Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1 Поняття економічної безпеки машинобудівного підприємстваЕкономічна безпека являє собою універсальну категорію, що відбиває захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека машинобудівного підприємства — це захищеність його діяльності від негативних впливів внутрішнього і зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різні варіанти погроз чи пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності. Зміст даного поняття містить у собі систему мір, що забезпечують конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, а також сприяючому підвищенню рівню добробуту працівників. Звідси, економічна безпека машинобудівного підприємства – це стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання погроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в майбутньому. Економічна безпека машинобудівного підприємства характеризується сукупністю якісних і кількісних показників, найважливішим з яких є рівень економічної безпеки. Рівень економічної безпеки машинобудівного підприємства – це оцінка стану використання корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства. Головною метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки, є роботи з забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових діяльності підприємства. Функціональні складові економічної безпеки машинобудівного підприємства – це сукупність основних напрямків його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від одного за своїм змістом. Нижче приведена зразкова структура функціональних складових економічної безпеки машинобудівного підприємства: а) фінансова складова; б) інтелектуальна і кадрова складова; в) техніко-технологічна складова; г) політико-правова складова; д) екологічна складова; є) інформаційна складова; ж) силова складова. Кожна з перерахованих вище функціональних складових економічної безпеки машинобудівного підприємства характеризується власним змістом, набором функціональних критеріїв і способами забезпечення. Для забезпечення своєї економічної безпеки машинобудівне підприємство використовує сукупність своїх корпоративних ресурсів. Корпоративні ресурси – фактори бізнесу, які використовуються власниками і менеджерами підприємства для виконання цілей бізнесу. Серед них виділимо: 1) Ресурс капіталу. Акціонерний капітал машинобудівного підприємства в сполученні з позиковими фінансовими ресурсами є кровоносною системою підприємства і дозволяє здобувати і підтримувати інші корпоративні ресурси, що споконвічно відсутні у творців даного підприємства. 2) Ресурс персоналу. Менеджери підприємства, штат інженерного персоналу, виробничих робітників та службовців з їхніми знаннями, досвідом і навичками є основним провідним і сполучною ланкою, що з'єднує воєдино усі фактори даного бізнесу, що забезпечує проведення в життя ідеології бізнесу, а також досягнення цілей бізнесу. 3) Ресурс інформації і технології. Інформація, що стосується всіх сторін діяльності машинобудівного підприємства, є в даний час найбільш коштовним і дорогим з ресурсів підприємства.

Саме інформація про зміну політичної, соціальної, економічної й екологічної ситуації, зміни ринків підприємства, науково-технічна і технологічна інформація, конкретні “ноу-хау”, що стосуються яких-небудь аспектів даного бізнесу, нове в методах організації і керування бізнесом дозволяє підприємству адекватно реагувати на будь-які зміни зовнішнього середовища бізнесу, ефективно планувати і здійснювати свою господарську діяльність. 4) Ресурс техніки й устаткування. На основі наявних фінансових, інформаційно-технологічних і кадрових можливостей машинобудівне підприємство здобуває технологічне й інше устаткування, необхідне, на думку менеджерів підприємства і доступне, виходячи з наявних ресурсів. 5) Ресурс прав. З розвитком цивілізації, виснаженням природних ресурсів і підвищенням цінності для бізнесу матеріальних активів різко зросла роль ресурсу прав. Цей ресурс містить у собі права на використання патентів, ліцензії і квоти на використання природних ресурсів, а також експортні квоти, права на користування землею. Використання цього ресурсу дозволяє підприємству прилучитися до передових технологічних розробок, не проводячи власних дорогих наукових досліджень, а також одержати доступ до не загальнодоступних можливостей розвитку бізнесу. Основною причиною необхідності забезпечення економічної безпеки машинобудівного підприємства є задача, що стоїть перед кожним машинобудівне підприємством, досягнення стабільності свого функціонування і створення перспектив росту для виконання цілей даного бізнесу. Рівень економічної безпеки машинобудівного підприємства базується на тому, наскільки ефективно службам даного підприємства вдається запобігати погрози й усувати збитки від негативних впливів на різні аспекти економічної безпеки. Джерелами таких негативних впливів можуть бути усвідомлені чи неусвідомлені дії людей, організацій, у тому числі органів державної влади, міжнародних чи організацій підприємств-конкурентів, а також збігу об'єктивних обставин, наприклад: стан фінансової кон'юнктури на ринках, як даного підприємства так і на міжнародних ринках, наукові відкриття і технологічні розробки, форс-мажорні обставини і т. ін. У залежності від суб'єктивної обумовленості негативних впливів на економічну безпеку підприємства може застосовуватися наступна градація цих негативних впливів. Об'єктивні негативні впливи – це такі негативні впливи, що виникають без участі і мимо волі підприємства чи його службовців. Суб'єктивні негативні впливи – це негативні впливи, що виникли як наслідок неефективної роботи підприємства в цілому чи його працівників. Головною метою економічної безпеки підприємства є забезпечення його стійкого і максимально ефективного функціонування в даний час і забезпечення високого потенціалу розвитку і зросту підприємства в майбутньому. Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів машинобудівного підприємства, необхідне для виконання цілей даного бізнесу, досягається шляхом запобігання погроз негативних впливів на економічну безпеку підприємства і досягнення наступних основних функціональних цілей економічної безпеки машинобудівного підприємства: -забезпечення високої фінансової ефективності роботи машинобудівного підприємства, його фінансовій стійкості і незалежності; -забезпечення технологічної незалежності підприємства і досягнення високої конкурентоспроможності його технологічного потенціалу; -висока ефективність менеджменту підприємства, оптимальність і ефективність його організаційної структури; -високий рівень кваліфікації персоналу підприємства і його інтелектуального потенціалу, ефективність корпоративних науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт; -високий рівень екологічності роботи підприємства, мінімізація руйнівного впливу результатів виробничої діяльності на стан навколишнього середовища; -якісна правова захищеність всіх аспектів діяльності підприємства; -забезпечення захисту інформаційного середовища підприємства, комерційної таємниці і досягнення високого рівня інформаційного забезпечення роботи всіх його служб; -забезпечення безпеки персоналу підприємства, його капіталу, майна і комерційних інтересів.

Виконання кожної з перерахованих вище цілей економічної безпеки машинобудівного підприємства є істотно важливим для досягнення її головної мети. Крім того, кожна з цілей економічної безпеки підприємства має власну структуру підцілей, яка зумовлена функціональною доцільністю та характером роботи машинобудівного підприємства. Докладна розробка: контроль за виконанням цільової структури економічної безпеки підприємства є дуже важливою складовою частиною процесу забезпечення його економічної безпеки. У процесі здійснення машинобудівним підприємством своєї фінансово-господарської діяльності з'являється інформація для аналізу стану його економічної безпеки. На основі цієї інформації здійснюється оцінка функціональних і сукупних критеріїв економічної безпеки цього підприємства, їхніх відхилень від планових значень, аналізуються причини виникнення цих відхилень. Після цього виробляються рекомендації з коректування набору корпоративних ресурсів, систем стратегічного і поточного планування фінансово-господарської діяльності машинобудівного підприємства, а також системи оперативного керування його діяльністю. Аналіз рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства проводиться на основі оцінки ефективності заходів для запобігання збитків і розрахунку функціональних і сукупного критерію економічної безпеки. Кажучи про безпеку сучасного промислового підприємства потрібно розглядати: безпеку, пов'язану з типом підприємства; безпеку, пов'язану з життєдіяльністю підприємства; безпеку за складовими частинами сфер його діяльності. У зв'язку з цим як об'єкти безпеки підприємства можуть виступати: різні структурні підрозділи або групи співробітників, власників акцій підприємства і т.п.; ті або інші види ресурсів або майна; якісні характеристики ресурсів або майна; окремі види діяльності і процеси; якісні характеристики названих видів діяльності. При розгляді економічної безпеки сучасного підприємства розглядають такі поняття, як загроза, збиток і стратегія безпеки. Загроза - це такі зміни у зовнішнього або внутрішнього середовища підприємства, які приводять до небажаних змін предмета безпеки Збиток - це сама небажана зміна якостей предмета безпеки, зниження його цінності для підприємства або його повна втрата Стратегія економічної безпеки підприємства - сукупність найбільш значущих рішень, направлених на забезпечення прийнятного рівня безпеки функціонування даного підприємства. Звичайно розглядають три типи стратегічної безпеки підприємств: орієнтовані на усунення існуючих або запобігання виникнення можливих загроз; спрямовані на запобігання впливів існуючих або можливих загроз на предмет безпеки; направлені на відновлення збитку, що наноситься. У кожного підприємства повинна бути своя програма забезпечення його економічної безпеки, що відповідає на наступні питання: 1 Що саме в господарській системі даного підприємства знаходиться під загрозою? 2 Які загрози існують в даний момент, які можуть з'явиться в короткостроковій або довгостроковій перспективі? 3 Які конкретні механізми негативного впливу загроз на підприємство загалом або конкретний об'єкт його економічної безпеки? 4 Яка повинна бути прийнята стратегія захисту від загроз? Аналіз проблем економічної безпеки, пов'язаних з діяльністю конкретного підприємства, необхідно здійснювати у взаємозв'язку з функціонуванням, тобто можливостями підприємства виконувати ті або інші свої функції.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Економічна безпека підприємства

2. Економічна безпека Росії

3. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

4. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

5. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

6. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України
7. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування
8. Економіка підприємства

9. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

10. Основи економіки підприємства малого бізнесу

11. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

12. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

13. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

14. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

15. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

16. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

18. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

19. Економічна модель підприємства

20. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

22. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
23. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
24. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

25. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

26. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

27. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

28. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

29. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

30. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

31. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

32. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

33. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

34. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

35. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

36. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

37. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

38. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
39. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
40. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

41. Ціноутворення та цінова політика підприємства

42. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

43. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

44. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

45. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

46. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

47. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

48. Безпека діяльності підприємства

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Економічна сутність та форми оплати праці

50. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

51. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

52. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

53. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

54. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах
55. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання
56. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

57. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

58. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

59. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

60. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

61. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

62. Фінансова санація та банкрутство підприємства

63. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

64. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

66. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

67. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

68. Економічна і національна безпека України

69. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

70. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
71. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення
72. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

73. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

74. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

75. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

76. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

77. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

78. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

79. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

80. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

81. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

82. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

83. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

84. Сучасні форми та системи оплати праці

85. Економічна теорія предмет і методи вивчення

86. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
87. Економічна інтеграці в АТР
88. Бізнес-план підприємства

89. Планування діяльності підприємства

90. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

91. Розробка підприємства LOMAPAK

92. Фінанси підприємства

93. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

94. Інноваційна діяльність підприємства

95. АПК в сучасних умовах господарювання

96. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Оцінка фінансового стану підприємства

98. Персонал підприємства

99. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.