дня. Одержана в результаті розрахункова сума порівнюється з встановленим лімітом залишку готівки в касі. Основна маса авансів видається під звіт на службові відрядження у межах сум, необхідних відрядженим особам на оплату вартості проїзду до місця відрядження і назад, добових і витрат на наймання житлового приміщення. 1.2 Службові відрядження працівників бюджетної установи Регламентування службових відрялжень працівників бюджетної установи здійснюється на підставі Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон. Віповідно до цього документу службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Витрати на відрядження особи, яка перебуває в трудових відносинах з платником податку, включаються до складу валових витрат платника податку лише за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю установи, а саме: запрошень сторони, яка приймає і діяльність якої збігається з діяльністю установи, що направляє у відрядження; укладеного договору (контракту) та інших документів, які відрегульовують або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основної діяльності установи, яке відряджає працівника .

Уствнова, що відряджає працівника, здійснює реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі за формою згідно з додатком 1 до Інструкції. Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження, є добові витрати (видатки на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи), норми яких встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 &quo ;Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон&quo ; . Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття із відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0-ї години і пізніше – наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи. На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу тієї установи, до якої він відряджений. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після повернення з відрядження не надаються. Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства. Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку. За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі. Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи. Керівник підприємства може встановлювати додаткові обмеження щодо сум та мети використання коштів, наданих на відрядження. Указані обмеження встановлюються наказом (розпорядженням) керівника підприємства. Направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, назви підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети відрядження. Строк відрядження визначається керівником або його заступником, але не може перевищувати 30 календарних днів. Термін відрядження працівників, які направляються для виконання в межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати терміну будівництва об'єктів . Рішення про службове відрядження керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади приймається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.0

Определенное значение может иметь платежеспособность поручителя. Поручительство является договором и возникает в результате соглашения между кредитором должника и его поручителем. Действующее гражданское законодательство устанавливает известные ограничения для лиц, которые могут выступать в качестве поручителя в договоре поручительства. В частности, не могут быть поручителями бюджетные организации, казенные предприятия, за которыми закрепляется имущество на праве оперативного управления, филиалы и представительства, не являющиеся по закону юридическими лицами. В отличие от ГК 1964Pг., допускавшего заключение договора поручительства только при наличии уже состоявшегося обязательства, обеспечить которое собирался поручитель, ГК допускает возможность заключения договора поручительства для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем (ст. 361 ГК). Это важная новелла, способная приобрести особое значение при заключении кредитных договоров. По сравнению с Основами гражданского законодательства 1991Pг. ГК изменил характер ответственности поручителя, установив между должником и поручителем солидарную ответственность перед кредитором, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (п. 1Pст. ЗбЗ ГК)

1. Організація роботи користувача з АБД

2. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

3. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

4. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

5. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

6. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів
7. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит
8. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

9. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

10. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

11. Організація обліку грошових коштів

12. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

13. Етапи організації бухгалтерського обліку

14. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

15. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

16. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

20. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

21. Організація обліку в магазині "Світанок"

22. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
23. Організація обліку доходів
24. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

25. Організація обліку на підприємстві

26. Організація обліку орендних операцій

27. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

28. Організація складського обліку запасів в установах

29. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

30. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

31. Організація управлінського обліку на підприємстві

32. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

33. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

34. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

35. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

36. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

37. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

38. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
39. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
40. Організація облікового процесу на підприємстві

41. Ревізійні комісії підприємств і організацій

42. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

43. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

44. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

45. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

46. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

47. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

48. Аналіз середовища господарської організації

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

49. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

50. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

51. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

52. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

53. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

54. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"
55. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
56. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

57. Суспільна організація життя слов

58. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

59. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

60. Організація праці менеджера

61. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

62. Організаційна система управління природокористуванням України

63. Організація оплати праці на підприємстві

64. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

65. Організація евакуаційних заходів

66. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

67. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

68. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

69. Організація банківської справи

70. Організація біржової торгівлі
71. Організація діяльності "ПриватБанку"
72. Організація кредитної роботи в комерційному банку

73. Організація та планування кредитування

74. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

75. Організація будівельного майданчика

76. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

77. Організація охорони праці на виробництві

78. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

79. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

80. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

81. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

82. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

83. Внутрішній аудит організації

84. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

85. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

86. Організація документування господарських операцій
87. Організація і методика аудиту грошових коштів
88. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

89. Організація праці бухгалтера

90. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

91. Становлення професійних бухгалтерських організацій

92. Аудит в організації

93. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

94. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

95. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

96. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

98. Організація роботи Верховної Ради України

99. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

100. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.