Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Р Е Ф Е Р А Т на тему: «Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим» Виконала студентка: Перевірив викладач: к.п.н. 2008 ПЛАН РОБОТИ: Вступ Застосування інтегральної технології В.В. Гузеєва Педагогічна технологія Матриця різноманітності форм Вступ Поняття «педагогічна технологія» більш відповідає змісту педагогічної роботи, ніж традиційний термін «методика». Методика ширше за поняття «технологія», оскільки включає вибір технології для доцільного проведення роботи. В педагогіці однієї із задач методики є виявлення критеріїв, що дозволяють вибрати адекватну технологію. Серед технологій навчання розрізняються: 1. універсальні, придатні для викладання будь-якого предмету; 2. обмежені – для викладання декількох предметів; 3. специфічні, застосовні для одного-двох предметів. В учбовий план школи вводяться предмети, що переслідують різні цілі: - дати «наукові знання» (фізика, біологія, історія, географія) - навчити «способам діяльності» (іноземна мова, креслення, інформатика, обчислювальна техніка, фізкультура) - дати «ціннісну орієнтацію» (образотворче мистецтво, музика). Технологія навчання будується в рамках уроку – це вчитель в середовищі навчання, його метод, його режим і засоби навчання. В зарубіжній педагогіці «технологія» визначається як напрям діяльності, метою якого є підвищення ефективності освітнього процесу, гарантоване досягнення учнями запланованих результатів навчання. Педагогічна діяльність з погляду «педагогічної технології» може розглядатися як діяльність, яка забезпечує спадкоємність в розвитку цивілізації, оскільки базується на аналізі, оцінці, керівництві і конструюванні, що створює коло діяльності людини. Застосування інтегральної технології В.В. Гузеєва В чому значення назви інтегральної технології? Сам автор даної технології так пояснює її назву в роботі &quo ;Теорія і практика інтегральної освітньої технології&quo ;: Аналіз великого масиву методологічної, педагогічної, науково-методичної, психологічної літератури показує, що значна частина результативних досліджень в області освітньої технології в даний час концентрується навкруги чотирьох генеральних ідей: 1. Укрупнення дидактичних одиниць. Концепція укрупнення дидактичних одиниць (УДЕ), висунута П.М. Ерднієвим, нині є загальновизнаною. 2. Планування результатів навчання. Йдеться про багатопрофільне і багаторівневе планування результатів навчання і мову такого планування. Процес, який веде до досягнення планованих результатів, називається диференційованим навчанням. 3. Психологизация освітнього процесу. Тут мається на увазі не стільки облік в навчанні психологічних феноменів, скільки побудова самого учбового процесу на їх основі. Зокрема, необхідність використовування провідної діяльності і мотивації підлітків вабить доцільність групового навчання. В кожному з вказаних напрямів є серйозні досягнення. Очевидно, що якщо вдасться інтегрувати ці напрями в щось єдине, цілісне, то результатом виявиться могутня і ефективна, хоча і складна технологія&quo ; (Гузєєв В. В. - М., 2001, с.47). Мінімальною одиницею учбового процесу в ній є блок уроків, в структурі якого умовно виділяються постійна і змінна частини.

Уроки постійної частини визначаються в основному характером учбового матеріалу і менше всього залежать від інших параметрів на відміну від уроків змінної частини, які повністю залежать від перебігу процесу і високо чутливі до інформації зворотного зв'язку. Вивчення нового матеріалу крупним масивом . повинне обов'язково передувати ввідним повторенням. При вивченні нового матеріалу великим масивом на початку блоку увагу надається тільки загальнообов'язковому об'єму – основному об'єму. Принцип діяльності вимагає, щоб обов'язковий матеріал, що вивчається, негайно відпрацьовувався на задачах. Оскільки йдеться про задачі мінімального рівня планованих результатів навчання, те уміння їх вирішувати повинне бути відпрацьовано до автоматизму. Назвемо цю першу частину закріплення тренінг-мінімум. Перш ніж перейти до навчання на подальші рівні, вимагається познайомити учнів з необхідною інформацією додаткового об'єму, що забезпечує роботу на загальному і тим більше просунутому рівнях. Тепер можливий перехід до диференційованого навчання, де і будуть реалізовані ідеї систем задач, відповідних планованим результатам, групові способи організації навчання, ідеї розвитку як курсу, що відносно вивчається, так і особового. Ми називатимемо цей елемент блоку РДЗ – розвиваючим диференційованим закріпленням. Це і є типова структура блоку уроків інтегральної технології. ВП Ввідне повторення. Актуалізація опорних знань ІНМ (О) Вивчення нового матеріалу (основний об'єм), ОК З (Т - М) Тренінг - мінімум ІНМ (Д) Вивчення нового матеріалу (додатковий об'єм) З (РДЗ) Розвиваюче диференційоване закріплення ОП Узагальнююче повторення Кон Контроль Кор Корекція Педагогічна технологія Припустимо, є деяке уявлення про знання, уміння, ціннісні орієнтації, які повинні бути засвоєний учнем в кінці деякого періоду навчання. Їх відбір, тобто визначення змісту навчання і його глибини, не завжди є прерогативою вчителя і в цьому значенні звичайно можна говорити про плановані результати навчання, що задаються ззовні. Якщо у будь-який момент ми можемо отримати уявлення про поточний стан учня відносно планованих результатів, то можна тим самим і описати, що ще їм не засвоєно. Припустимо, що ми маємо свій в розпорядженні набір моделей навчання, тобто послідовностей форм, методів, засобів і педагогічних прийомів. Було б добре уміти виділити серед них найефективніші для наявних умов. Комплекс, що складається із засобів діагностики поточного стану учнів відносно планованих результатів навчання, набору моделей навчання і критеріїв вибору оптимальної моделі для даних умов, і називатимемо ПЕДАГОГІЧНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ. Якщо розглядати клас на уроці як складну регульовану систему, то він підкоряється всім законам кібернетики. Зокрема, принцип обмеження різноманітності вимагає, щоб різноманітність управляючої підсистеми (вчитель педагогічна технологія) не була нижчою за різноманітність керованого об'єкту (клас поточна ситуація). Задовольнити цій вимозі можна двояко: знижуючи різноманітність керованого об'єкту або підвищуючи різноманітність управляючої підсистеми. Стосовно учбового процесу перший варіант нам давно знайомий: це робота вчителя на якогось &quo ;середнього учня&quo ; без урахування індивідуальних відмінностей, що за нашу довгу історію привело до неподільного панування фронтальних способів навчання.

Сьогодні це вже нікого не влаштовує. Другий варіант теж не можна назвати таємним незнайомцем: багато вчителів докладають зусилля до розширення свого методичного багажу. Звичайно це відбувається шляхом накопичення засобів і прийомів навчання і часто приводить до добрих результатів. Але в конструкції моделі навчання засобу і прийоми складають нижній ярус, що, звичайно, обмежує можливості творчого зростання вчителів. Адміністрація школи поступила б вельми розумно, якби змогла підняти самоосвітню діяльність вчителів на більш високий ступінь узагальнення – на рівень методів і форм організації навчання. Класифікацію методів навчання можна побудувати по-різному в залежності тому, яке відношення покласти в основу. Як основне відношення використовуватимемо відвертість елементів цієї схеми для учня. Якщо учень знає, з якого знання треба виходити, через які проміжні результати пройти у вивченні теми, яким чином їх досягти, то його функції в навчанні зводяться до того, щоб запам'ятати і в потрібний момент відтворити все це. Таким чином, можна говорити про репродуктивний або пояснювально-ілюстративний метод навчання. Якщо до учня не доводяться проміжні результати, але відкрито все інше, то маємо програмоване навчання. Дійсно, учень знає, з чого виходити і що робити. Отримавши результати по першій частині програми дій, треба перейти до виконання другої частини програми, і так далі до отримання планованих результатів. Процес в цьому випадку повністю детермінований. Хай тепер відкриті проміжні результати, але про спосіб їх отримання учням не повідомляється. Тоді доводиться пробувати різні шляхи, користуючись безліччю евристик, і так повторюється після кожного оголошеного проміжного результату (мал.2а – наведено нижче). Перед нами стандартна схема евристичного пошуку, тобто ми говоримо про евристичний метод навчання. Тепер можна заховати і проміжні результати, і шляхи їх досягнення. Тоді учень має суперечність між наявними і необхідними знаннями і потрапляє в проблемну ситуацію. Його пошук набуває складнішого характеру (мал. 26). У такому разі вчителем вибраний проблемний метод навчання. Розглянуті методи будувалися на тому, що учень знав початкові умови. Це досягалося домашнім завданням, ввідним повторенням, спеціальними формами опиту і так далі. Проте останнім часом все більшою популярністю користується навчання, коли початкові умови вчителем не виділяються, а відбираються самим учнем залежно від його розуміння задачі. З цих умов він одержує результати, порівнює їх з планованими, а при отриманні розбіжностей з метою повертається до початку, вносить зміни в свої початкові умови і знов проходить весь шлях (мал. 3). Весь цей процес повторює процес моделювання, унаслідок чого і метод отримав назву модельного. Не виключено, що закриваючи від учня різні елементи схеми разом з початковими умовами, ми отримаємо різновиди модельного методу, наприклад, модельно-евристичний. Матриця різноманітності форм Отже, ми можемо отримати таблицю класифікації методів навчання: Застосовувати кожний метод навчання можна в різних організаційних формах. Якщо відомі форми організації уроку виписати по термінах прямокутної таблиці, а по стовпцях розташувати п'ять методів навчання, ми отримаємо так звану матрицю різноманітності форм.

Франты - это еще полбеды. Пижоны - это люди, которые хотят казаться. Ряженые. Пижон - это ряженый пошляк. В е н ц о в а. И вы были такими? Перестаньте, я никогда не поверю. Н и н а  П а в л о в н а. Уверяю вас, Ларочка. Когда мы поженились, Славка только что окончил институт и был назначен технологом литейного цеха. А я училась на английских курсах, умела болтать о Прусте и Джойсе и очень огорчалась, что люблю такого обыкновенного и ничем не примечательного человека. Мы ходили на премьеры и вернисажи, я лезла из кожи вон, чтоб завести знакомства в артистическом кругу. Знакомым я врала, что мой муж скульптор, и одно время Славка брал уроки лепки у какого-то специалиста по надгробным памятникам. В е н ц о в а (смеясь). Я не знала за вами таких талантов. Лепили вы, наверно, плохо. Ч а с т у х и н. Если бы плохо! Ужасно. Пришлось объявить себя левым это помогло, но не надолго. Я стал плакать по ночам, меня душили кошмары... Глину я месил с отвращением, пока мне не пришло в голову заняться ее лабораторным анализом

1. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

2. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

3. Урок з природознавства з елементами проблемного навчання

4. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

5. Активність і творчість учнів на уроках історії

6. Виховання як педагогічна категорія
7. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах
8. Нетрадиционные уроки при преподавании технологии в школе

9. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

10. Педагогічна експертиза учбової книги

11. Педагогічна практика

12. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

13. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

14. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

15. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

16. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора

17. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

18. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

19. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

20. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

21. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

22. Сучасні технології навчання у викладанні історії
23. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"
24. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

25. Развитие творческих способностей на уроках технологии

26. Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии

27. Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии

28. Система действий ученика и учителя на уроке с использованием телекоммуникационных технологий

29. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

30. Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларусі

31. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

32. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

34. Блочно-модульная технология на уроках истории

35. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

36. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

37. Генезис поняття "технологічна культура"

38. Использование новых информационных технологий на уроках истории
39. Использование современных информационных технологий на уроках литературы
40. Использование электронных средств обучения на уроках технологии

41. Інтерактивні технології навчання

42. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

43. Компьютеризация реализации образовательной технологии – система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова на уроках

44. Личностно-ориентированный подход в организации уроков по "Технологии" для 8 класса

45. Методика и технология работы социального педагога с педагогически запущенными детьми

46. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

47. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

48. Обучение школьников решению логических задач на уроках информатики с использованием информационно–коммуникационных технологий

Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы

49. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

50. Особенности технологии развивающего обучения и воспитания на уроках биологии

51. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

52. Педагогические основы обработки материалов на уроках технологии

53. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

54. Проектный метод как средство развития общетрудовых умений у учащихся 7 класса на уроках технологии
55. Профессиональное воспитание на уроках технологии
56. Развитие творческой личности на уроках технологии через декоративно-прикладное искусство

57. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

58. Система проблемных уроков по теме "Основной капитал предприятия" при изучении дисциплины "Экономика предприятия"

59. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

60. Технологии качественного обучения в рамках нестандартного урока

61. Технология художественной обработки древесины на уроках труда

62. Технології навчання як дослідження

63. Урок как основная форма организации обучения технологии

64. Формирование практических умений и навыков на уроках технологии в условиях недостаточной комплектации мастерских

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

65. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

66. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

67. Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії

68. Использование игровых технологий на уроках русского языка начальных классов в целях формирования и развития учащихся

69. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

70. Технологічна обробка дверних полотен
71. Развитие внимания младших школьников на уроках природоведения с помощью создания проблемных ситуаций
72. Демографічна історія України

73. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

74. Технологічна карта на влаштування монолітного перекриття

75. Фізико-технологічні основи металізації інтегральних схем

76. Етнічна історія села Павлівка

77. Влияние космоса на современные информационные технологии

78. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

79. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

80. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка

81. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

82. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

83. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

84. Использование художественной литературы на уроках истории

85. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

86. Гибель Титаника. Уроки трагедии
87. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы
88. Безопасность информационных технологий

89. Технология ADSL

90. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

91. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium

92. Internet технологии

93. Технологии поиска документальной информации в INTERNET

94. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

95. web дизайн: Flash технологии

96. Удалённый доступ к частной сети через Интернет с помощь технологии VPN

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески

97. Wi-Fi - технология беспроводной связи

98. Новые технологии в организации PC

99. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.