Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Дипломний проект „Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці” Дипломний проект включає в себе розрахунково-пояснювальну записку на сторінок, в якій нараховується таблиць, малюнків, формули. Графічна частина проекту містить в собі листів креслень формату А1. В дипломному проекті розроблено комплексну механізацію вирощування озимої пшениці стосовно виробничих умов ТОВ агрофірма „Україна&quo ; Недригайлівського району Сумської області. В проекті надана характеристика машинно-тракторного парку господарства, проведений аналіз його роботи. Враховуючи нормативні показники та досвід передових господарств розроблено структурний та якісний склад збирально-транспортного комплексу для господарства та організацію його роботи. Запропоновано нову сільськогосподарську машину для збирання і транспортування незернової частини врожаю. Спроектований когтновоз-волокуша агрегатується з трактором Т-150К. Розроблено заходи з охорони праці. Проведена екологічна експертиза проекту. Обгрунтовано економічну ефективність вирощування озимої пшениці. Зміст Вступ І.ІІриродньо-господарська характеристика підприємства 1.1 Загальні відомості про господарство 1.2 Аналіз використання машинно-тракторного парку (МТП) 1.3 Аналіз показників вирощування та зберігання озимої пшениці 1.4 Існуюча в господарстві технологія вирощування озимої пшениці 1.5 Забезпеченість комплексом машин. 1.6 Обгрунтування теми проекту 2.Проектований технологічний проект виробництва озимої пшениці 2.1 Місце озимої пшениці в сівозмінні 2.2 Внесення добрив 2.3 Основи й й обробіток грунту 2.4 Передпосівний обробіток грунту 2.5 Підготовка насіннєвого матеріалу 2.6 Сівба 2.7 Догляд за посівами 2.8 Збирання врожаю 2.9 Післязбиральна обробка зерна 2.10 Структурний і кількісний склад комплексу машин для проектованого тезнологічного процесу 3.Конструктивне вдосконалення копновоза-волокуші (розробка) 3.1 Огляд існуючих технічних засобів та обґрунтування необхідності вдосконалення 3.2 Будова та принцип роботи машини З.3 Міцнісний розрахунок 3.4 Розрахунок продуктивності копновоза-волокуші З.5 Техиіко-економічна оцінка конструктивної розробки 4.Охорона праці 4.1 Правове забезпечення охорони праці в господарстві 4.2 Логічне моделювання небезпек 4.3 Розробка заходів безпеки праці при механізованому вирощуванні зернових культур 4.4 Охорона праці по конструктивній розробці 5. Екологічна експертиза дипломного проекту 6.Економічна оцінка дипломного проекту 6.1 Розрахунок собівартості виробництва продукції 6.2 Розрахунок вартості додаткових капіталовкладень 6.3Техніко-економічні показники дипломного проекту 6.4 Ефективність впровадження комплексної механізації вирощування озимої пшениці Висновки та пропозиції Література Додатки Вступ В останні роки в господарствах України широке розповсюдження одержала комплексна механізація вирощування озимої пшениці на площі понад 60 % її загальної кількості. Комплексна механізація вирощування озимої пшениці передбачає: -вибір найкращих попередників , високоврожайних сортів - сувору технологічну дисципліну при виконанії! технологічних операцій процесу, застосування широкозахватної високопродуктивної техніки, потоковість виконання робіт з двозмінним режимом використаннятехніки; мінімізацію обробітку фунту та догляду за посівами; використання нових високоефективних гербіцидів та необхіднихмінеральних та органічних добрив; застосування прогресивних форм організації праці, матеріального стимулювання високу культуру землеробства.

Оснащення сільськогосподарських підприємств сучасною Високопродуктивною і надійною технікою – одна із основних умов подальшого індустріального розвитку сільського господарства , росту продуктивності праці, збільшення врожайності сільськогосподарських культур, скорочення трудових, матеріальних і грошових витрат на виробництво продукції рослинництва і тваринництва. Висока оснащеність сільськогосподарських підприємств забезпечує повну механізацію виконання сільськогосподарських робіт. Сучасна техніка дозволяє виконувати сільськогосподарські роботи швидко і з високою якістю, при мінімальних витратах робочого часу та грошових засобів на виробництво одиниці продукції. Інженер повинен мати не тільки глибоку професійну підготовку, але й певні навики дослідницької роботи. Він повинен уміти узагальнювати передовий досвід, виявити найбільш раціональні форми використання техніки. Цього поіребує сучасний рівень розвитку науки. Природньо-господарська характеристика підприємства 1.1 Загальні відомості про господарство Територія товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми «Україна» значодиться в Південно-східній частині Недригайлівського району Сумської області. До складу підприємства входять населені пункти :Тимченки, Саєво , Гаврики, Кінашиво. Центральна садиба с Тимченки знаходиться за 72 км від обласного центру міста Суми, та ЗО км від районного центру міста Недриіайлів і за 65 км від залізничної станції місто Ромни . Спеціалізація господарства : молочно-буряко-зернова За господарством закріплено 2662 Га землі Площа, га Відсоток Загальна земельна площа 2662 100 Всього сільськогосподарських угідь 2623 98,5 3 них рілля 2234,5 83.9 сінокоси 151,9 5.7 пасовища 205,6 7,7 багаторічні насадження 31 1.2 Господарські двори 39 1.5 Територія господарства розташована в межах Дніпровсько-Донецької впадини . Рельєф господарського масиву порівняно простий і представляє собою корінне плато р. Сула розчленоване балочною системою на широкі між балочні водорозділи . Поверхня ускладнена неглибокими ложбинами стоку які зустрічаються по всій території землескористування . Середньорічна кількість опадів складає 533 мм, найбільша їх кількість випадає літом 202мм Середня відносна вологість від 45 до 67% Господарство знаходиться в другому агрокліматичному районі Сумської області, який характеризується помірно геплим кліматом н теплим кліматом з теплим літом при значній кількості вологи і не дуже холодною зимою з відлигами . Середньорічна температура становить 6,4°. Найбільш холодними місцями є січень і лютий, абсолютний мінімум температури повітря -34,6°. Абсолютний максимум температури повітря 37,9°. В цілому кліматичні мови за кількістю тепла , світа , вологи сприятливі для вирощування всіх районованих сільськогосподарських культур. Серед земель найбільшого поширення набули чорноземи типові і їх змиті види, які займають водорозділи, плато і їх схили. Для них характерні такі властивості досить глибока гумусованість (до 120 см), порівняно високий вміст гумусу (3,6-4,2%) у верхньому горізонті з поступовим зниженням його до низу . Ці грунти сприятливі для вирощування всіх сільськогосподарських культур .

Структура посівних площ по роках в агрофірмі стабільна , хіба що пересівається озима пшениця при вимерзанні і вимоканні. Таблиця 1.2 Культура Площа,Га Відсоток Зернові і бобові – всього 1072 48,0 Пшениця озима 630 28,2 Жито 25 1,1 Пшениця яра 5 0,2 Ячмінь 142 6,4 Овес 50 2,2 Кукурудза 20 0,9 Просо 100 4,5 Гречка 100 4,5 Пшениці – всього 270 12,1 Соняшник 170 7,6 Цукровий буряк 100 4,5 Кормові культури 852,5 38,1 Кукурудза на силос і зел/корм 380 17,0 Кормові коренеплоди 11 0,5 Маточники кормових коренеплодів 34 1,5 Насінники кормових коренеплодів 6 0,3 Однорічні трави : на сіно 30 1,3 На зел/корм (випаси) 141,5 6,3 Багаторічні трави : на сіно 68 3,0 На зел.корм 135 6,1 На випас 35 1,6 На насіння 12 0,5 Чисті пари 40 1,8 Всього 2234,5 100 З данних таблиці видно . що найбільшу площу в господарстві відведено під орні землі . Значна площа відведена під кормові культури – 38,1 % . В минулому господарство спеціалізувалось на вирощуванні насінників кормових коренеплодів , але в сучасних умовах площі зайняті під цією культурою скоротились до мінімуму . Технічними культурами зайнято 19% від орних земель. Урожайність сільськогосподарських культур Таблиця 1.3 Культура 2005 2006 2007 Озима пшениця 2,11 1,68 1,3 Жито 2,5 1,99 4,42 Яра пшениця 1,56 1,23 2,54 Ячмінь 1,15 1,29 2,92 Овес 1,66 1,59 3,23 Кукурудза 2,56 2,21 4,53 Просо 1,67 1 0,95 Гречка 1,05 0,56 0,81 Соняшник 0,68 1,05 1,18 Цукровий буряк 17,7 9,7 12,53 Насінники кормових коренеплодів 1 1,41 0,83 Як видно з таблиці 3 урожайність деяких культїр за останні роки значно знизилась . Це пояснюється тим. , що господарство перебуває в скрутному економічному становищі , не вистачає коштів , щоб придбати необхідні мінеральні добрива , засоби захисту проти шкідників і хвороб сільськогосподарських культур , машино-тракторний парк не ононвлюється , і зростає навантаження на трактори і комбайни, внаслідок чого затягуються агротехнічні строки виконання польових робіт. В таблиці 4 наведені показники собівартості і трудомісткості продукції за останні 3 роки Таблиця 1.4 Собівартість і трудомісткість продукції рослинництва Затрати праці год/т Собівартість грн/т Культура Роки Роки 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Озима пшениця 8 10 12 195 255 395 Ячмінь 13 10 6 185 280 251 Просо 10 17 18 107 262 351 Гречка 16 20 14 123 458 423 Кукурудза зерно 2 4 3 184 237 310 Цукровий буряк 27 42 38 123 193 140 Соняшник 5 3 3 884 574 410 Насінники корм. Коренеплодів 382 226 359 7443 3495 5838 Як видно з таблиці 1.4 затрати праці на виробництво 1 тони продукції прямо залежать від урожайності цієї культури в даний рік. Собівартість продукції з кожним роком зростає ,це пояснюється диспаритетом цін на с.г. продукцію і матеріально технічними ресурсами необхідними для вирощування. 1.2. Аналіз використання машинно-тракторного парку (МТП) Наявність тракторів і їх наробіток по марках навелено в таблиці 1.5 Таблиця 1.5 Наявність тракторів по марках та їх наробіток рік марка трактора кількість річний обсяг робіт, ум.ст.га відпрацьовано виробіток ,ум.ст.га Фізич них Умов них днів змін на фізичний трактор на умовний трактор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2005 К-701 1 2,7 1475,8 94 113 1475,8 15,7 13,1 546,6 5,8 4,8 Т-150 1 1,65 489,6 136 136 489,6 3,6 3,6 296,7 2,2 2,2 Т-150К 3 4,95 1587,6 588 588 529,2 2,7 2,7 320,7 1,6 1,6 ДТ-75 3 3 1333,8 342 342 444,6 3,9 3,9 444,6 3,9 3,9 Т-70С 2 1,8 423 282 282 211,5 1,5 1,5 235 1,6 1,6 МТЗ-80 4 2,8 793,6 992 992 198,4 0,8 0,8 283,4 1,1 1,1 ЮМЗ-6Л 2 1,2 420 420 420 210 1 1 350 1,7 1,7 Т-40АМ 2 1 1185,6 247 247 592,8 4,8 4,8 1185,6 5,3 5,3 Т-25А 2 0,6 729 405 405 364,5 1,8 1,8 1215 6 6 Т-16М 2 0,44 703 639 639 351,5 1,1 1,1 1597,7 5 5 ВСЬОГО 22 20,14 9141 4145 4164 4867,9 36,9 34,3 6475,3 34,2 33,2 2006 К-701 1 2,7 577,2 37 45 577,2 15,6 12,8 213,8 5,8 4,8 Т-150 1 1,65 363 110 110 363 3,3 3,3 220 2 2 Т-150К 3 4,95 1696,5 585 585 365,5 2,9 2,9 342,7 1,8 1,8 ДТ-75 2 2 1740,8 256 256 870,4 6,8 6,8 870,4 6,8 6,8 Т-70С 1 0,9 195,2 122 122 195,2 1,6 1,6 216,9 1,8 1,8 МТЗ-80 3 2,1 476,7 681 681 158,9 0,7 0,7 227 1 1 ЮМЗ-6Л 4 2,4 963,6 876 876 240,9 1,1 1,1 401,5 1,8 1,8 Т-40АМ 1 0,5 916,5 235 235 916,5 3,9 3,9 1833 7,8 7,8 Т-25А 1 0,3 243,1 187 187 243,1 1,3 1,3 810,3 4,3 4,3 Т-16М 2 0,44 736,8 614 614 368,4 1,2 1,2 1674,5 5,5 5,5 ВСЬОГО 19 17,94 7909,4 3703 3711 4299,1 38,4 35,6 6810,1 38,6 37,6 2007 К-701 1 2,7 1274,1 93 102 1274,1 13,7 12,5 471,9 5,1 4,6 Т-150 1 1,65 578,1 123 123 578,1 4,7 4,7 350,4 2,8 2,8 Т-150К 2 3,3 1187,2 424 424 593,6 2,8 2,8 359,8 1,7 1,7 ДТ-75 1 1 1894,2 287 287 1894,2 6,6 6,6 1894,2 6,6 6,6 Т-70С 1 0,9 306,8 118 118 306,8 2,6 2,6 340,9 2,9 2,9 МТЗ-80 3 2,1 650,7 723 723 216,9 0,9 0,9 309,9 1,3 1,3 ЮМЗ-6Л 6 3,6 1339 1030 1030 223,2 1,3 1,3 371,9 2,2 2,2 Т-40АМ 1 0,5 131,2 32 32 131,2 4,1 4,1 262,4 8,2 8,2 Т-16М 2 0,44 532 591 591 266 0,9 0,9 1209,1 4,1 4,1 ВСЬОГО 18 16,19 7893,3 3421 3430 5484,1 37,6 36,4 5570,5 34,9 34,4 Як видно з таблиці 1 .5

Собирается: озимой пшеницы 6525800 пд., ржи 720450 пд., яровой пшеницы 351430 пд., льняного семени 3150 пд. и волокна 2320 пд., конопляного семени 18420 пд. и волокна 30270 пд., овса 346370 пд., ячменя 142800 пд., полбы 68450 пд., проса 526400 пд., гречихи 37110 пд., кукурузы 353870 пд., гороха 20200 пд., чечевицы 13450 пд., бобов 17310 пд., картофеля 198500 пудов. В последние годы развивается употребление усовершенствованных орудий (всего в 1892 г. их было не более 5 тыс.). Под табаком 1803 дес., собрано 109499 пд. табаку. Ульев 41977; получено меду 7672 пд. и воску 370 пд., всего на 37195 р. К 1 января 1893 г. было скота у коренных жителей 322672 гол., у иногородних 124497. Лошадей в 1894 г. считалось 48870, рогатого скота рабочего 38120 и гужевого 124742 гол., овец тонкорунных 29310 и простых. 63550, свиней 59611, коз 6930, буйволов 882. Особенно развиты лесные промыслы (трости, дранка, доски, колесный и поделочный лес и пр.). Фабрик и заводов и промышленных заведений 686, с 2018 рабочими и с оборотом в 904 тыс. тр

1. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

2. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

3. Подбор и расчёт системы машин для производства зерновой культуры – озимой пшеницы по интенсивной технологии

4. Совершенствование технологии возделывания озимой пшеницы на продовольственные цели

5. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

6. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
7. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України
8. Пшеница

9. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

10. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

11. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

12. Проектирование фундамента 4-хэтажного администратиного здания маслоперерабатывающего завода в пос. Ахтырский Абинского района

13. Схема технологии возделывания озимой пшениы

14. Технология возделывания пшеницы в Таджикистане

15. Приватизація як засіб припинення державної власності

16. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее

17. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

18. Как провести переговоры

19. Планування як функція менеджменту

20. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

21. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

22. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»
23. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості
24. Как подготовить и провести телеинтервью

25. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

26. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

27. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

28. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

29. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

30. Булгаков Яков Иванович

31. Брюс Яков Вилимович

32. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

33. Яков Перельман: штрихи к портрету

34. Устойчивость пшеницы к мучнистой росе

35. Селекция пшеницы на устойчивость к листовой ржавчине

36. Право як спеціальне соціальне явище

37. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

38. Казка як жанр
39. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"
40. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

41. Как организовать и успешно провести собрание

42. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

43. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

44. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

45. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

46. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

47. Банки як учасники ринку ціних паперів

48. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

49. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

50. Природний відбір

51. Історія розвитку анатомії як науки

52. Адаптогенные свойства препарата Гуми-М при стрессовом воздействии гербицида Пума супер 100 на яровую пшеницу Эритроспермум 59

53. Влияние предшественников на урожай сельскохозяйственных культур (яровой пшеницы)

54. Влияние различных предшественников на урожайность и качество зерна яровой пшеницы сорта "Селенга" за три года в Республике Бурятия
55. Влияние сроков посева на морфофизиологические признаки яровой пшеницы скороспелого сорта Фора
56. Возделывание пшеницы, картофеля, махорки и табака

57. Выращивание пшеницы и зерновых культур в Украине

58. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

59. Организация производства яровой пшеницы в ЗАО "Козыревское"

60. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

61. Підбір чергування культур в сівозмінах

62. Пути повышения урожайности озимой тритикале

63. Селекция озимой ржи сорта "Чулпан-7"

64. Совершенствование технологии возделывания яровой пшеницы в хозяйстве

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Технология возделывания озимой ржи в хозяйстве

66. Урожайность районированных сортов яровой пшеницы в зависимости от погодных условий и эффективность использования различной уборочной техники в производственных условиях

67. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

68. Яровая пшеница республики Марий Эл

69. Общие положения методики апробации. Апробация пшеницы, ячменя, овса, проса и тритикале

70. Оптимизация технологии возделывания озимой ржи в условиях северной лесостепи Зауралья
71. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
72. Ревізія як елемент методу економічного контролю

73. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

74. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

75. Політична географія як складова частина СЕГ

76. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

77. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

78. Громадські організації як вид об’єднань громадян

79. Демократія як соціальне явище

80. Державний суверенітет як важлива ознака держави

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Договір як регулятор сімейних майнових відносин

82. Застосування права як особлива форма його реалізації

83. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

84. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

85. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

86. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності
87. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права
88. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

89. Природні ресурси як надбання українського народу

90. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

91. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

92. Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

93. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

94. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

95. Цінні папери як об’єкти цивільного права

96. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

97. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

98. Як успадкувати майно

99. Висновок експерта як джерело доказів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.