Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація роботи заводу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

1. Розрахунок показників використання обладнання Для проектованого відділення: найменування продукції глазурь річний обсяг виробництва за проектом ОВ = 5000 т/рік найменування основного обладнання кульовий млин кількість одиниць основного обладнання = 2(1 резер) погодинна трудомісткість основного обладнання π = 0,7 т/год Річна виробнича потужність обладнання ВП = π Теф , т (1.1) ВП = 0.7 3 8520 = 17892 т де Теф – річний ефективний фонд часу роботи обладнання, год Теф = Ткал –, год (1.2) Теф = 8760 – 240 = 8520 год де Ткал – календарний річний фонд часу, год Тппр – тривалість планово – попереджального ремонту у плановому році, год Показники використання обладнання Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт), який відображає рівень його використання за потужністю: Кінт = ОВріч / ВП 100 % (1.3) Кінт = 5000 / 17892 100 = 27,94 % де ОВріч – фактично вироблений обсяг продукції за рік, т/рік ВП – максимально можливий випуск продукції за рік, т Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання характеризує його завантаженість у часі. Кекст = Теф / Ткал 100 % (1.4) Кекст = 8520 / 8760 100% = 97,26 % де Теф – фактично відпрацьований час за рік, год Ткал – розрахунковий фонд часу, год Прийнята кількість обладнання забезпечує установлений проектом обсяг продукції виробництва з резервом потужності (%). – 72,06 % 2.Розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань Капітальні вклади і амортизаційні відрахування визначаються по кожній групі основних фондів і в цілому по відділенню. Річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою: А = На ОФн / 100 %, грн. (2.5) де На – норма амортизації, % ОФн – первісна вартість основних фондів, грн Річна норма амортизаційних відрахувань будівлі – 2 % Річна сума амортизаційних відрахувань для будівлі (Аб) Будівлі: Фб = 47145 грн Аб = 47145 2 % = 942,9 грн Балансову вартість споруди Фспор приймаємо у розмірі 20% від балансової вартості будівлі. Середня норма амортизації для споруди – 2% Споруди: Фспор = 47145 20% = 9492 грн Аспор = 9492 2% = 188,58 грн Таблиця 2.1 – Розрахунок балансової вартості обладнання Найменування обладнання Кількість одиниць обладнання Балансова вартість на початок року, грн Потужність електродвигунів за одиницю всього одинична, кВт всього, кВт 1 2 3 4 5 6 Робочі машини і обладнання: 1. Кульовий млин 2 (1) 16323,75 48971,25 10 2. Пропелерна мішалка 1 (1) 25958 51916 2,8 3. Змішувач 1 (1) 12140,50 24281 2,8 Силове обладнання 1. Електродвигуни 7 4 896,0 6272 15,6 109,2 Всього 131440,25 15,6 109,2 Найменування і кількість одиниць обладнання заповнюється згідно за технологічною схемою. Норма амортизації – 15%. Обладнання: Фобл = 125168,25 грн Аобл = 125168,25 15% = 18775,24 грн Балансова вартість КВП приймається у розмірі 20% від балансової вартості всього обладнання. Норма амортизації – 15%. КВП: Фквп = 131440,25 20% = 26288,05 грн Аквп = 26288,05 15% = 3943,21 грн Балансова вартість передаточних пристроїв приймається у розмірі 20% від балансової вартості обладнання. Норма амортизації – 6%. Передаточні пристрої: Фпер = 125168,25 20% = 25033,65 грн Апер = 25033,65 6% = 1502,02 грн Балансова вартість цінного інструменту приймається в розмірі 1,5% від вартості обладнання.

Норма амортизації – 25% Цінний інструмент: Фц інст = 125168,25 1.5% = 1877,52 грн Ац інст = 1877,52 25% = 469,38 грн Балансова вартість виробничого і господарського інвентарю приймається 3% від балансової вартості будівлі. Норма амортизації – 10% Виробничий інвентар: Фвир інвен = 47145 3% = 1414,35 грн Авир інвен = 1414,35 10% = 141,44 грн Офісне обладнання: (балансова вартість обладнання приймається у розмірі 3% від вартості обладнання; норма амортизації – 25% ) Офісне обладнання: Фофіс = 125168,25 3% = 3755,05 грн Аофіс = 3755,05 25% = 938,76 грн Таблиця 2.2 – Капітальні вкладення і їх структура. Амортизаційні відрахування Найменування основних фондів Капітальні вклади, грн Структура капітальних вкладів,% Амортизаційні відрахування, грн Будівлі 47145 19,63 942,9 Споруди 9429 3,93 188,58 Обладнання 125168,25 52,13 18755,24 КВП 26288,05 10,95 3943,21 Передаточні пристрої 25033,65 10,43 1502,02 Цінний інструмент 1877,52 0,78 469,38 Виробничий інвентар 1414,35 0,59 141,44 Офісне обладнання 3755,05 1,56 938,76 Всього: 240110,87 100 26901,53 До активної частини ОВФ відносять: машини і обладнання; - 52,13 % контрольно – вимірювальні прилади; - 10,95 % цінний інструмент; - 0,78 % За проектом активна частина складає 63,86 %. Проектна структура основних фондів є раціональною. 3. Розрахунок потреби сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво продукції Витрати силової електроенергії на річний обсяг виробництва продукції визначається за формулою: Есил тех = сум К Теф / Кдвиг Км; кВт/год (3.6) Есил тех = 109,2 0,6 8520/ 0,85 0,9 = 729712,94 кВт/ год де сум – сумарна потужність електродвигунів, кВт, К - коефіцієнт попиту – 0,6 Теф - ефективний річний фонд часу роботи обладнання, год Кдвиг – ККД електродвигуна – 0,85 Км – ККД кабельної мережі – 0,9. Витрати силової електроенергії на одиницю продукції: [] Е = Есил тех / ОВріч, кВт/год (3.7) Е = 729712,94 / 5000 = 145,94 кВт/год Таблиця 3.1 Розрахунок потреби сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво продукції Найменування Одиниця вимірю-вання Ціна за одини- цю На одиницю продукції На річний обсяг виробництва норма витрати сума, грн Кіль- кість сума, грн 1 2 3 4 5 6 7 1. Сировина і основні матеріали Польовий шпат т 360,00 0,2034 73,22 1017 366120 Кварц т 70,00 0,1727 12,09 863,5 60445 Бой т 300,00 0,0953 28,59 476,5 142950 Каолін т 93,00 0,0459 4,27 229,5 21343,5 Глина т 123,00 0,0672 8,27 336 41328 2. Енергоносії: кВт/год 0,40 145,94 58,38 729700 291880 Вода оборотна т 3,75 0,4319 1,62 2159,5 8098,1 Всього: 186,44 932164,6 Графа 1 і 4 заповнюється згідно з матеріальним балансом і за даними базового заводу. Графа 5 = графа 3 графа 4 Графа 6 = графа 4 ОВріч Графа 7 = графа 6 графа 3 4. Організація праці Розрахунок чисельності виробничого персоналу Режим роботи відділення – безперервний Кількість змін – 2 1 зміна – з 7.00 год до 19.00 год 2 зміна – з 19.00 год до 7.00 год Кількість бригад – 4 Тривалість зміни – 7 год Перерва – 30 хв Тривалість робочого дня – 11.30 год Таблиця 4. 1 – Графік роботи відділення Бригада Зміна за числами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 А 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 Б 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 В 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 Г 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 Умовне позначення: 1 – зміна перша 2 – зміна друга 0 – вихідний За вище вказаним графіком працюють основні робочі, допоміжні робітники, котрі обслуговують обладнання та майстра.

Керівники, спеціалісти, службовці, робітники по ремонту обладнання за графіком – 1-а зміна, п'ятидневка. Тривалість робочого дня 8 годин. Річний номінальний фонд часу (Фн) встановлений на 2009 рік – 2002год. Святкові дні на оплату – 10д. Нічні - 92 зміни Вечірні - 92 зміни Нічні години - 8 92 = 736 год Вечірні - 2 92 = 184 год Ефективний фонд часу одного робітника: [] Феф = Фн – ПН 8, год (4.8) Феф = 2002 – 28 8 = 1778 год Феф = 2002 – 30 8 = 1762 год де ПН – планові невиходи – тарифна відпустка, дні Фн – номінальний фонд часу встановлений га 2009р, год Розрахунок чисельності робітників – погодинників За нормами обслуговування: Чр = С Ксс / Но, чол (4.9) Чр = 2 2 4 / 2 = 8 чол де – кількість обслуговуємих одиниць обладнання; С – кількість зміни роботи обладнання; Ксс – коефіцієнт спискового складу, який розраховується як відношення явочної чисельності до спискової; Но – норма обслуговування одним робочим. За нормами змінного штату: Чшт = Чзм КБ, чол. (4.10) Чшт = 4 4 = 16 чол де Чзм – явочна змінна чисельність, чол. КБ – кількість бригад; Чшт – штатна чисельність, чол Таблиця 4. 2 – Організація праці і заробітної плати Професія Розряд Чисель-ність штатна, чол Погодинна тарифна ставка, грн Нічні години за рік Вечірні години за рік Святкові дні на оплату Доплата за шкідливість, % Тривалість робочого дня, год Премія, % Відпускні дні Річний ефективний фонд часу, год Основні робочі : Оператор млина V 16 7,451 736 184 10 10 11,30 10 30 1762 Всього : 16 Допоміж. робітники Слюсар &Io a;V 4 6,262 736 184 10 10 11,30 10 28 1778 Електрик V 4 7,097 736 184 10 10 11,30 28 1778 Всього : 8 Змінний майстер 4 11,20 736 184 10 11,30 30 1762 5. Розрахунок планової калькуляції собівартості продукції Продукція – глазур Відділення – приготування глазурі Калькуляційна одиниця – т Річна програма – 5000 Таблиця 5.1 – Планова калькуляція за рік Статті калькуляції Одиниця вимірю-вання Ціна за одиницю, грн Витрати на одиницю продукції Витрати на річну програму норма витрат сума, грн норма витрат ціна, грн 1 2 3 4 5 6 7 1. Сировина і основні матеріали Польовий шпат т 360,00 0,2034 73,22 1017 366120 Кварц т 70,00 0,1727 12,09 863,5 60445 Бій т 300,00 0,0953 28,59 476,5 142950 Каолін т 93,00 0,0459 4,27 229,5 21343,5 Глина т 123,00 0,0672 8,27 336 41328 2. Електроенергія кВт/год 0,40 145,94 58,38 729700 291880 Вода оборотна т 3,75 0,4319 1,62 2159,5 8098,1 3. Основна зарплатня грн 1954,72 9774197,92 4. Відрахування на зарплатню: 4.1 Соц. Страх. Грн 72,32 361645,32 4.2 Пенсійний фонд грн 648,97 3245033,71 1 2 3 4 5 6 7 4.3 Фонд зайнятості грн 25,41 127064,57 5. Цехові затрати грн 488,68 2443549,48 6. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання грн 977,36 4887098,96 Цехова собівартість грн 4353,9 21770754,56 7. Загально –заводські витрати грн 1270,57 6353228,65 Виробнича собівартість грн 5624,47 28123983,21 Розрахунок статей калькуляції Розрахунок матеріально – енергетичних витрат ст. 1 – 5 калькуляції Вартість матеріально – енергетичних витрат на 1 м3 (графа 5 табл. 5.1) В = Нв Ц, грн (5.11) де Нв – норма витрат матеріально – енергетичних витрат натуральних одиниць згідно матеріального і енергетичного балансу Ц – ціна за одиницю, грн Кількість матеріально – енергетичних витрат (графа 6 табл.

Вона перевела  у русло; тривалост: Н, за два дн до того не було тривало зустрч, й узагал, я переконувала Олександра Олексйовича не подавати у вдставку, а спробувати щось змнити, перебуваючи у влад. Бо там людина ма значно бльше можливостей [15]. Отже, Ю.Тимошенко пдтвердила факт зустрч з О.Знченком перед його вдставкою  навть пропонувала йому не робити такого кроку. Нагадаю, що дея пти у вдставку народилася в О.Знченка псля 31 серпня, коли його робота як Держсекретаря зазнала гостро критики з боку Президента. Отже, Ю.Тимошенко фактично визнала, що зустрчалася з О.Знченком псля ц дати, тобто, задовго до його прес-конференц 6 вересня 2005 року. Але пд час наради в кабнет Президента Украни вона категорично заперечувала цей факт. Р.Безсмертний  М.Мартиненко заявили, що, на х думку, скандальн виступи М.Бродського  О.Знченка були органзован Ю.Тимошенко для того, аби вдволкти увагу суспльства  Президента вд скандалу, повязаного з спробою силоого захоплення Нкопольського феросплавного заводу групою Приват, яке здйснювалося 1 вересня цього року за безпосередньо пдтримки та участ премра. Взявши слово, Ю.Тимошенко усляко вдхрещувалася вд заяв М.Бродського  О.Знченка, заявила про свою непричетнсть до х органзац, запевнила, що М.Бродський нею звльнений з посади радника голови уряду, а сам вн вийшов з парт Батьквщина, тому вона на нього не ма жодного впливу, як  на О.Знченка

1. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

2. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

3. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

4. Організація роботи Верховної Ради України

5. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

6. Організація роботи користувача з АБД
7. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
8. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

9. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

10. Організація позакласної роботи з математики

11. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

12. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

14. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

15. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

16. Організаційні аспекти соціальної роботи

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

18. Організація технології роботи вантажної станції

19. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

20. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

21. Суспільна організація життя слов

22. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
23. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
24. Організація праці менеджера

25. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

26. Організаційна система управління природокористуванням України

27. Організація оплати праці на підприємстві

28. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

29. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

30. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

31. Рельєф та ландшафтна організація

32. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

33. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

34. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

35. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

36. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

37. Організація касових операцій у банківських установах

38. Організація та планування кредитування
39. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
40. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

41. Організація будівельного майданчика

42. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

43. Організація охорони праці на виробництві

44. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

45. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

46. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

47. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

48. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

49. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

50. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

51. Етапи організації бухгалтерського обліку

52. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

53. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

54. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
55. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
56. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

60. Організація документаційного забезпечення установи

61. Організація і методика аудиту

62. Організація і методика аудиту доходів підприємства

63. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

64. Організація облікового процесу на підприємстві

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

65. Організація обліку

66. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

67. Організація обліку власного капіталу підприємства України

68. Організація обліку запасів на підприємствах

69. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

70. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
71. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
72. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

73. Організація праці бухгалтера

74. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

75. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

76. Організація управлінського обліку

77. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

78. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

79. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

80. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Становлення професійних бухгалтерських організацій

82. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

83. Аудит в організації

84. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

85. Громадські організації як вид об’єднань громадян

86. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
87. Організації (органи) господарського керівництва
88. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

89. Організація захисту державної таємниці в Росії

90. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

91. Правова організація працевлаштування громадян

92. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

93. Організація видавничій справи

94. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

95. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

96. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Військова організація Запорізької Січі

98. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

99. Поява робітничих організацій в Україні

100. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.