Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст Вступ 1.Загальні положення про соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту 2. Система соціальних стандартів у галузі „фізична культура та спорт&quo ; для мешканців м. Запоріжжя 2.1 Стан галузі фізичної культури та спорту м. Запоріжжя 2.2 Пропозиції щодо стандартів по утриманню галузі «фізична культура і спорт» м. Запоріжжя 2.3 Забезпеченість жителів м. Запоріжжя спортивними спорудами 2.4 Забезпеченість жителів м. Запоріжжя дитячо-юнацькими спортивними школами Висновок Література Вступ Проблема розробки соціальних стандартів в різних областях життя сучасного суспільства має важливе значення для підвищення ефективності соціальної роботи серед різноманітних груп населення. Особливе значення набуває розробка соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту у зв'язку з істотним погіршенням стану здоров'я різних груп населення, загального падіння рівня їх фізичної підготовленості. Очевидно, що дана проблема має велике загально соціальне значення в світлі забезпечення різних галузей виробництва представниками з високим рівнем фізичної підготовленості і стану здоров'я. Важливо відзначити, що проблема розробки соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту передбачає рішення не тільки питань, пов'язаних з безпосереднім нормуванням кількості спортивних споруд, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам, але і розробку критеріїв оцінки поточного стану здоров'я осіб, які займаються, рівня їх функціонального стану і фізичної підготовленості. У зв'язку з вищевикладеним в рамках даної теми була проведена робота по всіх вказаних напрямах. Необхідно відзначити, що розроблені для жителів м. Запоріжжя нормативи фізичної підготовленості і функціонального стану є ексклюзивним матеріалом в даному напрямі. Робота проводиться на підставі договору з управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради. Об'єкт дослідження - соціальні стандарти щодо занять фізичної культурою та спортом в умовах великого промислового міста (м. Запоріжжя). Мета роботи - розробка соціальних стандартів для різних груп населення у галузі фізичної культури та спорту, зокрема стосовно рівня фізичної підготовленості та функціонального стану. Методи дослідження - аналітичний, порівняльний, експериментальний. Загальні положення про соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту Державний соціальний стандарт обслуговування закладами фізичної культури та спорту (далі - Стандарт) є документом, який входить до складу нормативно-правової бази системи державних соціальних стандартів і нормативів. Перелік цих нормативів у сфері фізичної культури та спорту наведено у Державному класифікаторі соціальних стандартів і нормативів, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року № 293. Стандарт розроблено відповідно до Закону України &quo ;Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії&quo ; та Закону України &quo ;Про соціальні послуги&quo ;. Стандарт встановлено з метою забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав громадян.

На підставі Стандарту визначаються обсяги соціальних послуг державних та комунальних суб'єктів, які надаються громадянам та дітям у випадках, передбачених законодавством. Об'єктом стандартизації є діяльність сфери фізичної культури та спорту та її результативність у забезпеченні населення закладами фізкультури та спорту, безкоштовними та платними послугами, пропускної здатності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, радіуса обслуговування, пропорцій розміщення споруд та їх кількості, розмірів, кількості місць, оцінки фізичної підготовленості населення та підготовки спортсменів в Україні. Основний зміст Стандарту представляють соціальні показники та відповідні їм соціальні норми та нормативи. Стандарт спрямовано на реалізацію права громадян на фізичне виховання та фізичний розвиток, забезпечення закладами та послугами фізичної культури та спорту, дитячо-юнацькими спортивними школами, доступності послуг, у тому числі безкоштовних. Стандарт сформовано на засадах наукового обґрунтування забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав громадян у сфері фізичної культури та спорту, урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту. Дотримання Стандарту є обов'язковим для усіх державних органів, органів місцевого самоврядування, державних, комунальних і недержавних суб'єктів, що надають соціальні послуги у сфері фізичної культури та спорту. Фінансове забезпечення надання соціальних послуг у сфері фізичної культури та спорту здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ та організацій, соціальних фондів, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних послуг і інших джерел, передбачених законодавством. У цьому Стандарті терміни та поняття вживаються у такому значенні: державні соціальні стандарти - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні показники, норми та нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій;соціальні показники - соціальні послуги, що складають соціальний стандарт, за якими можна робити висновок про його зміст і розвиток; соціальні норми - законодавчо встановлені міри та сукупність відомостей у сфері соціального, житлово-комунального, транспортного та зв'язкового обслуговування, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування, здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей; соціальні нормативи - розрахункові величини витрат матеріальних ресурсів, що входять до сфери державної соціальної стандартизації; соціальні послуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних і інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя; соціальне обслуговування - система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку та послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.

Соціальні показники Стандарту та відповідні їм соціальні норми та нормативи Зміст соціальних показників Стандарту, відповідні їм соціальні норми та нормативи наведено у табл. 1 з урахуванням інфраструктури системи фізичної культури та спорту, їх видів і вимог щодо підготовки спортсменів: послуги, які надаються населенню закладами фізичної культури та спорту; забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту; фізична підготовка населення та підготовка спортсменів. Таблиця 1 Соціальні показники Державного соціального стандарту обслуговування закладами фізичної культури та спорту, соціальні норми та нормативи Код Соціальні показники Стандарту зміст і розмірність показників (соціальні норми та нормативи) 1 Послуги, які надаються населенню закладами фізичної культури та спорту 1.1 платні послуги, які надаються населенню суб'єктами господарської діяльності, закладами фізичної культури та спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами та спеціалізованими дитячо-юнацькими спортивними школами перелік платних фізкультурно-оздоровчих послуг, які надаються населенню (додаток 1) 1.2 безкоштовні послуги, що надаються окремим категоріям дітей, підлітків та юнацтва (сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям-інвалідам) безкоштовні послуги для пільгових категорій дітей визначаються місцевими органами самоврядування. Також відповідно до сталі 77 Бюджетного кодексу України видатки на пільгові послуги передбачаються при складанні проектів місцевих бюджетів (ст. 75) та затверджуються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської рад 1.3 безкоштовні послуги, що надаються населенню організаціями фізкультурно-спортивного спрямування (закладами фізичної культури та спорту) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами безкоштовні послуги надаються бюджетними навчальними спортивними закладами усіх типів: ■навчання різноманітним видам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності; ■надання медичної допомоги під час занять та змагань; ■користування дитячими спортивними майданчики за місцем мешкання; 2 Забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту 2.1 забезпечення населення спортивними спорудами закладів фізкультурно-спортивного спрямування незалежно від оргазанізаційно - правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами нормативи забезпечення фізкультурно-спортивними спорудами (додаток 2) 2.2 пропускна здатність фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд норми одночасної пропускної здатності фізкультурно - оздоровчих та спортивних споруд на день (додаток 3) Система соціальних стандартів у галузі „фізична культура та спорт&quo ; для мешканцівм. Запоріжжя 2.1 Стан галузі фізичної культури та спорту м. Запоріжжя Аналіз поточного стану фізичної культури та спорту у м. Запоріжжя дозволив констатувати наступне: Показник залучення дітей у віці 6-18 років до занять у ДЮСШ, СДЮШОР -13,5% від загальної кількості.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

2. Суть та принципи соціальної держави

3. Цінова політика фірми та її оцінка

4. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

5. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

6. Метацінності та ідеали соціальної роботи
7. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"
8. Сутність соціального контролю у сфері праці

9. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

10. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

11. Соціальна політика та соціальне партнерство

12. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

13. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

14. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

15. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

20. Політика і етика: соціально-філософський аспект

21. Аналіз стану соціальної політики в Україні

22. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану
23. Соціальна політика
24. Державне регулювання соціальної політики

25. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

26. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

27. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

28. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

29. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

30. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

31. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

32. Соціальне та особисте страхування

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

33. Державна політика в галузі охорони праці

34. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

35. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

36. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

37. Принципи розробки та оцінки державної політики України

38. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
39. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
40. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

41. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

42. Історія України. Соціально-політичні аспекти

43. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

44. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

45. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

46. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

47. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

48. Ціноутворення та цінова політика підприємства

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

49. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

50. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

51. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

52. Економіка праці та соціально-трудових відносин

53. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

54. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
55. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
56. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

57. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

58. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

59. Соціальне середовище та соціалізація особистості

60. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

61. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

62. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

63. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

64. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

65. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

66. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

67. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

68. Фізкультура та спорт Харківщини у ХХ столітті

69. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

70. Фінансова політика та бюджетний процес
71. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
72. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

73. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

74. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

75. Національна політика СРСР в роки перебудови

76. Соціальне становище Запорізького краю

77. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

78. Основні напрямки зовнішньої політики України

79. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

80. Соціальні інститути.

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

81. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

82. Роль власності у соціально-економічних процесах

83. Інформаційна політика США

84. Право як спеціальне соціальне явище

85. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

86. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
87. Мораль і соціальне управління
88. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

89. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

90. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

91. Облікова політика як елемент культури бізнесу

92. Формування облікової політики підприємства

93. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

94. Розвиток соціальної географії в СРСР

95. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

96. Концепція регіональної політики

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

97. Державна соціальна допомога

98. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

99. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

100. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.