Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ 1. Сучасне районування України 2. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики 3. Зовнішня торгівля: структура і тенденції розвитку в цілому та по окремих групах країн Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність першого питання даної роботи полягає в тому, що раціональній територіальній організації господарства в країні сприяє економічне районування. Усі країни світу характеризуються суттєвими територіальними відмінностями, зокрема, великою своєрідністю спеціалізації та структури виробництва, які обумовлені природними, економічними, соціальними, історичними умовами. На цій об’єктивній основі розвивається внутрішньодержавний територіальний поділ праці та формуються своєрідні природно-господарські утворення, які характеризуються певною спеціалізацією – так звані економічні райони. Їх виділення, вивчення, прогнозування розвитку і лежить в основі економічного районування країни. Актуальність другого питання. Електроенергетика є базовою галуззю народногосподарського комплексу, а використання електроенергії – рушійною силою науково-технічного прогресу. Галузь впливає на територіальну організацію продуктивних сил. Достатня кількість електроенергії має комплексоформуюче значення і притягує до себе підприємства та виробництва, в яких частка енергетичних витрат у собівартості готової продукції значно більша, порівняно з традиційними галузями промисловості. Актуальність третього питання полягає в тому, що важливим індикатором місця країни в світі є зовнішня функція держави. Необхідність активного інтегрування України в світове товариство визначає особливу важливість її розширення. Зовнішня функція – важлива категорія концепції суспільного розвитку будь-якої країни. Основним задання даної роботи є розкрити сутність та методологію економічного районування; охарактеризувати економічні райони України, розглянути основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики, дослідити зовнішню торгівлю: структуру і тенденції розвитку в цілому та по окремих групах країн. В роботі використані матеріали таких авторів як Гусєв В., Темиргалієв Р., Дідківська Л.І., Головко Л.С., Качан Є.П., Стеценко Т.О. та інші. Сучасне районування України Економічний район - це територіальне цілісна частина народного господарства країни, яка має такі ознаки: - спеціалізація як основна народногосподарська функція (спеціалізація району на певних виробництвах і послугах відповідає його географічному розташуванню, природним, економічним і соціальним умовам та спирається на раціональний поділ праці з іншими районами); - комплексність - у широкому розумінні - як взаємопов'язаність найважливіших складників економічної й територіальної структур району; - керованість, тобто наявність певних галузевих і територіальних структур, які є матеріальною основою взаємопов'язаності складових частин, що дозволяє трактувати район як цілісну систему та організаційний осередок територіального управління народним господарством. Економічне районування – це науково обґрунтований поділ країни на економічні райони, що вклалися історично або формуються в процесі розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці.

У найбільш узагальненому трактуванні районування – це загальнонауковий метод систематизації інформації у найрізноманітніших цілях. Виходячи з цього, економічне районування – це метод систематизації інформації про територіальну організацію продуктивних сил та територіальні відмінності соціально-економічного життя країни. У той же час, згідно зі змістом цієї категорії, економічне районування – це процес поділу країни на економічні райони, які історично склалися у процесі розвитку і розміщення продуктивних сил, господарського освоєння території. При виділенні економічних районів враховують два основних принципи: Економічний. Кожний економічний район є спеціалізованою територіальною частиною єдиного народногосподарського комплексу країни з певним комплексом допоміжних і сервісних виробництв. Адміністративний, що визначає єдність економічного районування і територіального політико-адміністративного устрою країни. Україна складається із семи основних регіонів або їхніх груп: це групи регіонів Сходу, Півдня, Заходу, Центру, а також Крим, Донбас та місто Київ. Цей розподіл, звичайно, певною мірою умовний, але добре підходить до того, щоб виділити найбільш яскраві риси різноманітності різних частин нашої країни. Регіони Центру (Центральне Придніпров’я, Поділля, Полісся, Чернігівщина) - це, якщо можна так сказати, &quo ;традиційна&quo ;, &quo ;материнська&quo ;, &quo ;мала&quo ; Україна з багатовіковим, переважно аграрним укладом, що не зазнав якісних змін навіть із спорудженням у кожному обласному центрі якогось великого заводу. Хоча технології індустріальної цивілізації залишили тут свій незгладимий слід - Чорнобиль. Індустріальні регіони Сходу (Придніпровсько-Запорізький, Слобожанщина) мають кілька тримальних опор, тому що тут знаходиться кілька &quo ;індустріальних столиць&quo ; України - Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків. Індустріалізація Сходу розпочалася ще в минулому столітті (на початку століття саме за рахунок виробництв Сходу Україна, наприклад, виплавляла більше половини всього чавуну Російської імперії), а з перших років існування СРСР тут створювався потужний індустріальний комплекс, покликаний служити, насамперед, інтересам оборони. Схід України з його характерною спеціалізацією - машинобудуванням, металургією, &quo ;оборонкою&quo ;, науково-виробничим сектором - сформувався в такому вигляді в роки перших п’ятирічок, і тоді ж сюди для роботи на щойно створені гіганти індустріалізації почали приїжджати люди з усього Союзу. За час після початку індустріалізації і зведення в регіоні загальносоюзних будов тут створилася багато в чому унікальна національна та етнічна структура. Потужний індустріальний комплекс Сходу створювався у передвоєнні десятиріччя швидко й інтенсивно - з небувалим ентузіазмом і з жорстоким примусом, з величезним напруженням сил величезної країни. Криза Сходу - це більше й небезпечніше, ніж криза будь-якого іншого регіону України. Якщо нічого не змінювати, наприклад, у Центрі і на Заході, то нічого й не зміниться: буде поступово руйнуватися й виходити з ладу те, що було збудовано раніше.

Але якщо нічого не змінювати в індустріальних регіонах, - змінитися може все, причому у формі катастрофи. Соціальний вибух величезної сили може змести все, що ще стоїть, - в тому числі і саму державу. Запобігти розвитку подій за таким сценарієм - одне з найважливіших і насущних завдань. Необхідно розгорнути широкомасштабну й довготермінову загальнонаціональну програму реструктуризації індустрії, чітко визначити пріоритетні, конкурентоспроможні напрямки виробництва і поступово закрити застарілі та збиткові. Державі потрібно розробити програму залучення в галузь для її реструктуризації приватного капіталу. Для ривка в майбутнє тут є найбільш значущі ресурси: порівняно великі капітали і високий рівень освіченості населення. Саме нинішній занепад вугільної галузі зробив рельєфнішим особливий регіональний статус Донбасу, який довгі десятиріччя органічно й природно входив до єдиної Донецько-Криворізької зони УРСР. Донбас - надзвичайно густонаселений і &quo ;однопрофільний&quo ; регіон, у якому, як видно, не вдасться здійснити нове працевлаштування всіх бажаючих. Регіони Півдня через історичні причини є одними з найбільш багатонаціональних регіонів країни. При цьому за соціально-демографічним складом населення і загальною економічною сутністю Південний регіон близький до регіонів Сходу, проте специфіка профільних виробництв Півдня (суднобудівельних, судноремонтних, портових та інших) визначається його розташуванням на морському узбережжі. Регіон Крим - частина України, при цьому він населений представниками різних народів, причиною чого є його унікальна історія. Крим - це єдиний український регіон, який одержав конституційне закріплення свого особливого статусу. Крим - автономна республіка, що має такі атрибути, як представницький орган (Верховна Рада) і уряд. Крим дійсно є і особливим, і дуже складним елементом політичної карти нашої країни. Причому складність Криму як явища відображено у самій структурі півострова. По-перше, Севастополь - тимчасова база російського Чорноморського флоту, місце поселення російських військових пенсіонерів, місто із цілком специфічною структурою зайнятості населення. По-друге, Південний берег - єдина в Україні справжня приморська курортна зона із специфічними господарськими механізмами, структурою зайнятості, потужними міграціями залежно від сезону. По-третє, Степова зона - переважно аграрна і україномовна, яка тяжіє до традиційного укладу, характерного для сільських районів Центру і Півдня. Західна Україна включає в себе прикордонні регіони, які традиційно відчувають зовнішній культурно-політичний вплив і значно пізніше увійшли до складу України ззовні. За винятком Волині, територія Західної України ніколи не перебувала у складі Російської імперії і традиційно була включена в європейські політичні зв’язки. Західні регіони повинні бути привабливими не тільки для зарубіжних туристів, але й, природно, для зарубіжних інвесторів. І, нарешті, місто Київ, яке можна виділити як окремий регіон, оскільки його значення та потенціал роблять його самоцінною, рівноправною та порівнянною з будь-яким регіоном складовою частиною країни.

Основний набр принципв, «базова доктрина» нацоналзму склалися наприкнц XVIII на початку XIX ст. У подальшому, з поширенням нацоналзму у свт, вони модифкувалися, запозичували елементи нших деологй та свтоглядних систем , у свою чергу, впливали на них. Полтичн чинники Загалом дослдники вказують на дв глобальн под в суспльнополтичному житт людства, що сприяли полтичному оформленню нацоналзму: це Французька революця  подли Польщ в останнй чверт XVIII ст., що спричинили виникнення «польського питання» (яке також проявилося в сер революцй  повстань). Деяк дослдники нод долучають до них Американську революцю, яка передувала Французькй, та нацональновизвольн рухи в Пвденнй  Центральнй Америках, що розгорталися псля Французько революц. Погоджуючись з ними, зауважимо, що полтичному дебютов нацоналзму передував також тривалий процес еволюцйних полтичних змн, як уможливили виникнення самого нацоналстичного принципу. Наприклад, територальна та економчна база для кран «класичного» захдного нацоналзму Франц  Англ, створювалась протягом столть, починаючи з кнця Столтньо вйни (13371453)

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

3. Економічне районування України

4. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

5. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

6. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
7. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку
8. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

9. Дослідження та розробки на підприємстві

10. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

11. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

12. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

13. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

14. Принципи розробки та оцінки державної політики України

15. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

16. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

17. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

18. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

19. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

20. Історія держави та права України

21. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

22. Основні напрямки зовнішньої політики України
23. Поняття, форма та функції Конституції України
24. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

25. Культура та побут населення України

26. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

27. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

28. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

29. Формування та розвиток банківської системи України

30. Чинники процесу антропогенезу на території України

31. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

32. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки

33. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

34. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

35. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

36. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

37. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

38. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
39. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України
40. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

41. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

42. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

43. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

44. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

45. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

46. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

47. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

48. Пилип Орлик та перша Конституція України

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

50. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

51. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

52. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

53. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

54. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
55. Художня культура незалежної України: традиції та новації
56. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

57. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

58. Геополітика та геостратегія України

59. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

60. Напрями співробітництва України та Угорщини

61. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

62. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

63. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

64. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

66. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

67. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

68. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

69. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

70. Обрання та функції Президента України
71. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення
72. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

73. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

74. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

75. Митна політика України на сучасному етапі

76. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

77. Сучасна митно-тарифна політика України

78. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

79. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

80. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

82. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

83. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

84. Сучасний стан фондового ринку України

85. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

86. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання
87. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України
88. Основні риси перехідної економіки України

89. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

90. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

91. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

92. Атомна енергетика України і РПС

93. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

94. Громадянство України

95. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

96. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

98. Історія України

99. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.