Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА Кафедра менеджменту Інвестиційна діяльність у вільних економічних і офшорних зонах РЕФЕРАТ з дисципліни «Інвестування» Виконала студентка групи 301 О.О. Бахрова Прийняла викладач Л.В. Соколова Херсон – 2006 ЗМІСТ Вступ Вільні економічні зони Офшорні зони Діяльність вільних економічних зон на Україні Висновки Перелік посилань ВСТУП Інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності та інших видів діяльності, в результаті якого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. На сьогодні в Україні використовується дуже обмежена кількість способів і шляхів залучення іноземного капіталу. Домінуючим є створення підприємств з іноземними інвестиціями. Практично не використовується такий канал залучення інвестицій, як придбання різноманітних прав. Досягнення сприятливого за усіма параметрами інвестиційного клімату і утримання його на високому рівні – складне завдання навіть для розвинених країн світу, а тим більше для країн, що розвиваються, до яких відноситься зараз Україна. Тому у світовій економічній практиці поширюється створення різноманітних особливих зон сприятливого інвестиційного клімату. Найбільш ефективною формою таких зон є вільні (спеціальні) економічні зони (ВЕЗ) різних типів. У них запропонована зручна технічна і промислова інфраструктура для розвитку бізнесу: кваліфікована робоча сила, наявність аеропортів і транспортних комунікацій, банки і фінансові організації, сприятлива атмосфера для бізнесу, надання податкових пільг і прямої фінансової підтримки. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ Вільна економічна зона – це обмежена частина території країни, для якої характерний специфічний режим функціонування економічних суб’єктів, анклавність як гарантія досягнення стабільності і певної свободи. Згідно з рішенням Кіотської конференції (1973 р.), під вільною економічною зоною розуміють частину території країни, на якій товари розглядаються як об’єкти, що знаходяться за межами митної території і не підлягають звичайному митному контролю та оподаткуванню. Існують різні типи ВЕЗ: Безмитні торгові зони (порти, склади, транзитні зони, митні зони на підприємствах); Експортні виробничі зони (промислові, туристсько-рекреаційні); Імпортні виробничі зони, зони із заміщенням порту; Банківські і страхові безмитні зони; Зони технологічного розвитку (технопарки, технополіси); Комплексні зони. Основними завданнями ВЕЗ є залучення інвестицій і нових технологій, створення нових робочих місць, збільшення валютних надходжень до країни, розвиток інфраструктури тощо. За допомогою таких зон вирішуються стратегічні програми економічного зростання окремих регіонів і, врешті-решт, національної економіки всієї країни. Вільні економічні зони можна класифікувати за такими ознаками: які виступають організаційною формою активізації експорту, залучення іноземних інвестицій; як форма регіональної політики для стимулювання соціально-економічного розвитку депресивних районів; у яких поєднуються характеристики перших двох зон. У світі існує багато модифікацій вільних економічних зон, основними з яких є зовнішньоторговельні, зони вільної торгівлі, вільні митні території, експортні або експортно-торговельні зони, зони спільного підприємництва, зони переробки експортних товарів, промислово-торговельні зони, вільні промислові зони, вільні банківські зони, банківсько-страхові, особливі економічні зони, інформаційні і т.д

. Найбільш розповсюдженими серед них є вільні торговельні і експортно-виробничі зони. За деякими оцінками, у світі функціонує понад 800 ВЕЗ, які дають 8-10% світового торговельного обороту зі щорічним обсягом експорту у 20млрд. дол. США та з кількістю зайнятих приблизно 4 млн. осіб. Майже 300 з усіх ВЕЗ припадає на країни, що розвиваються (з експортом у 15 млрд. дол. і 3 млн. зайнятих осіб). За іншими оцінками, нараховується близько 3 тис. ВЕЗ, у яких створено майже 3 млн. робочих місць. В еволюції ВЕЗ можна виділити наступні етапи: Вільні торговельні (безмитні, транзитні тощо) зони – є найбільш простою і давньою формою організації зональної структури на території певної держави. Спочатку такими зонами були території великих морських портів, що були виділені із митної території країни для вільного і безмитного ввезення – вивезення капіталу. Це пояснюється тим, що основною формою міжнародного економічного співробітництва тривалий час була міжнародна торгівля. Майже 2000 років тому (у 166 р. до н.е.) влада грецької держави острова Делос з метою сприяння торгівлі проголосила першу документально відому вільну зону. Приїжджі купці на острові звільнялися від мита, податків і виконання адміністративних формальностей. Острів Делос відігравав значну посередницьку роль у торгівлі між Заходом і Сходом протягом 80 років. У 1595 році в італійському місті Генуя було вперше проголошено статус вільного порту, а потім вільні порти виникли у Венеції (з 1664 р.), у Марселі (з 1669 р.). Разом з тим вільні зони створювалися не тільки у портах. У подальшому в багатьох країнах організовувалися райони зі скасуванням обмежень на торговельну діяльність шляхом звільнення від сплати мита на ввезення – вивезення товарів із зони (французькі міста – Бордо, Байона, Дюнкерк; німецькі – Гамбург, Дрезден). Іноземне інвестування у вільних торговельних зонах визначається такими факторами, як географічне розташування, транспортна мережа, наявність інфраструктури комунікацій, доступ до ринків сусідніх країн (часто ці зони використовуються як платформи виходу на ринки третіх країн). Перевагами вільних торговельних зон є потреба незначних стартових інвестицій; швидка окупність інвестицій; можливість заморожувати реалізацію товарів до підвищення попиту на них. У сучасному вигляді ВТЗ виникли на початку 70-х рр. у країнах Південної Азії («азіатські тигри»). У 90-і роки лідером за темпами економічного зростання став Китай, у якому сьогодні успішно працюють п’ять зон, а 14 міст Китаю отримали статус відкритих приморських територій. Усього на території китайських ВЕЗ протягом останніх 20 років було введено в дію майже 5700 підприємств з участю іноземного капіталу. З 1990 року у США і Канаді діють двосторонні угоди про вільну торгівлю, які включають у себе усунення тарифних і нетарифних обмежень у торгівлі (зняті обмеження на експорт і імпорт енергоносіїв, змінений режим прикордонної торгівлі тощо). У 1984 році в Англії в експериментальному порядку було створено шість вільних митних зон у містах Ліверпулі, Саутгемптоні, в аеропортах міст Белфаста, Престини, Бірмінгема.

У Росії у період з 1992 по 1997 рік були створені три вільні митні зони, такі як «Московський франко-порт», «Термінал-порт», «Шереметьєво». Вільні митні зони – це узагальнююче поняття, що включає вільні зони (комерційні і виробничі); вільні порти (порто-франко); зони DU Y-FREE (магазини у великих міжнародних аеропортах). Як правило, митні зони відрізняються тим, що вони: розміщенні на невеликих за площею, закритих територіях; знаходяться за межами митної території країни; мають митні преференції у вигляді відсутності мита на ввезення-вивезення товарів із зони, а також відсутності зборів за зберігання товарів на території країни. Комерційні і виробничі зони різняться характером дозволеної діяльності: у комерційних зонах можливе лише складування, зберігання і продаж товарів, а у виробничих – складування, зберігання, переробка і доробка товарів (упаковка, наклеювання ярликів, розфасовка). Промислово-виробничі (експортні) зони – призначені для виробництва товарів для експорту. Вони мають право на безмитну торгівлю у митному і торговельному режимі країни і надають іноземним інвесторам податкові і фінансові пільги. Мета створення цих зон полягає у насиченні країни сучасними товарами і технологіями, об’єднанні підприємств для виробництва експортно привабливої продукції. Експортні виробничі зони створюються, у першу чергу, для залучення іноземного капіталу до національної економіки, створення експортних підприємств і нових робочих місць, збільшення надходження іноземної валюти, впровадження у господарську практику останніх досягнень НТП. Якщо фірма бажає розгорнути виробництво у такій зоні, то вона повинна одержати від відповідного органу ліцензію з конкретними зобов’язаннями, а головною умовою, що висувається, повинна бути експортна орієнтація продукції. Крім нього, умовою допуску на внутрішній ринок є екологічна і технологічна безпека виробництва. Більшість діючих у світі експортних зон мають подібні умови комерційної діяльності і стимули для інвесторів: Якщо обладнання, сировина і комплектуючі імпортуються до зони для виробництва експортної продукції, то вони звільняються від мита та інших зборів. Якщо фірми здійснюють експортне виробництво, то до них може застосовуватися повна відміна або послаблення експортних та імпортних квот і ліцензій. Фірма може звільнятися на достатньо тривалий строк від сплати податку на прибуток, а також інших податків і зборів, що стягуються на території даної країни. Після закінчення «податкових канікул», як правило, ставки оподаткування інвесторів знижуються. Якщо прибуток реінвестується, то він вилучається з оподаткування. Іноземний персонал, зайнятий у зоні, звільняється від прибуткового податку. Зняття обмежень на репатріацію прибутків і капіталів, у тому числі відміна податку на прибуток. Надання інфраструктурних послуг, оренда землі і виробничих приміщень за пільговими тарифами і розцінками. З метою посилення кооперації збільшення надходження валюти в зонах можуть встановлюватися обов’язкові умови закупівлі фірмами необхідних їм сировини, матеріалів і компонентів на внутрішньому ринку.

На тому ж грунті війни і економічної руїни в краю поширюється епідемія грабежів, самосудів, анархічних виступів безвідповідальних груп". Як засіб боротьби проти вищезгаданих явищ пропонувалися "активна, організована самодіяльність і самооборона населення" [117]. Наведений уривок красномовно характеризує внутрішнє становище в краї. Однак важко не помітити, що головну надію в боротьбі з анархією та безладдям уряд покладав на абстрактне "самоврядування" населення, значна частина якого байдуже ставилася до Центральної Ради, котра не в змозі була проводити привабливу соціально-економічну політику. В рядках Декларації відчувається притаманне провідним у тогочасній Україні соціалістичним партіям зневажливе ставлення до державних інститутів (як таких, що мають незабаром "відмерти" при побудові соціалістичного суспільства). Жодного слова Декларація не присвятила проблемі зміцнення правоохоронних органів або ж створення органів безпеки, вкрай необхідних при такому внутрішньополітичному становищі. Слід докладніше сказати про зростання інтересу до української "автономії" з боку провідних іноземних держав

1. Правове регулювання вільних економічних зон

2. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

3. Моделювання економічних та виробничих процесів

4. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

5. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

6. Інвестиційна діяльність страхових компаній
7. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
8. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

9. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

10. Інвестиційна діяльність

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

13. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

14. Життя та діяльність І.П.Котляревського

15. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

16. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

18. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

19. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

20. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

21. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

22. Комерційна діяльність
23. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
24. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

25. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

26. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

27. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

28. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

29. Операційна діяльність підприємства

30. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

31. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

32. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

33. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

34. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

35. Фінансова діяльність та політика держави

36. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

37. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

38. Інноваційна діяльність
39. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність
40. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

41. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

42. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

43. Діяльність римських магімтратів

44. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса

45. Історія економічних учень

46. Роль власності у соціально-економічних процесах

47. Діяльність уряду України в галузі екології

48. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

49. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

50. Діяльність страхової компанії "Оранта"

51. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

52. Інвестиційна політика банків в Україні

53. Життєдіяльність організму

54. Аудиторська діяльність
55. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування
56. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

57. Підприємницька діяльність

58. Приватна детективна і охоронна діяльність

59. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

60. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

61. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

62. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

63. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

64. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

65. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

66. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

67. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

68. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

69. Діяльність першого професійного театру Полтави

70. Творча діяльність Панаса Мирного
71. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"
72. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

73. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

74. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

75. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

76. Діяльність ФАТФ

77. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

78. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

79. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

80. Діяльність органів управління освітою

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення

82. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

83. Групова навчальна діяльність

84. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

85. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

86. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
87. Діяльність викладача в процесі навчання
88. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

89. Політичні погляди і діяльність Платона

90. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

91. Теорія й практична діяльність психолога

92. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

93. Релігійна толерантність

94. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

95. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

96. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

97. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

98. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

99. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.