Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сплата податку на додану вартість

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Завдання 1 За даними господарських операцій визначити склад валових витрат підприємства та валових доходів, суму податку на прибуток до сплати, також визначити податковий кредит та податкове зобов’язання, суму сплати до бюджету ПДВ. Зміст операцій Бухгалтерський облік (2.1) Податковий облік (2.1) Дебет Кредит Сума Валові доходи Валові витрати Сума Вхідні данні Балансова вартість основних засобів на початок року: Група 4 13800 Група 2, амортизуємих за старими нормами амортизації 6900 Залишок товарів на початок періоду 281 30000 Господарчі операції 1. Перерахована передплата за товари 371 311 18000 15000 2. Відбитий податковий кредит по ПДВ 641 644 3000 3. Оприбутковано товар, оплачений в попередньому періоді 281 631 12000 4. Сума ПДВ у складі податкового кредиту 644 631 2400 5. Затрати на транспортування товарів, включені в первісну вартість 281 631 200 200 6. Відбитий податковий кредит по ПДВ 641 631 40 7. Сплачені послуги по транспортуванню товарів 631 311 240 8. Реалізовані товари 361 702 54000 45000 9. Відбиті податкові зобов’язання по ПДВ 702 641 9000 10. Отримана оплата от покупця 311 361 54000 11. Нарахована з/плата працівникам 92 661 4000 4000 12. Зроблені нарахування на фонд оплати праці 92 65 1512 1512 13. Нараховані комунальний податок, податок на землю 92 641 300 300 14. Отримана безповоротна фінансова допомога 311 718 2000 2000 15. Реалізован комп’ютер 361 742 4800 742 641 800 131 104 1200 972 104 2150 650 16. Підписаний акт виконаних робіт і сплачена вартість послуг. 93 631 3120 3120 641 631 624 631 311 3744 17. Списана собівартість реалізованого товару 902 281 31500 18. Нарахована амортизація у податковому обліку на: - основні засоби групи 4 2070 - основні засоби групи 2 амортизуємих по старим нормам 431,25 19. Отриманий аванс від покупця 311 361 12000 10000 20. Нараховані податкові зобов’язання по ПДВ 643 641 2000 21.Придбані акції підприємства А 143 371 3000 3000 22. Реалізовані акції підприємства А 681 741 4000 4000 Приймаємо період – квартал, виходячи з цього: 1. До складу валових доходів відносимо: а) стр.01.1 Декларації з податку на прибуток Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (згідно пп 4.1.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств) – 55 650в тому числі: Стр.8 – 45000 грн. (54000 – 9000) Стр 19 – 10000 грн. (12000 – 2000) Стр. 15 – 650 грн. (У звязку з тим, що невідома балансова вартість комп’ютера в податковому обліку, приймаємо її рівною початковій вартості (3350)) (4800 – 800 – 3350) б) стр.01.4 Декларації з податку на прибуток Прибуток від операцій з цінними паперами (додаток К3) (п.7.6 ст.7) - 1000 грн. стр.21 – 3000 стр.22 - 4000 в) стр. 01.6 Декларації з податку на прибуток Інші доходи – 2000 грн. стр. 14 – 2000 Разом валових доходів – 58650 грн. 2. До складу валових витрат відносимо: а) стр. 04.1 Декларації з податку на прибуток Витрати на придбання товарів (ст.5) - 18320 у тому числі: стр.1 – 15000 (18000-3000) грн. стр.5 – 200 грн. стр.16 – 3120 грн. б) стр.04.2 Декларації з податку на прибуток Убуток балансової вартості запасів (додаток К1) (згідно п 5.9

ст.5): 30000 (залишок на початок періоду) - (30000 (залишок на початок періоду) 12000 (стр. 3) 200 (стр. 5) – 31500 (стр. 17)) = 19300 в) стр.04.3 Декларації з податку на прибуток Витрати на оплату праці (зг. п.5.6. ст.5) стр.11 – 4000 грн. г) стр. 04.4 Декларації з податку на прибуток Сума страхового збору (зг. п.5.7.1 ст.5) стр.12 – 1512 грн д) стр. 04.6 Декларації з податку на прибуток сума податків, зборів, обов’язкових платежів (зг. п.5.2.5 ст.5), у разі заповнення цієї строки за рік подається додаток Р1 стр. 13. – 300 грн. Разом валових витрат: 43432 грн 3. стр. 07 Декларації з податку на прибуток Сума амортизаційних відрахувань (зг. п.7.9.4 ст.7) – 2501 грн Норма амортизації основних засобів групи 4 – 15 %, основних засобів групи 2, що амортизуються за старими нормами 6,25 %. Нараховану амортизацію 4 групи - 13800х 0,15 = 2070 грн. Нараховану амортизацію 2 групи – 6900 х 0,0625 = 431 грн. 4. стр.08 Декларації з податку на прибуток Об’єкт оподаткування (зг. п.3.1 ст.3) по формулі стр.08 = стр.03 – 06 – 07 5. стр.11 Декларації з податку на прибуток по формулі стр.11 = 08 – 09 -10 6. стр. 12 Декларації з податку на прибуток по формулі стр.11 х 25% = 3179 грн. Приймаємо, що податкові накладні виписано і отримано згідно законодавства по першиму випадку. 1. Визначаємо суми податкового зобов’язання Стр.9 – 9000 грн Стр.15 – 800 грн. стр.20 – 2000 грн. Разом податкових зобов’язань 11800 грн. 2. Визначаємо суми податкового кредиту Стр. 2 – 3000 грн. Стр.4 - 2400 грн. враховано в складі податкового кредиту минулого періоду Стр. 6 – 40 грн. Стр.16 – 624 грн. Разом податкового кредиту 3664 грн. 3. Сума ПДВ до сплати 11800 – 3664 = 8136 грн.

Різницю покривали за рахунок «оборотного» податку. Наприкінці 1930-х років становище пересічного радянського громадянина було гіршим, ніж перед революцією. Він споживав значно менше м'яса, жирів та молочних продуктів, був погано вдягнений і мав жахливі житлові умови. У своїй праці «Розвиток капіталізму в Росії» Ленін підрахував, що у 1890-х роках пересічний сільськогосподарський робітник у досить типовій Саратовській губернії споживав щороку 419,3 кг зернових продуктів. А у 1935 р. провідний урядовий економіст Струмілін виявив, що пересічний радянський громадянин споживає їх лише 261,6 кг… Що ж до селянства, то його життя опустилося до безпрецедентного рівня. Фактична вартість трудодня у перекладі на готівку та продукти, що їх розподіляли між колгоспниками, залишалася надзвичайно низькою і недостатньою для покриття їхніх мінімальних потреб. У 1938 р. селяни отримували з цих ресурсів лише близько трьох четвертин необхідної кількості зерна, менше половини картоплі та незначну частку інших харчів. Щоденна «платня» колгоспника фактично становила близько 2,5 кг зерна, кілька кілограмів картоплі та городини і трохи соломи, а також грошей, цінність яких приблизно дорівнювала кілограмові чорного хліба чи півкілограмові білого

1. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

2. Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)

3. Кошторис та собівартість продукції

4. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

5. Ліквідаційна вартість об’єкта

6. Ухилення від сплати податків
7. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія
8. Відповідальність за податкові правопорушення

9. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

10. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

11. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

12. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

13. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

14. Інвестиційна діяльність страхових компаній

15. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

16. Життя і творчість Івана Франка

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

18. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

19. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

20. Поняття та сутність менеджменту

21. Відповідальність за порушення податкового законодавства

22. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні
23. Демократія: сутність, доктрини, різновиди
24. Діяльність римських магімтратів

25. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

26. Необережність як форма вини

27. Матераільна відповідальність працівників

28. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

29. Філософська культура особи та її суспільна значущість

30. Податки з юридичних осіб

31. Інноваційна діяльність підприємства

32. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

33. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

34. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

35. Рентабельність підприємства

36. Сутність витрат та методи їх зниження

37. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

38. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
39. Поняття сущність та ознаки держави
40. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

41. Хімічна промисловість України

42. АПК, його галузева структура і необхідність формування

43. Грошові потоки, звітність, планування

44. Діяльність уряду України в галузі екології

45. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

46. Легка промисловість України укр

47. З жуpбою pадість обнялась…

48. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

49. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

50. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

51. Моральність і мораль

52. Освоєння космосу: історія та сучасність

53. Діяльність СГ "ТАС"

54. Ліквідність банківської системи України
55. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
56. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

57. Портфель цінних паперів - сутність та функції

58. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

59. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

60. Сутність перестрахування

61. Фінансова надійність страхової компанії

62. Інвестиційна діяльність страхових компаній

63. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

64. Запиленість повітря виробничих приміщень

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

65. Розселення й чисельність найдавнішого людства

66. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

67. Адаптація й спадковість

68. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

69. Життєдіяльність організму

70. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі
71. Ґрунт та його родючість
72. Економічна ефективність виробництва

73. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

74. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

75. Економічна ефективність птахівництва

76. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

77. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

78. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

79. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

80. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

82. Несправжня вагітність сук

83. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

84. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

85. Виробництво зерна, його економічна ефективність

86. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
87. Економічна сутність виробничих запасів
88. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

89. Звітність бюджетних установ

90. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

91. Податковий кредит - офіційний спосіб мінімізації податків

92. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

93. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

94. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

95. Фінансова звітність

96. Фінансова звітність підприємства

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Аудиторська діяльність

98. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

99. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.