Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Документальні та оповідні історичні джерела

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ 1. Писемні історичні джерела 2. Документальні історичні джерела 3. Оповідні історичні джерела 4. Визначення дійсності документальних та оповідних писемних джерел Висновки Список використаної літератури Вступ Вивчення історії, ґрунтується на історичних джерелах, дослідженням яких займається спеціальна наукова дисципліна — джерелознавство. Під історичними джерелами розуміються всі пам'ятки минулого, які свідчать про історію людського суспільства. Історичні джерела слід відрізняти від історичного дослідження, написаного на основі аналізу джерел. У науці розрізняють п'ять основних типів історичних джерел: речові — пам'ятки матеріальної культури — археологічні знахідки (знаряддя виробництва, предмети побуту, монети тощо), архітектурні пам'ятники; етнографічні — пам'ятки, в яких знаходимо дані про характер і особливості побуту, культури, звичаїв того чи іншого народу; лінгвістичні джерела, тобто дані з історії розвитку мови; усні джерела — народні пісні, історичні думи, перекази, легенди, народні прислів'я, приказки та ін.; писемні джерела, які є основою історичних знань. Важливими джерелами є дані побуту, вдач, звичаїв, які нерідко відсутні в письмових джерелах і збираються етнографією; дані мови, досліджувані лінгвістикою, і усні джерела - билини, казки, пісні, прислів'я й т.п., досліджувані фольклористикою. Окремі джерела лише умовно можуть бути віднесені до тієї або іншої групи. Так, деякі етнографічні джерела вивчають і археологія й етнографія; антропологічні джерела стоять на грані природознавства й історії. Розвиток суспільства постійно веде до особливо швидкого розширення різновидів письмових і виникненню зовсім нових видів джерел. Наприклад, винахід і використання звукозаписних фото- і кіноапаратів привело до утворення особливої групи кіно-, фоно- і фотоматеріалів. Писемні джерела, як рукописні (на камені, бересті, пергаменті, папері та ін.), так і друковані більше пізніх історичних періодів, становлять найбільш масову групу джерел. Вони різняться за своїм походженням (матеріали державних, вотчинних, фабрично-заводських, відомчих, особистих і інших архівів), змістом й призначенню (статистико-економічні матеріали, юридичні акти, діловодні документи, законодавчі пам'ятники, дипломатична й військова документація, судово-слідчі справи, періодична преса й ін.). Писемні джерела, в свою чергу, можна поділити на дві основні групи: актові матеріали — джерела, що є наслідком діяльності різних установ, організацій і офіційних осіб: грамоти, договори, протоколи, циркуляри, накази, статистичні дані, стенограми і т.п.; оповідні пам'ятки — літописи, спогади, щоденники, листи, записки, публіцистичні, економічні, літературні та інші твори. 1. Писемні історичні джерела Чільне місце в історичній науці посідають писемні джерела. Саме вони становлять основу переважної більшості наукових праць в Україні. Видова розмаїтість письмових джерел по всесвітній історії наступна: літописи (наприклад, &quo ;Повість минулих літ&quo ;), законодавчі акти (укази, універсали, закони), ділова документація (протоколи, звіти установ, службове листування тощо), приватні акти, періодична преса (газети, журнали, листівки), статистичні джерела (ревізії, переписи населення, статистичні зведення), документи особового походження (приватні листи, мемуари, щоденники, автобіографії), літературні пам’ятки (наприклад, &quo ;Повчання дітям&quo ; Володимира Мономаха).

публіцистика, політичні твори, наукові праці. Але всі вони поділяються на дві великі групи (або &quo ;роди&quo ;): 1. документальні; 2. оповідні (або наративні). 2. Документальні історичні джерела Документальні джерела відбивають історичну подію або явище безпосередньо, без будь-якої оцінки її людиною, яка письмово зафіксувала цю подію. Такі джерела виникають у процесі конкретних подій, тому вважаються більш вірогідними. До документальних пам’яток відносяться закони, укази, розпорядження, угоди, переписи тощо. Документальні джерела – вид писемних джерел, що виникли в процесі діяльності різних державних громадян чи приватних установ, організацій, підприємств тощо. Мають діловий, офіційний характер, різний зміст, усталену форму й формуляр окремих зразків. Це законодавчі акти, організаційно-розпорядча документація установ, організацій, підприємств, звіти, ділове офіційне листування; акти, довідки, документи судово-слідчі, дипломатичні, військові тощо. Документальні історичні джерела відбили окремі факти. Наприклад, в актах у формі певних юридичних норм зафіксовані економічні або політичні угоди, договори між приватними особами, приватною особою й державою й т.д. Такі джерела мають особливу вірогідність. Тільки сукупність актових, статистичних, законодавчих і інших джерел дозволяє відтворити картину суспільства в той або інший період. 3. Оповідні історичні джерела Оповідні джерела - літописи, хроніки, історичні повісті та ін. передають історичні події в тому вигляді, як вони переломилися у свідомості їхніх авторів. Відомості оповідальних джерел часто менш достовірні, однак вони являють собою зв'язну розповідь про історичні події. Оповідні джерела – рід усних та писемних джерел, особливістю яких є фіксація інформації про події та явища суспільно-політичного, соціально-економічного, культурного життя у вигляді розповіді в довільній формі (плач, повчання, похвала, подорожні записки тощо). Цінність цих джерел полягає в тому, що вони відтворюють складні процеси формування етносу, його мови, літератури, національної свідомості, героїзму боротьби за незалежність. Вони також інформують нас про ставлення їхніх авторів до відтворюваних у описах подій, а отже, і про світогляд їхніх авторів. Оповідні твори виникли у найдавніші часи у формі епосу, міфів, легенд, казок, переказів, пісень, дум тощо. Пізніше вони лягли в основу хронік, літописів, різноманітних історичних та літературних творів. Багато усних оповідей записали етнографи, фольклористи. В оповідних джерелах подію або явище зафіксовано в переказі автора, на підставі його особистих вражень. Зрозуміло, що на цьому переказі позначилося його світосприйняття, погляди, а сама подія отримала його оцінку. До оповідних пам’яток належать листи, спогади, літописи, публікації в періодичній пресі, літературні твори. Звісно, до них слід ставитися досить критично, усвідомлюючи їхню специфіку. Але саме оповідні джерела дають нам можливість з’ясувати, як та чи інша подія сприймалася її сучасниками, як розуміли світ, до чого прагнули і про що мріяли наші предки. Писемні джерела складалися свого часу людьми, які, мали власні інтереси і уподобання, часто переслідували власні цілі.

Отже, джерело може містити помилкову інформацію, викривлену як зумисне, так і через непоінформованість автора. Особливо це стосується оповідних пам’яток. Саме тому для висвітлення однієї історичної проблеми дослідникам необхідно розглянути цілий комплекс джерел. Більше того, зіставляючи інформацію, вміщену у здавалося б давно відомих джерелах, по-різному її інтерпретуючи, історики часто доходять цілком нових висновків й навіть роблять наукові відкриття. 4. Визначення дійсності документальних та оповідних писемних джерел Визначення дійсності джерела складається з рішення трьох завдань: встановлення тексту, інтерпретація джерела й вивчення його походження. Встановлення тексту проводиться за методикою, розробленою текстологією, і включає: прочитання й осмислення тексту, виявлення пізніших приписок і вставок (інтерполяції), визначення відношення до оригіналу; якщо не оригінал, то відновлення історії тексту й первісного авторського оригіналу й т.п. Інтерпретація джерела складається з з'ясування, що саме повідомляється в ньому про конкретні факти, події і явища, у тлумаченні прямого й алегоричного значення тексту, розшифровці специфічних виражень, метафор, натяків. Вивчення походження джерела вкладається у встановленні ім'я автора (атрибуція), часу, місця й умов виникнення джерела. Дата й місце можуть бути визначені приблизно, по непрямих ознаках методами палеографії, метрології, дипломатики й ін. Тільки збіг всіх непрямих ознак дозволяє вважати завдання вирішеним. Атрибуція по непрямих ознаках (зміст, мова, стиль, почерк) завжди ненадійна і повинна вважатися робочою гіпотезою до її документального підтвердження. Однак деякі завдання можуть залишатися невирішеними (атрибуція, місце й умови виникнення). Методи подальшого аналізу залежать від характеру інформації, що втримується в джерелі. Документальні джерела (законодавчі пам'ятники, акти й ін.) у цілому не мають потреби в доказі вірогідності. Однак у них можуть бути окремі частини оповідального характеру (преамбули, історичні введення), які повинні зазнавати внутрішньої критики. Встановивши дійсність документального джерела, дослідник розкриває його класовий й політичний зміст, вивчає конкретні умови й історію виникнення, його місце в суспільному житті, витягає з документа відомості, що потрапили в нього незалежно від волі укладача. З'ясування вірогідності оповідальних джерел (літописи, мемуари, публіцистика й т.д.) складається із трьох завдань: з'ясування умов, у яких виникла інформація; розкриття класових і політичних інтересів автора; перевірка конкретних звісток. Якщо джерело є повідомленням учасника або живого свідка подій, то з'ясовується обстановка, у якій він перебував при спостереженні, і можливості, якими він розраховував для відтворення історичної дійсності. Якщо автор повідомляє звістки про подію, очевидцем якого він не був, то встановлюються джерела запозичення, ступінь повноти й точності їхньої передачі. Вивчення всієї сукупності джерел, використаних в оповідальному творі, проливає світло на його вірогідність. Класові й політичні позиції автора, його особисті симпатії й антипатії впливають на об'єктивність свідоцтва.

Греків написав вже після повернення з Радянського Союзу – приблизно з 1956 по 1958 рік. Після смерті генерала його донька, швидше за всього, пропонувала спогади багатьом видавництвам, в тому числі – й українським. Зокрема, в 1964 році у 10 номері журналу “За Державність” вийшов сильно порізаний редакцією нарис О.П. Грекова “На Україні в 1918 році”. Напевно, саме таке легковажне ставлення до спогадів батька (а може, й відмова редакції друкувати чпогади через антипетлюрівську позицію автора) не могло вдовольнити його власницю, якак врешті-решт передала статті генерала до російського білоемігрантського часопису, що виходив у Каліфорнії – “Вестник Первопоходника”. Цей часопис був заснований ветерантами Добровольчої та колчаківських армій і публікувався невеличким накладом – 100-200 екземплярів. Незважаючи на те, що спогади О.П. Грекова виявилися не зовсім “профілюючими” для “Вестника Первопоходника”, редакція часопису все одне взялася за їх публікацію, усвідомлюючи, що будь-яка мемуаристика того часу у майбутньому стане цінним історичним джерелом

1. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

2. Політична історія Київської Русі

3. Культура Київської Русі.

4. Культура Київської Русі

5. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

6. Архітектура і мистецтво Київської Русі
7. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області
8. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

9. Завоювання Київської Русі монголо-татарами

10. Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст.

11. Політична і судова система Київської Русі

12. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

13. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

14. Утворення і розвиток Київської Русі

15. Культура Київської Русі

16. Культурний розвиток Київської Русі

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

18. Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.

19. Політологія Київської Русі

20. Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі

21. Філософська думка часів Київської Русі

22. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю
23. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
24. Джерела з вивчення історії Стародавнього Єгипту

25. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

26. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

27. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

28. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

29. Історія світової банківської системи

30. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

31. Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві

32. Джерела аудиторських доказів

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

33. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

34. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

35. Висновок експерта як джерело доказів

36. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

37. Джерела права та правова система Запорізької Січі

38. Історія Західноукраїнської Народної Республіки
39. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
40. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

41. Історична Святиня Київа - Софіївський собор

42. Джерела та форми права

43. Історія педагогіки

44. Робота над літературними джерелами

45. Джерела забруднення авіапалива

46. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

47. Виникнення ісламу. Шаріат і його основні джерела

48. Альтернативні джерела енергії

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

49. Джерела енергії та вибір енергоносія

50. Міскантус гігантеус як джерело енергетичної сировини сільськогосподарського походження

51. Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україні

52. Джерела і приймачі оптичного випромінювання

53. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

54. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств
55. Хімічні джерела струму
56. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

57. Джерела і сток СО2

58. Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення

59. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

60. Види джерел забруднення навколишнього середовища

61. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

62. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

63. Трагічне і комічне у міфологічних джерелах

64. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

65. Київська Русь – князівська держава

66. Опіки. Види, допомога

67. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

68. Река Днепр и город Киев

69. Історія України

70. Буковина - історичний огляд
71. Нестор Махно: історично-політичний портрет
72. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

73. Слобожанщина - історія розвитку

74. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

75. Історія держави та права України

76. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

77. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

78. Художественно-документальная проза Д. Гранина. Повесть Зубр

79. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

80. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

82. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

83. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

84. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

85. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

86. Історія економічних учень
87. Державне регулювання економіки
88. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

89. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

90. Кио Игорь Эмильевич

91. Методика документальной проверки учетной документации движения денежных средств, синтетического и аналитического учета

92. Виникнення писемності та історія кодування інформації

93. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

94. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

95. Утворення Скіфії та її політична історія

96. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Валютний ризик в діяльності банківської системи

98. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

99. Сети документальной связи

100. Поиск зрителя документального кино, на примере фильмов режиссера В. Косаковского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.