Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Налоговое право Налоговое право

Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Курсовая работа курс – Системы налогообложения Киевский национальный економический университет сдавалась 1998 г Преподаватель – Лузик оценка - хорошо 1. ПОДАТКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ВСТУП Коли розпалася система тотального планового господарювання й загального одержавлювання економіки, природньо, виникло питання про потрібність, ступінь і кордонах її регулювання. Серед економістів виникли прихильники вільних, нічим не стримуваних ринкових відносин, які вважали, що ринок відрегулює все сам, збалансування господарства виникне саме по собі. Але цей шлях виявився хибним. Відсутність власного досвіду державного втручання в ринкову економіку примушує нас звернутися до досвіду сусідніх країн. Нескладно побачити, що ринково орієнтовані економіка й вільний ринок мають мало спільностей між собою. Більш того, стан річей такий, що саме поняття “вільний ринок” для останньої чверті ХХ сторіччя можна назвати відмерлим. Втручання держави в економічні відносини мало місце практично при усіх способах виробництва. Його чітко можна було побачити тоді, коли митні збори почали встановлюватися не тільки з фіскальною метою, але й з метою захисту інтересів вітчизняного виробника, коли уряди почали проводити протекціоністську митну політику. В початкові періоди розвитку промисловості Англія, США, Японія та інші країни широко користувались політикою протекціонізма, в першу чергу, щоб захистити найбільш слабкі галузі. Найбільш активне втручання держави в економіку відноситься до періоду Першої світової війни. Саме тоді почали засновуватися військові підприємства за рахунок державного бюджету, здійснюватись контроль за виробництвом й використанням, було взято під державний контроль розподілення дефіцитної сировини. Значно виросла державна власність у Великобританії і Німеччини. Після війни багато з цих мір були припинені як міроприємства вимушеного порядку. Але загально економічна криза 1929 - 1933 рр. Знову примусила повернутися до використання фінансових і економічних ресурсів держави для підтримки господарського життя. Ще більш зросла роль держави в час Другої світової війни. В гитлеровській Німеччині були створені військові акціонерні товариства, котрі потім перетворилися на імперські господарські групи, які об’єднували під державним контролем цілі галузі виробництва. В США створився комітет по керуванню промисловістю, котрий розподіляв сировину і продукцію, визначав в необхідних випадках виробничу програму підприємств і фірм. Після війни міроприємство по державному регулюванню економіки продовжувалися і стали більш постійними. Після війни відбудова і реконструкція найбільш капіталовмістних галузей західноєвропейської промисловості були здійснені шляхом вкладення державних коштів. Частіше за все в державній владі залишаються військова промисловість, атомна промисловість, комплексні підприємства, наприклад гідроелектроспоруди, котрі одночасно вирішують проблеми електроенергії, водопостачання, судноплавства, установи, пов'язані з розвитком фундаментальної науки, вивченням космосу і т.д. Досить часто в руках держави залишаються сировинні галузі: вугільна, металургія і інфраструктура, транспорт, зв'язок.

За допомогою держави відбувається міжгалузевий переплив капіталу в розмірах, які неможливі для вільних ринкових відносин. Рост державної участі не є головною метою. Це лише засіб, інструмент для проведення економічної політики на конкретному історичному етапі. В країнах з ринково орієнтованою економікою неодноразово проводилась приватизація, тобто передача державних підприємств приватним компаніям. Державне регулювання економіки привело до подавлення циклічного розвитку, перед за все модифікації кризисів перевиробництва. В усякому випадку ситуація 1929 – 1933 рр. Більше вХХ сторіччі не повторювалася. Здійснюючи вплив на економіку, держава, як правило, ставить наступні основні цілі: . досягнення постійного стійкого економічного росту; . забезпечнення стабільності цін на основні товари і послуги; . забезпечення повної зайнятості працездатного населення; . забезпечення визначеного мінімального рівня доходів населення; . створення системи соціальної захищеністю громадян, в першу чергу пенсіонерів, інвалідів, багатодітних; . рівновага в зовнішньоекономічної діяльності. Достигнути ціх цілей одночасно практично неможливе. Знайти збалансоване співвідношення – це й є головне в економічній політиці держави. Головний інструмент державного регулювання є податкова політика і фінансовий вплив на приватне підприємництво. Крім того, зараз розвивається економічне програмування. Воно містить в собі постановку господарчих завдань і відпрацювання заходів для їх рішення. Головна мета при цьому – координація державних міроприемств: регулювання інвестицій, розподіл бюджету, керування грошовим ринком через зміну відсоткової ставки і правил кредитування, політика в області заробітної платні і соціальних дотацій і т.д. економічне програмування призводить до подальшого зростання ролі держави. Помітна переорієнтація національної економіки неможлива без втручання держави в інвестиційну політику. За допомогою економічних важілів, які придатні ринковому господарству: податків, кредитування, інвестування, держава змушує приймати бажані варіанти господарчої діяльності, які задовольняють суспільні потреби. В даній роботі ми розглядаємо податки, як інструмент регулювання. Крім чисто фіскальної функції, система податків і зборів є механізмом економічного впливу на суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщення, ускорення НТП, податками можна стимулювати, чи навпаки, обмежувати ділову активність, а згодом і розвиток тих чи інших. Мета даної роботи – роздивитися роль податків в виході з сьогоднішньої кризи. Завдання роботи – роздивитися роль податків в системі фінансової підтримки малого бізнесу, а також податкове стимулювання інвестування в України. 1. ПОДАТКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА необхідність існування МП Важливою умовою функціонування ринкової економіки, як переконують світовий досвід і практика господарювання, є наявність і взаємодія великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Створення малих підприємств в Україні має ряд переваг у порівнянні з великими підприємствами, а саме: .

малий бізнес активізує структурну перебудову економіки. Мається на увазі, що переважна частина внутрішнього валового продукту виробляється на малих і середніх підприємствах; . за рахунок малого бізнесу створюються додаткові робочі місця як для виробника, так і для споживача, він дає широку свободу ринкового вибору; . підприємства малого бізнесу оперативно реагують на зміну споживчого попиту, тобто малі підприємства з мінімальними витратами можуть перейти на випуск продукції, яка має попит; . малий бізнес дає можливість подолати галузевий монополізм виробництва, оскільки монополія призводить до зростання цін; . малі підприємства забезпечують конкуренцію на ринку, допомагають наповнити ринок товарами й послугами, які мають попит, забезпечити швидку окупність витрат, своєчасне реагування на зміну попиту й інші переваги. Мале підприємство — це атрибут, невід'ємна складова будь-якої господарської системи, без чого економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватися, а й існувати. У секторі малого підприємництва створюється й функціонує значна частка національних ресурсів, що є живильним середовищем для середнього та великого підприємництва. Сьогодні важко знайти уряд, який би не проводив політики сприяння малим підприємствам, що вважаються запорукою стабільності у суспільстві. Віддають належне малому підприємництву і в політиці виведення суспільства з економічної кризи. Світовий досвід переконливо демонструє можливості самовідродження, закладені у малому підприємництві. Акумулюючи залишки ресурсів, використовуючи наявну матеріальну базу, воно практично миттєво починає виробництво, поповнюючи збіднілий ринок, забезпечуючи додатковими доходами значну частину населення і розширюючи кількість нових робочих місць. Роль і можливості малого підприємництва підтверджує досвід промислове розвинутих країн, таких, як США, Італія, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, в економіці яких за низкою показників йому належить значне, а часом і провідне місце. На малий бізнес у цих країнах припадає до 90—95% усіх підприємств, 50—60% виробництва валового національного продукту, він є роботодавцем для більш ніж 50% працездатного населення.( Сектор малого підприємництва в Україні ще не відіграє тієї ролі в національній економіці, як в економічно розвинених країнах, а економічні реформи, які проводяться в Україні щодо розвитку малого бізнесу, мають ряд хиб, зокрема: . державою встановлений високий рівень фіскального стягнення податків із доходів малих підприємств, у результаті чого зникають стимули до збільшення обсягу виробництва, різко обмежується платоспроможній попит малих підприємств; . спроба уряду забезпечити перехід до ринку адміністративними методами, тобто зверху; . відсутність цілеспрямованої державної політики щодо підтримки малого бізнесу; . практично відсутні джерела формування первісного капіталу для створення масових малих підприємств. На сьогоднішній день кількість малих підприємств на 1000 осіб населення в Україні дорівнює лише 2. Цей показник у 22,5 разу менший, ніж у країнах ЄС і майже у 37 разів менший, ніж у США.

Не являются объектом налогообложения, безвозмездно полученные предприятиями денежные средства от иностранных инвесторов на финансирование капитальных вложений производственного назначения при условии использования их в течение одного года с момента получения. В 2005Pг. малые предприятия окончательно распрощались со льготой по налогу на прибыль, которую они получили до 1 января 2002Pг.P даты вступления в силу главы 25 НК РФ. Последние льготники это малые предприятия, созданные в 2001Pг. Они могут использовать пониженные ставки по налогу на прибыль вплоть до того дня, когда исполнится четыре года с момента их государственной регистрации. Пример 3.1. Организация утратила право на льготу по налогу на прибыль как малое предприятие в сентябре 2004Pг. По итогам девяти месяцев был получен убыток в сумме 56 992Pруб., а за 2004Pг. вPцелом получена прибыль в сумме 212 619Pруб. В соответствии с п. 7Pст. 274 НК РФ при определении налоговой базы по налогу прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода, каковым является календарный год (п. 1Pст. 285 НК РФ)

1. Система финансового менеджмента на предприятии

2. Перспективы развития форм государственной финансовой поддержки малого бизнеса. Особенности функционирования финансов субъектов хозяйствования без образования юридического лица

3. Государственная финансовая поддержка малого бизнеса

4. Система государственной поддержки малого предпринимательства

5. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

6. Финансовые проблемы российских малых предприятий
7. Основные направления финансово-кредитной поддержки малого агробизнеса
8. Финансовый анализ на предприятиях малого бизнеса как основа повышения эффективности деятельности на примере ОАО "Электромашина"

9. Система государственной поддержки и регулирования малого предпринимательства

10. Применение интернет-технологий и совершенствование финансово-кредитной политики для поддержки малого предпринимательства

11. Упрощенная система налогообложения малых предприятий

12. Анализ затрат на охрану окружающей среды в системе финансовой деятельности предприятия

13. Система и эффективность поддержки малого предпринимательства в РФ и ее субъектах

14. Совершенствование сбытовой деятельности малых предприятий в составе НПКХ "Азовский фермер"

15. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Карьера"

16. Бухгалтерия малого предприятия

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

17. Внутренний финансовый контроль отраслей, предприятий, организаций, общественных объединений, союзов, партий и движений

18. Бухгалтерский учет финансовых вложений на предприятии

19. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

20. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ЗАО "Гидронеруд" г. Новоорска)

21. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

22. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности предприятия ЗАО
23. Особенности управления малым предприятие
24. Управление активами малого предприятия

25. Система управления на японских предприятиях. КРУЖКИ КАЧЕСТВА

26. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Хладокомбинат"

27. Управление финансовой устойчивостью на предприятии

28. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций на примере ОАО "Хлебозавод № 7"

29. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов

30. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

31. Проект малого предприятия по пошиву детской одежды

32. Организация системы управления рисками на предприятии

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Совершенствование системы управления персоналом на предприятии

34. Малые предприятия. Правовые основы их деятельности

35. Бизнес-план малого предприятия: методика и расчет реального проекта

36. Государственная поддержка малого бизнеса

37. Роль и место малых предприятий в экономическом развитии общества

38. Малые предприятия
39. План рекламной кампании для малого предприятия Полиграф
40. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия Орион

41. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

42. Содержание, задачи и методы финансового планирования на предприятии

43. Управление финансовыми ресурсами на предприятии (Армавирский хлебокомбинат )

44. Финансовый анализ деятельности предприятия инвестиционно–строительной сферы

45. Создание системы общественной поддержки приоритетных экологических проектов

46. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия

47. Финансово-экономический анализ предприятия

48. Малые предприятия

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Оценка финансово-экономического состояния предприятия

50. Малые предприятия

51. Малые предприятия и их роль в экономике

52. Прогнозирование финансово-хозяйственой деятельности предприятия

53. Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона

54. Финансовое самообеспечение коммерческого предприятия
55. Экономическое обоснование целесообразности создания малого предприятия акционерного типа
56. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

57. Принципы создания стратегически ориентированной системы управления недвижимостью промышленного предприятия

58. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

59. Бюджетирование в системе финансового менеджмента

60. Налогообложение малых предприятий

61. Финансовое регулирование деятельности предприятий

62. Обеспеченность оборотными средствами и финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий

63. Бизнес-план как метод осуществления финансово-экономической деятельности предприятия

64. Информационные системы управления бизнес-процессами предприятия. ERP-система LAWSON M3 - альтернатива SAP, Oracle, Axapta

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Семь правил роста для малых предприятий

66. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (на примере ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский»)

67. Развитие финансовых инструментов управления предприятием

68. Разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОПК (на примере ОАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК»)

69. Финансовое планирование и финансовый контроль на предприятии

70. Методы финансового планирования на предприятии
71. Бухгалтерский учет издержек обращения на малых предприятиях (на примере ООО "Пульсар")
72. Бухгалтерский учет финансовых вложений на предприятиях различных форм собственности

73. Бюджетирование как элемент управленческого учета на малых предприятиях

74. Место аудита в системе финансового контроля

75. Организация учета, анализа и аудита на малых предприятиях (на примере ПО ЗПК "Заготхлебпром" ст. Романовская)

76. Основы бухгалтерского учета малого предприятия

77. Особенности организации бухгалтерского дела на малом предприятии

78. Отчетность малых предприятий: состав, содержание и порядок составления

79. Составление бухгалтерского баланса малого предприятия

80. Статистические методы анализа финансовых результатов деятельности предприятий

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

81. УУчет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия на примере ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

82. Финансовые вложения на предприятии ООО "Акгюн"

83. Финансовый анализ деятельности предприятия

84. Формы ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях

85. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

86. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
87. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ГУП "Комбинат строительных материалов
88. Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия

89. Анализ финансовой отчетности по предприятию ОАО "Родинский сырзавод"

90. Аудит малых предприятий

91. Налоговая система. Финансовый контроль

92. Система бюджетирования рекламной деятельности предприятия

93. Автоматизированная система информационной поддержки наладочных работ электропривода в TrendWorX32

94. Внедрение автоматизированной системы торговой деятельности для предприятия ЗАО "Полиграфия и коммуникации"

95. Организация малого предприятия по производству полуфабриката – основного компонента для производства пластиковых ёмкостей

96. Система маркетинга инноваций на предприятии

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

97. Современные системы снабжения и сбыта предприятия "ИП Степанова"

98. Анализ и проектирование системы мотивации деятельности на предприятии (на примере ООО "Пять звезд")

99. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ТОО "Авега Казахстан"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.