Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Дніпропетровський національний університет Коршунов Віталій Олегович УДК 323.28 ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ: ІНФОРМАЦІЙНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі політології Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Примуш Микола Васильович, Донецькій національний університет, завідувач кафедри політології Офіційні опоненти:доктор філософських наук, професор Остроухов Володимир Васильович, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, завідувач кафедри соціальних технологій кандидат політичних наук Половко Олена Олексіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри політології Захист відбудеться 6 червня 2008 року о 9 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.08 Дніпропетровського національного університету за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), Палац студентів ДНУ, к. 30. З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8. Автореферат розісланий 5 травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат філософських наук, доцент С.В. Ставченко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження викликана все більш зростаючою загрозою впливу політичного тероризму на внутрішню політику держав і міжнародні відносини в цілому. Сьогодні тероризм перетворився на політичний суб’єкт, який безумовно враховується при формуванні міждержавних відносин та основ світової безпеки. Він характеризується великим впливом на громадську думку, а відтак і на суспільну свідомість, що перетворює терористів на впливових політичних акторів. Тероризм, як і будь-який вид людської діяльності, еволюціонує. Відтак, якщо раніше терористи ставили на меті, в першу чергу, зміну окремих дій уряду завдяки вбивству політичних діячів, то тепер терористи формулюють завдання впливу на суспільство в цілому з метою зміни політики уряду. Таким чином, суспільство стає головним об’єктом діяльності терористів. На сьогоднішній день склалася ситуація, коли терористичні організації довели, що для ефективних дій і досягнення перемоги, яка втілюється в отримання впливу на владу супротивника, не обов’язково мати потужні збройні сили або найновішу зброю. Відтак збільшення витрат держав виключно на власний військово-оборонний комплекс у більшості випадків набуває неефективного характеру, оскільки вони не можуть гарантувати безпеки власних громадян на власній території. Таким чином, якщо війни четвертого покоління (Друга світова війна) або п’ятого покоління (війна в Афганістані або в Іраку) велися за таких умов, коли ворог хоча б приблизно міг бути оцінений за показниками військової могутності і локалізований, то терористи вивели війну на наступний рівень розвитку – асиметричних насильницьких дій та величезного інформаційного резонансу.

Сьогодні, в залежності від політичних цілей терористів, театром терористичної активності стає весь світ, механізмом терористичних дій – насильство відносно цивільних мешканців, його головним об’єктом – суспільство та громадська думка, а основним засобом донесення вимог, погроз та підтримки інтересу – засоби масової інформації. Відтак, вдосконалення інформаційних методів боротьби з політичним тероризмом стає більш актуальним, ніж ескалація виключно військового протистояння з ним. В Україні, попри те, що країна майже не підпадає під терористичні атаки і не зустрічається з тероризмом безпосередньо, дослідженню інформаційних методів протидії тероризму необхідно набувати системного характеру. Це пов’язано з тим, що Україна є активним членом міжнародного співтовариства, здійснює співпрацю, в тому числі в військово-інформаційній сфері, як в напрямку поглибленого співробітництва з ООН та Північноатлантичним альянсом, так і з державами СНД. Крім того, не слід випускати з уваги територію потенційної міжетнічної напруги та можливої активізації діяльності терористичних угрупувань – Автономну республіку Крим, де зараз існує складна політико-етнічна ситуація, що гальванізується економічними (земельні питання), етнічними (актуалізація інтересів татарського населення) та зовнішньополітичними (перебування збройних сил Російської Федерації) факторами. Всі вищеназвані аспекти роблять дослідження інформаційної протидії тероризму надзвичайно актуальним і необхідним. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему даного дисертаційного дослідження затверджено Вченою Радою Донецького національного університету. Дисертаційне дослідження пов’язано з розробкою наукової теми «Громадська думка як об’єкт соціологічного дослідження», що здійснює кафедра політології Донецького національного університету. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження політичного тероризму як суб’єкта сучасного політичного життя і складової інформаційного суспільства та розробка комплексу інформаційних методів боротьби з тероризмом. Реалізація поставленої мети дослідження зумовила необхідність розв’язання наступних завдань: - розкрити сутність феномену політичного тероризму, з’ясувавши теоретико-методологічні його аспекти; - розкрити і проаналізувати психологічну та ідеологічну складову політичного тероризму; - виявити і навести основні тенденції політичного тероризму у інформаційному суспільстві та зробити аналіз світового досвіду у інформаційній війні проти нього; - з’ясувати місце і роль інформаційних технологій у терористичній і контр-терористичній діяльності та розкрити роль засобів масової інформації у боротьбі з тероризмом; - дослідити особливості політико-правового регулювання боротьби з тероризмом; - розробити принципи оптимізації інформаційних методів боротьби з політичним тероризмом та запропонувати політико-правові шляхи вдосконалення інформаційної протидії тероризму в Україні. Об’єктом дослідження є сучасний політичний тероризм та засоби масової інформації у контексті боротьби з ним.

Предметом дослідження є інформаційна складова політичному тероризму, а також комплекс інформаційних методів протидії йому. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі був використаний комплекс методів наукового пошуку. Зокрема, семантичний метод - для визначення терміну «тероризм», історичний та проблемно-хронологічний - для з’ясування виникнення тероризму, а також для розгляду динаміки його розвитку, порівняльний - для відмежування поняття тероризму від суміжних понять, порівняльного аналізу діяльності терористичних організацій з метою виведення спільних ознак тероризму. Системний підхід став ефективним в аналізі інформаційної складової терористичної активності, а також антитерористичної політики держав, а біхевіористський метод - у виявленні комплексу суб’єктивних реакцій влади, засобів масової інформації та суспільства на терористичні дії з метою напрацювання оптимальної моделі інформаційної протидії тероризму. Наукова новизна отриманих результатів дисертаційного дослідження полягає в аналізі сучасного політичного тероризму як складової інформаційного суспільства та розробці комплексу інформаційних та політико-правових заходів боротьби з ним. Наукова новизна конкретизується у наступних положеннях: - встановлено, що політичний тероризм сьогодні став невід’ємною складовою інформаційного суспільства, здатний еволюціонувати і пристосовуватися до умов сучасного світу, в якому боротьба з тероризмом в інформаційній сфері ще не придбала системного та всеосяжного характеру, адекватного складній соціально-політичній природі тероризму і ступеню його погрози; - уточнено термін «тероризм», - запропоновано під тероризмом розуміти не тільки суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей, але й вчинення значних матеріальних збитків чи настанні інших суспільно небезпечних наслідків, що здійснюються з метою порушення громадської безпеки; - з’ясована ключова роль інформації в еволюціонуванні сучасного політичного тероризму, яка полягає у тому, що сьогодні терористичні акти розраховані, в першу чергу, не на завдання матеріальних збитків і загрозу життю й здоров’ю людей, а на спричинення інформаційно-психологічного шоку, вплив якого на населення створює сприятливу ситуацію для досягнення терористами своїх цілей; - виведена формула, за якою здійснюється терористична діяльність в сучасному інформаційному суспільстві, що зводиться до такого алгоритму: насильство проти мирних людей, з обов’язковою систематичною демонстрацією катастрофічних результатів терору через засоби масової інформації суспільству – і, через громадську думку, як через передавальний механізм, - лідерам країн, - для подальшого пред’явлення через ті ж ЗМІ суспільству і владі мотивів терору та умов його припинення; - зроблений комплексний аналіз інформаційної складової політичного тероризму та запропонований комплекс методів щодо інформаційної боротьби з ним, які полягають у поєднанні: по-перше, державної політики в сфері інформації, комунікації з громадянами та взаємодії з засобами масової інформації, по-друге, практичної діяльності самих засобів масової інформації та особисто журналістів щодо підходів у висвітленні терористичної активності, по-третє, політико-правовому регулюванні обігу інформації щодо боротьби з політичним тероризмом безпосередньо в державі та в міжнародному співтоваристві; - проведене вивчення проблем регулювання діяльності засобів масової інформації під час терористичного акту та встановлено, що при плануванні та реалізації політично мотивованих терористичних акцій, особи, що їх готують і проводять, головною зі своїх цілей ставлять прорив до широкої суспільної аудиторії, звідки виходить необхідність добровільного самообмеження журналістів, що висвітлюють в засобах масової інформації хід та результати теракту, рамками професійної журналістської етики, моралі та громадянської самосвідомості, а також закріплення цих норм в діючому законодавстві; - надані конкретні пропозиції, щодо внесення змін у діюче законодавство України по боротьбі з тероризмом в аспекті оптимізації інформаційної протидії йому, - підготовлений Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», що передбачає уточнення терміну «тероризм», введення та визначення поняття «спеціальний режиму взаємодії з засобами масової інформації підчас проведення антитерористичної операції», встановлення відповідальності за здійснення пропаганди або виправдання тероризму та заклики до опору проведенню антитерористичної операції.

Кожного дня появляються щораз суворіші зарядження німців. З Білорусі натискає на нас ціла армія совєтських партизанів. Тут скупчено понад 100,000 молодих людей на нову мобілізацію Лебедя. Бойова здатність цього нового партизанського війська — невелика. Сяку-таку зброю має кожна десята людина. Решта без зброї. Нема фахових командирів, ні часу на вишкіл. Безоглядна тоталітарна дисципліна не може справитись з таким же безоглядним хаосом. Картину пекла доповнює громадянська війна цих же руїнницьких фанатиків проти сил волі і демократії. Ніхто не може зорієнтуватися хто, кого і за що б'є. Штаб нової УПА отримав від партії Лебедя в червні 1943 р. такі бойові завдання: — негайно і якнайскоріше закінчити акцію тотального очищення української території від польського населення, — послідовно далі винищувати внутрішнього ворога України, тобто всіх демократів з-під стягу УНР та інших політичних угруповань, — всюди вести збройну боротьбу проти німецького окупанта, — на всій опанованій нашою армією території заводити новий лад української державности, — всіма силами всюди ставити спротив совєтській армії, коли вона буде наступати на захід

1. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

2. Предмет і методи політичної економії

3. Політичні права і свободи громадян України

4. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

5. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

6. Нестор Махно: історично-політичний портрет
7. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
8. Cучасні політичні партії в Україні

9. Політичний режим

10. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

11. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

12. Політичний іслам

13. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

14. Суспільно-політична діяльність Костомарова

15. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

16. Компютерні інформаційні системи

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

18. Держава і політична система суспільства

19. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

20. Інформаційні ресурси України

21. Політична система Великовританії

22. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
23. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.
24. Роль політичних партій у розвитку демократії

25. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

26. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

27. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

28. Інформатика та інформаційні процеси

29. Інформаційні ресурси економічної діяльності

30. Інформаційні системи (20 питань)

31. Інформаційні системи і технології на підприємстві

32. Інформація та інформаційні процеси

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

33. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

34. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

35. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

36. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

37. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

38. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
39. Історія України. Соціально-політичні аспекти
40. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

41. Політична діяльність Лазара Кагановича

42. Політична історія Галицько-Волинського князівства

43. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

44. Політична система Української козацької держави

45. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

46. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

47. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

48. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

49. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

54. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства
55. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі
56. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

57. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

58. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

59. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

60. Суспільно-політичне та культурне життя України

61. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

62. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

63. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

64. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

66. Інформаційні системи в маркетингу

67. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

68. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

69. Інформаційні системи в менеджменті

70. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
71. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі
72. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

73. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

74. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

75. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

76. Історія світової політичної думки

77. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

78. Міжнародна політика і світовий політичний процес

79. Основні етапи становлення світової політичної думки

80. Партійна система України. Політичний маркетинг

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

81. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

82. Політичні партії, організації и рухи

83. Політичні погляди Липинського

84. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

85. Політичні режими

86. Політичні технології
87. Політологія. Політичні системи в Україні
88. Розвиток політичної думки України

89. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

90. Становлення української політичної думки

91. Суспільна думка та політична філософія

92. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

93. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

94. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

95. Формування етосфери в політичному житті суспільства

96. Центристські партії в політичній системі сучасної України

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

98. Політична влада

99. Політична влада


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.