Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет економіки Реферат із курсу «Страхові послуги» на тему: Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні Донецьк, 2010 Зміст Вступ 1. Історія виникнення та розвитку медичного страхування в Україні 2. Світовий досвід медичного страхування 3. Обов’язкове державне медичне страхування в Україні: стан і перспективи впровадження Висновки Використані джерела Вступ Запровадження в Україні ринкової економіки супроводжується виникненням ряду соціальних проблем, серед яких слід відмітити збільшення диференціації в доходах населення, зростання рівня безробіття та загальне погіршення рівня життя населення. У зв’язку з цим однією з основних задач соціально-орієнтованої економіки держави виступає зважена податкова політика, забезпечення соціальної захищеності від безробіття та інфляції, забезпечення соціальних гарантій громадянам. Усі вищенаведені заходи можна об’єднати в одне поняття – соціальний захист. Соціальний захист – це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах. Результатом цих заходів є стан захищеності або безпека людини, особи. Таким чином до соціального захисту треба віднести соціальну допомогу, соціальне страхування, сімейну та гендерну політику, програми зайнятості, охорону здоров’я та ін. Об’єктом дослідження даної роботи є один з видів соціального страхування, а саме медичне страхування, яке тісно пов’язане з іншим напрямком соціального захисту, таким як охорона здоров’я. З соціально-економічної точки зору медичне страхування є однією з найважливіших складових національних систем охорони здоров’я. Актуальність даного питання полягає у тому, що медичне страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують найціннішому в особистому та громадському відношенні – здоров’ю та життю людини. Медичне страхування як форма соціального захисту у сфері охорони здоров’я представляє собою гарантії забезпечення медичною допомогою за любих обставин, у тому числі у зв’язку із хворобою та нещасним випадком. Медичне страхування ознаменоване цілою низкою досліджень та публікацій. А саме, це праці таких фахівців як, М. Клімов, Н.Андріїшина, Е. Писанець, Є.Поліщук, М. Мних та інших вчених, якими розглянуто необхідність та особливості медичного страхування в Україні, а також проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Метою даної роботи є висвітлення існуючих проблем і перспектив розвитку медичного страхування в Україні. Для досягнення поставленої мети планується вирішити такі задачі: 1. Зробити екскурс в історію виникнення медичного страхування в Україні та прослідити його розвиток. 2. Проаналізувати світовий досвід медичного страхування і можливість застосування його в нашій країні. 3. Розкрити сучасний стан і перспективи впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні. 1. Історія виникнення та розвитку медичного страхування в Україні Вітчизняне медичне страхування зародилося на Півдні України наприкінці 80-х – початку 90-х років XIX ст.

На той час прогресивна частина підприємців Одеси почала страхувати своїх робітників від шкоди їх здоров'ю на виробництві у приватних загальнострахових товариствах. Страхування було найбільш прийнятним для підприємств середнього класу. Для малих підприємств воно було занадто відчутним у фінансовому плані, а для великих – вигідніше було виплатити потерпілому компенсацію за окремий нещасний випадок, ніж платити страхові внески за всіх працюючих. Для середніх підприємств навіть один нещасний випадок із тяжкими наслідками призводив до великих витрат власника виробництва, і тому вигідніше було платити значні страхові суми, ніж збанкрутувати від раптових групових нещасних випадків і захворювань, викликаних недосконалістю тогочасного виробництва і низькою кваліфікацією працюючих . Згодом страхування поширилося на всі промислові центри Херсонської губернії – Миколаїв, Херсон, Єлізаветград. Але з часом виявилося, що така комерційна форма добровільного страхування у приватних страхових компаніях загалом невигідна. У 1896 p. роботодавцями-страхувальниками губернії було сплачено компаніям-страховикам внески на суму, що становила 1,9% загального заробітку застрахованих робітників, а для потерпілих працівників від цих компаній було отримано страхових винагород в сумі, що становила всього 23,9% суми страхових внесків. Решта (76,1%) внесків роботодавців залишилася у прибутку страхових компаній . Тому серед підприємців виникла ідея активної підтримки фабричної інспекції, в компетенції якої були і соціальні питання на виробництві, і запровадження власного добровільного взаємного страхування на некомерційній основі. У 1899 p. почало діяти «Одеське товариство взаємного страхування фабрикантів і ремісників від нещасного випадку з їх робітниками і службовцями». У 1912 р. в Російській Імперії вийшов закон, яким було введено обов'язкове медичне страхування. Особливостями обов'язкового страхування були поступовість його запровадження протягом декількох років, територіальна обмеженість поширення (тільки на європейську частину країни), охоплення страхуванням виключно недержавної сфери промисловості. Відповідальними за створення і діяльність страхових організацій були роботодавці. Внески від нещасних випадків повністю складалися з відрахувань роботодавців, і суми їх залежали від ступеня небезпечності робіт . Внески в лікарняні каси встановлювались їх правлінням і складались на 1/3 із внесків застрахованих і на 2/3 із доплат роботодавців. При цьому страхова допомога надавалась хоч і в недостатньому обсязі, але в суспільстві було розуміння того, що ця допомога повинна бути в одній організації в комплексі. Нагляд за діяльністю страхових організацій здійснювала фабрична інспекція . Попри недоліки та недосконалість, становлення і діяльність медичного страхування в роки Першої Світової війни виявилися настільки ефективними, що передача в липні 1917 р. лікарняним касам лікувальної справи застрахованих і дозвіл на об'єднання кас в галузеві і загальноміські каси мали великий ефект . У часи НЕПУ (1923 р.) на систему страхової медицини перейшли всі лікувальні установи великих промислових підприємств України.

На початку 90-х років XX століття в Україні почали виникати певні форми добровільного медичного страхування. Всі загальнострахові компанії почали займатися медичним страхуванням в різних обсягах. Протягом останніх років почало стихійно виникати добровільне страхування в некомерційній формі – так звані лікарняні каси. Але при відносно незначному поширенні добровільного медичного страхування комерційна форма і тут превалює. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я України у 2000 р. медична допомога була надана майже 300 тис. добровільно застрахованим, при цьому надходження за їх лікування від комерційних компаній в декілька разів перевищують суми, зібрані лікарняними касами . Із сучасним соціально-економічним станом країни, розбалансованістю, нестабільністю та продовженням спаду промислового виробництва пов'язано багато проблем в медичному страхуванню. Хоча перехід на ринкові відносини і покращив стан в окремих сферах, але в цілому народне господарство потребує комплексної, глибокої перебудови, що пов'язана з наданням соціального захисту населення України. Таким чином, розвиток системи охорони здоров’я в Україні відбувається в умовах внутрішніх протиріч соціально-економічного розвитку держави. Як сама галузь, так і пацієнти потерпають від непослідовної соціально-економічної політики, нерівних умов для ведення медичної практики різними суб’єктами господарювання та несприятливого інвестиційного клімату в галузі охорони здоров’я. Через обмежене бюджетне фінансування, малоефективну фінансово-економічну систему, орієнтовану на екстенсивні показники, неврегульованість організаційно-правових і економічних засад на рівні закладів охорони здоров’я галузь знаходиться у кризовому становищі. 2. Світовий досвід медичного страхування Нагромаджений багаторічний світовий досвід у галузі медичного страхування свідчить про високу ефективність різних моделей та систем медичного страхування та страхування здоров’я. До теперішнього часу визначаються три основні види фінансування охорони здоров’я: державне, через обов’язкове та добровільне медичне страхування та змішана форма. Треба зауважити, що ці види у відокремленому вигляді практично не використовуються ні в одній державі, але в деяких державах вони займають домінуюче положення. Так, наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, Італії та Данії домінує державна система фінансування. В таких країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Японія домінує система обов’язкового медичного страхування, в той час, як у США має перевагу змішана форма фінансування медичної допомоги, де біля 90% американців користуються послугами приватних страхових компаній. Однією з перших країн, де було запроваджено медичне страхування, являється Німеччина. Система медичного страхування створена в Німеччині ще в 1881 році. Основним принципом німецької системи медичного страхування являється те, що уряд не бере на себе відповідальність за фінансування охорони здоров’я (за винятком деяких його сегментів), а лише створює умови для того, щоб необхідні фонди були створені працівниками та роботодавцями, а також здійснює нагляд за функціонуванням усієї системи медичного страхування.

Техническая кибернетика. – 1984. – № 5. – С. 55–83. 82. Чесноков С.В. Детерминационный анализ социально-экономических данных. – М.: Наука, 1982. – 168 с. 83. Чесноков С.В. Вычисление точности D-силлогизмов в статистике таблиц сопряженности // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. – 1985. – № 1. – С. 141–144. 84. Ефимов Е.И. Исчисление правдоподобностей в нестрогих человеческих рассуждениях // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. – 1985. – № 5. – С. 60–75. 85. Ефимов Е.И. Детерминационное исчисление // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. – 1986. – № 5. – С. 62–81. 86. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М.: ИЛ, 1957. – 535 с. 87. Поспелов Г.С., Поспелов Д.А. Искусственный интеллект – прикладные системы. – М.: Знание, 1985. – 48 с. 88. Печерский Ю.Н. Интеллектуальные системы. – Кишинев: Штиинца, 1987. – 84 с. 89. ЭВМ пятого поколения. Концепции, проблемы, перспективы. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 110 с. 90. Широков Ф.В. На пути к пятому поколению компьютеров / Международный научно-исследовательский институт проблем управления. – М., 1985. – 170 с. 91. Кузнецов В.Е

1. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

2. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

3. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

4. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

5. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

6. Стан і перспективи розвитку СНД
7. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
8. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

9. Сучасний стан перестрахування в Україні

10. Сучасний стан сільского господарства України

11. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

12. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

13. Сучасний стан і напрямок розвитку етнології

14. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

15. Сучасний стан фондового ринку України

16. Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

17. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

18. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

19. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

20. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

21. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

22. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах
23. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
24. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

25. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

26. Сучасний стан державних органів управління економікою

27. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

28. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

29. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

30. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

31. Друга світова війна і Україна

32. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

34. Україна у Другій світовій війні

35. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

36. Український національний рух напередодні Першої світової війни

37. Українське бароко як явище світової культури

38. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
39. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
40. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

41. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

42. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

43. Місце України в світових рейтингах

44. Тенденції розвитку світової демократії

45. Синдром Дауна: проблеми інтелектуального розвитку

46. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

47. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

48. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

50. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

51. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

52. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

53. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

54. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
55. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України
56. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

57. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

58. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

59. Перспективи соціального розвитку України

60. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

61. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

62. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

63. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

64. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

66. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

67. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

68. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

69. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

70. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
71. Страхування в Україні
72. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

73. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

74. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

75. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

76. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

77. Проблеми використання роботів /Укр./

78. Медичне страхування

79. Методики оцінки фінансового стану банків України

80. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

81. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

82. Страхування в Україні

83. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

84. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

85. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

86. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
87. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)
88. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

89. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

90. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

91. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

92. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

93. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

94. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

95. Сучасна українська літературна мова

96. Історія розвитку української мови

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

98. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

99. Зведення України до стану окраїни російської імперії

100. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.