Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ 1. Наслідки екологічного забруднення 1.1 Забруднення атмосфери 1.2 Забруднення поверхневих та підземних вод 1.3 Забруднення грунтів 2. Інвестиції в основний капітал на охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів 3. Введення в дію окремих виробничих потужностей по охороні навколишнього середовища Висновок Література ВСТУП Охорона навколишнього середовища та раціональне використання її ресурсів в умовах бурхливого росту промисловості стала однією з найактуальніших проблем сучасності. Результати впливу людини на природу необхідно розглядати не тілько у світі розвитку технічного прогресу, росту населення, та і від залежності від соціальних умов, в яких вони проявляються. Відношення до навколишнього середовища є мірою соціальних та технічних досягненнь людського суспільства, характеристикою рівня цивілізації. Співпраця між странами в області охорони природи здійснюється через такі організації як Європейський економічний союз (ЄЕС), Організація об’єднаних націй (ООН) в рамках “Програми ООН по навколишньому середовищу” (ЮНЕП). До головних напрямків діяльності ЮНЕП відносяться екологічні проблеми населених пунктів, а також проблеми здоров’я людини, охорона наземних екосистем та боротьба з розповсюдженням пустель, діяльність, пов’язана з екологічною освітою та інформацією, торговельні, економічні та технологічні аспекти по охороні природи, захист океанів від забрудненнь, охорона рослинності та диких тварин, екологічні питання енергетики. Економічна проблема охорони навколишнього середовища заключається в оцінці збитку, нанесенного забрудненням атмосфери, водних ресурсів, розробкою та використанням недр. Економічний збиток уявляє собою витрати, виникаючі внаслідок підвищеного зверх того рівня, при якому не виникають негативні наслідки забруднення повітряного середовища, водних ресурсів земної поверхні. 1. Наслідки екологічного забруднення В період становлення України як незалежної держави, проблема оздоровлення навколишнього середовища перетворилась в одну із найважливіших умов виживання нації. В результаті необдуманої діяльності людини, розвитку науково-технічного прогресу, інших факторів, допущено забруднення і отруєння водоймищ, атмосфери, зеленого покрову Землі, зниження родючості грунтів. Забруднення навколишнього середовища призвело до знищення тварин і птахів, до повного зникнення багатьох біологічних видів рослинного світу. Через негативну людську діяльність на планеті зникло 150 видів ссавців. За минулі 20 років на Землі щоденно зникав один вид тварин, а нині, за даними Всесвітнього фонду охорони живої природи, один вид зникає за годину. З 1950 р; зникло понад 40 видів птахів та 40 видів ссавців, а лише в межах Східних Карпат зникло майже 20 видів. Близько 600 видів рослин, або понад 12% всієї дикорослої флори України є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення. До національної Червоної книги занесено 381 вид тварин, з яких майже 60% - безхребетні. Тому генофонд рослинного і тваринного світу потребує особливої охорони. Формувалося народне господарство України за умов дармової робочої сили, родючих земель, багатих надр, сприятливих кліматичних умов, розвиненої мережі доріг, водних сполучень.

Це давало можливість виробляти в Україні дешеву продукцію, яку вивозили в різні кінці колишнього Радянського Союзу. Секретар ЦК КП України П. Шелест в доповідній записці від 30 грудня 1967 р. в ЦК КПРС писав: «Геологами республіки знайдено великі запаси родовищ газу, що дозволило в короткі строки збільшити видобуток природного газу і забезпечити постачання не лише центрів України, але й подавати його у великій кількості в Москву, Ленінград, Білорусію, Литву, Латвію, а також в соціалістичні країни - Польщу та Чехословаччину. За останні сім років на Україні видобування газу зросло з 14,3 до 47 млрд. кубометрів. Протяжність газопроводів збільшилася вдвічі і становить 8,5 тис. км». У цьому ж документі йшлося і про видобуток нафти. У 1958р. її добувалося 1,2 млн. т, а в 1970р.- 15 млн. т. Формування народного-господарського комплексу проходило стихійно, навіть пo-волюнтариськи, виходячи з політичних та галузевих інтересів. В Україні формувалися гігантські промислові галузі, будувалися фабрики, заводи та інші переробні підприємства, хімічні комбінати, які не мали відповідних очисних споруд і безмірно забруднювали довкілля. Україна мала нафту, газ, достатню кількість вугілля, металу, якого так бракує зараз молодій державі. Хижацькими методами вироблялася сільськогосподарська продукція, за всяку ціну, нехтуючи законами природи, не зважаючи на неймовірне забруднення навколишнього середовища та не вдаючись до жодних суттєвих дій задля його збереження, а у багатьох випадках і відновлення. До таких складних екологічних умов в Україні додалися ще й наслідки Чорнобильської аварії. Еколого-економічна ситуація (EEC) с залежною від властивостей природи, особливостей ландшафту, рівня розвитку продуктивних сил, пріоритетів суспільного розвитку науково-технічного прогресу. Вона, як правило, характеризується кількісними показниками, і відбиває стан компонентів середовища, існування людини і відповідність їх належному рівню комфортності. В умовах України EEC необхідно розглядати на всіх рівнях -державному, регіональному, локальному, місцевому. 1.1 Забруднення атмосфери У багатьох регіонах України склалася несприятлива, а в деяких місцях - критична еколого-економічна ситуація, яку проілюстровано мовою цифр (за даними статистичних збірників «Охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів України» та «Еколого-географічні дослідження території України станом на 1998 р.». В Україні налічувалося 351,7 тис. організованих джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу; 31% промислових та інших об'єктів не мали санітарно-захисних зон, розміри яких відповідали б нормативам. Кількість шкідливих речовин, що викидаються стаціонарними джерелами забруднення у 1998р. становила 18723,9 тис. т, а пересувними засобами - 1884,5тис.т». Найбільше атмосферних забруднень припадає на індустріальне розвинуті області: Донецьку, Дніпропетровську (відповідно 10,9% і 8,1%), Луганську (5,4%), Харківську (7,8%), Одеську (5,5%), Полтавську (5,6%), Запорізьку (2,8%), які в сукупності здійснюють 48,3% атмосферних викидів: Малюнок 1– Забруднення атмосферного повітря в обласних центрахНезважаючи на відчутне скорочення атмосферних викидів -8,7 млн.

т - протягом шести останніх років стан повітряного басейну України погіршується, особливо в індустріально розвинених регіонах і великих промислових центрах. Атмосферні викиди через циркуляцію повітряних мас стають всепроникними, а тому, повсюдно поширюючись, створюють загрозу як для існування природних ландшафтів, населених живими організмами, так і для здоров'я людей. Хімічні підприємства, яких налічується 114, за рік викидають в атмосферу 10 млн. т різних хімікатів, до яких ще слід додати 6,5 млн. т транспортних викидів. На душу населення у рік припадає понад 300 кг отруйних відходів в містах і від 100 до 150 кг у селах. Підраховано, що автотранспортом викидається в атмосферу близько двох третин шкідливих викидів від усієї кількості забруднень. Окрім спалювання величезної кількості кисню, двигун одного автомобіля на 1000 км пробігу викидає у повітря в середньому 35-45 кг шкідливих речовин. Майже 20% міського населення України проживає в зонах, де гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі перевищуються в 10-15 разів. 16 жовтня 1992р. було прийнято закон «Про охорону атмосферного повітря», положення якого, на жаль, фактично не виконуються. Занепад економіки призвів до того, що промислові підприємства не в змозі поновити старе обладнання, не кажучи про перехід до технології замкнутого безвідходного виробництва.1.2 Забруднення поверхневих та підземних водЗалишається складною ситуація щодо забруднення поверхневих та підземних вод, а Україна за водозабезпеченням займає останнє місце серед європейських країн та країн СНД. Населенням України щорічно використовується 30 млрд. м3 води, а разом з тим, у річки та водойми щорічно скидається біля 3 млрд. м3 забруднених стічних вод. Особливо забруднюються малі річки, водосховища, акваторії Сивашу, Азовського та Чорного морів. Внаслідок погіршення гідролітичного стоку зазнає значних економічних втрат риболовний промисел, деградують рекреаційні ресурси. У Чорному морі піднімається рівень мертвого сірководневого шару. Зазнав великого забруднення каскад штучних водосховищ на Дніпрі, особливого поширення набуло явище «цвітіння» води, забруднено підземні води. За останні 20 років забруднення довкілля промисловими, комунальними стоками та внаслідок хімізації зросло в 4 рази. За 1998 р. у відкриті водоймища Донецької області потрапило 965 млн. м3 різних стоків, в т. ч. 259 - без будь-якої очистки і 706 млн. м3 недостатньо очищеної. Забруднені води містили сульфатів та амонійного азоту- 2,68 т, нітратів- 16,6 т, нафто-відходів - 182,7 т, фенолу - 3,3 т, важких металів - 200т. У місцях водокористування в середньому по Україні невідповідність води санітарним нормам, за хімічними та бактеріологічними показниками складала відповідно 30,1% та 27,4%. В деяких областях ці показники є ще вищими (Донецька- 39,1 та 48,1; Рівненська-31,4 та 51,4; Тернопільська 32,2 та 61,5%). Не відповідає державним стандартам і вода для споживання. Аналіз очищеної, води з комунальних водопроводів показав, що в середньому 11,7% хімічних та 7,3% бактеріологічних показників перевищують санітарно допустимі норми.1

Саме невизначене географчне розташування Схдно ґвропи, яка перебувала в ґвроп, але не була повнстю вропейською, покликало до життя поняття вдсталост й розвитку, що правили за промжну ланку мж цивлзацю  варварством. По сут Схдна ґвропа XVIII сторччя стала для Захдно ґвропи  першою моделлю недорозвитку поняття, яке тепер застосовуться в масштабах усього свту. Сама дея скликати у Белладжо за пдтримки Фонду Рокфеллера мжнародну наукову конференцю, щоб обговорити «проблему вдсталост у Схднй ґвроп», глибоко суголосна просвтницьким пдходам до ц само проблеми. По нший бк Альп, у Ферне, двадцять рокв тривав одноосбний симпозум (35)P генй Вольтера присвятив себе проблем схдновропейсько вдсталост. У Париж фзократи реAулярно зустрчалися в салон Мрабо-старшого, щоб обговорити суто економчн аспекти ц проблеми. Фактично 1774 року цей паризький салон вдрядив одного фзократа з великою помпою до Польщ так само, як 1989 року економчний факультет Гарвардського унверситету вдрядив туди само свого професора

1. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

2. Збори за забруднення навколишнього природного середовища

3. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище

4. Моніторинг навколишнього середовища

5. Подільский економічний район

6. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
7. Економічний зміст лізингу
8. Вплив техносфери на навколишнє середовище

9. Охорона праці і навколишнього середовища

10. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

11. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

12. Північно-Кавказький економічний район Росії

13. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

14. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

15. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

16. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

21. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

22. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
23. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
24. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

25. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

26. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

27. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

28. Економічний спад і нові правила маркетологів

29. Економічний потенціал національної економіки

30. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

31. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

32. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

33. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

34. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

35. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва

36. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

37. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

38. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності
39. Здоров’я людини та навколишнє середовище
40. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

41. Проблеми забруднення природного середовища

42. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

43. Людина і навколишнє середовище

44. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

45. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

46. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

47. Економіко-географічний комплекс Харківської області

48. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

50. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

51. Атмосфера та охорона повітряного середовища від забруднення

52. Державний моніторинг навколишнього природного середовища

53. Екологічні аспекти економічного розвитку

54. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах
55. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем
56. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

57. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

58. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

59. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

60. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

61. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

62. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

63. Единый социальный налог - правовой аспект

64. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

66. Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий. Правовой аспект

67. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

68. Политические аспекты европейской интеграции

69. Миф и его аспекты

70. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики
71. Некоторые аспекты новейшей истории Франции
72. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

73. Лучевая болезнь в экологическом аспекте

74. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии

75. Санитарно-гигиенические аспекты планировки, организации и работы родильных домов

76. Нейрофизиологический аспект в кулинарии

77. Антропологические аспекты подросткового алкоголизма

78. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

79. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

80. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся

82. Нейрофизиологический аспект в кулинарии

83. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и эпоху Возрождения

84. Психологические аспекты сценического волнения

85. Психологические аспекты деятельности руководителя

86. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета
87. Психологические аспекты наркомании и алкоголизма в молодежной среде
88. Любовь, психологический аспект

89. Психолого-педагогический аспект формирования будущего семьянина у детей дошкольного возраста

90. Теоретические аспекты делового общения

91. Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения

92. Межкультурные аспекты перевода рекламы

93. Социальный аспект трудовых конфликтов на примере шахтерских забастовок

94. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: Социологический аспект

95. Антропологические аспекты подросткового алкоголизма

96. Философские аспекты теории относительности

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

97. Т. Гоббс Основные аспекты его философского учения

98. Философский аспект проблемы взаимодействия интеллектуальных систем

99. Основные теоретические аспекты Д. Юма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.