Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль контролінгу в системі управління підприємством

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ВАРІАНТ № 2 ЗАДАЧА 1.Бюджет продажу Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Очікуваний об'єм (од) 40000 32000 28000 42000 142000 Ціна 18 18 18 18 18 Виручка від реалізації продукції 720000 576000 504000 756000 2556000 Вихідні дані Варіант Прогноз продажу Прогнозна ціна 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 40000 32000 28000 42000 18 Початковий баланс (баланс підприємства на початок року) Статті балансу У грошовому (вартісному) вимірі, грн В абсолютному вимірі (у фізичних одиницях) Активи Оборотні активи Грошові кошти 42500 Дебіторська заборгованість за товари 90000 Сировина і матеріали 4200 7000 кілограм Готова продукція 26000 2000 одиниць (штук) Всього оборотні активи 162700 Основні засоби Земля 80000 Будівлі і обладнання 700000 Амортизація -292000 Залишкова вартість будівель і обладнання 408000 Всього активи 650700 Пасиви Зобов’язання Поточні зобов’язання Кредиторська заборгованість 25800 Власний капітал Статутний капітал 175000 Нерозподілений прибуток 449900 Всього власний капітал 624900 Всього пасиви 650700 Графік надходжень грошових коштів Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Дебіторська заборгованість 90000 90000 Надходження від продажу за 1кв 504000 216000 720000 Надходження від продажу за 2кв 403200 172800 576000 Надходження від продажу за 3кв 352800 151200 504000 Надходження від продажу за 4кв 529200 529200 Всього надходжень 594000 619200 525600 680400 2419200 Дебіторська заборгованість на кінець року Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Очікуваний об'єм продажу (од) 40000 32000 28000 42000 142000 Запаси на кінець квартала (од) 6400 5600 8400 3000 3000 Необхідний об'єм продажу (од) 46400 37600 36400 45000 145000 Запаси на початок квартала (од) 2000 6400 5600 8400 2000 Об'єм виробництва продукції (од) 44400 31200 30800 36600 143000 3.Бюджет витрат на матеріали Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Об'єм виробництва продукції (од) 44400 31200 30800 36600 143000 Кількість сировини на од 5 5 5 5 5 Об'єм сировини за період (кг) 222000 156000 154000 183000 715000 Запаси сировини на кінець періоду (кг) 15600 15400 18300 7000 7000 Загальна потреба в сировині (кг) 237600 171400 172300 190000 722000 Запаси сировини на початок періоду (кг) 7000 15600 15400 18300 7000 Ціна 1 кг сировини 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Закупівля матеріалів (кг) 230600 155800 156900 171700 715000 Вартість матеріалів (грн) 149890 101270 101985 111605 464750 Графік виплат грошових коштів Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Кредиторська заборгованість на поч. року 25800 25800 Виплати за сировину і матеріали за 1кв 74945 74945 149890 Виплати за сировину і матеріали за 2кв 50635 50635 101270 Виплати за сировину і матеріали за 3кв 50992,5 50992,5 101985 Виплати за сировину і матеріали за 4кв 55802,5 55802,5 Всього платежів 100745 125580 101627,5 106795 434747,5 Кредиторська заборгованість на кінець року дорівнює 55802,5 4.Бюджет витрат на оплату праці виробничого персоналу Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Об'єм виробництва продукції (од) 44400 31200 30800 36600 143000 Витрати праці осн.

персоналу (год) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Всього витрати праці (год) 35520 24960 24640 29280 114400 Вартість одного часа (грн/год) 7 7 7 7 7 Оплата осн. персонала 248640 174720 172480 204960 800800 5.Бюджет накладних витрат Показник квартал1 Витрати праці осн. персоналу (год) 35520 Норматив змінних накладних витрат 2 Змінні накладні витрати 71040 Постійні накладні витрати 58000 Всього накладних витрат 129040 Амортизація 14000 Оплата накладних витрат 115040 Величина накладних витрат на 1 год праці = 4,02797203 4,02797203 Приблизне значення накладних витрат беремо щоб зійшовся баланс = 4,04075 квартал2 квартал3 квартал4 за рік 24960 24640 29280 114400 2 2 2 2 49920 49280 58560 228800 58000 58000 58000 232000 107920 107280 116560 460800 14000 14000 14000 56000 93920 93280 102560 404800 4,027972 6. Бюджет собівартості Статті Кількість Витрати Всього Витрати на од: Осн.матеріали (кг) 5 0,65 3,25 Витрати праці 0,8 7 5,6 Накладні витрати 0,8 4,0 3,2326 Собівартість од. продукції 12,0826 7.Бюджет адміністративних і маркетингових витрат Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Об'єм продажу 40000 32000 28000 42000 142000 Змінні витрати на од.продукції 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Планові змінні витрати 68000 54400 47600 71400 241400 Планові постійні витрати: Реклама 38000 38000 38000 38000 152000 Заробітна плата 36000 36000 36000 36000 144000 Страхування 1900 35000 36900 Податок на нерухомість Всього постійних витрат 74000 75900 109000 74000 332900 Всього витрат 142000 130300 156600 145400 574300 Всього накладних витрат = всього постійних витрат всього змінних витрат 8.Плановий звіт про прибуток Показник за рік з дод.фін. Виручка від реалізації 2556000 Собівартість реалізованої продукції 1715729,2 Валовий дохід 840270,8 Адм. і витрати на збут 574300 Операційний прибуток 265970,8 % за кредит 1800 Прибуток до виплати податку 265970,8 264170,8 Податок на прибуток 66492,7 66042,7 Чистий прибуток 199478,1 198128,1 Бюджет руху грошових коштів (без додаткового фінансування) Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Сальдо грошових коштів на поч.пер. 42500 -16548,2 41508,65 26497,97 42500 Надходження грошових коштів: Від реалізації товарів і послуг 594000 619200 525600 680400 2419200 Інші надходження Всього грош.надх. від опер.діяльності 594000 619200 525600 680400 2419200 Виплати по операційній діяльності: на сировину і матеріали 100745 125580 101627,5 106795 434747,5 на оплату праці вир.персоналу 248640 174720 172480 204960 800800 виробничі накладні витрати 115040 93920 93280 102560 404800 витрати на збут і адмін. витрати 142000 130300 156600 145400 574300 податок на прибуток 16623,175 16623,18 16623,18 16623,18 66492,7 дивіденди Всього грошових виплат по операц.діял. 623048,175 541143,2 540610,7 576338,2 2281140,2 Виплати по інвестиційній діяльності: купівля обладнання 30000 20000 50000 Всього виплат 653048,175 561143,2 540610,7 576338,2 2331140,2 Всього грошовий потік -59048,175 58056,82 -15010,7 104061,8 88059,8 Сальдо грошових коштів на кін. періоду -16548,175 41508,65 26497,97 130559,8 130559,8 Сума кредиту 20000 Бюджет руху грошових коштів (без додаткового фінансування) Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Сальдо грошових коштів на поч.п

ер. 42500 -16548,2 41508,65 26497,97 42500 Надходження грошових коштів: Від реалізації товарів і послуг 594000 619200 525600 680400 2419200 Інші надходження Всього грош.надх. від опер.діяльності 594000 619200 525600 680400 2419200 Виплати по операційній діяльності: на сировину і матеріали 100745 125580 101627,5 106795 434747,5 на оплату праці вир.персоналу 248640 174720 172480 204960 800800 виробничі накладні витрати 115040 93920 93280 102560 404800 витрати на збут і адмін. витрати 142000 130300 156600 145400 574300 податок на прибуток 16623,175 16623,18 16623,18 16623,18 66492,7 дивіденди Всього грошових виплат по операц.діял. 623048,175 541143,2 540610,7 576338,2 2281140,2 Виплати по інвестиційній діяльності: купівля обладнання 30000 20000 50000 Всього виплат 653048,175 561143,2 540610,7 576338,2 2331140,2 Всього грошовий потік -59048,175 58056,82 -15010,7 104061,8 88059,8 Сальдо грошових коштів на кін. періоду -16548,175 41508,65 26497,97 130559,8 130559,8 Сума кредиту 20000 Бюджет руху грошових коштів (кінцевий варіант) Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Сальдо грошових коштів на поч.пер. 42500 3564,3 61733,6 25035,5 42500 Надходження грошових коштів: Від реалізації товарів і послуг 594000 619200 525600 680400 2419200 Інші надходження Всього грош.надх. від опер.діяльності 594000 619200 525600 680400 2419200 Виплати по операційній діяльності: на сировину і матеріали 100745 125580 101627,5 106795 434747,5 на оплату праці вир.персоналу 248640 174720 172480 204960 800800 виробничі накладні витрати 115040 93920 93280 102560 404800 витрати на збут і адмін. витрати 142000 130300 156600 145400 574300 податок на прибуток 16511 16511 16511 16511 66043 дивіденди Всього грошових виплат по операц.діял. 622935,675 541030,7 540498,2 576225,7 2280690,2 Виплати по інвестиційній діяльності: купівля обладнання 30000 20000 50000 Всього виплат 652935,675 561030,7 540498,2 576225,7 2330690,200 Грошовий потік -58935,675 58169,32 -14898,2 104174,3 88509,8 Додаткове фінансування: Отримання позики 20000 20000 Погашення позики -20000 -20000 Виплата % -1800 -1800 Грош.потік від фінансової діяльності 20000 -21800 -1800 Всього грошовий потік -38935,675 58169,32 -36698,2 104174,3 86709,8 Сальдо грошових коштів на кін.періоду 3564,3 61733,6 25035,5 129209,8 129209,8 Сума кредиту Прогнозний баланс Активи Значення Оборотні активи Грошові кошти 129209,8 Дебіторська заборгованість за товари 226800 Сировина і матеріали 4550 Готова продукція 36247,8 Всього оборотні активи 396807,6 Основні засоби Земля 80000 Будівлі і обладнання 750000 Амортизація -348000 Залишкова вартість буд.обладнання 402000 Всього необоротних активів 482000 Всього активи 878808 Пасиви Зобов'язання: Поточні зобов'язання Кредиторська заборгованість 55802,5 Власний капітал Статутний капітал 175000 Нерозподілений прибуток 648028,1 Всього власний капітал 823028,1 Всього пасиви 878808 ТЕОРІЯ. РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Служба контролінгу в організаційній структурі підприємства Для ефективної роботи і чіткого визначення відповідальності контролерів на підприємстві необхідно створити спеціальний структурний підрозділ - службу контролінгу.

Сучасний Табачник цю межу давно перейшов, і тепер його провокативна "щирість" межує між брутальністю і банальним криміналом. До речі, цікаво прочитати, що і як писав у згаданій книзі в 1995 році той же Табачник про тодішнього свого "шефа". "Леонід Кучма - він той племінний вождь, головний воїн, який тепер сам буде наймати кравчуків і вказувати їм, яка ідеологія потрібна йому для управління підприємством - державою" (стор.23). Власне, десь в останніх словах цієї цитати і прихована глибинна сутність всього єства "православного слов’янина" Табачника та йому подібних. Україну вони розглядають лише як територію під своїми ногами, такий собі кормоцех, корморозподільник, і сенс в тому, щоби викачувати і розподіляти "добробут" мали право лише вони. Ну а українці, якщо такі є, для них не більше, як дешева робоча сила, тобто "закомплексований плебс, колишні слуги", яких слід "поставити на своє місце". І донецькі шахтарі, одеські портовики чи дніпропетровські металурги не меншою мірою, ніж галицькі чи волинські селяни. Все це нагадує персонажів відомої байки Глібова про тварину під дубом, і перспектива полягає в тому, чи знайде етнічний господар української землі сили волі та рішучості відтягнути ту верескливу хамовиту тварину від рідного коріння, як би вона при цьому не кувікала

1. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

2. Роль обліку в управлінні підприємством

3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

4. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

5. Методи управління підприємством

6. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
7. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
8. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

9. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

10. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

11. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

12. Інформація в управлінні

13. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

14. Організаційна структура управління підприємством

15. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

16. Стратегічне управління підприємством

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

18. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

19. Формування організаційних структур управління підприємством

20. Японський досвід в управлінні якістю продукції

21. Технічні характеристики зварювальних агрегатів з двигунами внутрішнього згорання

22. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем
23. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством
24. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

25. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

26. Структура керування підприємством

27. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

28. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

29. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

30. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

31. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

32. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее

33. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

34. Формирование действия контроля в процессе работы над вычислительными приемами и навыками у младших школьников

35. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

36. Управління утворенням прибутку підприємства

37. Контроль работы удаленной станции

38. Формирование действия контроля в процессе работы над вычислительными приёмами и навыками у младших школьников
39. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
40. Внутрішньогосподарський контроль Промінвестбанку

41. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

42. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

43. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

44. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

45. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

46. Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

47. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

48. Управління запасами матеріалів на підприємстві

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

49. Внутрішньоаптечний контроль якості

50. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

51. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

52. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

53. Організація управління персоналом підприємства

54. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура
55. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
56. Стратегічне планування і управління на підприємстві

57. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

58. Удосконалення системи контролю в органах державної служби

59. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

60. Управління інноваційним розвитком підприємств

61. Управління корпоративною власністю підприємства

62. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

63. Управління якістю на підприємстві

64. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

66. Механизация и автоматизация работ по контролю и сортировке деталей

67. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

68. Специальный контроль авиационной безопасности и технология работы в аэропорту Пулково-2

69. Стороны работы туристической фирмы ООО "Пилигрим-НН"

70. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
71. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю
72. Управління фінансовою санацією підприємства

73. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

74. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря

75. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

76. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

77. ОАО "Любанский сыродельный завод": характеристика выпускаемой продукции, оценка экономического состояния, работа по контролю качества

78. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

79. Производство отделочных работ

80. Штукатурные работы с основами охраны труда

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

81. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания

82. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

83. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

84. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

85. Отчёт по лабараторным работам по биологии за 1 семестр

86. Контрольная работа по физиологии
87. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности
88. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы

89. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

90. Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП

91. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах поражения

92. Итоги работы портов: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Мариуполь и Херсон за 2003 год

93. Буровые работы

94. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

95. Финансовый контроль в период перехода к рынку

96. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

98. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

99. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.