Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти України Національний Технічний Університет України "КПІ" навчальна дисципліна: міжнародне приватне право КЛАСІФІКАЦІЯ МАЙНА У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ (реферат) Студентa 4-го курсу факультету права Київ, 1999 р. Зміст Вступ 1. Рухоме і нерухоме майно. 2. Закон місцезнаходження речі. 3. Інститут набувалої давності. 4. Колізійні питання права власності за законодавством України. Висновки Література Визначальним у формуванні колізійних норм стосовно питань власності майже в усіх державах є поділ майна (речей) на рухоме і нерухоме. Від цього залежить визначення змісту права власності, форма та умови переходу права власності на це майно. Цивільне законодавство багатьох держав проводить досить чітке розмежування між рухомим та нерухомим майном. Так, відповідно до норм Цивільного кодексу Франції до нерухомого майна належать: земельни ділянки; незібраний урожай; предмети, що їх власник землі помістив на свою ділянку для обслуговування та експлуатації (наприклад, тварини для обробітку землі, рільничі знаряддя); речі з'єднані з землею назавжди; позови, які мають своїм предметом повернення нерухомості. Рухомими за нормами того ж Кодексу вважаються речі, які можуть змінювати своє місцезнаходження (скажімо, рухаються самі); зобов'язання та позови, що мають своїм предметом сплату грошових сум чи права на рухомі речі; акції або частки у фінансових, торговельних чи промислових компаніях; вічні чи довічні ренти, сплачувані державою чи приватними особами (статті 516-529 Цивільного кодексу Франції). Відповідно до Цивільного кодексу Португалії до нерухомих речей належать міські та сільські будівлі та споруди; води; дерева, кущі, плодові насадження, якщо вони тісно пов'язані з землею; спадкові права на вказане майно; частини сільських та міських споруд; усяка рухома річ, з'єднана назавжди з ними. Усі інші речі вважаються рухомими (статті 204-205). Приблизно таким же змістом є поділ речей на рухомі та нерухомі у багатьох інших правових системах. Ці речі можуть обліковуватись у спеціальних реєстрах (ст. 205 Цивільного кодексу Португалії).№ Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997 Стосовно нерухомого майна законодавство, судова практика, доктрина багатьох держав, у т.ч. "сім'ї континентального права", свідчить, що право власності регулюється законом місцезнаходження речі.№ Таким вважається, зазвичай, закон держави, на теріторії якої знаходиться річ на момент виникнення факту, що викликає правові наслідки (ст. 21(2) Закону з міжнародного приватного права Угорщини 1979 р., ст. 24 Закону з міжнародного права Польщі 1965 р. та ін.). Цей принцип завжди застосовувається до права власності на земельні ділянки. А місцеві закони здебільшого не допускають передачі землі у власність іноземцям. Тому вимоги іноземців про надання їм таких прав лише на підставі того, що вони можуть бути суб'єктами права власності у державі їх громадянства чи постійного місця проживання (тобто у "власній" державі), є безпідставними. Питання колізійного регулювання правового статусу рухомого майна (права вимоги, цінних паперів, транспортних засобів тощо) є дещо складнішим.

У таких випадках часто застосовують прив'язку до закону місцезнаходження речі. Наприклад, відповідно до ст. 59 Договору про правову допомогу, укладеною між Україною та Білорусією, передача чи переказ речей, грошових сум із теріторії однієї держави на теріторію іншої здійснюється відповідно до законодавства тієї держави, на теріторії якої знаходяться ці речі чи суми. Окрім зазначеної колізійної прив'язки, можуть застосовуватися й інші, приміром, особистий закон власника. Але переважно цей принцип застосовувається як виняток або в окремих державах (Аргентина, Бразилія). Загальновизнано, що коли річ у певній державі правомірно перейшла у власність іншої особи за законами цієї держави, то в разі зміни місцезнаходження речі право власності на неї зберігається за її власником. У такий спосіб визначається право власності на річ, набуту за кордоном. Якщо ж право на річ набувається не в тій державі, де вона знаходиться, то питання, за яким законом визначається право власності у правових системах, вирішується по-різному. В одних застосовують закон місцезнаходження речі, в інших — особистий закон власника. Обсяг прав власника визначається за законом місцезнаходження речі. Тобто, переміщення речі з однієї держави в іншу змінюється і зміст прав власника. Водночас не має значення, які права належали власникові речі до її переміщення в іншу державу. Отже, право власності на річ, набуту іноземцем на своїй батьківщині, визначається за ним, але зміст цього права визначатиметься не законом його громадянства, а законом місцезнаходження речі. Держави "сім'ї загального права", використовуючи тривалий час принцип особистого закону власника щодо права власності на рухомі речі, нині також переходять до принципу закону місцезнаходження речі.№ Отже, вирішальним для визначення прав на рухомість і нерухомість є законом її місцезнаходження. У законодавстві багатьох держав колізійне регулювання права власності пов'язане з інститутом набувальної давності, зміст якого полягає в тому, що фізична та юридична особа, яка хоч і не є власником майна, але добросовісно, відкрито, неперервно здійснює володіння цим майном, наче власним, упродовж тривалого строку, набуває права власності на це майно (ст. 234 Цивільного кодексу Російської Федерації; статті 2262-2265 французького Цивільного кодексу; ст. 937 німецького Цивільного зводу; ст. 728 швейцарського Цивільного кодексу). За загальним правилом, закріплення прав на річ за правом набувальної давності регулюється законом місцезнаходження речі в момент початку строку набувальної давності з допущенням посилання на правопорядок держави, на теріторії якої закріплення речі за правом набувальної давності було виконано, чи за законодавством держави, на теріторії якої річ знаходиться на момент спливу строку набувальної давності (ст. 22(1) Закону з міжнародного приватного права Угорщини 1979 р.). Низка спеціальних колізійних прив'язок застосовувається до особливих випадків. Наприклад, щодо речей, які передаються за зовнішньоторговельними угодами; тих, що знаходяться в дорозі. Так, Гаазькою конвенцією про право, застосовуване до переходу права власності, в міжнародній торгівлі товарами 1958 р.

вирішуються питання, пов'язані з переходом права власності не на підставі принципу lex rei si ae, а з огляду на зобов'язальний статут, себто право, застосовуване до зовнішньоторговельної угоди сторін.№ Богуславский М.М. Международное частное право. — М.: Международные отношения, 1994. — С. 165. Для визначення права власності на рухоме майно, що знаходиться в дорозі, може застосовуватися закон країни, з якої річ відправлено, або закон місця призначення речі. Так, остання колізійна прив'язка передбачена ст. 23(2) Закону з міжнародного приватного права Угорщини 1979 р. Цивільник кодекс України не поділяє речі на нерухомі та рухомі, хоча в окремих нормативно-правових актах використовувається понятя "нерухоме майно", як, скажімо, в Законі "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 14 березня 1995 р. За його нормами нерухомим майном вважаються будівлі, споруди, приміщення. Законодавець України здебільшого виходить з однакових позицій щодо застосування колізійних норм стосовно питань власності на рухоме та нерухоме майно. Мова йде про норми статей 569, 569і Цивільного кодексу України та міжнародних угод за її участю. І все ж основною в законодавстві України щодо визначення, права власності є колізійна прив'язка до закону місцезнаходження речі. На відміну від чинного Цивільного кодексу України, проект Цивільного кодексу містить вказівку на поділ майна на рухоме та нерухоме. Відповідно до зазначеного законопроекту право власності та інші речові права на рухоме та нерухоме майно визначаються за правом країни, в якій це майно знаходиться, якщо інше не передбачено законом. Належність майна до рухомих та нерухомих речей, а також іншу юридичну кваліфікацію майна пропонується визначати за правом країни, в якій це майно знаходиться (ст. 1581). Виникнення та припинення права власності на річ визначається за законом країни, де ця річ знаходилася на момент, коли мала місце дія чи інша обставина, яка виявилася підставою для виникнення або припинення права власності, якщо інше не передбачене законом України.№№ Цивільний кодекс України. — К., 1997 Відповідно до ч. 1 ст. 1582 проекту Цивільного кодексу України виникнення та припинення речових прав на рухоме та нерухоме майно пропонується визначати за правом країни, це майно перебувало в момент, коли мала місце дія або інша обставина, яка стала підставою для виникнення та припинення речових прав,якщо інше не передбачено законом. Що ж до спеціальних випадків визначення права власності, то виникнення та припинення цього права на річ за зовнішньоторговельною угодою визначається за законом місця її укладання, якщо інше не встановлено погодженням сторін (ч. 2 ст. 569 Цивільного кодексу України). Місце укладання угоди визначається за законами України (ч. 4 ст. 569 Цивільного кодексу України; ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"). Відповідно до ч. 2 ст. 1582 проекту Цивільного кодексу України виникнення й припинення речових прав на рухоме майно, що є предметом правочину, пропонується визначати за правом країни, котрій цей правочин підпорядкований, якщо інше не встановлене погодженням сторін.

Держава платила 5090% коштв побудови  визначала оплату за перевезення та доплачувала недобори[44]. ЗЛОД¶ЙСТВО Вважаючи право власност за грховне, за неморальне, москвин логчно не вважав краджку грхом, а морально виправданою. До цього, зрештою, примусило його  саме московське життя. Як уже мовилося, стара «паль» не родила,  примара голоду спонукала москвина брати, нкого не питаючи, не свй шмат земл пд нову «палю». Ця практика давала москвинов моральне виправдання (санкцю) на захоплення чужо власност. Так з поколння в поколння виплекалися у москвина свтогляд  вдача «вора» (злодя), грабжника, а дал й розбйника, харцизяки, загарбника (мпералста). Ця вдача та свтогляд панують у житт москвина: у приватному, у громадському, у культурному, у мжнародному. Ними просякнута московськ лтература, наука, мистецтво  навть церква. Вони вддзеркалюються в московськй народнй мудрост. Наприклад: «Что взято то свято», «С трудов праведных не наживешь палат каменных»  т. п. Укранський народ, навчений довгим життвим досвдом, створив безлч приказок та смховиськ (анекдотв) про злодйство, брехню, шахрайство, ошуканство москвина

1. Предмет і методи міжнародного приватного права

2. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

3. Основні положення міжнародного торгового права

4. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

5. Національне та міжнародне право

6. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права
7. Принципи міжнародного екологічного права
8. Вирішення суперечок у міжнародному праві

9. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

10. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

11. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

12. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

13. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

14. Міжнародна економічна система та її головні елементи

15. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

16. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Етика міжнародних ділових зустрічей

18. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

19. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

20. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

21. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

22. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією
23. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами
24. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

25. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

26. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

27. Вирішення міжнародних комерційних спорів

28. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

29. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

30. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

31. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

32. Міжнародний маркетинг

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

33. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

34. Сутність міжнародного маркетингу

35. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

36. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

37. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

38. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС
39. Зовнішня і міжнародна торговельна політика
40. Інститут розв’язання міжнародних спорів

41. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

42. Міжнародна економіка

43. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

44. Міжнародна міграція робочої сили

45. Міжнародна технічна допомога

46. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

47. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

48. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

49. Міжнародний договір

50. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

51. Міжнародний кредит у світовій економіці

52. Міжнародний паблік рілейшнз

53. Міжнародний поділ факторів виробництва

54. Міжнародний рух капіталу
55. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
56. Міжнародні валютні ринки та їх функції

57. Міжнародні економічні відносини

58. Міжнародні економічні відносини

59. Міжнародні інтеграційні обьєднання

60. Міжнародні контракти: сутність структура види

61. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

62. Міжнародні фінанси

63. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

64. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

65. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

66. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

67. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

68. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

69. Роль банків у міжнародних розрахунках

70. Середовище міжнародного маркетингу
71. Тенденції розвитку міжнародної економіки
72. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

73. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

74. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

75. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

76. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

77. Міжнародна економіка

78. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

79. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

80. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу: комерційна ера, ера експансій, ера концесій

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

81. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

82. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

83. Міжнародна політика і світовий політичний процес

84. Логістика міжнародних перевезень

85. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

86. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму
87. Вдосконалення міжнародних розрахунків ВАТ "Коломийське АТП"
88. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

89. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

90. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

91. Міжнародне екологічне судочинство

92. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

93. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

94. Міжнародний фондовий ринок

95. Першы вопыт кадыфікацыі права ў ВКЛ: Прывілей 1447 года і Судзебнік Казіміра 1468 года

96. Обязательство м его виды в римском праве

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

98. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

99. Майнові права подружжя по утриманню


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.