Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Кафедра філософії і соціології освіти РОБОТА ПЕДАГОГА – ОРГАНІЗАТОРА ЩОДО ПРОПАГАНДИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ НА ВІЛ СНІД. Луганськ 2008 Зміст Вступ 3 І. Розділ Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоров'я. 6 1.1. Складові здоров'я 6 1.2. Навчання здоровому способу життя 7 1.3. Найпопулярніші форми роботи щодо формування здорового способу життя. 9 II Розділ Загроза майбутньому. 13 2.1. Стратегії профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії 13 2.2. Нетрадиційні форми виховної роботи в профілактиці наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД. 14 Висновки 19 Використана література 20 ВСТУП Сучасна наука розглядає здоров'я особистості як складній феномен глобального значення, котрий містить філософський, соціальний, економічний, біологічний, медичний аспекти і виступає як індивідуальна й суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, яке, у свою чергу, постійно змінюється. Тобто, за сучасними уявленнями, уже не розглядається як суто медична проблема. Більше того, вважається, що комплекс медичних аспектів становить лише малу частину феномена здоров'я Так, узагальнені підсумки численних наукових досліджень залежності здоров'я особистості від різних чинників впливу доводять, що рівень розвитку й стану системи охорони здоров'я у любому суспільстві зумовлює, в середньому, лише близько 10 % всього комплексу впливів. Решта 90 % припадає на умови зовнішнього середовища (близько 20 %) , на спадковість (близько 20 %) і найбільша – на спосіб життя (50 %). За оцінкою медиків , практично здоровими закінчують школу лише 5-7 % учнів. Останніми роками відбувається активний процес зменшення віку курців . Вже до 18 років 82 % юнаків та 72 % дівчат мають досвід куріння, що не може не впливати на стан їхнього фізичного здоров'я та розвитку. Поступово зростає офіційно зареєстрований рівень споживання алкоголю. Тільки з 1995 по 2004 рр. кількість спожитого алкоголю на душу населення виросла на 88 %, тобто майже удвічі. Основні причини, які приводять до поширення шкідливих звичок є: просто зацікавленість, пропозиції друзів та бажання розслабитись. Дослідження останніх років показали, що середній вік в якому відбувається перший сексуальний контакт у юнаків – 16,5 років, а у дівчат – 17 років. Саме ранній початок статевого життя підвищує ризик зараження інфекційними хворобами, може привести до незапланованої вагітності чи безпліддя. За останні роки спостерігається невтішна тенденція зростання вживання наркотичних речовин, оскільки з більш ніж 90 тис. зареєстрованих споживачів наркотиків 6 тис. – неповнолітні. Поширення наркоманії підвищує загрозу ураження ВІЛ-інфекцією та захворювання на СНІД. Переважна більшість ВІЛ-інфікованих – молодь, відбувається зростання кількості ВІЛ-інфікованих підлітків. Покращити таке становище можна через застосування нового підходу до формування здорового способу життя, який би ґрунтувався на сучасному підході збереження здоров’я, тобто враховували всі його аспекти.

Важливо також, щоб вони опиралися на активізацію участі в даному процесі молоді та дітей . Мова йде про те, щоб не дорослі ініціювали таку роботу, а самі діти та молодь. Саме від їхньої активності й буде залежати успішність поширення формули : «здоровим бути модно , стильно і красиво». Здоров'я дітей – основа розвитку держави. Тому саме медичні аспекти збереження здоров'я мають істотно більше значення в дитинстві, ніж у подальших вікових групах. Вчені стверджують , що за останні 5 років захворювання в Україні виросли на 25% , інвалідність – на 21%. Загальна картина захворювання дітей у віці до 14 років порівняно з 1990 р. виросла на 20,5% Нервово – психічними розладами, психозами страждає чверть школярів. До закінчення 2 класу у 42% , учнів, спостерігаються хронічні захворювання, 50% школярів мають порушення в розвитку, будові і функціях різних систем органів . Ці негативні тенденції істотно впливають на ефективність навчально-виховного процесу . Більш того, питання здоров'я населення України в даний час трансформувалися у проблему, яка загрожує національній безпеці держави . Тому в даний час заклик – &quo ; Щоб вижити , мир повинен встановити здоровий спосіб життя! &quo ; – став актуальним , коли новітніми дослідженнями було установлено : здоров'я і тривалість життя в будь-якому соціальному стані на 70% залежить від способу життя людини. Виконання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та фізичного та психологічного здоров'я (Закон України &quo ; Про загальну середню освіту&quo ;) є одним із пріоритетних завдань загальної середньої школи. Згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН здоров'я людини вважається єдиним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку видів діяльності. Важливість цієї проблеми підкреслена і Конституцією України, яка декларує найвищу цінність в державі, - людину, її життя і здоров'я . Основними цілями роботи по пропаганді здорового способу життя є: - формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя культури здоров'я; - знайомство учнів з основами здорового стиля життя , формування свого стилю здорового життя, здійснення профілактичної роботи за негативними проявами; - формування теоретичних та практичних навичок здорового способу життя учнів, формування творчої особистості здібної до саморозвитку, самоосвіти і само актуалізації . Несприятливі екологічна ситуація складається через велике накопичення у нашому регіоні вугледобуваючих і переробних підприємств. Діти часто хворіють на простудні захворювання, страждають йододефіцитом сердево-судинними захворюваннями майже з народження. З кожним роком росте число ВІЛ-позитивних, наркоманів, токсикоманів, тютюнопаління, хворих на туберкульоз. Саме тому виникає гостра потреба у пропаганді здорового способу життя та профілактики наркоманії на захворювань на ВІЛ/СНІД . І. Розділ Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоров'я. 1.1. Складові здоров'я . Здоров'я – поняття багато планове .Ц

е не лише відсутність хвороб , але й високий рівень пристосування , благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, толерантні соціальні відносини. На сучасному етапі виділяють такі складові здоров'я людини: духовне, соціальне, психологічне, інтелектуальне, емоційне, фізичне й особисте. Всі аспекти здоров'я людини однаково важливі й розглядаються у взаємозв 'язку. Фізичне здоров'я людини – це такий стан організму ,коли показники основних систем перебувають в межі фізіологічної норми і адекватно змінюються під час взаємодії людини з довкіллям . Інтелектуальне здоров'я охоплює норму структурно - функціонального базису інтелекту, який виявляється в нормальному рішенні різноманітних завдань вербально – логічної і логічно-алгоритмічної взаємодії з оточуючим середовищем . Емоційне здоров'я – це уміння управляти своїми переживаннями . Психічне здоров'я визначається за показниками: як ви ставитись до себе; як ви ставитись до друзів; як ви ставитись до потреб життя. Соціальне здоров'я – повага до духовних цінностей своєї сім'ї , свого народу, всього людства. Здоров'я особистості - це самовдосконалення і саморозвиток, самооцінка і свобода, здатність бути особистістю. З метою виявлення і удосконалення рівня сформованості кожної складової здоров'я рекомендовано провести анкетування, тестування яке складається з таки розділів: - «Я не хворію» (формування фізичного здоров'я); - «Я думаю» (формування інтелектуального здоров'я); - «Я радію» (формування емоційного здоров'я); - «Я не конфліктую» (формування психічного здоров'я); - «Я серед людей » (формування соціального здоров'я); - «Я міркую виду пошук » (формування духовного здоров'я); - «Я людина» (формування особистого здоров'я). Процес виховання свідомого ставлення учнів до власного здоров'я, здоров'я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і формування умінь і навичок зміцнення та збереження здоров'я, виконання практичних дій здорового способу життя . 1.2. Навчання здоровому способу життя Навчання здоровому образу життя повинно бути системним і повинна сприяти гармонійному розвитку психофізичних здібностей учнів. Воно не зводиться до періодичного спрямування на освідомлення здорового способу життя як цінності шкільного колективу. Така робота передбачає: по-перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя і розробки методів оцінювання здоров'я індивіда; по-друге, формування свідомості і культури здорового способу життя; по-третє, розробку методик навчання молоді здоровому способу життя . Далі, упровадження соціальних програм культивування здорового способу життя і збереження здоров'я; і нарешті, розробку і упровадження моніторингу здорового способу життя молоді. Таким чином, складаються певні етапи у навчанні учнів здоровому способу життя . У зв'язку з цим педагоги разом з учнями та їх батьками ставлять перед собою таку мету: - прагнути істотного поліпшення ситуації для збереження і зміцнення психічного , фізичного і соціального здоров'я учнів; - створити умови для його поліпшення, використовуючи традиції школи і досвід українських і зарубіжних шкіл; - прагнути того щоб кожен учень розвивав свої природні здібності, знайшов своє місце у житті .

Впрочем, некоторые невнимательные политики до сих пор не вполне понимают, кто есть ху, наивно полагая, что сайентологи - это только официальная организация «Церковь сайентологии» и никто больше. Так, например, в конце 2000 года Борис Немцов (мы помним о его отрицательной реакции на Хаббард-колледж) разразился благодарностью «Нарконону» за «активную пропаганду здорового образа жизни среди подростков и юношества», а спустя 3 месяца даже разослал региональным отделениям Союза правых сил рекомендацию активно сотрудничать с ними{218}. Рис. 5.1. Благодарность Рис. 5.2. Рекомендация И в заключение темы сайентологии в России. ...Обратим особое внимание на один очень важный момент, характерный для этой организации. Каким-то особым цинизмом веет от резкого несоответствия внешних заявлений, терминов, и названий различных сайентологических групп их истинному содержанию. Под словом «Этика» подразумевается тотальная слежка, «Опекунское управление» занимается вместо опеки карательными функциями, «честная игра» подразумевает бесчеловечные действия против оппонента без каких бы то ни было моральных или юридических ограничений, «Дианетика: наука душевного здоровья» оказывается «замечательно мягким» способом совершить убийство..

1. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

2. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

3. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

4. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

5. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

6. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання
7. Фізкультура і основи здорового способу життя студента
8. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

9. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

10. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

11. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

12. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

13. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

14. Формы и способы рекламы в контексте задач национальных парков

15. Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и здорового образа жизни

16. Изготовление печатных форм - Фотомеханический способ

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. О способах обучения младших подростков математике в форме квази-исследовательской деятельности

18. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

19. Правовые способы и формы защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимтелей

20. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

21. Способы укрепления здоровья

22. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК
23. Формування організаційних структур управління підприємством
24. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи

25. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

26. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

27. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

28. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

29. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

30. Способы литья в специальные формы

31. Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями

32. Форми і методи соціальної роботи

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

34. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

35. Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

36. Архитектурные формы Месопотамского искусства

37. Поиск внеземных форм жизни

38. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом
39. Поиск внеземных форм жизни
40. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

41. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

42. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

43. Глобальные проблемы здоровья человечества

44. Геологическаа форма движения материи

45. Государственное регулирование экономики: формы и методы

46. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

47. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

48. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

49. Формы государственного регулирования экономики

50. Понятие опровержения и способы опровержения

51. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

52. Вещно-правовые способы защиты права собственности

53. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

54. Залог - как способ обеспечения исполнения обязательств
55. Собственность и многообразие ее форм
56. Юридические формы защиты прав потребителей

57. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

58. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

59. Ипотечное жилищное кредитование как способ улучшения жилищных условий

60. Форма государства

61. Принципы и формы налогообложения на Украине

62. Выборы как форма непосредственной демократии

63. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

64. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

65. Формы государственного управления и устройства

66. Местное самоуправление как форма местной публичной власти

67. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

68. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

69. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

70. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации
71. Планирование семьи и репродуктивное здоровье
72. Формы и порядок проведения таможенного контроля

73. Форма правления, понятие и виды

74. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

75. Понятие источника (формы) права

76. Федеративная форма государственно-территориального устройства

77. Форма государства

78. Формы государства

79. Формы государства

80. Формы и источники права

Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Государство, его основные признаки и формы правления

82. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

83. Формы (источники права)

84. Формы государственного правления

85. Формы реализации права

86. Формы современных государств
87. Политический режим, как элемент формы государства
88. Формы и системы заработной платы

89. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

90. Организационные формы предпринимательской деятельности

91. Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

92. Нетрадиционные формы урока

93. Типы грамматических форм слова

94. Особенности взаимосвязи движений и рисунка на примере хороводной формы танца

95. Первобытные формы религии. Миф

96. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

97. Способы выравнивания когнитивного диссонанса в переводе поэтических произведений (на материале сонетов Шекспира)

98. Типы грамматических форм слова

99. Диалект как основная форма существования языка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.