Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат На тему: Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу Зміст 1. Потреба господарств в механізаторах 2. Закріплення техніки за механізаторами 3. Режими роботи механізаторів 4. Раціональна зайнятість механізаторів протягом року 1. Потреба господарств в механізаторах Питання про механізаторські кадри не можна відривати від механізації сільськогосподарського виробництва. Для того, щоб досягти максимізації прибутку потрібно домогтися гармонічного поєднання механізаторів і техніки. На всіх етапах розвитку сільського господарства відбувався активний науково-виробничий пошук раціональних форм поєднання техніки і механізаторів, щоб забезпечити найбільш повне використання обох чинників для підвищення продуктивності праці і збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. До широкого поняття “механізатор” або “механізаторські кадри” відносять сільськогосподарських працівників, які пов’язані в процесі праці з машинами і механізмами. У вузькому значенні механізатори – це працівники, які зайняті експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом машинно-тракторного парку. Таке визначення може бути прийняте за основу. В зв’язку з розширенням в господарствах сфери сільськогосподарського виробництва і комунального обслуговування налічується понад тридцять спеціальностей механізаторського профілю. В нашому суспільстві, не залежно від системи виробничих відносин і рівня розвитку виробничих сил, механізатор є основним виробником сільськогосподарської продукції. Трудова діяльність механізатора багатогранна. Сучасний тракторист-машиніст – це і землероб, що володіє методами вирощування сільськогосподарських культур, і водій енергомашин (трактора, самохідного комбайна, автомобіля), і машиніст, який знає основні сільськогосподарські машини і вміє на них працювати, і кваліфікований ремонтник. Посилення ролі механізаторських кадрів визначається також зростаючою напругою балансу праці в агропромисловому комплексі. Суттєвою причиною зниження забезпеченості машинно-тракторного парку господарств механізаторськими кардами є інтенсивний відтік їх із села. Висока плинність механізаторів в сільськогосподарському виробництві обумовлена складним комплексом взаємопов’язаних економічних і соціальних факторів: ненормований робочий день, надання відпустки тільки в зимовий період, нерівномірність зайнятості протягом року, відсутність постійної роботи, важкі умови праці, а також незадоволення режимами праці і відпочинку, санітарно-гігієнічними умовами праці, станом організації роботи, оплатою праці. В даний час немає узагальнюючого критерію (якщо не рахувати класність), яким можна було б найбільш повно відображати якісну характеристику механізаторів. Умови реструктуризації сільськогосподарського виробництва нагально потребують формування механізатора нової формації, який вміє працювати на трьох-чотирьох типах енергомашин, володіє двома-трьома суміжними професіями, досконало знає агротехніку і технологію виробництва рослинницької продукції. Загальна потреба сільського господарства України в механізаторах становить 500 505 тис.

чол., а на періоди “пік” виконання механізованих робіт зростає до 675 680 тис. чол. У глобальній економіці XXI сторіччя істотно значущою конкурентною перевагою стають людські ресурси. Якщо люди – основний ресурс, то основне завдання менеджменту – управління людьми. В нашому випадку теорія і практика інженерного менеджменту знаходить застосування в оптимальному формуванні та раціональному використанні механізаторських кадрів. Формування кадрів механізаторів і рівень організації їх праці у вирішальній мірі обумовлені методами планування їх потреби і використання. Зміна технології, техніки і організації проведення механізованих робіт викликали необхідність розробки нових методичних підходів до визначення потреби і зайнятості механізаторів. Труднощі у формуванні механізаторських кадрів знаходяться не в абсолютному збільшенні обсягів їх підготовки, а перш за все в оптимальній потребі даних працівників і закріпленні їх в господарствах. Під потребою сільськогосподарського підприємства в механізаторах розуміють їх чисельність, необхідну для виконання в установлені строки всіх робіт з урахуванням агротехнологічних вимог, науково-обґрунтованих нормативів затрат праці, трудового законодавства і забезпечення круглорічної зайнятості. Для окремих господарств практичне вирішення трудозабезпеченості пов’язано з методично обґрунтованим визначенням кількісного співвідношення між потребою в механізаторах і фактичною їх чисельністю в середньому за рік і в трудонапружені (“пікові”) періоди року. Якщо встановлення фактичної чисельності механізаторів не представляє принципової складності, головним стає визначення обґрунтованої потреби в них господарств різних форм власності. Визначення потреби і зайнятості механізаторів на основі розрахунків обсягів робіт і розподілу затрат праці на їх виконання вкладені в загальноприйнятій методиці («Методика определения потребности сельскохозяйственных предприятий в механизаторах», Москва – 1979). Методика передбачає наступну послідовність роботи: виділення об’єктів-представників (типових господарств); визначення реально очікуваного складу машинно-тракторного парку; визначення обсягу механізованих робіт і розподілення його на протязі року; складання зведеного робочого плану виконання механізованих робіт; визначення обсягу робіт по технічному обслуговуванню і ремонту машин; визначення потреби в механізаторах для господарств-представників; розрахунки обласних, зональних, республіканських нормативів і потреби в механізаторах. За даною методикою в таблиці 1-3 приведені розрахунки оптимальної чисельності і зайнятості механізаторів в типових колективних сільськогосподарських підприємствах різних регіонів України. Крім середньорічної чисельності механізаторів визначена їх потреба при 8-ми і 10-ти годинних змінах для п’яти періодів року: посівний (1.IV-31.V); догляд за посівами і збирання трав (1.VI-30.VI); збирання зернових культур (1.VII-31.VII); збирання просапних культур і сівба озимих зернових (1.VIII‑31.X); зимовий період (1.Х1-31.III). Домінуючі (83%) трудозатрати механізаторів припадають на використання машинно-тракторного парку і 17% на його ремонт і технічне обслуговування.

Причому 58 71% трудозатрат на виконання ремонтно-обслуговуючих робіт приходиться на зимовий період. Як правило, один з періодів збирання сільськогосподарських культур стає “піковим” і потреба в механізаторах зростає на 40 70% проти середньорічної чисельності. При 10-ти годинній робочій зміні потреба в механізаторах знижується на 20%. Приведені в розрахунки визначають мінімальну чисельність механізаторів, якою забезпечується виконання сільськогосподарських робіт в сприятливі агротехнічні строки. Оптимальний склад механізаторських кадрів в господарстві дозволяє застосовувати найбільш прогресивні методи використання техніки, вдосконалювати форми організації праці, створює можливості для ефективного закріплення за кожним механізатором машин, що підвищує відповідальність і зацікавленість їх в збереженні, використанні та зберіганні техніки. Приведена союзна методика досить складна у визначенні трудозатрат механізаторів на використання, технічне обслуговування і ремонт машинно-тракторного парку. Тому, авторами був розроблений експрес-метод визначення потреби в механізаторах залежно від обсягів механізованих (тракторних) робіт і структури тракторного парку стосовно різних типів господарств основних зон України. Середньорічна чисельність постійних механізаторів (пмех) визначається з розрахунку співвідношення трудомісткості тракторних робіт (Ттр) в людино-годинах, до затрат часу на виконання даних робіт в рік одним механізатором ( тр) в нормо-годинах: Таблиця 1. Розрахунок оптимальної потреби та зайнятості механізаторів в колективних сільськогосподарських підприємствах Степу України Показники Типове господарство Степу За рік (в середньому) по періодах 1.IV-31.V 1.VI-30.VI 1.VII-31.VII 1.VIII-31.Х 1.Х1-31.III Календарних днів 365 61 30 31 92 151 Затрати праці механізаторів на використанні та обслуговуванні МТП – всього, тис. люд./год. 187,8 25,1 14,3 24,9 71,1 52,4 в т.ч. на: тракторних роботах 115,1 16,9 8,5 11,7 50,8 27,2 комбайнових роботах 12,5 - 1,1 7,8 3,6 - стаціонарних роботах 0,8 - - 0,5 0,3 - невідкладних роботах (усунення несправностей, агрегатування, переобладнання машин) 22,2 3,1 2,2 2,3 11,0 3,6 ремонтно-обслуговуючих роботах 37,2 5,1 2,5 2,6 5,4 21,6 Коефіцієнт метеоумов 0,95 0,99 0,99 0,90 1,0 Коефіцієнт невиходів на роботу 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Тривалість робочої зміни, год. 8/10 8/10 8/10 8/10 8 Фонд робочого часу на одного механізатора: днів 270 49 24 26 76 95 годин 1985 353 180 195 535 722 Потреба механізаторів, чол.: при 8-ми годинній робочій зміні 95 71 80 127 133 73 при 10-ти годинній робочій зміні 82 57 64 102 107 - Потреба механізаторів, чол.: для механізованих робіт 65 48 54 102 102 38 для ремонтно-обслуговуючих робіт 30 23 26 25 31 35 Таблиця 2. Розрахунок оптимальної потреби та зайнятості механізаторів в колективних сільськогосподарських підприємствах Лісостепу України Показники Типове господарство Лісостепу За рік (в середньому) по періодах 1.IV-31.V 1.VI-30.VI 1.VII-31.VII 1.VIII-31.Х 1.Х1-31.III Календарних днів 365 61 30 31 92 151 Затрати праці механізаторів на використанні та обслуговуванні МТП – всього, тис.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Формування та розвиток банківської системи України

2. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

3. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

4. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

5. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

6. Розробка та використання механізму факторингових операцій
7. Формування та розподіл прибутку
8. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

9. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

10. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

11. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

12. Виникнення та формування українського етносу

13. Поняття та сутність менеджменту

14. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

15. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

16. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

18. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

19. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

20. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

21. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

22. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
23. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта
24. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

25. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

26. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

27. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

28. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

29. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

30. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

31. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

32. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

34. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

35. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

36. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

37. Менеджмент та система управління

38. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій
39. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації
40. Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

41. Видатні постаті французького та німецького менеджменту

42. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

43. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

44. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

45. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

46. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

47. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

48. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

49. Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

50. Дорожнє ґрунтознавство та механіка ґрунтів

51. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

52. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

53. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

54. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку
55. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії
56. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

57. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

58. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

59. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

60. Ринок праці та Центр зайнятості

61. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

62. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

63. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

64. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

65. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

66. Конституцiя США та реальнi права громадян

67. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

68. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

69. Автоматизированное рабочее место специалиста по кадрам

70. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"
71. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
72. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

73. Информационная система учета кадров АО "Красноярское речное пароходство"

74. Кадры с использованием программы Microsoft Access 97

75. Экологический менеджмент

76. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

77. Полная история танков мира

78. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

79. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

80. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

81. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

82. Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент

83. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

84. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

85. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

86. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли
87. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере
88. Менеджмент PR

89. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

90. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

91. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

92. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

93. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

94. Финансовый менеджмент (Контрольная)

95. Финансовый менеджмент

96. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

97. Банковский менеджмент

98. Основы менеджмента

99. Менеджмент по-японски


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.