Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ ВСТУП РЕФОРМУВАННЯ ПДВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ВСТУП У роботі розглянуто фіскальні наслідки можливих варіантів реформування ПДВ, якими можуть бути зменшення базисної ставки або впровадження диференційованої ставки. В умовах поліполістичного ринку розраховано зміну бюджету, який складається з надходжень від ПДВ та податку на прибуток підприємств. Наукова та суспільна думка в Україні генерує можливі варіанти виходу з економічної кризи. Як один із варіантів пропонується зменшення податкового навантаження на економіку шляхом зменшення ставки ПДВ. Метою даної роботи буде розрахунок можливостей збереження існуючого рівня надходжень при реформуванні (зменшенні ставки) ПДВ. РЕФОРМУВАННЯ ПДВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ На відміну від російського варіанту, де більшість вчених вважають, що реформування ПДВ можливе тільки під час економічного зростання, в Україні реформування пропонується під час економічної кризи пропонує запровадити диференціацію ставок податку на додану вартість у розрізі товарів першої необхідності та широкого вжитку, це, на її думку, могло б сприяти вирівнюванню податкового навантаження в Україні і зменшенню його тиску на групи населення з різними доходами. А також увести прогресивну шкалу оподаткування за податком із доходів фізичних осіб. Варіант Податкового кодексу, запропонований М.Катеринчуком , містить пропозиції щодо зменшення ставки ПДВ до 15%. Збереження існуючої ситуації при незначному зменшенні податкової ставки ПДВ пропонує варіант Податкового кодексу, підготовлений Міністерством фінансів України . А.Соколовська прийнятним на сьогодні вважає відмовитися від радикального зниження ставки і пропонує зменшити ставку ПДВ до 18 %, при цьому вважає за необхідне скоротити податкові пільги, щоб зменшити нерівномірність оподаткування різних суб'єктів господарювання. Введення диференційованої ставки ПДВ вона вважає за прийнятне при умові покращення заходів адміністрування податку . Однак не всі автори вважають доречним зменшення номінальної ставки ПДВ, так, І.Луніна та Н.Фролова на підставі аналізу ефективних ставок оподаткування споживання, праці та капіталу прийшли до висновку, «що в Україні існує можливість скорочення оподаткування доходів за рахунок збільшення оподаткування споживання» . Однак у всіх запропонованих варіантах реформування ПДВ майже не приділяється уваги фіскальним наслідкам реформування цього податку. У роботі, що пропонується, всі розрахунки здійснюються за умови збереження попиту на товари, ставки для яких змінюються, однак виходячи з існування загальної економічної рівноваги, яка порушується при зміні податкового навантаження, слід враховувати не тільки зміну попиту при формуванні надходжень реформованого податку, але й вплив цих порушень на податкові бази інших податків. У випадку реформування ПДВ у першу чергу це відчує податок на прибуток підприємств, тобто очікується, що прибутки підприємств повинні збільшитися при зростанні попиту, крім того, оскільки зменшення податкової ставки в умовах неідеального ринку не призведе до адекватного зменшення ціни, додатковий прибуток буде отримувати також підприємець за рахунок збільшення рентабельності.

Розглянемо можливі варіанти реформування ПДВ, а саме зменшення основної ставки і впровадження диференційованої ставки на окремі види товарів з метою збільшення споживання цих товарів. На нашу думку, цей крок повинен призвести до зростання попиту на ці категорії товару і відповідно до зростання податкової бази податку на прибуток підприємств. Звичайно, вплив змін ставок оподаткування споживання на ціноутворення розглядається в рамках моделі досконалого ринку, але в реальній економіці зменшення ставки ПДВ не завжди знаходить відображення у зменшенні ціни, таким шляхом підвищується рівень прибутковості відповідного суб'єкта економічної діяльності. Розглянемо модель поліполістичного ринку (поліполія — коли на ринку є велика кількість продавців) , коли виграш від зменшення податкових ставок розподіляється між виробником і споживачем залежно від еластичності пропозиції та попиту , тобто в умовах поліполістичного ринку податковий тягар розподіляється між виробником і покупцем. Оскільки зменшення надходжень при зменшенні ставки ПДВ залежить від еластичності товару необхідно розрахувати інтегральний показник зменшення надходжень. Вважаємо, що нееластичні товари (&epsilo ;&l ;1), становлять 0,5702 (57,02 %) від загального споживання, а 0,4298 (42,98 %) припадає на еластичні товари . Коефіцієнти отримані за допомогою розрахунку середньої величини споживання різних за добробутом домогосподарств за 2009 рік. Інтегральний показник зменшення надходжень розрахуємо як зважений по вазі споживання нееластичних та еластичних товарів: х = 0,5702х1 0,4298х2, де х1 — частка зменшення надходження для нееластичних товарів, що лежить в межах від 0 до 1, в якості якого береться значення 0,5 (середина інтервалу); х2 — відсоток зменшення надходження для еластичних товарів, що лежить в межах від 1 до 3 в якості якого береться значення 2 (середина інтервалу). Рівняння пропозиції та попиту для розрахунків подано у вигляді лінійних функцій. Умова ринкової рівноваги дозволяє отримати рівноважні значення ціни при різних значеннях ставки ПДВ. Співвідношення величини надходжень після і до реформи для випадку поліполістичного ринку матиме такий вигляд :(1) де & au;1 — початкова ставка, & au;2 — знижена ставка, р — рентабельність виробництва, l — співвідношення, що характеризує попит і пропозицію, тобто характеризує відношення маргінального попиту до маргінальної пропозиції (l = k/r). При розрахунках параметр l змінюється, його розмір можна визначити за допомогою виразу: l = Як у попередньому випадку, розглянемо варіанти зменшення ставки ПДВ, тобто & au;2 = 18 % (15 %, 10 %, 5 %), & au;1 = 20 %. За рівень рентабельності було взято розрахований середній показник рентабельності операційної діяльності промислових підприємств за вісім років, а саме 2000 — 2007 роках , що становить 4,525 %, тобто р =1,04525, а l =46,1989. Інтегральні показники надходжень від ПДВ для поліполістичного ринку відносно рівня до реформи показують, що у випадку зменшення ставки з 20 до 18 % величина надходжень буде становити x18=98,35% від дореформеного рівня, тобто зменшиться на 1,65 %, тоді як рівень оподаткування зменшився на 10 %; при зменшенні ставки ПДВ з 20 до 15 % величина надходжень буде становити x15=93,62%, тобто надходження зменшаться на 6,38 %, рівень оподаткування зменшився на 25 %; при зменшенні ставки з 20 до 10 % надходження — x10=77,86%, тобто зменшаться на 22,14 %, а при зменшенні ставки до 5 % — х5=48,53%, рівень оподаткування зменшився на 50 %.

Реальне значення параметра р (а не значення, яке випливає з даних державного комітету статистики) лежить в проміжку 1,2 — 1,6 . Такий діапазон можна отримати на підставі надзвичайно простих міркувань: якщо фактично величина рентабельності дійсно становила 4%, то не було б ніякого сенсу вкладати кошти в реальне виробництво, а краще отримувати прибуток від внесків коштів на депозит банківської системи. Однак кошти вкладаються, тобто економіка (бізнес) виконує основне призначення збільшує прибутки суб'єкта підприємницької діяльності. В цьому випадку значення l знаходиться в інтервалі від 5,3 до 12. Розраховані інтегральні показники надходжень від ПДВ для поліполістичного ринку відносно рівня навантаження до реформи при рентабельності виробництва 20 % ( р =1,2; l =12). Показують, що у випадку зменшення ставки з 20 до 18 % величина надходжень буде становити х18=96,29%, тобто зменшиться на 3,71 %; при зменшенні ставки ПДВ з 20 до 15 % величина надходжень буде становити х15=88,82%, тобто надходження зменшаться на 11,18 %;при зменшенні ставки з 20 до 10 % надходження — х10=70,21%, тобто зменшаться на 29,79 %; при зменшенні ставки до 5 % — х5=41,68%. Отримані результати дають підставу стверджувати, що рівень рентабельності має обмежений вплив на рівень надходжень від ПДВ при зміні податкового навантаження, а саме зниження ставок. При цьому менший рівень рентабельності дає більші надходження від ПДВ, що буде стимулювати підприємців виходити з тіні, показувати істинні розміри доходів. Крім того, слід враховувати, що при збільшенні попиту зростуть доходи підприємства і відповідно повинні зрости надходження від податку на прибуток підприємств. Що стосується виконання бюджетного обмеження, то впровадження знижених ставок на товари поширеного попиту скоріше не призведе до адекватного зниження цін, які відповідно моделі поліполістичного ринку зменшуються менш ніж на р0(& au;1-& au;2), де р0— ціна без ПДВ; & au;1 — початкова ставка; & au;2 — ставка після реформування (знижена). Внаслідок цього збільшиться рентабельність виробництва та попит на відповідну продукцію, а це, у свою чергу, повинно позитивно вплинути на зростання надходжень від податку на прибуток підприємств. Слід врахувати, що зменшення податкової ставки ПДВ для випадку поліполістичного ринку веде до збільшення бази податку на прибуток підприємств на основі двох факторів: зростання попиту при зменшенні ціни; зростання прибутку від продажу одиниці товару, оскільки ціна знижуватиметься менше. Розглянемо збільшення надходжень від податку на прибуток підприємств при зменшенні ставки ПДВ у випадку поліполістичного ринків. Податкова база податку на прибуток підприємств: В=(Р—Р0)х, де Р0 — собівартість, Р— рівноважна ринкова ціна без урахування ПДВ. Приріст податкової бази податку на прибуток підприємств: ∆В≈∆х(Р-Р0) ∆Рх. Розглянемо випадок зміни бази оподаткування податку на прибуток підприємств у випадку поліполістичного ринку за допомогою виразу: де ∆& au;=& au;2-& au;1— зміна ставок, причому ∆& au;&l ;0, тобто ∆& au; 18%=0,02, ∆& au; 15%=-0,05, ∆& au; 10%=-0,1, ∆& au; 5%=-0,15.

Були це переважно авантюристи й кримінальні елементи. Довга економічна криза для закарпатського населення показалася дуже трагічною. Жиди й інші чужинці за неймовірну низьку ціну відкуповували від українців їхні останні шматки землі. Через страшну заборгованість селянство попадало в невільничий стан. Одним із дуже зручних засобів чехізації Закарпаття були чеські школи, які поставали, немов гриби по дощі. Щоб заложити чеську школу в селі, вистачило пару дітей чеського жандарма, чи урядовця, декілька жидівських дітей, а решта дітей, що складалася з місцевих українських дітей, заманювано у школи всякими вигодами та обіцянками. Якщо в селі не було своєї школи, місцеве українське населення не мало іншого виходу, як посилати своїх дітей до чеської школи. Українське учительство, згуртоване у своїй організації “Учительська Громада”, протестувало проти такого “культуртрегерства”, і за це велика частина національно свідомого учительства була переслідувана. Щоб покарати таких осіб, чехи шкодили їм тим, що їх постійно перекидували з одного місця на інше

1. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

2. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

3. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

4. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

5. Введення в курс “Основи економічної теорії”

6. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"
7. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
8. Автоматизована обробка економічної інформації

9. Інформаційні ресурси економічної діяльності

10. Структура й оцінка економічної інформації

11. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

12. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

13. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

14. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

15. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

16. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

17. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

18. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

19. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

20. Аналіз економічної нестабільності в Україні

21. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

22. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання
23. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання
24. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

25. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

26. Основні етапи еволюції економічної думки

27. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

28. Поняття економічної інформації, її види та властивості

29. Семінарське заняття з економічної теорії

30. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

31. Предмет, функції і методи економічної теорії

32. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

34. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

35. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

36. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

37. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

38. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону
39. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах
40. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

41. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

42. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

43. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

44. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

45. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

46. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

47. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

48. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

50. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

51. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

52. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

53. Циклічні коливання і кризи в економіці

54. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
55. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
56. Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

57. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

58. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

59. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

60. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

61. Сосудистые кризы (ангиодистонические кризы)

62. Гипертонические кризы: классификация, неотложная помощь

63. Економічна інтеграці в АТР

64. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые

65. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

66. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

67. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

68. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

69. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

70. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
71. Історія єкономічної теорії
72. Значення природоємності в економіці природокористування

73. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

74. АПК в сучасних умовах господарювання

75. Державне регулювання ринкової економіки

76. Економіка бджільництва

77. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

78. Економічний аналіз

79. Міжнародна економіка

80. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

82. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

83. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

84. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

85. Подільский економічний район

86. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
87. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
88. Економічні системи

89. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

90. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

91. Фірма в умовах монополістичної конкуренції

92. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

93. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

94. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

95. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

96. Північно-Східнiй экономический район Украины

Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

98. Правове регулювання вільних економічних зон

99. Екологічна криза та форми її прояву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.