Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Логістика закупки молока на ТОВ "Брусилівський маслозавод"

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота На тему Тема: Логістика закупки молока на ТОВ «Брусилівський маслозавод» Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи логістики закупки 1.1. Поняття, основні завдання та функції логістики 1.2 Закупівельна логістика 1.3 Замовлення і складування матеріалів Розділ 2. Сучасний стан логістичної та фінансово-економічної системи на підприємстві 2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Брусилівський маслозавод» 2.2 Аналіз логістики на підприємстві Вступ Актуальність теми дослідження. Логістика – це наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання матеріальних, інформаційних потоків у просторі та часі з метою оптимізації витрат на шляху від їх первинного джерела до кінцевого споживача. Історія логістики сягає в глибоку давнину, але незважаючи на це, вона молода та прогресивна наука. Розквіт її припадає на період другої світової війни, саме в цей час її ефективно застосовували для прийняття стратегічних рішень у військовій промисловості, тилових, постачальницьких базах і при організації транспорту з метою своєчасного забезпечення військової армії зброєю, паливно-мастильними матеріалами та продуктами харчування. У післявоєнний період поняття та методи логістики поступово впроваджували в громадське життя, спочатку як новий науковий напрямок про раціональне управління рухом матеріальних потоків у сфері обігу, а згодом і у виробництві. У даний час логістична наука виступає як дисципліна, яка охоплює закупівельну діяльність або логістику постачання; логістику виробничих процесів; збутову, або розподільчу логістику; транспортну; інформаційну; логістику управління запасами, складську логістику та ін. Ці зазначені сфери діяльності не нові для сьогодення і достатньо описані у певній літературі, новизна самого логістичного підходу полягає в інтеграції перерахованих та інших сфер діяльності з метою досягнення бажаного результату з максимально можливими витратами часу, ресурсів, капіталовкладень шляхом оптимізації управління матеріальних і інформаційних потоків, що і є основним завданням логістики. У період ринкового реформування української економіки цікавість до науки логістика зростає із загостренням кризи збуту, з підсиленням впливу споживачів на товаровиробників, із трансформацією ринку продавця в ринок покупця. Але вже на сьогодні можна стверджувати, що логістика вийшла за межі академічних наук і все більше стає потрібною у практичній діяльності. Підприємці всіх масштабів і рівнів переконуються, що без свідомого, цілеспрямованого управління матеріальними потоками неможливо забезпечити асортиментний вибір продукції, успішне просування товарів на ринку, оптимальну організацію транспортування продукції та її розподіл, що поряд із маркетингом потрібна теорія та практика товаропросування, саме це знайшло своє відображення в логістиці. Таким чином, практична значимість і необхідність дослідження основ логістики як науки і зумовлює актуальність теми, що винесена у заголовок курсової роботи. Об’єктом дослідження є процеси формування та ефективності використання збору сировини на рівні окремого підприємства.

Предметом дослідження є механізм підвищення ефективності використання збору сировини підприємства в ТОВ „Брусилівський маслозавад” Метою даної роботи є розробка шляхів та конкретних заходів щодо вдосконалення механізму регулювання ефективності збору сировини в ТОВ „Брусилівський маслозавод”. Розділ 1. Теоретичні основи логістики закупки 1.1 Поняття, основні завдання та функції логістики Логістика походить від грецького слова &quo ;logis ike&quo ;, що означає мистецтво обрахунків, обмірковувати. Історія виникнення та розвитку практичної логістики походить з далекого минулого. Професор Гамбурзького університету Г.Павеллек відзначає, що ще в період Римської імперії існували служники, які носили титул &quo ;логісти&quo ;, або &quo ;логістики&quo ;; вони займались розподілом продуктів харчування . За свідченнями Архімеда, в IV ст. до н.е. – час найвищої могутності Афін, найбільшої демократизації суспільного ладу й розквіту культури – в Древній Греції налічувалося 10 логістів. Стародавній Рим: під логістикою розумілося розподіл продуктів. У Візантії логістика визначалась як мистецтво постачання армії та управління її пересуваннями з врахуванням кількості солдат, завдань їх розподілу та розміщення під впливом особливостей місцевості, озброєння та кількості солдат в армії ворога. У першому тисячолітті нашої ери у воєнному лексиконі деяких країн із логістикою пов'язували діяльність забезпечення збройних сил матеріальними ресурсами та утримання запасів. Так, у часи візантійського царя Леона четвертого (865-912 рр. н.е.) вважалось, що завданнями логістики є своєчасне озброєння армії, постачання її військовим майном, та повною мірою піклування її потреб кожного акту військового походу . Згідно з думками багатьох західних вчених, логістика стала наукою завдяки військовій справі. Основоположником перших наукових праць з логістики вважають французького військового спеціаліста початку 19 ст. А. Джоміні. Він трактував логістику як науку про управління, перевезення, планування, організацію постачання військ і тилове забезпечення фронту. Але все ж таки військова наука логістика сформувалась лише до середини 19 ст. Німецький філософ, математик, фізик Готфрід Лейбніц (XVII-XVIII ст.) називав логістикою математичну логіку. Цей термін за математичного логікою був офіційно закріплений у 1904 р. на філософській конференції в Женеві. В Росії в середині минулого століття за &quo ;Військовим енциклопедичним лексиконом&quo ;, виданим у Санкт-Петербурзі в 1850 р., під логістикою розумілося мистецтво управління пересуванням військ як на далеку відстань, так і на близьку – від ворога, організація їх тилового забезпечення. У роки Другої Світової війни американська армія широко застосовувала логістичні підходи при організації взаємодії між підприємствами військово-промислового комплексу, транспортом і постачанням армії. Зазначена взаємодія дозволила своєчасно та систематично забезпечувати американську армію поставками зброї, паливно-мастильних матеріалів і продуктами харчування в необхідній кількості. Ось чому в багатьох західних країнах логістика служила для ефективності управління матеріальними потоками в економіці.

Як і інші методи прикладної математики (дослідження операцій, .математична оптимізація, моделі мережі і т. ін.), логістика поступово переходила з військової сфери у сферу господарської практики. Насамперед вона сформувалась як новий вид теорії про реалізацію управління рухом товарно-матеріальних ресурсів у сфері обігу, а потім і виробництва. Отже, ідеї інтеграції постачальних, виробничих і розподільчих систем, в яких би поєдналися функції постачання матеріалами та сировиною, виробництва продукції, її зберігання та процес розподілу, що виникли в ринковій економіці ще на початку та в період економічно кризи 30-х pp., трансформувалися в самостійний науковий напрям досліджень і форму господарської практики – логістику. Саме з середини 50-х років поняття логістики увійшло в економічну термінологію США як логістика підприємства. Американський спеціаліст із системного аналізу професор О.Моргенштерн у своїй праці &quo ; o e of he formula io of he heory of logis ics&quo ; розглядає логістику як частину вчення про організацію та економіку виробництва, яка охоплює заготівельну, виробничу та збутову логістику . У першій половині 80-х рр. у Франції почав розроблятися системний підхід щодо просування товарів шляхом автоматизованого поєднання потоків просування продукції з виробничим процесом, у якому ці продукти споживаються. Прискорено розвивалася наука про потоки товаропросування, їх планування та управління. Основна увага в цей період розвитку логістики приділялась організації фізичного просування продуктів, технічному та технологічному обладнанню цього процесу та контролю за його проходженням у просторі та часі. Аналізуючи різноманітність трактувань про логістику, неважко помітити ряд аспектів, через призму яких розглядається наука. Найбільшого поширення отримали управлінські, економічні та оперативно-фінансові аспекти. Так професор Г. Павеллек та його колеги Національної ради США по управлінню матеріальним розподілом, визначаючи сутність логістики, акцентують увагу на управлінському аспекті. Логістика – це планування, управління та контроль потоку матеріальної продукції, яка надходить на підприємство, та відповідного йому інформаційного потоку, що обробляється там і залишає його. Багато спеціалістів досліджуваної галузі, в тому числі французькі, надають перевагу економічній стороні логістики та трактують її так – &quo ;.сукупність різноманітних видів діяльності з метою отримання із найменшими затратами необхідної кількості продукції у встановлений час та у встановленому місці, де існує конкретна потреба в даній продукції&quo ; . У довіднику, опублікованому компанією &quo ;Данзас&quo ;, одна з великих німецьких транспортно-експедиційних фірм, логістика визначається як деяка система, вироблена для кожного підприємства з метою оптимального, з точки зору отримання прибутку, прискорення руху матеріальних ресурсів і товарів у середині та за межами підприємства, починаючи із закупівлі сировини та матеріалів, їх проходження через виробництво та закінчуючи постачанням готових виробів споживачам, включаючи забезпечуючу ці завдання інформаційну систему .

Молотов ответил, что, кажется, они освобождены, но часть металлов с них забрана в пунктах задержания. Так, например, груз вольфрама забран целиком. После этого Шуленбург передал Тов. Молотову меморандум Германского правительства по вопросу об определении границ консульских округов германских консульских представительств в СССР (приложение No 1)*. Тов. Молотов ответил, что он поручит рассмотрение этого вопроса тов. Деканозову. Шуленбург, зачитав Тов. Молотову сообщение Шведского телеграфного агентства, в котором говорилось, что в ответ на запрос в палате общин о закупке Англией предметов вооружения в СССР Батлер ответил, что этот вопрос серьезно изучается Английским правительством, просил дать ему разъяснение по этому поводу, так как Берлин ждет ответа. Тов. Молотов ответил, что это сообщение является выдумкой, и сказал насмешливо, что, может быть, Англия, ввиду того, что война кончается, согласится продать часть своего вооружения за ненадобностью Советскому Союзу. Тов. Молотов сообщил Шуленбургу, что Советский Союз договорился посредством Анкары** о восстановлении дипломатических отношений с Югославией

1. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

2. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

3. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

4. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

5. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

6. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
7. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
8. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

9. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

10. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

11. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

12. Організація процесу творчого розвитку дитини

13. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

14. Процес організації виробництва та виробництва

15. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

16. Суспільна організація життя слов

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

17. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

18. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

19. Організація праці менеджера

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Організація оплати праці на підприємстві
23. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
24. Організація обліку грошових коштів

25. Організація евакуаційних заходів

26. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

27. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

28. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

29. Організація банківської справи

30. Організація біржової торгівлі

31. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

32. Організація діяльності "ПриватБанку"

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

33. Організація кредитної роботи в комерційному банку

34. Організація та планування кредитування

35. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

36. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

37. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

38. Організація охорони праці на виробництві
39. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
40. Організація охорони праці на виробництві

41. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

42. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

43. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

44. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

45. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

46. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

47. Внутрішній аудит організації

48. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

50. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

51. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

52. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
56. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

57. Організація документування господарських операцій

58. Організація і методика аудиту грошових коштів

59. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

60. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

61. Організація обліку

62. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

63. Організація обліку власного капіталу підприємства України

64. Організація обліку запасів на підприємствах

Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки

65. Організація обліку на підприємстві

66. Організація обліку орендних операцій

67. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

68. Організація праці бухгалтера

69. Організація складського обліку запасів в установах

70. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
71. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
72. Організація управлінського обліку на підприємстві

73. Основи організації бухгалтерського обліку

74. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

75. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

76. Становлення професійних бухгалтерських організацій

77. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

78. Аудит в організації

79. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

80. Громадські організації як вид об’єднань громадян

Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

82. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

83. Організація захисту державної таємниці в Росії

84. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

85. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

86. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур
87. Правова організація працевлаштування громадян
88. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

89. Організація видавничій справи

90. Організація баз даних

91. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

92. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

93. Військова організація Запорізької Січі

94. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

95. Поява робітничих організацій в Україні

96. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

98. Організація роботи шкільної їдальні

99. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

100. Лексико-граматична організація українських військових команд


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.