Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст ?.Завдання ?.Вступ ?.Розрахунково-пояснюавльна записка ?.Специфікація ?.Графічна частина ?.Аналіз і висновки ?Використана література ? Завдання: № варіантаРежим роботиРвх. ВтКг, %MН=MВ ДБfH, ГцfB, кГцRН, ОмТр.н.с. С° 5А2,03,52,0120161233 Завдання на курсову роботу передбачає: 1) Вибір типу транзисторів та схеми їх включення. 2) Визначення найбільшої потужності, яка виділяється в транзисторі. 3) Розрахунок режимів роботи транзисторів по постійному і змінному струму. 4) Визначення напруги джерела живлення підсилювача 5) 5.Визначення потужності сигналу, яка віддається транзисторами у вибраному режимі їх роботи. 6) Визначення коефіцієнта підсилення плеча каскаду по напрузі і потужності. 7) Розрахунок коефіцієнта нелінійних спотворень вхідного сигналу. 8) Визначення номінальних значень елементів схеми підсилювача і вибір 'їх типу. 9) Електричний розрахунок трансформатора у вихідному колі підсилювача. 10) Зміст ? Вступ Підсилення електричних сигналів – один з видів перетворення електромагнітної енергії, який відноситься до процесів її керування. Пристрій, який призначений для керування електричною енергією, для збільшення її потужності називають підсилювачем. Структурна схема підсилювача має вигляд: Вхідне коло підсилювача – коло підсилювача, до якоговмикається джерело керованої енергії, яке характеризується миттєвим значенням ЕРС (Еі) і внутрішнім опором (Zі). Підсилювальний елемент – активний елемент електричного кола, який має управляючу властивість (транзистори, ЕВП, ІМС). Вихідне коло – коло підсилювача, до якого підмикається навантаження, яке в загальному випадку носить комплексний характер. Джерело живлення – джерело керуючої енергії, яка петворються підсилювальним елементом в енергію підсилювальних сигналів. Найчастіше в якості джерела живлення використовують гальванічні елементи. Підсилювачі класифікують за такими ознаками: > За характером підсилювального сигналу: - підсилювачі гармонічних сигналів; - підсилювачі дискретних сигналів. > По діапазону підсилювальних частот: - підсилювачі постійного струму; - підсилювачі змінного струму. > За видом електричних параметрів підсилювального сигналу: - підсилювачі струму; - підсилювачі напруги; - підсилювачі потужності. > По типу підсилювальних елементів: - транзисторні; - ІМС; - електровакуумні. > По типу підсилюваних сигналів: - аперіодичні; - резонансні. > По призначенню: - телевізійні; - радіомовні; - радіотрансляційні; - вимірювальні. Властивості підсилювачів характеризуються технічними показниками, які регламентуються відповідними стандартними. Число технічних показників визначається пизначенням підсилювача. До основних технічних показників відносяться: > вхідні/вихідні праметри; > ККД і споживана потужність; > коефіцієнт підсилення; > амплітудна характеристика і динамічний діапазон; > лінійні і нелінійні спотворення; > перехідні спотворення; > шуми. Підсилювачем потужності називається підсилювач в якому вихідна потужність підсиленого сигналу співрозмірна з потужністю, яка підводиться до колекторного кола підсилювача від джерела живлення. Підсилювальний каскад – це сукупність підсилюваль-них елементів з усіма додатковими елементами, які забезпечують заданий режим роботи.

Принцип підсилення підсилювальним каскадом на біполярних транзисторах полянає в тому, що підсилення напруги, струму або вихідної потужності відбувається за рахунок частини енергії або потужності джерела живлення по постійному струму. Потужнім каскадом прийнято вважати каскад в якому транзистори віддають в навантаження потужність, близьку до максимально можливої. Основними вимогами, які ставляться до потужних вихідних каскадів, є одержання необхідної потужності в навантаженні і її максимальний коефіцієнт корисної дії при допустимих спотвореннях сигналу. Вимога максимального ККД має найбільше значення для підсилювачів з живленням від автономних джерел. Максимальне підсилення – другорядна вимога, оскільки необхідне підсилення може бути одержане в інших каскадах. Транзистори, які стоять в підсилювачах потужності можуть працювати в режимах класів А, В, АВ. Режим А – це такий режим, при якому робоча точка знаходиться по середині лінійної частини прохідної характеристики. Амплітуда вихідного струму змінюється напротязі повного періоду підсилювального сигналу. Тобто кут відсікання ?=180? Режим В – режим з такою відсічкою, при якій вихідний струм тече практично тільки напротязі півперіода сигналу ?=90?. При цьому робоча точка лежить на початку прохідної характеристики. Режим АВ – проміжний режим, при якому вихідний струм протікає напротязі більш, як одного півперіоду. Кут відсікання лежить в межах 30? < ? Вибір режиму здійснюється прикладенням відповідної напруги між базою та емітентом. В режимах класів АВ і В можуть працювати тільки двотактні каскади. Однотактні вихідні каскади застосовуються деколи в підсилювачах з малою вихідною потужністю, оскільки їх ККД не перевищує 40% Трансформаторні двотактні вихідні каскади в основному використовуються в режимі АВ, при якому ККД перевищує 50%. В цьому режимі втрати енергії джерелом живлення досить малі при відсутності сигналу і підвищується з підвищенням рівня сигналу, а рівень нелінійних спотворень більший, ніж при роботі в режимі класу А. І. Вибір типу транзистора: 1) Вихідна (коливальна) потужність сигналу в колекторному колі трансформатора: , де ?т=0,8 – ККД вихідного трансформатора. 2) Потужність, яка розсіюється на колекторі транзистора: , де ?А=0,45 – ККД колекторного кола транзистора в режимі роботи А (лежить в межах 0,4?0,45). 3) Максимальна потужність яка розсіюється на колекторі транзистора з врахуванням температури навколишнього середовища: , де Рkmaxp. – максимально допустима розрахункова потужність транзистора, який вибирається. Трмах= 850С – максимальна температура колектор-ного переходу для германієвих транзисторів. Тр ном= 200С – номінальна температура, при якій значення потужності, яка розсіюється на колекторі транзистора максимальна. Тдс= 330С – температура довколишнього середовища 4) Розрахункове значення граничної частоти транзистора для схеми з спільним емітером: , де Мв – визначається у відносних одиницях:Мв=Мн(дБ)=20lgМв Мв=Мн= 5) Вибираємо тип транзистора виходячи з умов: Вибрав транзистор ГТ403А: fh21e=1000 кГц; Pk max=4 Вт (з тепловідводом). Так, як умова Pk maxр? Pk max виконується тільки при наявності тепловідводу, то проводжу розрахунок поверхні охолодження радіатора: , де R =150С/Вт — величина теплового опору колекторного переходу.

6) Тип вибраного транзистора та параметри вибраного транзистора: Pk max=4 Вт (з тепловідводом); fh21e=1000 кГц; Uke max=30 В; h21e=20?60; Ik max=1,25 А; R =150С/Вт ІІ. Розрахунок режиму роботи транзистора по постійному струму: 1) Напруга на колекторі транзистора в режимі спокою: Uke0=(0.3?0.5)Uke max = 0,3?20 = 6 2) Напруга джерела живлення: Ek=2.25Uke0= 2.25?6 = 13.5 3) Величина колекторного струму в режимі спокою: 4) Побудова ЛН на вихідних статичних характеристиках транзистора і визначчення координати робочої точки: {Ik0; Uke0; Іб0} (див. графічну частину РИС.1): Uke0=6 B; Ik0=0.46 A; Iб0?23 mA. 5) Величинаемітрного струму в режимі спокою: Ie0=Ik0 Iб0=0.46 23=23?10-3 0.46=0.483 ІІІ. Розрахунок режиму роботи транзистора по змінному струму: 1) Опір колекторного навантаження по змінному струму для одного плеча схеми: 2) Спад напруги на Rк~: URk~=Ik0?Rк~= 0.46?14.4 = 6.6 3) Напруга між колектором і емітером транзистора: Uke~=Uk0 URk~= 6 6.6 = 12.6 4) На РИС.1 наносимо точки {0, Uke~} та {Ik0, Uke0}. 5) За графіком на РИС.1 визначаємо мінімальне і максимальне значення вихідного струму та напруги транзистора: Ik mi =2.0 mA; Ik max=0.88 A; Uke max=12.6 B; Uk mi =2.0 B IV. Визначення потужності сигналу, яка віддається транзисторами у вибраному режимі їх роботи: 1) Потужність, яку віддає транзистор у вибраному режимі роботи: Pk~=0.125?(Ik max - Ik mi )2?Rk~= =0.125?(0.88-2)2?14.4 = 2,26 2) Перевірка виконання умови: Pk~?P~. 2.26>1.25 (умова виконується) V. Визначення коефіцієнта підсилення плеча каскаду по напрузі і потужності: 1) На вхідній динамічній характеристиці транзистора відкладаємо відповідні координати робочої точки і граничних точок (див графічну частину РИС.2): {Iб0;Uбe0}, {Iб max;Uбe max}, {Iб mi ;Uбe mi } Iб0 = 23 mA; Uбe0 = 0.47 B; Iб max = 64 mA; Uбe max = 0.68 B; Iб mi = 2 mA; Uбe mi = 0.17 B. 2) Амплітудні значення вхідного струму та напруги: 3) Вхідний опір транзистора по змінному струму: 4) Потужність на вході підсилювача: 5) Коефіцієнт підсилення по напрузі: KUдБ=20lg KU =26,19 6) Коефіцієнт підсилення по потужності: KPдБ=10lgKP =27,49 VI. Розрахунок коефіцієнта нелінійних спотворень сигналу: 1) Формуємо наскрізну динамічну ВАХ підсилювального елемента за сім'єю вхідних і вихідних статичних характеристик і навантажувальної прямої змінного струму каскаду Ік=f(Ei): для цього визначаємо значення Uke для трьох точок (А, Р, В) по вхідних і вихідних статичних характеристиках транзистора (див. графічну частину РИС.3). 2) Дані заносимо в таблицю і будуємо наскрізну динамічну ВАХ транзистора по табличним даним. т. Ат. Рт. В Uke, B2,869 Ik, A0,660,460,26 Iб, mA48238 Uбe, B0,60,470,36 E, B24,611,974,36 3) Виділяємо на наскрізній характеристиці (РИС.3) п'ять ординат - значень колекторного струму у характерних точках: Ik mi =0.26 A; Ik сер=0.46 A; Ik max=0.66 A; Ik1=0.36 A; Ik2=0.56 A. 4) Амплітудні значення 2, 3, 4 гармонік колекторного струму: Ikm1== =0.2 A Ikm2==0 A Ikm3= = =0 A Ikm4 = = =0 A 5) Перевіряємо правильність розрахунків амплітудних значень гармонік колекторного струму^ Ik max= Ikm1 Ikm2 Ikm3 Ikm4 Ik cер, де Ik cер==0.4

Конфліктувала Марія і з господинею — на одній кухні дві хазяйки рідко коли вживаються. Та знову настав час розлуки. Напередодні від'їзду на схід Василь ще встиг перевезти дружину і Романа до Познані, де була чимала українська колонія (до 300 душ). Їм виділило кімнату подружжя Білинських — Наталі і Петра, голови УНО в Познані. А Проході визначили місце роботи в районі Нарви — від села Фінські та Російські Анташі до Красного Села під Ленінградом. Це була прифронтова зона. Уже в Гатчині, куди бригада керівників приїхала потягом, у Василя почалися страшні болі у шлунку. В Анташах стало ще гірше. Хворого відвезли до шпиталю в Нарві. Там у нього виявили виразку шлунка і направили на лікування в Ригу. Після шести тижнів терапії пацієнту надали двотижневу відпустку, і він зміг з'їздити до родини у Познань. Повернувшись в Анташі, Василь взявся будувати дорогу до лінії фронту. Робітникам — місцевим жителям — німці платили за роботу 10–12 пфенінгів за годину (1,2 рубл.). Давали й продовольчий пайок, вартість якого вираховувалася із заробітної плати. Інженер Прохода намагався полегшити умови життя совєтських громадян, які працювали «в окупаційному прифронтовому режимі». «Роботи контролювала більш-менш людяна адміністрація без кровожерливого запільного елементу» [25, арк. 137, 138]

1. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

2. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

3. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

4. Хімічна промисловість України

5. Економічна ефективність виробництва

6. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
7. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
8. Економічна ефективність птахівництва

9. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

10. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

11. Економічна сутність виробничих запасів

12. Хімічна промисловість України

13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

14. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

15. Економічна сутність та форми оплати праці

16. Економічна ефективність туризму

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

17. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

18. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

19. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

20. Економічна ефективність організації виробництва пальто

21. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

22. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
23. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
24. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

25. Міжнародна економічна система та її головні елементи

26. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

27. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

28. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

29. Економічна рівновага і циклічність

30. Чума ХХI-ого века – СПИД

31. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

32. История рок музыки в Великобритании

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Рок-культура и эстетика

34. Развитие рок-музыки

35. Хард-рок. Истоки. Развитие. Сущность

36. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

37. История рок музыки в Великобритании

38. Экологические проблемы атмосферы. Кислые осадки. Проблема озонового слоя в атмосфере. Понятие о парниковом эффекте
39. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)
40. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

41. Економічна теорія предмет і методи вивчення

42. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

43. Національна політика СРСР в роки перебудови

44. Салічна правда

45. Сага о Гисли, сыне Кислого

46. Жизнь и смерть, свобода и рок в античном мире

47. Культорологічні теорії

48. Формування рок- культури

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

49. Культура України в 30-х рока

50. Маска, дикость, рок (Перечитывая Вампилова)

51. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

52. Кислая и щелочная вода

53. Економічна інтеграці в АТР

54. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
55. Ценностное мировоззрение современного слушателя рок-музыки
56. История русского рока

57. Мировоззрение слушателей рок-музыки

58. Рок-музыка в контекстах художественной культуры

59. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

60. Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії

61. Отражение социокультурной трансформации в содержании и интонации рок-песни

62. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

63. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

64. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Столкновение рока и разума

66. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

67. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

68. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

69. Економічні системи

70. Луиджи Гальвани
71. Эйерс-Рок Маунт-Олга - величайший в мире монолит посреди австралийской пустыни
72. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

73. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

74. Бактеріологічна зброя

75. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

76. Екологічна криза та форми її прояву

77. Антропологічні типи українців

78. Центр Интернет ОГУ

79. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

80. Астрономічна карта

Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Еволюція зірок

82. Основні характеристики зірок. Народження зірок

83. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

84. Валютні ризики: економічна природа та управління

85. Біологічна дія радіації

86. Гігієнічна характеристика трудового процесу
87. Гігієнічні норми праці
88. Ергономічні основи проектування

89. Охорона праці в хімічній промисловості

90. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

91. Тропічні рослини

92. Хімічна біотехнологія

93. Концепція нескінченності й космологічна еволюція

94. Антропологічна характеристика та риси людини

95. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

96. Біологічні ритми

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

98. Екологічні особливості ампельних рослин

99. Значення газообміну для дітей 3-7 років

100. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.