Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Тривале існування двох протилежних соціально-економічних систем обумовило створення в межах їх функціонування відповідних міжнародних економічних організацій. Ці організації сприяли встановленню і розвитку міжнародних економічних відносин не лише між країнами однієї системи, а й між країнами, які належали до різних систем. Незважаючи на те, що система соціалістичних країн з відомих причин розпалася, той кращий досвід міжнародного економічного співробітництва, який існував у межах цієї системи, потребує свого вивчення і розумного використання стосовно сьогоднішніх політичних і соціально-економічних ситуацій, які склалися у світі. Відомо, що соціалістичні країни свого часу створили Раду Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) і понад 20 інших міжнародних економічних організацій. Особливо важливу роль в організації і здійсненні міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва між соціалістичними країнами відіграла РЕВ. Вона була створена у 1949 р. як організація багатостороннього економічного і науково-технічного співробітництва та інтеграції соціалістичних країн. До неї входили Болгарія, Угорщина, В’єтнам, Куба, Монголія, НДР, СРСР, Чехословаччина. РЕВ була покликана сприяти через об’єднання і консолідацію зусиль країн-членів удосконаленню співробітництва і поглибленню соціалістичної економічної інтеграції, плановому розвитку їх народного господарства, прискоренню економічного й науково-технічного прогресу, вирішенню інших соціально важливих питань. Ця колективна організація функціонувала 42 роки. На її рахунок можна віднести чимало корисних справ. Так, саме вона створила такі могутні міжнародні організації й об’єкти, як єдина енергетична система «Мир», нафтопровід «Дружба», Загальний парк вагонів, десятки спільних підприємств машинобудування, електроніки тощо. РЕВ була міжнародною організацією. А це означало, що до її складу могла ввійти будь-яка соціалістична країна або інша країна, яка стала на шлях соціалістичного розвитку. РЕВ співробітничала з Фінляндією, Іраном, Мексикою, Нікарагуа та іншими країнами. РЕВ здійснювала свою діяльність на основі Статуту і Конвенції про правоздатність, які були підписані 14 грудня 1959 р. у Софії і набрали чинності 13 квітня 1960 р. після ратифікації їх відповідними країнами. У своїй діяльності РЕВ керувалася такими документами, як Основні принципи міжнародного соціалістичного поділу праці (1962 р.), Комплексна програма подальшого поглиблення й удосконалення співробітництва і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн РЕВ (1971 р.), Комплексна програма науково-технічного прогресу країн — членів РЕВ до 2000 р. (1985 р.) та ін. Основними цілями РЕВ було сприяння планомірному розвитку народного господарства країн-членів, прискоренню економічного і технічного прогресу, підвищенню рівня індустріалізації країн з менш розвинутою промисловістю, зростанню продуктивності праці, поступовому зближенню і вирівнюванню рівнів економічного розвитку та неухильному піднесенню добробуту народів країн — членів РЕВ (п. 1 ст. І Статуту РЕВ). Співробітництво країн — членів РЕВ здійснювалося на основі їх суверенної рівності (п.

2 ст. І Статуту РЕВ), цілковитої добровільності (п. 4 ст. II Статуту). Акти, які приймалися РЕВ, мали свою специфіку. Якщо були рішення щодо організаційних або процедурних питань, то вони мали обов’язковий характер для всіх країн — членів РЕВ. А якщо ці рішення стосувалися безпосередньо економічного і науково-технічного співробітництва, то за ними органи РЕВ приймали відповідні рекомендації і надсилали їх урядам для розгляду. Якщо рекомендації країною приймалися, то вони мали для неї вже обов’язкову силу. У разі потреби розгляд в органах РЕВ питань співробітництва міг завершуватися домовленостями між країнами — членами РЕВ про здійснення узгоджених ними заходів (п. 4 ст. IV Статуту). Вищим органом РЕВ була сесія Ради, яка проводилася не рідше одного разу на рік на рівні глав урядів. Основним органом, який здійснював керівництво діяльністю РЕВ у міжсесійний період, був Виконавчий комітет, до складу якого входили представники усіх країн-членів на рівні заступників, керівників уряду. Цей орган скликався не рідше одного разу в три місяці. У системі РЕВ були створені комітети з питань співробітництва в плановій діяльності, науки і техніки та машинобудування. З метою організації економічного і науково-технічного співробітництва у відповідних галузях було створено понад 20 комісій (з хімічної промисловості, зовнішньої торгівлі, валютно-фінансових питань та ін.). У межах діяльності РЕВ здійснювалась організація міжнародного співробітництва не лише з соціалістичними країнами, а й з країнами інших соціально-економічних систем. Більш як 20 міжнародних організацій, членами яких були держави — представники різних соціально-економічних систем, співробітничали з РЕВ. У червні 1991 р. на 46 сесії РЕВ припинила своє існування. Як уже зазначалося, це зумовлено передусім тим, що країни — члени РЕВ запізнилися з перебудовою економіки, не спромоглися колективно стати на шлях її інтенсифікації і, врешті-решт, вирішити назрілі соціально-економічні проблеми. Крім того, кризу РЕВ посилили нові політичні ситуації, які склались у східноєвропейських країнах, перехід їх до ринку. РЕВ — це вже сторінка минулого, історія. Але, незважаючи на це, слід зазначити, що більш як за 40 років своєї діяльності вона чимало зробила для організації міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва, відстоювання економічної незалежності не лише країн — членів РЕВ, а й багатьох інших країн світу, особливо тих, що розвиваються. Кращий досвід цієї міжнародної організації буде вивчатися і використовуватися в міжнародній практиці. Сьогодні дедалі більше керівників східноєвропейських країн визнають необхідність створення нової міжурядової економічної організації, яка б відповідала сучасним умовам, сприяла входженню до структури світового господарства. Адже, як засвідчив досвід міжнародного економічного співробітництва, наздоганяти західні країни разом, а не поодинці — швидше і легше. Ось чому розпочався пошук підходів до нових форм багатостороннього співробітництва між східноєвропейськими країнами. Список використаної літератури Киреенко А.П. Международная экономика: Учеб пособие: В 2-х ч.

– М.: Межд. отношения, 2000. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Циганкова Т.М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2001. – 488 с. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с. Черевань В.П., Румянцева А.П., Романенко Л.Ф. Міжнародна економічна діяльність: Навчальний посібник – Київ: Видавничий дім “Слово”, 2003. – 280 с. Соколенко С.І Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 539 с.

Про це неважко навести дан. Як серйозн блага могла внести в життя мусульманського народу християнська цивлзаця? Високу християнську мораль, яка перероджу неправду людських взамин, широку вропейську освченсть  багато зручностей з правильно органзованою економчною дяльнстю, словом, вропейсько-християнська цивлзаця ма розвивати моральну свдомсть, силу думки й матеральний добробут суспльства. Чи стали кримськ татари християнами? На думку цього автора, не було жодного хрещеного кримського татарина з 1783 до 1869 року. Якщо й був, то, напевно, якийсь покидьок татарського суспльства, який зник, не привернувши до себе няко уваги. Але, можливо, татарин, залишаючись у свой вр, злагднв пд впливом вчення Христа, примирливо дивився на нього  таким чином пдготувався вступити в наступну фазу свого зближення з християнством. На це можна вдповсти, що в грськй частин Криму будувалися навть православн церкви за рахунок татарських зборв, наприклад, церква в Алушт. Проте сам татари про подбн прославляння релг не знали н сном н духом; хня вдчуженсть вд християнського вчення була абсолютно непорушною

1. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

2. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

3. Економічна діяльність ООН

4. Зовнішня економічна діяльність

5. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

6. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
7. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах
8. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

9. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

10. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

11. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

12. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

13. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

14. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Діяльність уряду України в галузі екології

18. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

19. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

20. Економічное районуванне, його суть та значення

21. Суспільно-політична діяльність Костомарова

22. Діяльність страхової компанії "Оранта"
23. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
24. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

25. Життєдіяльність організму

26. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

27. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

28. Аудиторська діяльність

29. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

30. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

31. Правотлумачна діяльність

32. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Автоматизована система обробки економічної інформації

34. Системи оброблення економічної інформації

35. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

36. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

37. Діяльність Євгена Коновальця

38. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
39. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги
40. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

41. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

42. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

43. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

44. Діяльність першого професійного театру Полтави

45. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

46. Творча діяльність Панаса Мирного

47. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

48. Комерційна діяльність підприємств

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

49. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

50. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

51. Товарна політика і комерційна діяльність

52. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

53. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

54. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй
55. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
56. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

57. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

58. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

59. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

60. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

61. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

62. Методи економічної оцінки інновацій

63. Операційна діяльність підприємства

64. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

65. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

66. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

67. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

68. Діяльність дошкільника

69. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

70. Політичні погляди і діяльність Платона
71. Діяльність Пирятинського сирзаводу
72. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

73. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

74. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

75. Соціально-педагогічна діяльність як професія

76. Життя і діяльність О. Конта

77. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

78. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

79. Діяльність державної податкової інспекції

80. Діяльність фінансових фондів

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

81. Інвестиційна діяльність підприємства

82. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

83. Фінанси і фінансова діяльність

84. Фінансова діяльність підприємства

85. Фінансова діяльність та політика держави

86. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства
87. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів
88. Екологія і практична діяльність людини

89. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

90. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

91. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

92. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

93. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

94. Консалтингова діяльність

95. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

96. Основні етапи еволюції економічної думки

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

97. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

98. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

99. Поняття економічної інформації, її види та властивості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.