Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Виникнення писемності та історія кодування інформації

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Розділ 1 Виникнення писемності та історія розвитку письма. Способи та засоби документування. Кодування інформації та класифікація знаків. 1.1 Писемність виникла на певному етапі розвитку людства, коли продуктивні сили і суспільні відносини почали досягати певного, досить високого рівня. Цей рівень, за висловом Ф. Енгельса: „Починається з плавки залізної руди і переходить у цивілізацію в результаті винаходу буквеного письма і застосування словесної творчості.” Причини, що зумовили появу писемності, всюди були більш-менш однакові. Письмо, що передає звукову мову, з’являється в пенріод формування держави. Але різні народи не одночасно досягали однакового рівня суспільного розвитку, тому писемність з’являється в різних народів в різні часи. Щоб зрозуміти, вивчити шлях розвитку тієї чи іншої писемності, треба знати історію народу , який її створив. [Наприклад египетська писемність, яка виникла десь у глибині IV тисячоліття до нашої ери, спочатку була піктограічною, тобто малюнковою. „Під час виникнення египетської цівілізації перша писемність, яка почала вживатися, полягала. у простому замальовуванні предметів, ” писав Шампольйон . 6ст.83] На світанку розвитку будь-якої культури найпершим і найбільшим її досягненням є народження писемності, всюди, - на будь-якому континенті , у будь-якій країні, - першим способом закріплення думки на відстані : в часі, перим способом обміну й збереження знань та досвіду людей був малюнок. Так і було в Єгипті. У піктограмі кількість знаків залежала від фантазії людини, що її малювала, від ступеня і „малюнкової говіркості”. Але на початку III тисячоліття до нашої ери в Єгипті становище змінюється. Кількість знаків обмежується, звужується значення кожного окремого зображення , стандартизується їхня форма. Кожен знак тепер точно означає певне слово. Оскільки цей вид писемності передавав не лише назви предметів, а й цілі слова, поняття , ідеї, його називають ідеографією. Ідеографія - перехідний ступінь від піктографії до звукової, мовної графікі. [«Піктографія - це недосконала система, яка поступово упорядкувалася, майже повністю змінилася тільки під впливом прогресу людського розуму свій характер і утворила . ієрогліфічне письмо» 6 ст. 86] 1.2 З далеких часів дійшли до нас різні види документів, за допомогою яких ми пізнаємо історію своєї країни, її героїчне минуле, з’ясовуємо особливості побуту народу, правові форми та етичні норми взаємовідності між суспільством і державою, між окремими особами, знайомимося з культурою становлення письмового мовлення. До появи письма для оформлення міжплеміних договірних відносин, а, також, для полегшення запам’ятовування предки використовували палиці із зарубками. Щоб закріпити договір чи торгівельну угоду, наприклад, записки про взятий борг, на палиці робились зарубки, а потім її розрубували впродовж . Кожен брав собі по половині. При поверненні боргу половинки складали разом і перевіряли правильність розрахунків. Наскельні малюнки та написи виконували примітивними інструментальними знаряддями ( кам’яними секирами, довбнями ) на рівних кам’яних брилах.

З появою писемності виникає необхідність складати документи. Вважається, що необхідність в укладненні різноманітних документів (угоди, договори, тестаменти) і зумовила появу писемності як засобу фіксації і збереження державної і приватної документації. Так, знайдені під час праскопок білая м. Сузи в 1901р. французькими вченими на поверхні кам’яного стовпа клинописні тексти були законами, що належали вавилонському цареві Хаммурапі, який правив з 1792 по 1750р. до н.е. Фігура бога солнця Шамаша над текстом начебто затверджувала закони і дозволяла цареві творити від його імені суд над усіма своїми підданими. Всьго було близько итрьох сотень законів і всі вони, за заявою Хаммурапі, захищали слабкого від сильного. 1.3 Важко переоцінити внеск вавилонян і ассирійців та інших шумеро-аккадських предків у культуру документування. По-перше, це винайдення письма. Вавилонське клинописне письмо, а точніше – шумерське, з якого воно розвинулось, - найдавніше у світі. Використовували його у різних видозмінах протягом трьох тисяч років, тобто досше ніж сучасний латинський алфавіт. Цим письмом користувалися народи від Вірменських гір до Перської затоки, від Єгипетського моря до кордонів Індії. Саме в Месопотамії виник перший великий теоретично-філософський твір „Сказання про Гільгамеша”. Тема цього документа - пошуки людського безсмертя, яке можна здобути лише корисними для людства справами – сягають справжньої філософської глибини і забезпечують йому почесне місце серед найвизначних робіт усих часів і народів. Сторінки історії, на жаль, і доси рясніють „білими плямами”. Навіть, про те , що вже , здаєьбся, вивчене, інколи ховає чимало цікавих таємниць. 1.4 Вивчення слов янської писемності почалося давно. Х сторіччям датується перша філологічна ровідка зцього питання – „Сказання про письмена”Чорноризця Храбра. Довгий час вважалося, особливо наполегали на цьому буржуазні історики, що наші предки, східні слов’яне, одержали писемність тільки після 988 року, після хрещення Русі. Тоді до них прийшла, писемність – богослужбові книжки, написані тією слов’янською абеткою, яку 863 року створили вчені просветителі Кирил та Мефодій. З Болгарії та Візантиї у Кіївську Русь приходило свого часу чимало книжок, насамперед релігійних. Але не писемність – не іспортний товар, і завезти її не можливо – Писемна система народжується на певному етапі розвитку суспільства, коли вона стає для цього суспільства необхідною. У Давній Русі , ще до її хрещення, суспільні відносини досягли такого рівня розвитку, що без писемності Русь не могла обійтися і тому на теріторії, де жили східні слов’яне , археологи не раз натрапляли на предмети, вкриті таємничими, ієрогліфічними знаками. І часом ці знаки дуже складалися на літери якогось невідомого нам алфавіту. Можливо, це не знаки, а літери кількох окремих абеток. Ними користувались різні слов’янські племена, коли в них зароджувалася державність, розвивалася торгівля, з’явилися перші паростки дипломатичних стосунків. Також було створено кирилицю та глаголицю.

Кирилиця складалась з сорока трьох писемних знаків, вона мала всі літери, потрібні для передачі звуків старослов’янської мови. Навять більше, ніж потрібно. Зайві знаки протягом ХVIII-XX сторіч були вилучені за слов’янських абеток. Глаголиця мала сорок літер. Їхня форма дуже складна й химерна. Якщо уважно придивитись, деякі знаки глаголиці схожі на перкинуті або перекручені літери кириллиці. Тільки ще й ускладнені, прикрашені завитками та кружальцями . В Х сторіччі, у Болгарії народжується нова, зручніша абетка, - прямий нащадок візантійського уставу. І на честь першонавчителя слов’ян її назвали кирилицею. Кирил і Мефодій боролись не тільки за те. щоб у слов’янських країнах правили церковну службу рідною мовою. Вони присвятили своє життя благородній справі „вищої мети”., брати прагнули відстояти самобутність слов’янської культури. Вони рохгорнули величезну просвітительську діяльність. Кирилові й Мефодію всіляко допомогали вірні учні - Горазд, Лаврентій, Наум, Ангеларій, Климент. Та католицька церква залишилася вірною собі. Лише на короткий час, із дипломатичних міркувань, папа римський Адріан II дозволив церковні віправи слов’янською мовою. Найдавніші пам’ятки слов’янського письма (IX – X сторіччя) – це три написи на стінах церкви болгарського царевича Самуїла, в Македонії. Починаючи з XI століття, написи кирилицею, які доси зустрічаються лише на пам’ятниках та в богослужебних книгах, иожна побачити й на предметах побуту. 2.1 Засоби - інструменти, за допомогою яких документують інформацію. Технічний і текстові способи документування є найдавнішими. Писемність є засобом для текстового способу . Вона з’являється тоді, коли виникає потреба передавати інформацію через час і простір. Піктографічне письмо (рисункове письмо) – перший етап еволюції писемності, перший спосіб вираження почуттів, але малюнок можна лише трактувати, дослівно його прочитати неможливо. Писемність виникла у VIII тисячолітті до н.е. Писемність слугувала для передачі соціального досвідунащадкам, але життеве сприйняття слідуючого покоління змінються і уутруднює прочитання. Логограмма або ієрогліфи – передача – передача інформації зазасобами схем. Слогове письмо (шумерське) – письмо за засобами символів, але симовл позначае не слово, а склад. Літеро-звукове письмо (гречеський алфавіт). Грекі рочленували слово на літери, літери на звуки і створили алфавіт. Звукове письмо слугувало основою стенографії – запису інформації зазасобами значків. Знак позначає не слово, не літеру, а цілі фрази та устойчиві словосполучення. На початку нашої ери існували два основних алфавита – грецький і латинський. До VI століття н.е. слов’янськи племена використовували чорно-розовий алфавіт (.) З V століття з’являється протокирилиця (відрізняється від грецького алфавіту лише тим, що відсутня частина букв.) На базі цього алфавіту у IX столітті з’являються два алфавіти – глаголиця та кирилиця. Глаголиця стала називатися вяз’ю і використовуватися як парадне письмо, для написання дорогих книг і т.д

Проте не все м вдавалося, особливо коли йшлося про мсце служби Юнакв. По-трет, картотека Юнакв згорла бля ЕAера на Судетах при евакуац команди Гаупта пд час бомбардування позда.[21] Здавалося б, не залишилося й слду. Але недавно стало вдомо, що о. Северин Сапрун мав (як вн писав уже псля вйни) архв з Юнацькими фотографями.[22] Щоби не пропав (що цлком логчно), заховав його в одному з монастирв Австр. ¶ що ж? Невдовз отець помер, а монастир нхто не може вднайти. Але чуда трапляються. Можливо, колись вднайдеться. По-четверте, нформацю про снування Юнакв совти замовчували. Про них нде  нколи офцйно не згадувалося. Тепер, псля здобуття незалежности, знову невиправдана мовчанка на офцйному рвн, хоч це ще одна трагчна сторнка Украни. Таким чином, драму багатьох тисяч молодих людей Украни, здавалось би, викреслено з стор. Але це неможливо, бо настане час, коли сторя пдлткв-Юнакв стане поряд з поривом Геров Крут, бйцв дивз «Галичина», партизанв УПА. Що ж сталося з Юнаками наприкнц вйни? Коли гтлервська машина уже безповоротно ламалася, нмцям було не до Юнакв

1. Мова та історія (розвиток мови)

2. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

3. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

4. Культура та історія

5. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

6. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи
7. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії
8. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

9. Історія виникнення та становлення Кельменців

10. Виникнення та формування українського етносу

11. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

12. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

13. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

14. Освоєння космосу: історія та сучасність

15. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

16. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

17. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

18. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

19. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

20. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

21. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

22. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
23. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
24. Інформатика та інформаційні процеси

25. Інформація та інформаційні процеси

26. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

27. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

28. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

29. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

30. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

31. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

32. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина

33. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

34. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

35. Історія виникнення мобільних телефонів

36. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

37. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

38. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки
39. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори
40. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

41. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

42. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

43. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

44. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

45. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

46. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

47. Історія виникнення політології

48. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее

49. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

50. Історія виникнення і розвиток гештальттерапії

51. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

52. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

53. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

54. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою
55. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика
56. Умови виникнення та особливості античної філософії

57. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

58. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

59. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

60. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

61. Поняття економічної інформації, її види та властивості

62. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

63. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

64. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

65. Цивільний та арбітражний процес

66. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

67. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

68. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

69. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

70. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
71. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
72. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

73. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

74. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

75. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

76. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

77. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

78. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

79. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

80. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Сучасні форми та системи оплати праці

82. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

83. Міський бюджет: пріоритети та механізми

84. Історія України

85. Історія соборності України

86. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю
87. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
88. Люблінська та Берестейська унії

89. Перша світова війна. Причини та характер

90. Походження людини та її поява на території України

91. Релігійний фактор в історії Росії

92. Таблиця дат з історії (1917-21)

93. Перша та Друга Малоросійські Колегії

94. Декабристський рух та його поширення на Україні

95. Таблиця дат з історії (1917-21)

96. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

98. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

99. Інформаційні системи і технології підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.