Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

смотреть на рефераты похожие на "Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия" ВСТУП Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілі- зації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу- ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз- ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єд- нань ,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково- дослідними інституціями . За такого великого розма- їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , син- тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій економіки України . I Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але не- ухильного включення економіки України до системи міжна- родного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних про- цесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови , що складаються у світовій економічній системі.- по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій посилюєть- ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення трансна ціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя . - по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилу- чення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва , а з іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних блоків та інтеграційних угрупувань . - по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропор- ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок . - по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного економіч- ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які отримують могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції . - по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації . Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» . ІІ Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС . Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Ра- дою в листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав , а також підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по результатам переговорів , що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС , в червні 1995 року . Особливого значення для поглиблення довіри до України та закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи , що вже відбулося .

Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є не самоціллю , а засобом досягнен- ня , в першу чергу , конкретних економічних цілей .Обсяг торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг тор- гівлі України з США .Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української еко- номіки : металургійної і текстильної промисловості , сільського господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій ,мають отримати більше можливості для експорту своїх товарів у Західну Європу .Підготовка нової угоди з ЄС по текстилю , угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва , зменьшення митних , нетарифних та інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому на- буттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС , - цим та багатьом іншим невідкладним завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС. ІІІ Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС . Консульта- ції з цього приводу з представниками кількох країн-членів ЄС свідчать , зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю , що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів» : сталі , текстилю , ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціо- нальне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвропейські структури . Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейсь- кий Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на 1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітету України та Європейської Комісії , процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво і набуття чинності Угодою про торгівлю між Україноюта ЄС , проблеми узгодження підходів сторін до чорнобильського питання ,підвищення ефективнос- ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс , які мають розглядатись не як самодостатня категорія , а як засіб для досягнення конкретних , в першу чергу - економічних - цілей . Багато зусиль Україна доклала , щоб стати повноправним членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції. Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європи юридично зат- вердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації.Ця подія стала актом юридичного визнання авторитету України, її права на входження в усі європейські структури , що створює на континенті нову політичну ситуацію ,дає Украї- ні шанс на поглиблення демократичних перетворень . Використана література1. Економіка зарубіжних країн ; Київ «Либідь» 19962. Политическа экономия - словарь;Москва политиздат 19793. «Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва» ;Київ 1995

Все западники: из ЦК КПСС и из НТС, из Союза писателей СССР и из диссидентствующей "другой литературы", - вместе дружно ликвидировали Третий Рим. Парадоксально, но защитниками имперского государства стали вечно подпольные защитники Святой Руси. Что им до Николая Второго и Брежнева? Какое им дело до мирового пространства и великодержавной геополитики? Им не нужна была ни Прибалтика, ни Афганистан, они презирали петербургскую знать и московскую цекашно-гэбэшную челядь. Но именно они из своих вологодских коровников и иркутских леспромхозов оказались нынче последними государственниками России. Сакральными государственниками. Оказалось, что "недаром мерещится Мекка / Олонецкой серой избе" (Николай Клюев). Оказалось, что истинная подпольная Русь, столетиями живущая параллельно в своем граде Китеже, в экстремальные моменты каждый раз становится на пути западного Молоха и по-матерински мягко, но решительно выдвигает свою национальную альтернативу пришествию разрушителей... Эта подлинная, подземная Русь незримо и решительно перестроила петровскую космополитическую схему на свой национальный лад

1. Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия.

2. Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

3. Интеграция Украины в мировое хозяйство

4. Глобализация и пути интеграции России в мировое сообщество

5. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

6. "Американское чудо" - путь США к мировому лидерству
7. Осуществление интеграции Украины в ЕС
8. Валютное законодательство: правоприменительная практика и интеграция России в мировое экономическое пространство

9. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

10. Мировой кризис и пути выхода из него

11. Украина во время первой мировой войны

12. Украина в годы Второй Мировой войны

13. Интеграция России в мировую экономику

14. На пути к глобальному интеллекту: о перспективах интеграции социально-исторических наук, философии и практики

15. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство

16. Мировая интеграция на примере ЕС и МЕРКОСУР

Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

17. Интеграция банковской системы России в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения деятельности банков

18. Оценка современного состояния медицинского страхования в Украине и пути его улучшения

19. Украина после Второй мировой войны

20. Европейская интеграция в контексте международной экономической деятельности Украины

21. Интеграция России в мировое хозяйство

22. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство
23. Место таможенных союзов в мировой интеграции государств
24. Организация и пути совершенствования коммерческих связей предприятий с поставщиками товаров на примере "Агриматко – Украина"

25. Проблемы и пути развития гражданского общества в Украине

26. Экология Украины: проблемы, география, пути решения

27. Пути совершенствования финансового состояния предприятия на примере ООО "Макрокап Девелопмент Украина"

28. Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

29. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний

30. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

31. Солнечный ветер, особенности межпланетного пространства (Солнце – Планеты)

32. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

33. Заболевания, передающиеся половым путем

34. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

35. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

36. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

37. Китай в мировой экономике

38. Мировой океан
39. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития
40. Транспортная система Украины

41. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

42. Южная Корея в мировой экономике

43. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

44. Гидроакустика — инструмент изучения Мирового Океана

45. Мировое машиностроение

46. Роль транспорта в организации экономического пространства России

47. Япония в мировом хозяйстве.

48. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

50. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

51. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

52. Мировые водные ресурсы

53. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

54. Бюджет Украины на 1997 г.
55. Государственное регулирование доходов населения на Украине
56. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

57. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

58. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

59. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

60. Финансы /Украина/

61. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

62. Адвокатура на Украине

63. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

64. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

65. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

66. Украина

67. Экономические преобразования в Италии после второй мировой войны

68. Формирование многопартийности в Украине

69. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

70. Россия на пути экономических реформ
71. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта
72. Одесса в годы Первой Мировой Войны

73. Россия в первой мировой войне

74. Первая мировая война

75. Банки и их роль в экономике Украины

76. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

77. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

78. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

79. Регламент Верховного Совета Украины

80. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические

81. Право собственности граждан на жилье на Украине

82. Развитие лизинга на Украине

83. Охрана труда (лекции, Украина)

84. Закон Украины «О гражданстве»

85. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

86. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах
87. Местное налогообложение в Украине
88. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

89. Современная законодательная база Украины в области страхования

90. Судебная система РФ и пути ее реформирования

91. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

92. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

93. Народные депутаты Украины

94. Право коллективной собственности на Украине

95. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

96. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки

97. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

98. Развитие малого бизнеса на Украине

99. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

100. Апелляционный суд в судебной системе Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.