Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Оцінка персоналу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВведення 1. Теоретичні підходи до оцінки персоналу 1. Оцінка персоналу. Основні поняття 1.2 Розробка системи оцінки 1.3 Поточна періодична атестація персоналу Введення Останнім часом усе більше уваги приділяється діловій оцінці персоналу як при прийманні на роботу, так і в процесі її виконання - це викликано такою потребою, як забезпечення більше якісних результатів діяльності організації. Персонал є мотором будь-якої організації, і помилки при роботі з персоналом - особливо коли мова йде про керівні посади - обходяться занадто дорого. Сьогодні комерційні банки Російської федерації перебувають на тім етапі розвитку, що характеризується інтенсивним нарощуванням функцій, властивих подібним до банок країн з розвитий ринковою економікою. Нові функції й напрямки в роботі, викликані економічною кризою й продовженням структурної перебудови народного господарства, збільшенням рівня конкуренції й розвитком нових банківських і інформаційних технологій, об'єктивно вимагають відповідного кадрового забезпечення. Аналіз сформованої практики керування в кредитній сфері показує, що більшість вітчизняних банків зосередили основну увагу на фінансовому менеджменті й забезпеченні безпеки. Персонал же, як об'єкт керування, дотепер залишається на другому плані. Очевидні витрати необдуманої оцінки містять у собі виплачену зрячи зарплату, витрати на навчання, виплати компенсацій, пов'язаних з достроковим припиненням контракту, витрати на пошук нових працівників. Але самі більші витрати важко відразу помітити й оцінити. Вони включають стратегічні прорахунки й управлінські помилки, допущені працівником, упущені можливості, додатковий стрес і зіпсовані відносини усередині компанії. Які можуть коштувати їй «життя»: якщо до 1997 р. банківська система в Росії розвивалася семимильними кроками, те, починаючи з 1997 р., банківський сектор російської економіки вразив системну кризу, що викликаний не стільки крахом державних фінансів і інших об'єктивних причин, скільки професійною непридатністю, некомпетентністю банківського персоналу середнього рівня й банківської еліти - топ-менеджерів. Тепер не проходить і дня, щоб Центробанк не відкликав у якого- або комерційного банку ліцензію. Як показують дослідження, регулярна й систематична оцінка персоналу позитивно позначається на мотивації співробітників, їхньому професійному розвитку й росту. Одночасно результати оцінки є важливим елементом керування людськими ресурсами, оскільки надають можливість приймати обґрунтовані рішення відносно винагороди, просування, звільнення співробітників, їхнього навчання й розвитку. Процедури оцінки персоналу є базовими для багатьох конкретних аспектів кадрової роботи. Зокрема: при прийманні на роботу, при просуванні, при навчанні, при реорганізації, заохоченні, скороченні й звільненні. Оцінка й атестація персоналу тісно вв'язана практично з усіма основними напрямками роботи в сфері керування персоналом. На сьогоднішній день проблема організації системи оцінки й атестації коштує дуже гостро. Тому Об'єктом дослідження в нашій роботі виступає персонал ВАТ «ТрансКредитБанк» у м.

Красноярську. Предметом дослідження є оцінка й атестація персоналу. Метою дослідження є формування комплексних показників оцінки персоналу організації (на конкретному підприємстві). Треба буде розв'язати наступні завдання: Проведення аналізу теоретичних основ сучасних методик оцінки персоналу; Систематизація основних комплексних показників оцінки персоналу і їхнє використання у формуванні стратегії розвитку організації; Аналіз літератури показав, що на сьогоднішній день відсутній чітко розроблена система комплексних показників оцінки. Цією проблемою займаються багато вчених: М. Дорошева, А.П. Егоршин, М.І Магура, С.В. Шекшня, Т. Чистова, В.Г. Малешный, Ю.Г. Одегов і т.д. Проте, немає цілісної картини комплексної оцінки персоналу, тому що дослідники звичайно віддають перевазі якому – те одному або декільком показникам оцінки (психологічним властивостям особистості або технічних характеристик робочого місця, і т.п.), при цьому недооцінюється вплив організаційної культури, мотиваційних факторів на досягнення цілей організації. Вважаємо за доцільне розглядати всі показники в комплексі, системі, у якій вони перебувають під взаємним впливом. Розробка системи основних комплексних показників дозволить підвищити ефективність традиційних форм роботи з персоналом шляхом впровадження сучасних технологій1 . Регулярно, не рідше разу в рік, а те й частіше, оцінку й атестацію ІТП і службовців проводять приблизно 80% компанія США й Великобританії2 . На підприємствах і установах Росії атестація й оцінка персоналу нерідко проводитися формально, хоча ясно, що в сформованій ситуації в економіці потрібно в першу чергу мобілізувати головний капітал підприємств, що у них уже є – людський. Можна сказати, що діючі в Росії компанії недостатньо превстигли в роботі зі створення ефективних систем оцінки персоналу, які б дійсно управляли виробничим поводженням співробітників3. Має бути зробити більше, чим зроблено, і досвід іноземних і вітчизняних компаній може стати гарною підмогою в цій роботі. Теоретичні підходи до оцінки персоналу Оцінка персоналу. Основні поняття Про достоїнства людини потрібно судити не по його гарних якостях, а по тому, як він ними користується. Ф. Ларошфуко На різних етапах, особливо при відборі, орієнтації й навчанні, підкреслювалася важливість щенята кандидатів на посаду й нових службовців. Однак і для службовців, що працюють на постійних посадах, також необхідно, щоб результати їхньої діяльності оцінювалися й щоб їм повідомляли про їхні досягнення. Природно, що співробітники не однаково виконують свої виробничі обов'язки - у будь-якій організації є лідери, аутсайдери й середняки. Однак щоб провести цю диференціацію, необхідно мати єдину систему оцінки ефективності виконання кожним співробітником своїх посадових функцій. Ділова оцінка персоналу - цілеспрямований процес установлення відповідності здатностей, мотивацій і інших якісних характеристик персоналу вимогам посади або робітника місця. Розрізняють два основних види ділової оцінки персоналу: відбір персоналу й атестацію персоналу. 4 Система Ділової оцінки персоналу підвищує ефективність керування людськими ресурсами через: Позитивний вплив на мотивацію співробітників.

Планування професійного навчання. Планування професійного розвитку кар'єри. Прийняття рішень про прийняття на нову посаду, винагороді, просуванні, звільненні. Створити систему оцінки, однаково збалансовану з точки зору точності, об'єктивності, простоти й зрозумілості, дуже складно, тому на сьогоднішній день існує безліч систем оцінки персоналу, кожна з яких має свої достоїнства й недоліки. Для того, щоб побудувати ефективну систему пошуку й відбору кадрів, насамперед важливо зрозуміти її місце в загальній системі керування людськими ресурсами організації. Відбір кадрів не є ізольованою функцією, що представляє самостійну цінність; він повинен бути вв'язаний з усіма іншими функціями керування персоналом, щоб не перетворитися у функцію, що здійснюється заради себе самої на шкоду іншим формам роботи з персоналом. За прорахунки в оцінці працівників часто доводиться платити дорого. Так, погано організований підбор кадрів може привести до високої плинності кадрів, поганому настигнутому клімату (конфлікти, склоки, халатне відношення до дорученої справи й т.п.), низькій трудовій і виконавській дисципліні (низька якість роботи, прогули, запізнення на роботу й передчасні відходи з роботи, низька ефективність використання робочого часу, невиконання розпоряджень керівництва й навіть саботаж). Оцінка роботи персоналу покликана дати відповідь на питання про те, наскільки ефективним є праця працівників в організації. Для цього насамперед необхідно визначити поняття ефективності. Під ефективністю ми будемо розуміти (1) відповідність того, що робить працівник, цілям організації й установлених цілям; (2) виконання роботи найбільш раціональними й економічними методами й (3) найбільш повне використання можливостей (здатностей, знань, умінь) працівника5 . Сучасний підхід до оцінки роботи персоналу виходить із того, що мало виміряти кінцеві робочі результати, варто також визначити й те, якою мірою працівник проявляє такі якості й демонструє таке робоче поводження, які є умовою ефективної роботи. Оскільки оцінка роботи націлена на наступні коригувальні міри, то при комплексному підході об'єктом аналізу стають і ті фактори, які роблять прямий або непрямий вплив на працю персоналу. Розглянемо фактори, що впливають на професійну ефективність працівників, що впливають із боку організації й з боку працівника. З боку працівника можна виділити наступні фактори ефективності: Здатності, Особисті ділові якості; Мотивація; розуміння своєї робочої ролі, відносини з безпосереднім начальником, відносини в колективі, трудова етика, професійні знання й навички, стан здоров'я. З боку організації: фізичні умови роботи, стиль керівництва, знання й кваліфікація керівника, система стимулювання праці, особливості організаційної культури, забезпеченість необхідними ресурсами. Розвиток нових напрямків діяльності організації, підвищення рівня вимог до якості роботи різних категорій персоналу вимагає відповідних змін у систему оцінки. Для вдосконалювання вже існуючої системи оцінки або використання в організації нових підходів до оцінки роботи персоналу, необхідне дотримання ряду умов.

В добавление к обсуждению тактических проблем и проблем со снабжением, особенных для действий окруженных войск, авторы уделяют внимание убеждению Гитлера в том, что путем оставления изолированных сил за линией фронта могут быть достигнуты существенные преимущества. Именно из-за этого убеждения, закрепленного в многочисленных частных приказах, отчаянная борьба окруженных немецких частей была столь частой в русской кампании. Проблемы воздушной поддержки окруженных наземных сил описаны в отдельном приложении, которое посвящено тактической воздушной поддержке, воздушной разведке, снабжению по воздуху, и использованию зенитных частей. Поскольку это описание основано на опыте германских ВВС в России и излагается бывшим офицером Люфтваффе, взгляды, изложенные в нем, по необходимости обусловлены организационными особенностями Люфтваффе и ее взаимоотношениями с германской армией. Напоминаем читателю, что публикации в Серии немецких докладов написаны немцами с немецкой точки зрения и представляются без их интерпретации американским персоналом

1. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

2. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

3. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

5. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

6. Система маркетингового планування на підприємстві
7. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
8. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

9. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

10. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

11. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

12. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

13. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

14. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

15. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

16. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

18. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

19. Податок на прибуток підприємств

20. Суть комерційної діяльності на підприємстві

21. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

22. Організація оплати праці на підприємстві
23. Реструктуризація підприємств
24. Економічний аналіз підприємств

25. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

26. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

27. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

28. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

29. Охорона праці на підприємстві

30. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

31. Доходи сільськогосподарських підприємств

32. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

33. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

34. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

35. Звітність сільськогосподарських підприємств

36. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

37. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

38. Облік собівартості продукції на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

42. Організація обліку на підприємстві

43. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

44. Організація управлінського обліку на підприємстві

45. Ревізійні комісії підприємств і організацій

46. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

47. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

48. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники

49. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

50. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

51. Правовий статус комунальних підприємств

52. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

53. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

54. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
55. Комерційна діяльність підприємств
56. Маркетингові дослідження на підприємстві

57. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

58. Організація обліку на торгівельному підприємстві

59. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

60. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

61. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

62. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

63. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

64. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки

65. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

66. Дослідження та розробки на підприємстві

67. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

68. Організація виробництва на металургійному підприємстві

69. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

70. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
71. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
72. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

73. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

74. Стратегічне планування і управління на підприємстві

75. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

76. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

77. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

78. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

79. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

80. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

82. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

83. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

84. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

85. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

86. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві
87. Грошові розрахунки підприємств
88. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

89. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

90. Методи фінансового планування на підприємстві

91. Непрямі податки з підприємств

92. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

93. Оподаткування підприємств

94. Організація грошових розрахунків на підприємстві

95. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

96. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

98. Фінанси підприємств

99. Фінансова санація та банкрутство підприємств

100. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.