Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Державна агенція промоції культури України

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальна характеристика Державної агенції промоції культури України 1.1 Історія створення. Форма власності 1.2 Мета та предмет діяльності Розділ 2. Аналіз організаційної та управлінської структури ДАПКУ 2.1 Основні завдання та права структурних підрозділів ДАПКУ 2.2 Організаційна структура управління Розділ 3. Майно та аналіз джерел його формування Розділ 4. Аналіз трудових ресурсів 4.1 Нормування і оплата праці 4.2 Посадові обов'язки працівників Розділ 5. Аналіз інформаційних потоків Розділ 6. Аналіз діяльності ДАПКУ Висновок Список використаних джерел Додатки ВСТУП Успішна діяльність і динамічний розвиток кожної організації, незалежно від її форми власності та галузевої приналежності залежить від ефективної системи менеджменту. Мета виробничої практики, дозволяє використати вже набуті теоретичні знання для прийняття виважених рішень менеджеру у всіх сферах діяльності організації. Завданням практики є ознайомлення з підприємством, ознайомлення зі звітними та іншими інформаційними документами діяльності підприємства, вивчення організаційної, виробничої, та управлінської структури підприємства. Ознайомленя з діяльністю структурних підрозділів, їх структурою, та положеннями про відділ, посадовими обов'язками співробітників. Ознайомлення з процедурою прийняття управлінських рішень у поточній діяльностію. Отже, аналіз діяльності підприємства дозволить глибше зрозуміти його функціонування, що в подальшому дозволить запропонувати ряд заходів з підвищення його ефективності. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ АГЕНЦІЇ ПРОМОЦІЇ КУЛЬТУР И УКРАЇНИ 1.1 Історія створення. Форма власності Державна агенція промоції культури України (надалі ДАПКУ) є бюджетною державною неприбутковою установою, яка належить до сфери управління міністерства культури і туризму України і є підзвітним та підконтрольним закладом культури МКТ. ДАПКУ створена відповідно до наказу міністерства культури туризму україни від 16 січня 2009 року № 10/0/16-09 «про перейменування українського культурно - просвітницького центру «Дружба». В свою чергу укпц «Дружба» був створений на підставі наказу міністерства культури України від 25 січня 1993 року № 7 «про реорганізацію культурно-освітнього центру «Дружба». Відповідно до своїх статутних обов’язків, УКПЦ «Дружба» проводив протягом 16-річної діяльності близько 30 культурно-мистецьких заходів щорічно. Зокрема це заходи спрямовані на відродження, збереження і розвиток культур національних меншин України та зміцнення зв’язків з українською діаспорою. Завдяки проведенню УКПЦ «Дружба» систематичної культурно – просвітницької роботи (всеукраїнських фестивалів «Всі ми діти твої, україно», культурно-мистецьких заходів «Сузір’я дружби» та «Мовна палітра», свят слов’янської писемності і культури, конкурсів, тематичних виставок, науково – практичних конференцій, семінарів, пленерів, майстер – класів) в Україні створена широка мережа державних та громадських центрів національних культур, національно – культурних товариств, які спільно з центром «Дружба» проводили роботу по здійсненню державних програм відродження і збереження культур різних національностей, що мешкають в Україні.

Крім того, центр «Дружба» займався програмами щодо регіональної культурної політики та громадських організацій в галузі культури. Проведення заходів до всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва, всеукраїнських акцій «мистецтво одного села» та «культура малих міст», міжнародного фестивалю «фольклорний дивосвіт», свят народної творчості, конференцій, семінарів для представників регіональних органів та установ культури сприяли активізації роботи, урізноманітненню форм та методів діяльності управлінь культури, палаців культури, клубів по забезпеченню духовних запитів різних верств населення України. Центр вів активну громадську діяльність, співпрацюючи з національною хореографічною спілкою україни. Спільно із хореографічною спілкою УКПЦ «Дружба» проводив міжнародний фестиваль - конкурс танцю народів світу «веселкова терпсихора» та всеукраїнський фестиваль – конкурс народної хореографії ім. Павла Вірського, семінари, майстер – класи для хореографів. Після перейменування УКПЦ «Дружба» у Державну агенцію промоції культури України, агенція продовжила роботу за раніше започаткованими центром напрямками. Підготовка та проведення заходів Державної агенції промоції культури України здійснюється на підставі Наказів Міністерства культури і туризму України, статуту агенції, планів роботи ДАПКУ. Агенція здійснює свою фінансово-господарську та організаційно-творчу роботу у відповідності до існуючого законодавства та нормативних документів відповідних органів виконавчої влади: Паспорту бюджетної програми на 2009 рік, який затверджений Наказом Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України № 12/340 від 03.03.2009 року. В ньому визначено для ДАПКУ за КПКВ 1801240 назву бюджетної програми «Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності» і мету бюджетної програми «Забезпечення культурно-мистецьких, культурологічних, культурно-освітніх акцій, спрямованих на розвиток, популяризацію української культури та культур національних меншин Державною агенцією промоції культури України». 1.2 Мета і предмет діяльності Агенція створена з метою: - проведення заходів з формування позитивного культурного іміджу україни як європейської держави, популяризації української мови та культури. - сприяння євроінтеграції та інтеграції україни у світовий культурний простір, розширення мистецьких зв’язків із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями. - збирання та розповсюдження інформації щодо можливостей співпраці вітчизняних діячів культури, мистецьких колективів, осередків культури по вивченню історії україни, української культури і мови тощо з відповідними зацікавленими організаціями та діячами за кордоном. - розповсюдження інформації щодо культурних подій в україні, діяльності вітчизняних діячів культури, мистецьких колективів, осередків по вивченню історії україни, української культури і мови тощо. - розвитку нових механізмів підтримки міжнародних ініціатив в галузі культури та мистецтва. - розбудови партнерства з недержавними організаціями, що діють у сфері культури.

- реалізації програми двостороннього культурного співробітництва із зарубіжними країнами. - участі у культурних прогамах та фондах ради європи, євросоюзу, юнеско та інших. - участі у заходах з включення нових об’єктів культурної спадщини україни до списку всесвітньої спадщини юнеско. - забезпечення участі митців україни у провідних світових мистецьких заходах - популяризації українських народних промислів, залучення їх осередків до туристичної інфраструктури. - залучення представників української діаспори за кордоном до пропаганди української культури. - організації і здійснення заходів соціального маркетингу української культури. Основна діяльність: Вивчення культурного потенціалу україни та залучення його до роботи з популяризації україни та формування її позитивного культурного іміджу. Співробітництво з вітчизняними та закордонними громадськими та державними організаціями культурологічного напрямку. Проведення з ними спільних заходів та надання їм методичної інформаційної допомоги в організації плідної взаємодії з світовим культурним процесом. Проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, свят, форумів, днів культури і мистецтва, виставок, презентацій, літературно-музичних вечорів, концертів, вистав, лекцій, лекторіїв, консультацій та інших заходів. Розробка, просування та наповнення інтернет-ресурсів з тематики культури, історії, мистецтва україни, забезпечення випереджаючого розвитку ресурсів з популяризації україни та формування її позитивного культурного іміджу. Розміщення в інтернеті медіа-контенту для ознайомлення з досягненнями українського мистецтва в найсучасніших формах. Сприяння популяризації української мови та культури із залученням юних форм та методик, зокрема, з переведенням та розповсюдженням кращих зразків вітчизняної літератури у форматі аудіо книг, як в інтернет-просторі, так і на медіа-носіях, просування в такий же спосіб кращих творі мистецтва, зокрема, музичного, образотворчого, театрального мистецтва, архітектури тощо. Методична допомога етнічним українцям та українським громадянам, які мешкають за межами україни, у створенні агенцій української культури, шкіл, колективів художньої самодіяльності, осередків по вивченню історії України, української культури, мови. Проведення тематичних свят, виставок, фестивалів української культури для представників української діаспори. Запрошення творчих колективів, окремих виконавців, науковців, народних майстрів діаспори для участі у культурно-мистецьких заходах, які проводяться в Україні. Видання і тиражування інформаційних, науково-методичних збірників, іншої друкованої продукції та електронних носіїв інформації з питань діяльності агенції, реклами та популяризації культури і мистецтва України. Ініціювання заснування власних та підтримки діяльності вже існуючих та діючих кіно- ,телестудій, студій звукозапису, продюсерських агенцій, навчальних та наукових закладів, які своєю діяльністю сприяють популяризації історичних культурних надбань та сучасних напрямків розвитку української культури. Розробка та просування аудіо-, теле-, відео- та кінопроектів, які сприяють промоція української культури в усьому світі.

Затем появились рецензии Ж. Нива, французского профессора, знатока русской литературы, а также М. Геллера, историка, прошедшего через ГУЛАГ и теперь жившего в Париже. Серию статей опубликовал В. Тарсис, автор книги "Палата №7", живший тогда в Швейцарии... Успех был очевиден, и это служило нам основной моральной поддержкой. Мою книгу называли первой книгой двадцать первого века. Меня сравнивали с Рабле, Свифтом, Данте, Франсом, Салтыковым-Щедриным и многими другими великими писателями прошлого. Я ворвался этой книгой в литературу совершенно неожиданно для всех, как метеор, сразу войдя в число крупнейших писателей века (так писали в газетах). Если бы книга была издана в России, мне был бы гарантирован беспрецедентный литературный успех. Но советские власти совместно с "либералами", контролировавшими культуру, украли у меня не только научную, но и литературную славу в России. Сфера распространения книги была локализована. За распространение ее преследовали, при обысках ее отбирали. Так, одно из обвинений С. Ходоровича при его аресте было то, что у него при обыске нашли "Зияющие высоты"

1. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

2. Культура України періоду феодальних відносин

3. Культура України XIX сторіччя

4. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

5. Державне регулювання грошового обороту України

6. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
7. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Державний бюджет України і бюджетне право

10. Культура та побут населення України

11. Державний ощадний банк України

12. Державне право України

13. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

14. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

15. Принципи розробки та оцінки державної політики України

16. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

17. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

18. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

19. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

20. Первісна культура на терені сучасної України

21. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

22. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України
23. Державно-церковні відносини в період незалежної України
24. Державний борг України

25. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

26. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

27. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

28. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

29. Атомна енергетика України і РПС

30. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

31. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

32. Політичні права і свободи громадян України

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

34. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

35. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

36. Історія України

37. Історія соборності України

38. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
39. Період гетьманщини України
40. Центральна Рада і пролетаріат України

41. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

42. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

43. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

44. Податкова політика України

45. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

46. Загальна характеристика конституції України

47. Господарське право України

48. Конституційний суд України

Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Цивільне право України

50. Суверенітет України

51. Проект кримінального кодекса України

52. Бюджетна ситема України

53. Сбалансованість бюджета України

54. Фінансова система України
55. Організаційна система управління природокористуванням України
56. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

57. Інтеграція України у світове господарство

58. Використання трудових ресурсів Західної України

59. Міжнародний ринок туристичних послуг України

60. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

61. Особливості перехідної економіки України

62. Роль і значення АПК для господарства України

63. Авіаційний транспорт України

64. Чорна металургія України

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

66. Банківська система України

67. Механізм кредитування банками України

68. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

69. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

70. Закон україни про міліцію
71. Створення пiдприємств в Українi за Законом України
72. шпори з цивільного права України

73. Заповідники України

74. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

75. Хімічна промисловість України

76. Чорна i кольорова металургія України

77. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

78. Законодавство України про військову службу

79. Діяльність уряду України в галузі екології

80. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Легка промисловість України укр

82. Философские аспекты культуры /Укр./

83. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

84. Аграрне право України

85. М.О. Скрипник - видатний діяч України

86. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
87. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"
88. Ліквідність банківської системи України

89. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

90. Національний банк України

91. Національний банк України та особливості його функціонування

92. Проблеми функціонування фінансових бірж України

93. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

94. Структура страхового законодавства України

95. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

96. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

97. Функції Національного банку України

98. Банківська система України

99. Банківська система України та проблеми її реформування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.