Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

КУРСОВА РОБОТАТема: &quo ;Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України&quo ; (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства &quo ;Монолит Пласт&quo ;) ЗмістВступ 1. Сутність зовнішньоекономічної комерційної діяльності торгово-посередницького підприємства 1.1 Форми торгово-посередницької комерційної діяльності підприємств 1.2 Організація та операції зовнішньоекономічної діяльності ПП &quo ;Монолит Пласт&quo ; 2. Аналіз комерційної діяльності приватного підприємства &quo ;Монолит Пласт&quo ; у 2003 -2007 роках 2.1 Загальна характеристика та результати діяльності ПП &quo ;Монолит Пласт&quo ; на оптовому ринку імпортної сантехніки у м.Дніпропетровську 2.2 Аналіз ефективності комерційної діяльності ПП &quo ;Монолит Пласт&quo ; по оптовому збуту сантехнічної продукції будівельним компаніям та в роздрібну торгівлю 3. Проект удосконалення комерційної діяльності приватного підприємства &quo ;Монолит Пласт&quo ; 3.1 Впровадження проекту АВС- аналізу управління оптимізацією асортиментом сантехнічної продукції ПП &quo ;Монолит Пласт 3.2 Впровадження проекту XYZ- аналізу управління оптимізацією асортиментом сантехнічної продукції ПП &quo ;Монолит Пласт&quo ; 3.3 Кореляційно-регресійна модель оцінки ефективності оптимізації асортиментної політики ПП &quo ;Монолит Пласт&quo ; на базі сполучення АВС та XYZ – аналізів Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність досліджень товарної політики в зовнішньоекономічній діяльності посередників полягає в тому, що в даний час лише деякі торговельні фірми відносяться до формування асортиментної, цінової і збутової політики так серйозно, як це написано в більшості видань. Це дає їм певні переваги – знати ринок, з найбільшою імовірністю пророкувати поведінку попиту, завойовувати покупців і ін. Здобуваючи, таким чином, фінансову міць такі підприємства є серйозною перешкодою на шляху розвитку дрібних оптових фірм, у результаті чого дрібні фірми, що працюють у близькому сегменті, змушені знаходити обхідні шляхи. Метою роботи є оптимізація управління товарним асортиментом та ефективністю комерційної діяльності підприємства ПП &quo ;Монолит Пласт&quo ;, що займається торговим посередництвом, імпортуючи сантехнічну продукцію та продаючи її крупним оптовикам та будівельним організаціям, які виконують монтаж пластикових труб водоподачі та каналізації в оселях. Об'єктом дослідження є підприємство – ПП &quo ;Монолит Пласт&quo ; (Дніпропетровськ). Предметом дослідження є комерційна діяльність підприємства по імпорту сантехнічної продукції та її перепродажу в Україні, аналіз та виявлення шляхів поліпшення її діяльності. Методи досліджень : проведення горизонтального(індексно-хронологіч-ного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, структурний аналіз товарної номенклатури та її класифікація, проведення АВС XYZ-аналіза товарних асортиментів. Інформаційно-методологічна база досліджень — фінансово-статистичні щорічні документи ПП &quo ;Монолит Пласт&quo ; за 2004-2006 роки та поквартальні журнали виробництва і реалізації продукції за 2004 – 2006 роки.

1. Сутність зовнішньоекономічної комерційної діяльності торгово-посередницького підприємства 1.1 Форми торгово-посередницької комерційної діяльності підприємствПід класичними торговельно-посередницькими операціями ЗЕД розуміють операції, пов'язані з купівлею і продажем товарів, які виконуються за дорученням виробника-резидента незалежним від нього торговельним посередником (резидентом чи нерезидентом) на основі угоди або доручення. Торговельне посередництво - це досить широке поняття, що охоплює чимале коло послуг: перепродаж товару; пошук закордонного контрагента; підготовка і укладання угоди; кредитування сторін; здійснення транспортно-експедиторських операцій; страхові операції; проведення рекламних заходів; технічне обслуговування . До торговельно-посередницьких фірм належать фірми, що з юридичного і господарського погляду не залежать від виробника або споживача товару (сюди, звичайно, не входять філії або дочірні товариства промислових компаній). Вони діють заради одержання прибутку, що створюється або як різниця між цінами, за якими вони купують і продають товар, або як винагорода за послуги. Як правило, торговельно-посередницькі фірми займаються лише комерційною діяльністю, хоча найбільші з них можуть і обробляти куплений товар. Використання торговельних фірм дає певні переваги. 1. Фірма-експортер у такому разі не вкладає якихось значних коштів в організацію збутової мережі на території країни-імпортера, тому що торговельно-посередницькі фірми мають свою власну матеріально-технічну базу (складські приміщення, демонстраційні зали, ремонтні майстерні, роздрібні магазини). 2. Вони звільняють експортера від багатьох турбот, пов'язаних із реалізацією товару (доставляння, сортування, упаковування), пристосовуючись до вимог ринку. 3. Суттєвим є використання капіталу торговельно-посередницьких фірм на основі короткострокового і середньострокового кредитування. Тут велике значення мають стійкі зв'язки торговельно-посередницьких фірм із банками, страховими компаніями. 4. Нарешті, ринки деяких товарів цілком монополізовані торговельними посередниками (наприклад, брокерами в Англії) і недоступні для прямих контактів із споживачами. Недоліком використання посередників є те, що експортер позбавлений безпосередніх контактів із ринками збуту і цілком залежить від сумлінності посередника. Торговельно-посередницькі операції можна поділити на чотири види: з перепродажу; комісійні; агентські; брокерські. Операції з перепродажу здійснюються торговельним посередником від свого імені і за свій рахунок. Тут торговельний посередник є стороною договору як з експортером, так і з покупцем. Розрізняють два види операцій з перепродажу. До першого виду належать операції, коли торговельний посередник відносно експортера є покупцем. Він стає власником товару і може реалізувати його будь-кому і за будь-якою ціною. Термінологія, що стосується таких посередників, різна: Mercha - Англія, США; Ha dler - ФРН; S ockholder - ринок чорних металів Англії; Opera or - торговці цукром на Нью-Иоркській біржі; Dealer - торговці какао на Лондонській біржі; Pri cipal - торговці кольоровими металами.

Другий вид операцій - коли експортер і торговельний посередник підписали договір про продаж товарів на певній території, у конкретний термін (вказуються й інші деталі) згідно з договором. Термінологія торговців за цим договором також різна: - Dis ribu or - США, Англія; - Ver ragsha dler - ФРН. Отже, посередництво згідно з договором полягає в просуванні товарів від експортера до споживача, при цьому торговець зобов'язаний дотримуватися певних умов експортера. Комісійні операції - це укладення однією стороною (місіонером), за дорученням другої сторони (комітента), угод від свого імені, але за рахунок комітен-та. Взаємовідносини регулюються договором. Комітент залишається до кінця власником товару. Комісіонер же не купує товару (він залишається в руках експортера). Але для третьої сторони (покупця) стороною договору є комісіонер, а комітента він може і не знати. Комісіонер одержує винагороду або як відсоток, або як різницю між ціною, установленою комітентом, і ціною продажу. Якщо покупець не може розплатитися з комісіонером, то в комісійний договір включається умова про поруку комісіонера за виконання угоди покупцем, тобто гарантії комітента від несплати. Така умова називається делькредере (del credere). У договорі вказується при цьому ціна (максимальна або мінімальна), а також термін передання грошей комісіонером комітентові. Якщо замовлення йде від імпортера комісіонеру (тобто навпаки) на купівлю в країні експортера товарів, то він називається індентом (i de ). Він може бути закритим, якщо імпортер точно вказує в замовленні, де і що купити, або відкритим, якщо індент надає комісіонеру право вибору покупця. Різновидом комісійних угод є консигнаційні угоди. Це продаж товарів зі складу комісіонера, але товар належить консигнанту, тобто експортеру. Консигнаційна форма торгівлі використовується у разі слабкого освоєння ринку або при поставці нових товарів чи товарів масового виробництва, у стійкому збуті яких експортер не впевнений. Це зручна форма торгівлі, що дає змогу ознайомитися з товаром і вибрати потрібний. Агентські операції - це доручення однієї сторони, що називається принци-палом, другій стороні, яка іменується агентом, здійснення юридичних угод за рахунок і від імені принципала (комісіонер діє від свого імені) на визначеній території. Незалежність агента виявляється в тому, що він не перебуває в трудових відносинах із принципалом і здійснює свою діяльність самостійно на основі агентської угоди. Він є юридичною особою, зареєстрованою у торговель-ному реєстрі. Агент лише сприяє угоді, але сам не є стороною, тобто контракт про купівлю не укладає. Термінологія щодо таких посередників різноманітна: в Англії і США - це агент і принципал, у ФРН, Японії - торговельний представник, у Скандинавських країнах - агент і підприємець, у Латинській Америці - повірений і довіритель. Плутанина полягає в тому, що в Англії і США під агентством часто розуміють усі види посередництва. Брокерські операції - це встановлення через посередника-брокера (англ. broker, франц. cour ier, нім. makler) контактів між продавцем і покупцем (а та-кож між страховиком і страхувальником, судновласником і фрахтувальником).

Зінов'єва: «Ці люди, я впевнений, — віщують жахливі речі. Якби я був Урядом, я б заарештував їх без коливань. Якщо необхідно, я б стратив їх, щоб запобігти жахливій катастрофі, в яку вони планують занурити країну. Бідний Керенський робить все, що тільки може. Він виголошує одну яскраву промову за іншою, але дикі звірі не можуть контролюватися промовами, навіть красномовними»[1091]. Через короткий час, в ході липневої кризи, 5–6 липня 1917 р. П. Сорокін робить такий запис: «Сьогодні Троцький, Коллонтай та інші заарештовані. Ленін і Зінов'єв зникли. Тепер стоїть питання: що робити? Ми помірковані, не кровожерливі (підкреслено мною. — В. С.), однак, щоб запобігти повторення кривавих заколотів, необхідно виявити більшу твердість. Якщо потрібно — стратити кілька тисяч головорізів. Щоб врятувати мільйони росіян, ми повинні бути готові зробити це»[1092]. Принагідно можна зазначити, що в 1922 р. П. Сорокін, добре відомий своєю контрреволюційною діяльністю, активним сприянням ворогам радянської влади в ході громадянської війни був висланий з Росії тими, кого він кваліфікував «дикими звірами» і без вагань розстріляв би, якби у нього була можливість. Однак В

1. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

2. Латинский язык (Контрольна робота)

3. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

4. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

5. Планування особистої роботи менеджера

6. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
7. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
8. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

9. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

10. Комерційна діяльність

11. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

12. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

13. Державне регулювання комерційної діяльності

14. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

15. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

16. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

17. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

18. Я-концепция менеджера социальной работы как акмеологическая проблема

19. Аналіз діяльності комерційного банку

20. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

21. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

22. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
23. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера
24. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

25. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

26. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

27. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

28. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

29. Організація науково-інформаційної діяльності

30. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

31. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

32. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

34. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

35. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

36. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

37. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

38. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності
39. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"
40. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

41. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

42. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

43. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

44. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

45. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

46. Психологія професійної діяльності

47. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

48. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

50. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

51. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

52. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

53. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

54. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика
55. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)
56. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

57. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

58. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

59. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

60. Концепции иерархической Вселенной по Лапласу

61. Концепции современного естествознания (билеты экзаменационные)

62. Контрольная работа по физиологии

63. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

64. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

66. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

67. Занятость и безработица (Контрольная)

68. Административное право (Контрольная)

69. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

70. Банковское право (Контрольная)
71. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)
72. Гражданское право (Контрольная)

73. Виды договоров (Контрольная)

74. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

75. Гражданский процесс (Контрольная)

76. Гражданский процесс (Контрольная)

77. Контрольная по жилищному праву

78. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

79. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

80. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

82. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

83. Политико-правовая концепция русского либерализма

84. Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

85. Органы исполнительной власти РФ (Контрольная)

86. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)
87. Международное экономическое право (Контрольная)
88. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

89. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

90. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

91. Правоведение (Контрольная)

92. Понятие право. Отрасли права (контрольная)

93. Римское частное право (Контрольная)

94. Основные концепции правопонимания

95. Основные концепции правопонимания

96. Трудовое право. (Контрольная)

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Финансовое право (Контрольная)

98. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

99. Экологическое право (Контрольная)

100. Концепция устойчивого развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.