Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Особливості управління організацією

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Менеджмент організацій» на тему: «Особливості управління організацією» Виконала студентка V курсу групи СпМО-1-09 денної форми навчання Спеціальності «Менеджмент організацій» Жуковець Наталія Володимирівна Науковий керівник асистент Лебеденко Олеся Василівна Дніпропетровськ-2009 ЗмістВступ 1. Характеристика функціонування підприємства 1.1 Правові умови управління підприємством 1.2 Структура управління підприємством та його органи управління 1.3 Учасники майнових відносин, узгодження їх інтересів 2. Удосконалення організації управління підприємством 2.1 Організація і оцінка діяльності вищої посадової особи підприємства 2.2 Регламентація та організація праці працівників апарату управління 2.3 Участь працівників організації в прийнятті управлінських рішень Висновки та пропозиції Список використаної літератури Вступ З переходом агропромислових об'єктів господарювання України на ринкові відносини, між ними порушився інформаційний взаємозв'язок. Інформація про обсяги виробництва, реалізації продукції, витрати, доходи, ціни, обслуговуючий персонал, зарплату, технологію, організацію управління в підприємстві є недоступною для багатьох виробничників та науковців і вважається комерційною таємницею, пізнання якої може призвести до втрати конкурентних переваг, спричинити негативні наслідки в розвитку економіки підприємства. У зв'язку з цим виникає проблема управління сільськогосподарським підприємством в умовах змін і невизначеності його розвитку, яка нині набуває актуальності й потребує розв'язання. Безумовно, сказати, що взагалі немає ніякої інформації про господарську діяльність сільськогосподарських підприємств не можна. Статистична інформація, яка надається Державним комітетом статистики України є неповною і не доходить до кожного окремого підприємства, не розкриває його господарську діяльність. Основні показники сільськогосподарських підприємств наводяться у статистичних бюлетенях в узагальненому вигляді у розрізі областей. Використання навіть цієї інформації дає змогу при відповідному її аналізі, за середніми показниками робити певні висновки про діяльність підприємств конкретної області. . Життєдіяльність любої організації складається з трьох основоположних процесів: отримання сировини або ресурсів із зовнішнього оточення; виготовлення продукту, передача продукту в зовнішнє середовище. Всі ці три процеси є життєво важливими для організації. Якщо хоча б один з процесів припиняється, організація далі вже не може існувати. Ключова роль у підтримці балансу між цими процесами, а також в мобілізації ресурсів організації на їх здійснення належить менеджменту. Саме для вирішення цих завдань існує управління в організації, і саме це є основною роллю, яку відіграє управління в організації. Так як менеджмент грає настільки важливу роль в організації і вирішує настільки багатопланові завдання, управління організацією не може бути представлено тільки як особливий вид діяльності з цілеспрямованої координації дій учасників процесу зі спільної роботи.

Крім функціональної характеристики управління, що відповідає на питання, що і як робиться в управлінні, дуже важливими аспектами розгляду управління є також: взаємозв'язок управління і системи відносин в організації; управління і зовнішнє середовище в організації; лідерство. . Діяльність любої організації потребує управління, без якого не можливе не тільки її ефективне функціонування і розвиток, але й саме існування. Більш того, управління організацією передбачує відношення до неї зі сторони інших організацій і у відомій мірі впливає на їх відповідні управлінські рішення. Це означає, що з управлінням пов'язані інтереси більшості людей як в самій організації, так і за її межами. . Метою даної курсової роботи є розкриття важливості деяких аспектів управляння організацією, внесення пропозицій стосовно управління організацією на даному етапі існування держави. Об`єктом дослідження даного курсового проекту є товариство з обмеженою відповідальністю Солонянський завод “Агрополімердеталь”. В процесі написання курсового проекту використовувались такі джерела: періодична література: «Держава та регіони», «Економіка та держава», «Підприємництво, господарство і право», підручники та інтернет сайти. Розділ 1. Характеристика функціонування підприємства 1.1 Правові умови управління підприємством Підприємством є така організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управління відокремлене майно, самостійний баланс або кошторис і розрахунковий рахунок у банку. ТОВ Солонянський завод “Агрополімердеталь” було зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 31.07.1996 року. Засновники – 5 фізичних осіб, метою обрали здійснення наступних видів діяльності за класифікатором: 01.11.0 – Вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва. 15.61.2 – Виробництво круп. 15.61.1 – Виробництво борошна. 51.39.0 – Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 52.11.0 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом. Товариство здійснює свою виробничо-господарську діяльність на принципах госпрозрахунку та самофінансування, має свій самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки. В своїй діяльності керується законами України, Постановами ВРУ, Указами КМУ, постановами, розпорядженнями і наказами міністерства аграрної політики України, а також статутом ТОВ Солонянський завод «Агрополімердеталь», його наказами, розпорядженнями та іншими нормативними актами. Підприємство характеризується наступними ознаками: 1) утворення юридичної особи, яка володіє правоздатністю, пройшло державну реєстрацію і має всі встановлені законодавством установчі документи (статут, засновницький договір). У випадку, якщо підприємство є некомерційною організацією, то воно може діяти на підставі загального положення про організації даного виду; 2) організаційна та управлінська структури. Органи управління підприємством в залежності від його виду та форми можуть бути вибрані колективом або призначені вищестоячими керівниками.

Організаційна структура створюється для досягнення поставлених цілей і завдань; 3) ім'я. Підприємство як юридична особа повинна мати свою назву, в якій містяться організаційно-правова форма і в ряді випадків ще й вказівка на мету і характер його діяльності. Комерційним організаціям необхідно мати фірмову назву; 4) місце знаходження, яке визначається державною регєстрацією і вказується в установчих документах (адреса, номер телефонів, факсів та інші відомості). Таким чином, дані ознаки означають, що підприємство: - затверджено в законодавчому порядку відповідним державним органом; - має необхідні матеріальні і фінансові резерви та ресурси; - має в своєму розпорядженні необхідну кількість працівників для здійснення своїх цілей і певного виду діяльності; - володіє організаційною та управлінською структурами; - як юридична особа несе відповідальність (економічну і правову) за своїми обов'язками; - має власне найменування (фірмовий знак) та юридичну адресу свого місця знаходження. Директор ТОВ Солонянський завод «Агрополімердеталь» Под'ячев Костянтин Васильович повинен постійно стежити за тим, щоб не було знищено, ліквідовано або змінено жодної з цих ознак в небажаному для підприємства напрямку. Ринкові перетворення сприяли виникненню в нашій країні фірм за типом західних організацій. Основними рисами, які характеризують фірму, що веде господарську діяльність в наших умовах, є: суверенність, економічна відокремленність, економічний інтерес і матеріальна відповідальність. Робота фірми контролюється як своїми власними силами, так і державними керуючими органами і організаціями (фінансово-кредитними та аудиторськими конторами, податковою інспекцією та податковою поліцією, органами прокурорського нагляду та ін.). В Україні до організацій, що здійснюють господарську діяльність, належать підприємства, правовий статус яких закріплений у Господарському кодексі України від 16.01.03. Окрім цього Закону, окремі види діяльності підприємств, а також їх особливості регулюються податковим, митним, валютним, фінансовим, інвестиційним та іншим законодавством. Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна, передбачено інші правила, ніж ті, що містить законодавство про підприємство, то застосовуються правила міжнародного договору. Підприємство як самостійний суб’єкт господарювання є основною організаційною ланкою господарського механізму, наділене правами юридичної особи і покликане виконувати виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку. Для реалізації поставлених завдань підприємство має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, а також інші реквізити юридичної особи, зокрема печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. До своєї структури підприємство не може включати інших юридичних осіб. Підприємства, зважаючи на форми власності, обсяги господарського обороту і чисельність працівників, поділяються на відповідні види та категорії. Чинне законодавство визначає такі загальні умови створення підприємств: 1) підприємство може створюватися за рішенням власника чи власників майна, уповноваженим ними органом, а також підприємства-засновника, організації чи за рішенням колективу працівників; 2) підприємство може бути створене шляхом відокремлення зі складу діючих підприємств, організацій одного чи кількох структурних підрозділів, за рішенням їх колективів працівників та обов’язкової згоди на такі дії власника або уповноваженого ним органу; 3) створення нових підприємств може бути здійснене через примусове роз’єднання підприємства чи організації згідно з вимогами антимонопольного законодавства України.

Проти військ УНР застосовувались і диверсійні акти на комунікаціях і засобах зв'язку. Так, усім бригадам, полкам і окремим загонам радянських повстанських сил Лівобережної та південно-східної частини Правобережної України було наказано сформувати "підривні команди" по 5-25 вояків. Ці команди отримали завдання знищувати телефонні й телеграфні лінії, мости, нападати на штаби [361]. Органи ВУНК проводили значну роботу проти антирадянських підпільно-повстанських рухів. Активно застосовувались агентурне проникнення в ці організації, їх знищення, перехоплення каналів зв'язку. Начальником тилу Південно-Західного фронту призначили самого Голову ВНК Ф.Дзержинського. У його розпорядження в Україну направили близько 1400 співробітників ВНК і бійців внутрішньої охорони [362]. В Україні розгорнулося масове переслідування громадян, особливо за причетність до органів д ержавного управління Центральної Ради й Гетьманату [363]. Головною опорою радянських спецслужб в Україні було комуністичне підпілля. Для керівництва нелегальною роботою створюється Зафронтове бюро ЦК КП(б)У на чолі з С.Косіором, яке розгорнуло широку організаційну й кадрову діяльність

1. Економічні та правові основи управління організацією

2. Філософія управління організацією

3. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

4. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

5. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

6. Організаційна система управління природокористуванням України
7. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
8. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

9. Організаційна структура управління персоналу підприємства

10. Організаційна структура управління підприємством

11. Організація управління персоналом підприємства

12. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

13. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

14. Удосконалення управління персоналом організації

15. Управління продуктивністю організації

16. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

18. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

19. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

20. Організація управлінського обліку на підприємстві

21. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

22. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
23. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
24. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

25. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

26. Організаційні якості і особливості менеджера

27. Особливості антикризового управління

28. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

29. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

30. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

31. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

32. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Державні органи управління туристичною роботою

34. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

35. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

36. Сучасний стан державних органів управління економікою

37. Суспільна організація життя слов

38. Організація приймання товару в аптеці
39. Ділові взаємовідносини в апараті управління
40. Методи управління підприємством

41. Організація праці менеджера

42. Рішення в системі управління

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

44. Управління запасами

45. Управління проектами

46. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

47. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

48. Управління фінансами України

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

50. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

51. Організація обліку грошових коштів

52. Управління утворенням прибутку підприємства

53. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

54. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
55. Акти державного управління
56. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

57. Кредитний ризик та методи управління ними

58. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

59. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

60. Організація банківської справи

61. Організація біржової торгівлі

62. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

63. Організація діяльності "ПриватБанку"

64. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Організація та планування кредитування

66. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

67. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

68. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

69. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

70. Організація охорони праці на виробництві
71. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
72. Організація охорони праці на виробництві

73. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

74. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

75. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

76. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

77. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

78. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

79. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

80. Управління ризиками

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

82. Внутрішній аудит організації

83. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

84. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

85. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

86. Організаційні процедури аудиту заробітної плати
87. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
88. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

89. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

91. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

92. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

93. Організація документування господарських операцій

94. Організація і методика аудиту грошових коштів

95. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

96. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки

97. Організація облікової політики підприємства

98. Організація обліку в магазині "Світанок"

99. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.