Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління якістю послуг зв’язку 1.1 Управління якістю як фактор конкурентоспроможності підприємства 1.2 Розробка і впровадження системи управління якістю на підприємстві 1.3 Розвиток українського ринку послуг Інтернет зв’язку Розділ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ ЗВ’ЯЗКУ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА «PEOPLE. E » 2.1 Загальна характеристика компанії «People. e » 2.2 Організаційна структура компанії «People. e » 2.3 Основні техніко-економічні показники діяльності компанії «People. e » 2.4 Аналіз якості послуг Інтернет зв’язку компанії «People. e » Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління якістю послуг Інтернет зв’язку в компанії «People. e » 3.1 Вдосконалення системи стандартів якості послуг Інтернет зв’язку 3.2 Створення комплексної системи захисту інформації Інтернет-провайдера «People. e » 3.3 Розробка політики компанії «People. e » у сфері якості надання послуг Інтернет зв’язку Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додаток А. Адреси центрів обслуговування клієнтів Додаток Б. Анкета замовлення підключення Інтернет на дому Додаток В. Структура розбивки робіт Вступ Інтернет став середовищем функціонування електронної економіки нового типу. Технічні можливості сучасного Інтернет, що дозволяють мати доступ до глобальної мережі Інтернет в повному обсязі в довільній точці планети і цілодобово, є достатні для функціонування глобальної Електронної Комерції. В зв’язку з чим вимоги до надійності функціонування мережевої інфраструктури значно зростають. Задача створення сучасної комунікаційної інфраструктури в Україні реалізується успішно завдяки цільовому інтересу зарубіжних телекомунікаційних компаній в використанні України як транзитного вузла території для Транс-Євразійських телекомунікацій. Існуюча вже зараз інфраструктура SDH/A M складає надійну базу для розвитку інфраструктури Інтернет і інформаційних сервісів. Головною проблемою тут є низька платіжна спроможність українських організацій. Весь Захід зараз дивиться на світ через Інтернет (зокрема WWW), тому відсутність України в цьому віртуальному просторі рівнозначний відсутності України в уяві світової громадськості. Тому основою нової концепції розвитку наукових мереж і НІІ в Україні повинно бути врахування нової політики розвитку ГІІ в світі: Впровадження сучасних комунікаційних технологій в Україні в пріоритетних напрямках міжнародних програм і забезпечення коштів для участі України в таких програмах Зосередження коштів і зусиль наукових організацій і колективів на впровадженні нових інформаційних і (телематичних) телекомунікаційних послуг Створення національних інформаційних ресурсів Широке впровадження нових мережевих інформаційних технологій. В таких умовах, одним з кроків щодо досягнення поставлених завдань є якість послуг доступу до Інтернет-мережі. Управління якістю надання Інтернет-послуг є основою для подальшого розвитку інформатизації України. Конкурентноздатність послуг Інтернет - зв’язку визначається тим, наскільки його якісні параметри задовольняють потреби потенційних споживачів.

Сюди входять і якісні характеристики самого доступу, і продумана система керування ціною, і організація системи постійного підвищення якістю, і організація просування послуг на ринок. Саме сукупність якісних показників визначає місце компанії (позиціювання) на ринку. Однією з найважливіших задач менеджменту є забезпечення конкурентних переваг своєї продукції або послуг, тобто забезпечення конкурентноздатності підприємства. Досягти цього можливо завдяки високій якості продукції/послуг, що виробляється/пропонуються підприємством. Наведені вище аргументи обумовлюють актуальність обраної теми дипломної роботи та дозволяють сформувати її основну мету. Так, мета дипломної роботи – дослідження системи управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку. Згідно до мети в роботі вирішені наступні завдання: характеристика теоретико-методологічних основ управління якістю послугами; визначення ролі системи управління якістю послугами в підвищенні конкурентоспроможності підприємства; аналіз українського ринку послуг Інтернет доступу; характеристика одного з підприємств – Інтернет-провайдера; оцінка якості послуг Інтернет зв’язку досліджуваного підприємства; огляд існуючих стандартів якості послуг Інтернет доступу та розробка пропозицій щодо існуючих стандартів на підприємстві; розробка основних компонентів політики управління якістю послугами Інтернет зв’язку на підприємстві. Об’єктом дослідження в дипломній роботі є компанія PEOPLE e . Предметом дослідження – управління якістю надання послуг Інтернет зв’язку. PEOPLE e — мережа зв’язку третього покоління, створена компанією «Телесистеми України» в грудні 2006 року. Технологія 3G, яку сьогодні використовує мережа PEOPLE e , — найсучасніша еволюційна ланка в галузі комунікацій. Мережа PEOPLE e щомиті розвивається, задовольняючи стрімко зростаючі потреби людей. Вже в 2007 році послугами мобільного зв’язку і мобільного високошвидкісного Інтернету від PEOPLE e мали можливість скористатися мешканці найбільших міст України та Автономної Республіки Крим. На сьогоднішній день PEOPLE e пропонує послуги зв'язку 3G, будучи першою компанією, яка відкрила для українського ринку переваги цієї технології. «Телесистеми України» - це закрите акціонерне товариство засноване в жовтні 2002 року. Основними напрямками його діяльності є розробка та реалізація проектів поточного та довгострокового розвитку систем зв’язку на території України та за її межами; організація, обслуговування та експлуатація обладнання і надання послуг в якості інтернет-провайдера, а також надання будь-яких послуг, пов’язаних із експлуатацією та доступом до Інтернету. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань були використані загальнонаукові та спеціальні методи. Основними з них є: системний підхід; статистичний метод; графічний метод; метод логічного моделювання. Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи були українські й іноземні видання з проблем управління якістю на підприємстві, менеджменту та маркетингу, міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання якості.

Практичне значення роботи полягає в розробленні проекту підвищення якості надання послуг доступу до мережі Інтернет компанією PEOPLE e та наданні рекомендацій щодо планування роботи по управлінню системою якості на підприємстві. Розділ 1. Теоретичні основи управління якістю послуг зв’язку 1.1 Управління якістю як фактор конкурентоспроможності підприємства Перед усіма підприємствами та організаціями в умовах ринкової економіки стоять схожі завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Але якщо одні підприємства досягають значних успіхів у вирішенні цих завдань і стають лідерами ринку, то інші –змушені постійно боротися за виживання або навіть зникають. Виникає питання: за рахунок чого кращі підприємства досягли свого успіху, і що повинні робити інші підприємства, щоб стати на одному рівні з лідерами? В усьому світі вже протягом десятиліть проводяться дослідження і узагальнення досвіду кращих підприємств. Це були підприємства, які очолювали сильні та авторитетні керівники — лідери. Вони приділяли значну увагу встановленню партнерських стосунків зі споживачами та постачальниками, залученню їх до процесів постійного удосконалення. На цих підприємствах співробітники розглядаються як рівноправні члени команди, вони постійно навчаються та підвищують свою кваліфікацію, їхню думку вивчають та залучають до прийняття важливих рішень. Їхня діяльність спрямована на максимальне задоволення потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому. Під &quo ;якістю&quo ; часто розуміють оцінку досягнутого результату, проте &quo ;якісний&quo ; результат неможливо досягнути без &quo ;якісного&quo ; процесу його досягнення, який, в свою чергу, має бути &quo ;якісно&quo ; керованим, і тому є сенс вбачати у кінцевому результаті просто один з моментів всього процесу в цілому. Можна сказати, що управління якістю — це процес покращення усієї пов'язаної із об'єктом управління сукупності параметрів якості шляхом послідовного наближення їх характеристик до заданих з одночасним зниженням частоти та амплітуди їх коливань у межах цільових значень. Все більша насиченість сучасних ринків, постійно зростаюча конкуренція призвели до необхідності переглянути традиційні уявлення про якість як жорстко заданий перелік &quo ;споживчих характеристик&quo ; і значно розширити тлумачення цього поняття. Справжню &quo ;революцію&quo ; у напрямку зміни підходів у розумінні того, що є &quo ;якість&quo ;, зробили японці: широко застосувавши в 60-ті роки в управлінських процедурах статистичні методи, вони відійшли від уявлення про якість як про те, що &quo ;зроблено у межах допусків&quo ;, та перейшли до принципу &quo ;мінімізації відхилень&quo ;. Причому останній принцип було застосовано не тільки з точки зору кінцевої продукції , а на всіх стадіях, пов'язаних із її &quo ;життєвим циклом&quo ;. Завдяки цьому їм вдалося буквально за декілька років не тільки наздогнати за якісними показниками своїх товарів найкращі взірці європейської та американської промисловості, але й на багато років, аж поки їх конкуренти не застосували у себе те ж саме, стати світовим лідером у номінації &quo ;якість&quo ;, захопивши значну долю світового ринку.

Сучасний Табачник цю межу давно перейшов, і тепер його провокативна "щирість" межує між брутальністю і банальним криміналом. До речі, цікаво прочитати, що і як писав у згаданій книзі в 1995 році той же Табачник про тодішнього свого "шефа". "Леонід Кучма - він той племінний вождь, головний воїн, який тепер сам буде наймати кравчуків і вказувати їм, яка ідеологія потрібна йому для управління підприємством - державою" (стор.23). Власне, десь в останніх словах цієї цитати і прихована глибинна сутність всього єства "православного слов’янина" Табачника та йому подібних. Україну вони розглядають лише як територію під своїми ногами, такий собі кормоцех, корморозподільник, і сенс в тому, щоби викачувати і розподіляти "добробут" мали право лише вони. Ну а українці, якщо такі є, для них не більше, як дешева робоча сила, тобто "закомплексований плебс, колишні слуги", яких слід "поставити на своє місце". І донецькі шахтарі, одеські портовики чи дніпропетровські металурги не меншою мірою, ніж галицькі чи волинські селяни. Все це нагадує персонажів відомої байки Глібова про тварину під дубом, і перспектива полягає в тому, чи знайде етнічний господар української землі сили волі та рішучості відтягнути ту верескливу хамовиту тварину від рідного коріння, як би вона при цьому не кувікала

1. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

2. Управління утворенням прибутку підприємства

3. Дослідження аспектів управління якістю продукції

4. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

5. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

6. Управління корпоративною власністю підприємства
7. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів
8. Проблема управління прибутком на підприємстві

9. Стратегія управління як основа менеджменту

10. Управління продуктивністю організації

11. Управління, як соціальний феномен

12. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

13. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

14. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

15. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

16. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

18. Організаційна структура управління персоналу підприємства

19. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

20. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

21. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

22. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
23. Методи управління підприємством
24. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

25. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

26. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

27. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

28. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

29. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

30. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

31. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

32. Аналіз стартегічного управління підприємством

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Заохочення працівників як метод управління персоналом

34. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

35. Організаційна структура управління підприємством

36. Основи управління персоналом підприємств

37. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

38. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
39. Стратегічне управління підприємством
40. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

41. Управління інноваційним розвитком підприємств

42. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

43. Управління страховою діяльністю

44. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

45. Эфективність управління підприємством

46. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

47. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

48. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

49. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

50. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

51. Роль контролінгу в системі управління підприємством

52. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

53. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

54. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
55. Аналіз та удосконалення оперативного управління
56. Ділові взаємовідносини в апараті управління

57. Процес управління та його основні стадії

58. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

59. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

60. Управління запасами

61. Управління проектами

62. Корпоративні підприємства

63. Планування діяльності підприємства

64. Управління фінансами України

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Фінанси підприємства контрольна

66. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. Інноваційна діяльність підприємства

69. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

70. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
71. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
72. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

73. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

74. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

75. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

76. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

77. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

78. Мораль і соціальне управління

79. Методи управління банківськими ризиками

80. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

82. Валютні ризики: економічна природа та управління

83. Автомазація виробничих процесів підприємства

84. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

85. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

86. Управління ризиками
87. Витрати підприємства
88. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

89. Економічна оцінка активу балансу підприємства

90. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

91. Облік активної частини балансу підприємства

92. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

93. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

94. Організація і методика аудиту доходів підприємства

95. Організація облікової політики підприємства

96. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

98. Формування облікової політики підприємства

99. Аудит доходів підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.