Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет Кафедра цивільного права та процесуКурсова робота з дисципліни “Цивільний процес України&quo ; на тему: “Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб&quo ;Виконав: Ян Шевцов Перевірив: Харків 2009 р. ПланСписок умовних скорочень Вступ 1. Загальна характеристика участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, при розгляді в судах цивільних справ 2. Підстави і форми участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, в суді першої інстанції 2.1 Загальна характеристика підстав участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, в суді першої інстанції 2.2 Форми та законодавчі підстави участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, в суді першої інстанції 3. Процесуальне положення органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи й інтереси інших осіб 4. Правозастосовча частина. Аналіз судових рішень Висновки Список використаних джерел та літератури Список умовних скороченьВСУ - Верховний Суд України КЗпП - Кодекс законів про працю України ООЗП - органи та особи, яким надано законом право захищати права, свободи та інтереси інших осіб СК - Сімейний кодекс України ЦК - Цивільний кодекс України ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс України ВступУ цій роботі розглядаються правові основи одного із найважливіших інститутів цивільного процесуального права - участі у цивільному процесі органів та осіб, яким надано законом право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. В Україні правовий статус цього інституту спирається на низку нормативно-правових актів, серед яких чільне місце посідає Конституція України, що гарантує права на життя, здоров’я, честь, гідність та недоторканість власності у статтях 3, 27, 41 тощо. Отже, ефективне відновлення прав людини і громадянина є базовою функцією держави. Закріплений у ст.8 Конституції, принцип верховенства права є фундаментальною передумовою як для захисту порушених прав взагалі, так і для їх захисту за участі державних органів, оскільки такий захист має відбуватися в існуючих правових рамках. Право на обов’язковий судовий захист встановлене у ст.55 Конституції: &quo ;Права і свободи людини і громадянина захищаються судом&quo ;. У той же час, наявність у національному цивільно-процесуальному праві інституту, що розглядається, уможливлює більш ефективне відновлення у повному обсязі прав та інтересів суб’єктів права, особливо нездатних власними силами здійснювати процесуальні права. Слід сказати, що конституційні засади судового відновлення прав громадян спираються на загальносвітові принципи. Зокрема, ст.8 Загальної декларації прав людини вказує на те, що кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Саме ефективності відновлення прав сприяє участь у процесі органів та осіб, яким надано законом право захищати права, свободи та інтереси інших. Участь у процесі цих органів держави є завжди актуальною, оскільки вона покликана забезпечити дотримання конституційних засад і принципів законності та демократизму, попередити порушення прав людини і громадянина. Демократизм виявляється у забезпеченні рівних цивільно-процесуальних прав учасників процесу, незважаючи на їх національність, майновий стан, вік, стать тощо. Принцип законності ж виявляється у неухильному і точному дотриманні державними органами та посадовими особами законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі під час судового процесу. В період розбудови в державі громадянського суспільства, важливу роль набуває участь у судовому захисті недержавних утворень, зокрема, громадських організацій, оскільки вона є однією із форм впливу суспільства на державний апарат . Така взаємодія держави і суспільства у галузі правосуддя створює передумови для соціальної відповідальності влади та впливу суспільства на державу. 1. Загальна характеристика участі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, при розгляді в судах цивільних справДля отримання загальної характеристики участі ООЗП в цивільних справах необхідно визначити фактори, що об’єднують цю категорію учасників процесу. Перш за все важливо відзначити особливу роль, що відіграють ці учасники цивільного процесу. Їх мета - через захист прав та свобод інших осіб забезпечити також дотримання державних, громадських, суспільних інтересів. У літературі методом цивільного процесу називають імперативно-диспозитивний . Принцип диспозитивності виявляється у вільному виборі учасниками цивільного процесу власних дій у межах диспозиції норм цивільно-процесуального права. У той же час, відповідно до ст. 19 Конституції, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до цього конституційного припису, більшість ООЗП (омбудсмен, прокуратура, органи державної влади та місцевого самоврядування) не лише мають право, а у певних випадках зобов’язані діяти у процесі відповідно до імперативних правових норм. Нормативно-правовою підставою участі ООЗП у цивільних справах є передусім ст.45 ЦПК, відповідно до якої: &quo ;1. У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів та брати участь у цих справах. 2. Прокурор здійснює у суді представництво інтересів громадянина або держави в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами, і може здійснювати представництво на будь-якій стадії цивільного процесу. 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до участі в справі або взяти участь у справі за своєю ініціативою для подання висновків на виконання своїх повноважень.

Участь зазначених органів у цивільному процесі для подання висновків у справі є обов'язковою у випадках, встановлених законом, або якщо суд визнає це за необхідне.&quo ; Як видно із аналізу норм вищенаведеної статті, вона встановлює суб’єктний склад ООЗП, форму та підстави їх участі, мету. Підстави лише окреслюються бланкетним посиланням на &quo ;випадки, встановлені законом&quo ;. Натомість, мета участі визначена - захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів. Отже, ООЗП у цивільному процесі мають особливу, притаманну лише цим учасникам процесу, мету - захист державних чи суспільних інтересів. Така категорія як законний інтерес визначається у теорії права як: передбачена змістом норм або принципів об’єктивного права і гарантована державою юридична дозволеність, що виявляється в намаганні користуватися соціальним благом, звертатися за захистом до компетентних органів держави, щоб здійснити свій інтерес, що не суперечить вимогам права . Можна зробити висновок, що особливістю суспільного інтересу, на відміну від інтересу індивідуального є прагнення всіх або більшої частини суспільства користуватися соціальним благом. Отже, до загальної характеристики участі ООЗП у цивільному процесі, входить їх особлива мета - захист інтересів держави, суспільства, громади та окремих осіб. Слід відзначити, що через участь у захисті фізичних осіб також реалізується соціальна функція держави, визначена у ст.3 Конституції: &quo ;Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави&quo ;. Оскільки норми Конституції є нормами прямої дії, то вищенаведена стаття також є підставою участі ООЗП в цивільних справах для &quo ;забезпечення прав і свобод людини&quo ;. Окрім визначення спільних ознак ООЗП, слід також вказати на відмінності від інших учасників процесу. Відповідно до ч.1 ст.26 ЦПК, у справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. По-перше, ООЗП не є сторонами у процесі, хоча мають подібні процесуальні права та обов’язки. На відміну від сторін, що мають власну матеріально-правову зацікавленість у результатах судового розгляду, ООЗП такої зацікавленості не мають і захищають державні, суспільні, громадські інтереси. По-друге, ООЗП не є третіми сторонами у процесі. У літературі третіми особами називають суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену у суді справу для захисту власних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, наділені матеріально-правовою заінтересованістю, яка, як правило, суперечить інтересам позивача та (або) відповідача . Таким чином, відмінність ООЗП і третіх сторін така ж як і з сторонами - відсутність особистої зацікавленості у справі. По-третє, ООЗП не відносяться до категорії процесуальних представників.

Але в тому  справа, що процес формування Центрально Ради жоден з них у деталях не дослджував. Особливо мало писали вони про перш  дн, про нцаторв тих, хто, власне, висунув дею ц органзац та зробив перший крок до  створення. «Лише у загальному план (видлено нами. Авт.) вдомо, що це зробило Товариство укранських поступовцв»[586], зазнача автор передмови до двотомного збрника документв про Центральну Раду В. Верстюк. Але що означа цей «загальний план»? На пдстав яких сторичних джерел вн склався? Хто з наявних тод у Кив членв ТУП входив до первинного ядра органзац? У яких споминах чи нших документах вони говорять про свою участь у формуванн Центрально Ради? Хотлося б мати переконлив документальн докази проритету ТУП у створенн Центрально Ради. Однак повторюмо, таких документв жоден з сучасних дослдникв не наводить. Схоже, що таких документв у хньому розпорядженн нема, а сторична традиця, так званий «загальний план», склалася в лтератур на пдстав досить обмеженого кола джерел, зокрема двох публкацй в «Киевской мысли» на початку березня 1917 р.  споминв Д. Дорошенка, М. Грушевського, Б

1. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

2. Докази в цивільному процесі

3. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

4. Представництво в цивільному процесі

5. Процесуальні строки в цивільному процесі

6. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ
7. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
8. Процес організації виробництва та виробництва

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

10. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

11. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

12. Право власності в цивільному праві

13. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

14. Представництво у цивільному праві

15. Спадковий договір в цивільному праві України

16. Спадкування у римському цивільному праві

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

17. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

18. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

19. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

20. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку

21. Організація як соціальне утворення

22. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
23. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
24. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

25. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

26. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

27. Майнові правовідносини батьків та дітей

28. Правовідносини батьків та дітей

29. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

30. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

31. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

32. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

34. Справедливість як ціннісна основа права

35. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

36. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

37. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

38. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі
39. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи
40. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

41. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

42. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

43. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

44. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

45. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

46. Процес управління та його основні стадії

47. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

48. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

49. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

50. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

51. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

52. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

53. Організація та планування кредитування

54. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності
55. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
56. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

57. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

58. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

59. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

60. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

61. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

62. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

63. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

64. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

65. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

66. Організація обліку в магазині "Світанок"

67. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

68. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

69. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

70. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
71. Система та процес бухгалтерського обліку
72. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

73. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

74. Громадські організації як вид об’єднань громадян

75. Докази та доказування в кримінальному процесі

76. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

77. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

78. Органи та установи юстиції

79. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

80. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

82. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

83. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

84. Практика рассмотрения дел с участием таможенных органов

85. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

86. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб
87. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
88. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

89. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

90. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

91. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

92. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

93. Інформатика та інформаційні процеси

94. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

95. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

96. Нюрнберзький процес та його уроки

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

97. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

98. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

99. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.