Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Курсова робота з дисципліни “Економетрія ” Тема „Побудова споживчої функції дослідження мультиколінеарності між пояснюючими змінними. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь. Оцінка параметрів регресійної моделі з автокорельованими „ ЗМІСТ ВСТУП ЗАДАЧА 1. ПОБУДОВА СПОЖИВЧОЇ ФУНКЦІЇ ЗАДАЧА 2. ПРИКЛАД ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ МІЖ ПОЯСНЮЮЧИМИ ЗМІННИМИ ЗАДАЧА 3. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ З АВТОКОРЕЛЬОВАНИМИ ЗАЛИШКАМИ ЗАДАЧА 4. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ ВИСНОВКИ ВСТУП Економетрія є галуззю економічної науки, яка вивчає методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками. Метою розрахункової роботи є вивчення методів оцінки параметрів економетричних моделей. Застосувати метод найменших квадратів для оцінювання параметрів економетричної моделі можна лише в разі виконання певних умов, які далеко не завжди виконуються на практиці для вихідної економічної інформації. Особливості перевірки цих умов також розглядаються в розрахунковій роботі. Сьогодні практично повністю сформовано коло задач і методів, які належать економетрії. Порівняно з підходом, притаманним математичній статистиці, власне економетричний підхід до задач, які вивчаються зокрема в розрахунковій роботі, виявляється не в тому, що приклади і термінологія беруться з економічної галузі, а насамперед у тій увазі, яка приділяється питанню про відповідність вибраної моделі економічному об’єкту. В розрахунковій роботі розглядаються методи побудови економетричної моделі в цілковитій відповідності з особливостями тієї економічної інформації, на базі якої вони будуються. ЗАДАЧА 1. ПОБУДОВА СПОЖИВЧОЇ ФУНКЦІЇ Дані про роздрібний товарообіг і доходи населення в умовних грошових одиницях в деякій країні за 1994-2005 рр . представлені в табл.1.1. Таблиця 1.1 – Роздрібний товарообіг і доходи населення Рік Роздрібний товарообіг, млн. умов. од., Доходи населення, млн. умов. од., 1994 218 233 1995 244 260 1996 249 278 1997 265 306 1998 272 292 1999 301 310 2000 323 347 2001 325 337 2002 353 361 2003 365 402 2004 385 434 2005 429 442 Необхідно: розрахувати методом найменших квадратів оцінки параметрів споживчої функції; перевірити достовірність вибраної лінії регресії методом аналізу дисперсій; оцінити лінійний коефіцієнт кореляції; визначити довірчі інтервали для , та ; побудувати на одному графіку вихідні дані та знайдену лінію регресії. Зв’язок між роздрібним товарообігом і доходом населення носить прямолінійний характер, тому споживча функція має вигляд : , (1.1) де – роздрібний товарообіг ; – особисті доходи громадян ; – константа ; – кутовий коефіцієнт кореляції ; – стохастична складова (залишки ). Для оцінювання параметрів та в рівнянні (1.1) скористаємось методом найменших квадратів (МНК). Запишемо систему нормальних рівнянь : (1.2) . (1.3) Для знаходження та запишемо рівняння оцінок : , (1.4) , (1.5) де – моменти першого порядку; – моменти другого порядку. , (1.6) , (1.7) , (1.8) , (1.9) . (1.10) Для зручності розрахунку моментів побудуємо таблицю 1.2. Таблиця 1.2

– Проміжні розрахунки Рік 1994 218 47524 233 54289 50794 -100,5 10100,25 1995 244 59536 260 67600 63440 -73,5 5402,25 1996 249 62001 278 77284 69222 -55,5 3080,25 1997 265 70225 306 93636 81090 -27,5 756,25 1998 272 73984 292 85264 79424 -41,5 1722,25 1999 301 90601 310 96100 93310 -23,5 552,25 2000 323 104329 347 120409 112081 13,5 182,25 2001 325 105625 337 113569 109525 3,5 12,25 2002 353 124609 361 130321 127433 27,5 756,25 2003 365 133225 402 161604 146730 68,5 4692,25 2004 385 148225 434 188356 167090 100,5 10100,25 2005 429 184041 442 195364 189618 108,5 11772,25 Всього 3729 1203925 4002 1383796 1289757 - 49129 ; (1.11) ; (1.12) (1.13) (1.14) , (1.15) , (1.16) . (1.17) Таким чином , маємо споживчу функцію : . (1.18) Перевірка достовірності підібраної лінії регресії методом аналізу дисперсій за критерієм Фішера : , (1.19) де – обґрунтована складова дисперсії ; – необґрунтована складова дисперсії ; – загальна дисперсія . , (1.20) де – емпіричне значення ; – теоретичне значення ; – середнє значення . , (1.21) . (1.22) Виходячи з даних міркувань : (1.23) Таблиця 1.3 – Таблиця аналізу дисперсій Компоненти дисперсії Число ступенів свободи, Сума квадратів, Середнє значення суми квадратів, Регресія 1 Відхилення від регресії Всього Таблиця 1.4 – Таблиця аналізу дисперсій стосовно даних задачі Компоненти дисперсії Число ступенів свободи, Сума квадратів, Середнє значення суми квадратів, Регресія 1,00 43324,40 43324,40 Відхилення від регресії 10,00 1813,85 181,39 Всього 11,00 45138,25 , (1.24) . (1.25) Таким чином : , (1.26) де (1,10) – число ступенів свободи відповідно чисельника і знаменника. . (1.27) Висновок: &g ; , 238,85 &g ; 4,96 тобто розходження обґрунтованої та необґрунтованої складових дисперсії носить не випадковий характер і взаємозв’язок між рівнем споживання та рівнем доходу тісний. Оцінку лінійного коефіцієнту кореляції здійснимо за допомогою формули : , (1.28) . (1.29) Висновок: Високий лінійний коефіцієнт кореляції свідчить про тісний взаємозв’язок між роздрібним товарообігом та рівнем доходу . Побудуємо довірчі інтервали для та . Побудова довірчого інтервалу для кутового коефіцієнту кореляції здійснюється за формулою: , (1.30) де – деяка похибка при оцінці ; – довірчий коефіцієнт при рівні імовірності та ступенях свободи. Знаходиться за таблицями –розподілу Ст’юдента . Приймається якісна гіпотеза , відповідно до якої . Формула для розрахунку має вигляд : , (1.31) (1.32) ; (1.33) ; (1.34) . (1.35) Висновок: Результати регресії не відповідають якісній гіпотезі, згідно до якої 0‹&be a;‹1, тому робимо висновок про недостатню точність оцінки b. Побудова довірчого інтервалу для коефіцієнта здійснюється за формулою : , (1.36) де – деяка похибка при оцінюванні а ; , (1.37) .(1.38) ; (1.39) (1.40) Висновок: До інтервалу входять як від’ємні, так і додатні значення, отже при 95% імовірності похибка при оцінюванні не істотно відмінна від нуля. Побудова довірчого інтервалу R для лінійного коефіцієнту кореляції r здійснюється за формулою : , (1.41) де Sr - деяка похибка при оцінці r.

- деяка функція при рівні імовірності Р, коефіцієнті кореляція r та деякій точковій оцінці ρ. Оскільки ρ не можна визначити, а, значить, і значення всієї функції невідоме, необхідно скористатися Z-перетворенням Фішера. Для цього вводимо нову змінну zr: (1.42) Розподіл zr приблизно співпадає з нормальним розподілом. Тоді за таблицею Z-перетворення Фішера z0,997 = 3,2957. Знаходимо , (1.43) . (1.44) Визначаємо при 95% рівні імовірності довірчі інтервали для zρ : (1,45) (1,46) (1,47) Скориставшись знову таблицями Z-перетворення Фішера, знайдемо тепер граничні значення для r: Z(1,547) ≈ 0,991; (1.48) Z(3,033) ≈1; (1.49) 0,991 ≤ r ≤ 1. (1.50) Висновок: Оцінка лінійного коефіцієнту кореляції є досить точною, а значить, тіснота зв’язку між роздрібним товарообігом та рівнем доходу громадян є дуже високою. В кінці рішення задачі побудуємо на одному графіку вихідні дані та лінію регресії (рис .1.1): Рис. 1.1 – Вихідні дані та лінія регресії Побудована споживча функція має вигляд: . Розходження обґрунтованої та необґрунтованої складових дисперсії носить не випадковий характер і взаємозв’язок між рівнем споживання та рівнем доходу тісний. Високий лінійний коефіцієнт кореляції свідчить про тісний взаємозв’язок між роздрібним товарообігом та рівнем доходу. Так як знайдений інтервал має вигляд , тому результати регресії не відповідають якісній гіпотезі, згідно якої тому робимо висновок про недостатню точність оцінки b. До довірчого інтервалу входять як від’ємні, так і додатні значення, отже при 95% імовірності похибка при оцінюванні не істотно відмінна від нуля. ЗАДАЧА 2. ПРИКЛАД ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ МІЖ ПОЯСНЮЮЧИМИ ЗМІННИМИ Статистична сукупність спостережень за пояснюючими змінними моделі прибутку підприємства представлена в табл .2.1. Таблиця 2.1 – Статистична сукупність спостережень за пояснюючими змінними моделі прибутку підприємства Місяць Прибуток на місяць, грн., Фондовіддача, грн., Продуктивність праці, грн., Питомі інвестиції, грн., 1 67 30 6 23 2 60 35 16 27 3 43 29 7 25 4 67 16 16 25 5 75 32 7 28 6 66 25 14 16 7 45 32 11 17 8 69 27 11 26 9 41 14 10 28 10 72 20 15 28 11 77 22 13 23 12 63 35 11 29 13 52 36 13 26 14 72 21 17 29 15 73 36 10 23 16 55 38 15 31 17 81 34 17 33 18 75 39 14 25 19 70 43 21 25 20 80 29 27 34 Обчислимо середні значення та стандартні відхилення пояснюючих змінних . Для цього можна скористатись стандартними функціями MS Excel. В майстрі функцій знайдемо категорію “статистичні ” і в ній функції “СРЗНАЧ ” та “СТАНДОТКЛ ”. Дані величини можна також розрахувати за формулами : , (2.1) , (2.2) де – середнє значення -тої пояснюючої змінної ; – індивідуальне значення j-тої пояснюючої змінної; – номер пояснюючої змінної; – номер точки спостереження (місяця); – стандартне відхилення -тої пояснюючої змінної; – число спостережень . Додаткові розрахунки наведено в таблиці 2.2. Таблиця 2.2 – Проміжні розрахунки Місяць 1 67 30 6 23 2 60 35 16 27 3 43 29 11 25 4 67 16 16 25 5 75 32 7 28 6 66 25 14 16 7 45 32 11 17 8 69 27 11 26 9 41 14 10 28 10 72 20 15 28 11 77 22 13 23 12 63 35 11 29 13 52 36 13 26 14 72 21 17 29 15 73 36 10 23 16 55 38 15 31 17 81 34 17 33 18 75 39 14 25 19 70 43 21 25 20 80 29 27 34 Всього 1303 593 275 521 Середнє значення 65,15 29,65 13,75 26,05 Стандартне відхилення, &del a; 12,13 7,92 4,75 4,48 Нормалізуємо пояснюючі змінні.

Благодаря этому блокируются попытки определенных типов вирусов воспользоваться ошибками в операционной системе, которые иначе позволили бы выполнить код, размещенный на странице данных. Попытка выполнить код на странице, помеченной атрибутом «запрет на выполнение», в режиме ядра вызывает крах системы с кодом ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY. Если такая же попытка предпринимается в пользовательском режиме, то генерируется исключение STATUS_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005); оно доставляется потоку, в котором была эта недопустимая ссылка. Если процесс выделяет память, которая должна быть исполняемой, то при вызове функций, отвечающих за выделение памяти, он обязан явно указать для соответствующих страниц флаг PAGE_EXECUTE, PAGE_EXECUTE_READ, PAGE_EXECUTE_READWRITE или PAGE_EXECUTE_WRITECOPY. B 64-разрядных версиях Windows атрибут защиты «запрет на выполнение» всегда применяется ко всем 64-разрядным программам и драйверам устройств, и его нельзя отключить. Поддержка такой защиты для 32-разрядных программ зависит от конфигурационных параметров системы

1. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

2. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

3. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

4. Оцінка стану міської системи м. Рівного

5. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

6. Оцінка природних ресурсів
7. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді
8. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

9. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

10. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

11. Оцінка майна з метою страхування

12. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

13. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

14. Економічна оцінка кредитного процесу

15. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

16. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см

17. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

18. Харчова цінність та оцінка якості зерна

19. Економічна оцінка активу балансу підприємства

20. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

21. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

22. Структура й оцінка економічної інформації
23. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки
24. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону

25. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

26. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

27. Цінова політика фірми та її оцінка

28. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

29. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

30. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

31. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

32. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

33. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

34. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

35. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

36. Оцінка доцільності отримання патенту

37. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

38. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
39. Оцінка стану менеджменту в організації
40. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

41. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

42. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

43. Оцінка ефективності використання рухомого складу

44. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

45. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

46. Оцінка фінансового стану підприємства

47. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

48. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

50. Гідроекологічна оцінка річки Рось

51. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

52. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

53. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

54. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
55. Економічна оцінка екологічних збитків
56. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

57. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

58. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

59. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

60. Иммунная система. Строение, состав, функции и др.

61. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

62. Системы управления документами, их функции

63. Печінка. Її будова, функції та хвороби

64. Система налоговых органов, их функции и задачи

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

66. Логистическая система и функции производственной компании Digit

67. Функции вегетативной нервной системы

68. Работа с некоторыми Win API функциями (информация о системе)

69. Методика оптимизации структуры и параметров библиотечной автоматизированной системы обеспечения информационными услугами

70. Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування
71. Банковская система России: ее элементы и важнейшие функции
72. Система виділення, функції нирок

73. Строение и функции нервной системы

74. Влияние стресса на функции сердечно-сосудистой системы военнослужащих

75. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

76. Поняття, функції та система трудового права України

77. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

78. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

79. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

80. Двоично-ортогональные системы базисных функций

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

81. Логарифмические частотные характеристики и передаточные функции радиотехнической следящей системы

82. Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

83. Моделі і методика побудови волоконно-оптичної системи передачі даних

84. Функционально полные системы логических функций. Алгебраический подход

85. Передаточные функции одноконтурной системы

86. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
87. Организация бронхолегочной системы человека. Значение и функции
88. Роль эндофрина в нейроэндокринной регуляции функций иммунной системы

89. Возрастные особенности строения и функций нервной системы, учение Сеченова о центральном торможении

90. Роль денег и их функции. Денежное обращение и денежная система в Республике Беларусь

91. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

92. Структура и функции политической системы

93. Разработка системы автоматического контроля технологических параметров газоперекачивающего агрегата

94. Поняття про пам’ять: системи і функції

95. Реальные рабочие тела – вода и водяной пар. Параметры и функции состояния водяного пара. Термодинамические процессы с водяным паром

96. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки

97. Финансовая система государства: её структура, функции и современные проблемы

98. Вычисление термодинамических функций индивидуального вещества H2, расчет константы равновесия реакции 2MgOконд+Сграф - 2Mgконд+СО2. Построение и анализ диаграммы состояния двухкомпонентной системы La—Sb

99. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.